HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page

Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

======================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.


> Provincie Noord-Holland: pagina 2. / Provincie Noord-Holland: pagina 3.

> Provincie Noord-Holland: pagina 4. / Provincie Noord-Holland: pagina 5.

> Provincie Noord-Holland: pagina 6. / Provincie Noord-Holland: pagina 7.

> Provincie Noord-Holland: pagina 8. / Provincie Noord-Holland: pagina 9.

> Provincie Noord-Holland: Alkmaar. / Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

> Prov. Noord-Holland: Enkhuizen. / Prov. Noord-Holland: Haarlem.

> Prov. Noord-Holland: Wieringen. / Prov. Noord-Holland: Zaanstad.

=============================================================


CASEMBROOT: CAASEMBROOD - KAZENBROOT

EN ANDERE SCHRIJFWIJZEN IN DE REGIO AMSTERDAM,
PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

De volgende tekst betreft de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot.
Daaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben
op II-C. Jacob (de) Casembroot / Jaques Casenbroodt / Jacques Casenbroot.
Zijn naam, voornaam en achternaam, komt voor met diverse varianten.

II-C = Jacob de CASEMBROOT
(ook o.a. genaamd Jacques of Jaques CASEMBROOT),

(zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten
en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST),
* geboren 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge
en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen];
door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574
gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden,
alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam;
hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.
Hij was twee keer gehuwd;
kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken.

Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met 1e:
(Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman
(ook genaamd Wijnckelman, Anthonette of Antoinette Wynckelman,
dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge,
Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel (Springel?), ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel).

Uit dit eerste huwelijk zijn acht kinderen bekend, echter niet alle namen
zijn vermeld in de oude genealogische overzichten van vroeger eeuwen.

Hij trouwt 2e met:
Barbara Domicle.

U
it dit tweede huwelijk zijn negen kinderen bekend,
waarvan ook niet alle namen vermeld zijn.
Volgens de Nederlandse adelsboeken is deze familietak II.-C.
na enkele generaties in mannelijke lijn uitgestorven.

=======================================================

1585: Jacques Casenbroot, koopman vermeld te Amsterdam;
zie vnd. II-C. Jacob de Casembroot.
Zie: Gemeentearchief van Amsterdam, oude archiefbronnen en literatuur
hij is vermeld in "A'dam in 1585" betreft adres: 't Slop, Burchwal.

Publicatie, boek: "Het Kohier der capitale impositie van 1585",
door: Dr. J.G. v. Dillen.

CB : nr AB NH Amst. oa 1. blz.139, folio 142: (adres:)
Jacques Casenbroot, koopman, uit voors. huys f. 6,=
• koopman: komt 4 malen voor in Bevrachtingscontr., Ec. Hist. Jb [=Jaarboek] XVII.
Vlg. > vergelijk ook: v. Dillen, I nr.813. en aant. de Roever.
• Bij CB van auteur 'de Roever' > zie publ.: boek met titel: "A'damse koopmanshuis".

==================================================

• 14-05-1592 (= 14 mei 1592.) Stadsarchief Amsterdam, stadsarchief.amsterdam.nl,
Transportakten voor 1811, verkoper: Seijs, Claes / verkoper: Casenbroot, Jacques /
koper: Six, Allert / straatnaam: Monnikenstraat / straatnaam in bron:
Grauwe Monnikenkeuken (ZZ) / omschrijving: Huis en erf,
aan de OZ van de Oudezijds Achterburgwal /
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters /
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21598033 //

=================================================

• Stadsarchief Amsterdam: Begrafenisindex nr.2614 (tijdvak 1553-1650: Karm-Kent):
Familienaam Kasenbroodt, voornaam ----, (wed.v.) Kasenbroodt, Jakkes
datum 7 Jan.1639; nr.1045/112vo; O.K.

• Stadsarchief Amsterdam: Begrafenisindex nr.2614 (tijdvak 1553-1650: Karm-Kent):
Familienaam Kasenbroodt (wed.v.), voornaam Jakkes, (geb.) Kasenbroodt, ----
datum 7 Jan.1639; nr.1045/112vo; O.K.

Mijn opm.: Dit betreft de begrafenisgegevens uit de index klapper van
Barbara (Pieters) Domicle, 2e echtgenote, weduwe van Jaques Casembroot.
Een en ander betekent dat Jacques is overleden voor 7 jan.1639.
De naam Jakkes Kasenbroodt is letterlijk overgenomen uit de index.
Verdere bijzonderheden in bewerking.

================================================

Kinderen van Jacob Casembroot
ook genaamd Jacques Casenbroot, Jacobus of Jaques Kaesenbroet, Jakafe Broet, (etc.etc.)
Hij huwde 2x, vermeld in oude archiefbronnen eerst in de Z.-Nederlanden en vervolgens
voornamelijk in de Noordelijke Nederlanden.

Uit zijn huwelijken zijn in totaal zeventien kinderen vermeld in oude genealogische bronnen,
de familienaam (de) Casembroot met diverse spellingvariaties, C/K, ook vermeld als afkorting
van deze familienaam in Amsterdam, waaronder de naam: Broet.

N.B.: De Oude Kerk in Amsterdam is vermeld in publicaties met de afkorting O.K.;
deze kerk werd 'Geus', d.w.z. nederduits gereformeerd vanaf 1578 [= ned.hervormd.]
,
kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob of Jacques/Jaques Casembroot vermeld in
doopregisters van de Oude Kerk en in de Nieuwe Kerk (afk. N.K.) te Amsterdam.


In de doopboeken van de gemeente Amsterdam zijn de volgende kinderen vermeld
met diverse familienamen, uit het tweede huwelijk, gevonden via persoonlijk archief-
bezoek in Amsterdam, gecontroleerd en indien mogelijk met nog meer gegevens
gevonden in de Doopregisters 1564–1811 Gemeentearchief van Amsterdam,
via website: gemeentearchief.amsterdam.nl/

• 1e) Het eerste kind, eerste zoon, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Jaques, gedoopt op 21-6-1585 [= 21 juni 1585] in de Oude kerk te Amsterdam,
vader Jaques Kaesenbroet, beroep koopman; moeder Barber Kaesenbroet.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Herv. Oude kerk, nr.1, p.259.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)


• 2e) Het tweede kind, tweede zoon, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Pieter, gedoopt op 22-3-1587 [= 22 mrt.1587] in de Oude Kerk te Amsterdam,
vader Jaques Kaesenbroet, beroep koopman; moeder Barber Kaesenbroet.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Herv., Oude kerk, nr.1, p.320.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)

(N.B.: Mijn opmerking: Deze zoon Pieter volgt = een van de familietakken (de) Casembroot.)

• 3e) Het derde kind, derde zoon, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Marckus, gedoopt op 2-10-1588 [= 2 okt.1588] in de Oude Kerk te Amsterdam,
vader Jakes Kasenbroet, beroep koopman; moeder Barber Dominitel.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Hervormd, Oude kerk, nr.1, p.375.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)

• 4e) Het vierde kind, eerste dochter, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Janneken, gedoopt op 17-3-1592 [= 17 mrt.1592] in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
vader Jakafe Broet; moeder Barber Pieters.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Hervormd, Nieuwe kerk, nr.38, p.325.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)


(N.B.: Mijn opmerking: Zie verder op deze pagina hieronder,
mogelijk identiek aan Anna Casembroot,
echtgenote van Pieter Strijcker in Amsterdam
(waarschijnlijk zijn 2e echtgenote; er zijn drie huwelijken
bekend van Pieter Strijcker in Amsterdam
met nageslacht aldaar).


• 5e) Het vijfde kind, vierde zoon, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Lenert, gedoopt op 28-3-1595 [= 28 mrt.1595] in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
vader Jacob Kasijbrot, koopman; moeder Berber Domenickel.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Hervormd, Nieuwe kerk, nr.38, p.407.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)

• 6e) Het zesde kind, tweede dochter, uit het tweede huwelijk:
> doopnaam Jakemijntje, gedoopt op 8-1-1602 [= 8 januari 1602] in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
vader Jakes Kasenbrodt; moeder Berber Dernijnekus.
(Bron Gemeentearchief van Amsterdam: dtb-dopen, religie Hervormd, Nieuwe kerk, nr.38, p.921.
> Doopregisters 1564–1811; zie website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/)
(N.B.: Mijn opmerking betreft het beroep van de vader, dat is niet vermeld.)

==================================================

Betr.: Fam. SASSERAET - KASENBROOTS.

Doopregister van de Gemeente Amsterdam
(periode 1564 – 1811),
zie internet website van het Gemeentearchief Amsterdam,
http://gemeentearchief.amsterdam.nl

• Gedoopt: kind met voornaam: Jacob.

vader: Abraham Sasseraet; moeder Jannetje Kasenbroots.
dopen d.d.10 aug.1625.
religie Hervormd, Nieuwe kerk.
bron 40, p.309.

========================================================

Betr.: Familie Pieter STRIJCKER - Anna CAESENBROOT / CASENBROOT.

N.B.: Mogelijk komt hij overeen met Pieter Strijcker vermeld in de oude archieven van Amsterdam:
> Pieter Strijcker, eigenaar van een huis in de Paleisstraat ("Stilsteeg") te Amsterdam: 1597-1599.
> Pieter Strijcker, eigenaar van een tuin, adres Pannenbakkerspad te Amsterdam: 1609-1610.
(Bron coll. Gemeentearchief van Amsterdam [database Kwijtscheldingen =inschr.onr.goedaktes:
Pieter Strijcker 2x als koper, eigenaar]; website http://gemeentearchief.amsterdam.nl
In de DTB-collectie van Amsterdam, doopregisters 1564–1811 (bron: 38, p.115), mogelijk vnd.
Pieter Strijcker: betreft vermoedelijk zijn eerste huwelijk, vermeld bij het dopen van zijn kind
in de Nieuwe kerk hervormd gedoopt op 22 oktober 1589, een zoon met doopnaam: Dirck
(vader Pieter Strijcker, moeder Reijm Gerreits).

• [Onder]trouwakte 10 mei 1619 te Amsterdam (boven): De a.s. bruidegom Pieter Strijcker,
weduwnaar van Reimerich Gerrits, wonende op de Nieuwezijds Voorburgwal [Amsterdam],
in ondertrouw met: Anna Casenbroot, 28 jaar, geassisteerd door haar moeder Barbara Pieters
wonende op de Coningsgraft [= Koningsgracht, Amsterdam]. (Bron: Gemeentearchief van
Amsterdam, DTB-aktes, ondertr.aktenr.423 (p.259); coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• Stadsarchief Amsterdam: Begrafenisindex nr.2614: O.K. (tijdvak 1553-1650: Karm-Kent):
Familienaam Keesenbroot, voornaam Annetijen, (vr.v.) Strijcker, Pijetter
datum 23 sept.1621; nr.1044/70; O.K.

• [Onder]trouwakte 4 november 1622 te Amsterdam (onder): Pieter Strijcker, weduwnaar
van Anna Caesenbroot, wonende op de Houtmarckt [Amsterdam], in ondertrouw met:
Marya Pieters, weduwe van Cornelis Bartelsen, wonende op de Nieuwe Ossenmarckt.
(Bron: Gemeentearchief van Amsterdam, DTB-aktes, ondertr.aktenr.,p.303;
coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

======================================================

Below several indexes of documents from Amsterdam in province North-Holland,
see more information on the website http://gemeentearchief.amsterdam.nl

CAASENBROOD - KAESENBROOT, etc., verschillende schrijfwijzen
in het Doopregister van de Gemeente Amsterdam, periode 1564 – 1811,
zie internet website van het Gemeentearchief Amsterdam,
http://gemeentearchief.amsterdam.nl
Hieronder een selectie; ook gevonden nog meer familienamen, o.a.:
Kaasenbrood & Kaasenbroot; datumvolgorde, de [vermoedelijke] gezinnen bijelkaar.
Zie ook elders op deze website voor de diverse stambomen (in bewerking).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT / See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1699. Betr. moeder Antonet KAASENBROOT, e.v. Lourens MANROO.
> Fam. Lourens MANROO x Antonet KAASENBROOT.
Gedoopt kind [= zoon]: Lourens.
Vader Lourens Manroo. Moeder Antonet Kaasenbroot.
Doop 31 mei 1699. Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 79 p.71.

=================================================================

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT /
See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1699. Betr. moeder Anna CASEMBROOT,
e.v. Benjamin van DOORN.
> Fam. Benjamin van DOORN x Anna CASEMBROOT.
Gedoopt zoon: Wilhem.
Vader Benjamin van Doorn. Moeder Anna Casembroot.
Doop 18 oktober 1699.
Religie Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel. Bron 68 p.264.

Jaartal 1715. Betr. getuige Anna CASEMBROOT.
> Fam. Hendricus van DOORN x Francina HULSTMAN.
Gedoopt dochter: Geertruijd.
Vader Hendricus van Doorn. Moeder Francina Hulstman.
Getuigen Benjamin van Doorn, Anna Casembroot.
Pastor Wilhelmus Vonk. Doop 6 maart 1715.
Religie Hervormd, Nieuwe kerk. Bron 48 p.352 (folio 176) nr.7.

Jaartal 1729. Betr. getuige Anna CASEMBROOT.
> Fam. Willem van DOORN x Aletta BOEL.
Gedoopt dochter: Anna Cornelia.
Vader Willem van Doorn. Moeder Aletta Boel.
Getuigen Balthazer Noltheenius, Anna Casembroot.
Pastor Tiberius Reijtsma. Doop 12 augustus 1729.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 110 p. 305 (folio 153) nr. 14.

===============================================================

Hieronder nagaan bij welke familie genealogiegegevens > Maria CAASENBROOD.
Mentioned in Amsterdam, buried 4 Nov.1711, woman: Maria CAASENBROOD.
Research under construction, family trees, comparing alle families in the Netherlands.

=> 4 Nov.1711, Amsterdam, Begraafregisters voor1811, stadsarchief.amsterdam.nl
• ingeschrevene: Caasenbrood, Maria; datum begrafenis: 04-11-1711 (= 4 Nov.1711)
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof, bronverwijzing: DTB 1198, p.106vo en p.107.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT /
See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1728. Betr. getuige Maria KAASENBROOD.
= 'Maria KAAS & BROOD'.
> Fam. Pieter van der STOEL x Johanna van der WINDOUW.
Gedoopt dochter: Maria.
Vader Pieter van der Stoel. Moeder Johanna van der Windouw.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaasenbrood
= 'Maria Kaas & Brood'.
Pastor Johannes Bakker. Doop 30 mei 1728.
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 20 p.74 (folio 37v) nr. 2.

Jaartal 1734. Betr. getuige Maria KAASENBROOT.
> Fam. Johannes van der STOEL x Annatie SWEN.
Gedoopt dochter Maria.
Vader Johannes van der Stoel. Moeder Annatie Swen.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaasenbroot.
Pastor Cornelius van den Bogaerde. Doop 5 sept.1734.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 128 (folio 64v) nr.6.

Jaartal 1735. Betr. getuige Marria KAASENBROOT.
> Fam. Thomas VINKENBURG x Marria van der STOEL.
Gedoopt dochter Marria.
Vader Thomas Vinkenburg. Moeder Marria van der Stoel.
Getuigen Abraham van der Stoel, Marria Kaasenbroot.
Pastor Cornelius Houthoff. Doop 3 juli 1735.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 136 (folio 68v) nr.1.

Jaartal 1736. Betr. getuige Maria KAESENBROOT.
> Fam. Tomas VINKENBURG x Maria van der STOEL.
Gedoopt dochter Maria.
Vader Tomas Vinkenburg. Moeder Maria van der Stoel.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaesenbroot.
Pastor Johannes Plantinus. Doop 1736 10 07 = 7 oktober 1736.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 145 (folio 73) nr. 15.

Jaartal 1739. Betr. getuige Maria KAESENBROOT.
> Fam. Johannis van der STOEL x Anna SWEN.
Gedoopt zoon: Abraham.
Vader Johannis van der Stoel. Moeder Anna Swen.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaesenbroot.
Pastor Casparus Goris. Doop 1739 12 13 = 13 december 1739.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 170 (folio 85v) nr. 9.

Jaartal 1742. Betr. getuige Maria KAASENBROOT.
= 'Maria KAAS EN BROOD'.
> Fam. Jan van der STOEL x Johanna SWEM.
Gedoopt zoon: Hendrik.
Vader Jan van der Stoel. Moeder Johanna Swem.
Getuigen Abram van der Stoel, Maria Kaasenbroot.
= 'Maria Kaas en Broot'.
Pastor Samuel Koenraad de Bruine. Doop 8 aug.1742.
Religie Hervormd, Zuiderkerk. Bron 101, p.461 (folio 231) nr.10.

================================================================


CASEMBROOT; diverse schrijfwijzen zoals KAASENBROOD:
vermeld in 1751 het Aalmoezeniersweeshuis van de stad Amsterdam.
CASEMBROOT; various spellings of this name such as KAASENBROOD:
mentioned in 1751 in the orphanage 'Aalmoezeniershuis' of the city Amsterdam.

• 1751: Vondeling, meisje genaamd: "Klaasina KAASENBROOD",
gedoopt op 5 December 1751 te Amsterdam.
Doopboek van de Nieuwe Kerk, akte-nummer 54, folio 118.;
met de aanmerking: "Aalm. Weeskind" [= Aalmoezeniershuis-weeskind];
opmerking: "zijnde een vondeling in het Aalmoesniershuys
volgens acte van de regent Gillis van der Voort van dato dezes".

Hierboven uit het dtb: dopen en begraven register en index-klapper van het Stadsarchief Amsterdam;
(een drietal scans uit de collectie van de auteur M.Ch.Deden-Kazenbroot, website kazenbroot.nl/)
Ter aanvulling van de informatie op de computer van het Stadsarchief Amsterdam Doopregister 1564-1811:
Klaasina Kaas en Brood, vondeling uit het Aalmoezeniersweeshuis; dochter (van: *).
Akte getekend door regent Gillis van der Voort d.d. 1 dec.1751. Het meisje is gedoopt 5 dec.1751
door pastor: Pieter Elzevier; religie Hervormd, Nieuwe Kerk, Amsterdam.
(Bron: 54 pagina 235 (folio 118) nr.13.)

*). Blanco. / Onderzoek in bewerking. De akte van 1 december 1751 ontbreekt nog;
uit de informatie hierboven lijkt het alsof de aktedatum 5 december 1751 is.
(Woensdag primo is) 1 dec.1751; Sondag = oude spelling van Zondag, 5 dec.1751.
Zij is begraven op het Leidsche Kerkhof te Amsterdam; bron zie scan L.K. /
microfiche 16969; DTB begraven Amsterdam 1261 / Heiligew. en Leidsche  Kerkhof
> F. 296v - 305.)

===============================================================

 

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1746. Betr. moeder Geertje CORNELIS KASENBROOT,
e.v. Cornelis LOOTS.
> Fam. Cornelis LOOTS x Geertje CORNELIS KASENBROOT. /
Gedoopt dochter: Diewertje. / Vader Cornelis Loots.
Moeder Geertje Cornelis Kasenbroot. /
Getuigen Cornelis Smit, Trijntje Cornelis. / Pastor Johannes Boskoop.
Doop 20 maart 1746. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 111, p.83 (folio 42) nr.28.

Jaartal 1747. Betr. moeder Geertje CORNELISZ CASENBROODT,
e.v. Cornelis SIJMONSZ LOOTS.
> Fam. Cornelis SIJMONSZ LOOTS x Geertje CORNELISZ CASENBROODT. /
Gedoopt dochter: Aaltje. / Vader Cornelis Sijmonsz Loots.
Moeder Geertje Cornelisz Casenbroodt. /
Getuigen Sijmen Alberts Loots, Ariaantje Jans Broors. /
Pastor Gerardus Kulenkamp. Doop 25 oktober 1747. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 100 (folio 49v) nr.3.

Jaartal 1751. Betr. moeder Geertje CORNELIS KAASENBROOD,
e.v. Cornelis SIJMONSZ LOOTS.
> Fam. Cornelis SIJMONSZ LOOTS x Geertje CORNELIS KAASENBROOD. /
Gedoopt zoon: Cornelis. / Vader Cornelis Sijmonsz Loots.
Moeder Geertje Cornelis Kaasenbrood. /
Getuigen Jan Kornelisz. Kaasenbrood, Grietje Sijmons Loots. /
Pastor Jacob de Jonge. Doop 12 september 1751. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 190 (folio 94v) nr.7.

==========================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1761. Betr. getuige Jacob CASENBROODT.
> Fam. Cornelis LOOTS x Grietje de HAAN.
Gedoopt zoon: Sijmon. / Vader Cornelis Loots. Moeder Grietje de Haan. /
Getuigen Jacob Casenbroodt, Dieuwertje de Haan. /
Pastor Jacobus Tijken. Doop 28 januari 1761. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82 p. 410 (folio 204v) nr. 14.

==========================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793. Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS. /
Gedoopt zoon Roelof. (geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.) /
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos.
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan. /
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

=============================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1749. Betr. gedoopt kind Cornelis,
zoon van Jan KORNELISZ KASENBROODT.
> Fam. Jan KORNELISZ KASENBROODT x Grietje LOOTS.
Gedoopt zoon: Cornelis. /
Vader Jan Kornelisz Kasenbroodt. Moeder Grietje Loots.
Getuigen Simon Loots, Ariaantje Jans. /
Pastor Jacobus Tijken. Doop 1749 03 05 = 5 maart 1749.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 133 (folio 66) nr. 3.

Jaartal 1752. Betr. gedoopt kind Cornelis,
zoon van Jan CORNELISZ KAASENBROOD.
> Fam. Jan CORNELISZ KAASENBROOD x Grietje SIJMONS LOOTS.
Gedoopt zoon: Cornelis. /
Vader Jan Cornelisz Kaasenbrood. Moeder Grietje Sijmons Loots.
Getuigen Sijmon Alberts Loots, Ariaantje Jansz. /
Pastor Ernestus Philippus G. van Essen. Doop 19 januari 1752.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p.199 (folio 99) nr. 2.

Jaartal 1754. Betr. gedoopt kind Geertje,
dochter van Jan CORNELISZ KAASENBROOD.
> Fam. Jan CORNELISZ KAASENBROOD x Grietje SIJMONS LOOTS.
Gedoopt dochter: Geertje. /
Vader Jan Cornelisz Kaasenbrood. Moeder Grietje Sijmons Loots.
Getuigen Sijmon Albertsz Loots, Aerjaentje Jans. /
Pastor Broërius Brouwer. Doop 31 maart 1754.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 111, p. 304 (folio 150v) nr. 18.

=============================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793. Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS.
Gedoopt zoon Roelof. (geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.) /
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos. /
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan. /
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

============================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1760. Betr. moeder Diewertje CAASENBROOT,
e.v. Dirk SCHUTTE. > Fam. Dirk SCHUTTE x Diewertje CAASENBROOT. /
Gedoopt dochter: Marretje. /
Vader Dirk Schutte. Moeder Diewertje Caasenbroot. /
Getuigen Albert Rijnders, Aaltje Pietersz. / Pastor Daniel Serrurier. Doop 2 mrt 1760.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82 p.388 (folio 193v) nr.3.

Jaartal 1764. Betr. moeder Dieuwertje KAESENBROEDT,
e.v. Dirk SCHUTTER. > Fam. Dirk SCHUTTER x Dieuwertje KAESENBROEDT. /
Gedoopt dochter Trijntje. /
Vader Dirk Schutter. Moeder Dieuwertje Kaesenbroedt. /
Getuigen: Jan Taekes, Treijntje Pieters. / Pastor Daniel Serrurier.
Doop 1764 –12–21 = 21 dec.1764. /
Religie Hervormd, Oude Kerk. Bron 28, p.27 (folio 14) nr.2.

Jaartal 1768. Betr. moeder Diewertje JANS KASENBROOT,
e.v. Dirk PIETERSE SCHUTTER.
> Fam. Dirk PIETERSE SCHUTTER x Diewertje JANS KASENBROOT. /
Gedoopt zoon Pieter. /
Vader Dirk Pieterse Schutter. Moeder Diewertje Jans Kasenbroot. /
Getuigen Jan Volkers Takus, Trijntje Pieters Schutters. /
Pastor Filips Serrurier. Doop 1768 01 24 = 24 januari 1768. /
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 83, p. 137 (folio 69) nr.3.

============================================================

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT /
See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1761. Betr. moeder Anne Constance Elizabeth KAASENBROOD,
e.v. Jacobus van SANTEN.
> Fam. Jacobus van SANTEN x Anne Constance Elizabeth KAASENBROOD. /
Gedoopt dochter: Anna Louisa Eleonora. /
Vader Jacobus van Santen. Moeder Anne Constance Elizabeth Kaasenbrood. /
Getuigen: niet vermeld.
Pastor John Charles. Doop 3 mei 1761. /
Religie Engels Episcopaals, Engels Episcopaalse kerk. Bron 137B p.15 nr.4.

===========================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1771. Betr. moeder Martje KAASENBROOD,
e.v. Cars de VRIES.
> Fam. Cars de VRIES x Martje KAASENBROOD. /
Gedoopt dochter: Grietje. /
Vader Cars de Vries. Moeder Martje Kaasenbrood.
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diewerte Kaasenbrood. /
Pastor Adrianus Becol. Doop 10 mrt.1771.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 83 p.233 (folio 117) nr.2.

Jaartal 1774. Betr. moeder Martje KAASENBROOD,
e.v. Kars d' VRIES.
> Fam. Kars d' VRIES x Martje KAASENBROOD. /
Gedoopt dochter: Alida. /
Vader Kars d' Vries. Moeder Martje Kaasenbrood. /
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diuwertje Kaasenbrood. /
Pastor Henricus van Herwerden. Doop 20 febr.1774.
Religie Hervormd, Nieuwe kerk. Bron 57 p.296 (folio 148v) nr.6.

Jaartal 1777. Betr. moeder Marretje KAASENBROOD,
e.v. Cars de VRIES.
> Fam. Cars de VRIES x Marretje KAASENBROOD. /
Gedoopt dochter: Johanna. /
Vader Cars de Vries. Moeder Marretje Kaasenbrood. /
Getuigen Cornelis Kaasenbrood, Diewertje Kaasenbrood. /
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 7 febr.1777. /
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 112 p.301 (folio 149) nr.1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datum begrafenis: 22 juli 1778, Kaasenbrood, Marretje;
ingeschrevene: Kaasenbrood, Marretje, huisvrouw van: [de] Vries, Cars /
(bron DTB 1075. p.279vo en p.280. Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9306924.) //
ingeschrevene: [de] Vries, Cars; ingeschrevene: Kaasenbrood, Marretje,
relatieinformatie > huisvrouw van / Geb.

(bron DTB 1204, p.195vo en p.196. Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9306876.) //
begraafplaats: Noorder Kerk en Kerkhof, Amsterdam. => stadsarchief.amsterdam.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaartal 1781. stadsarchief.amsterdam.nl, Ondertrouwregisters periode 1565-1811,
• register: NL-SAA-26307391. => inschrijvingsdatum: 14-12-1781 (= 14 dec.1781.)
naam bruidegom: [de] Vries, Kars / naam eerdere vrouw: Koosenbrood, Marritje /
naam bruid: Swaan, Elisabeth Sijmons / naam eerdere man: Swart, Pieter Pieters /
bronverwijzing: DTB 626, p.375. / opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

De volgende kinderen zijn hervormd gedoopt in Amsterdam (stadsarchief.amsterdam.nl/)
drie dochters gevonden in de doopregisters: Geertje 1783, Trijntje 1784, Cornelia 1787.

Geertje, zij is gedoopt op 12 febr.1783, hervormd, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
vader [de] Vries, Cars; moeder Sijmons Swaan, Eliesebet; get.: Swaan, Sijmon; get.: Melles, Trijntje.
(bronverwijzing: DTB 58, p.345(oud pag.344), nr.15. / Doopregister NL-SAA-23678113. //

• Trijntje, zij is gedoopt op 5 nov.1784, hervormd, in de Westerkerk te Amsterdam,
vader [de] Vries, Cars; moeder Swaan, Elisabeth; get.: Swaan, Sijmen; get.: Millis, Trijntje.
(bronverwijzing: DTB 112, p.595(folio 296), nr.8. / Doopregister NL-SAA-23687075. //

• Cornelia, zij is gedoopt op 6 jun.1787, hervormd, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
vader [de] Vries, Cars; moeder Swaan, Elisabet; get.: Feddes, Corneles Melle; get.: Melles, Trijntje.
(bronverwijzing: DTB 59, p.141, nr.1. / Doopregister NL-SAA-23650221. //

Jaartal 1779. stadsarchief.amsterdam.nl, Ondertrouwregisters periode 1565-1811,
• register: NL-SAA-26295275. => inschrijvingsdatum: 12-02-1779 (= 12 febr.1779.)
naam bruidegom: Swart, Pieter Pieterse / naam bruid: Swaan, Elisabeth Sijmons /
bronverwijzing: DTB 623, p.477. / opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK. //

(Vermoedelijk dezelfde persoon als voornoemde bruidegom, waarschijnlijk overleden
tussen februari 1779 en december 1781, nagaan.)
Datum begrafenis: 10 Juli 1779,
• ingeschrevene: Pieterse Zwart, Pieter / begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof, Amsterdam.
(bron DTB 1204, p.195vo en p.196. Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10619425.)
• ingeschrevene: Zwart Pieterse, Pieter / begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof, Amsterdam.
(bron DTB 1204, p.195vo en p.196. Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10619375.)
website => stadsarchief.amsterdam.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------

Jaartal 1807. Betr. getuige Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Willem Fredrik Augustus SCHAEFFER x Grietje de VRIES. /
Gedoopt dochter Marritje Cornelia. (geboorte d.d.30 okt.1807.)
Vader Willem Fredrik Augustus Schaeffer. Moeder Grietje de Vries. /
Getuigen Cornelis Kaasenbrood. / Pastor . Doop Hendrik Husly Viervant. /
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 36, p.162 (folio 80v) nr.4.

============================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1779. Betr. gedoopt kind Jan,
zoon van Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Cornelis KAASENBROOD x Anna Elisabet BURGERS. /
Gedoopt zoon Jan. / Vader Cornelis Kaasenbrood. Moeder Anna Elisabet Burgers. /
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diewertje Kaasenbrood. /
Pastor Herman Hubert. Doop 4 apr.1779.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 112, p.392 (folio 194v) nr.8.

Jaartal 1780. Betr. gedoopt kind Elsje,
dochter van Cornelis CAASENBROOT.
> Fam. Cornelis CAASENBROOT x Anna Elisabeth BURGERS. /
Gedoopt dochter Elsje. /
Vader Cornelis Caasenbroot. Moeder Anna Elisabeth Burgers. /
Getuigen Frans Burgers, Sara van Goor. /
Pastor Theodoor Isaäcus van Essen. Doop 19 nov.1780.
Religie Hervormd, Eilandskerk. Bron 116, p.396 (folio 198v) nr.3.

=====================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793.
Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS. /
Gedoopt zoon Roelof. (geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.)
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos.
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan. /
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1807. Betr. getuige Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Willem Fredrik Augustus SCHAEFFER x Grietje de VRIES. /
Gedoopt dochter Marritje Cornelia. (geboorte d.d.30 okt.1807.)
Vader Willem Fredrik Augustus Schaeffer. Moeder Grietje de Vries. /
Getuigen Cornelis Kaasenbrood. / Pastor . Doop Hendrik Husly Viervant. /
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 36, p.162 (folio 80v) nr.4.

===============================================
========================================================


<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Amsterdam (prov.N.-H.)

<= CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N-H.): index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N.-H.): pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Enkhuizen (prov.N.-H.)

=======================================================

home