HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.< vorige pagina / previous page


Prov. Noord-Holland:
> Enkhuizen

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.


> Provincie Noord-Holland: pagina 2. /
Provincie Noord-Holland: pagina 3.

> Provincie Noord-Holland: pagina 4. / Provincie Noord-Holland: pagina 5.

> Provincie Noord-Holland: pagina 6. / Provincie Noord-Holland: pagina 7.

> Provincie Noord-Holland: pagina 8. / Provincie Noord-Holland: pagina 9.

> Provincie Noord-Holland: Alkmaar. / Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

> Prov. Noord-Holland: Enkhuizen. / Prov. Noord-Holland: Haarlem.

> Prov. Noord-Holland: Wieringen. / Prov. Noord-Holland: Zaanstad.

====================================================================

 

CASEMBROOT: CAASEMBROOD - KAZENBROOT

EN ANDERE SCHRIJFWIJZEN IN DE REGIO  ENKHUIZEN,
PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

===========================================================================================

CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

• 16 nov. 1575 Enkhuizen: Jaques Casenbroodt, koopman: plaatsnaam Brugge (België).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 814 = Not.arch.nr.814, (aktenr.) A; 179. / ONA-814 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius;
periode 2 sept.1575 - 2 juli 1576 (RAH filmcassette 105). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 24 mei 1579 Enkhuizen: Jacques Casenbroot.
Hij is vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324. / ONA-821 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Willem Cornelisz. in 't Wijnhuis; periode 1578–1583 (met klapper RAH filmcassette 879). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob
(de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot.

II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook o.a. genaamd Jacques of Jaques CASEMBROOT),
(zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST),
* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.
Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken.
Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met 1e:
(Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook genaamd Wijnckelman, Anthonette of Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel), uit dit eerste huwelijk zijn acht kinderen vermeld, niet alle namen zijn bekend;
hij trouwt 2e met: Barbara Domicle; uit dit tweede huwelijk zijn negen kinderen vermeld, waarvan niet alle namen bekend zijn.
Volgens de Nederlandse adelsboeken is deze familietak na enkele generaties in mannelijke lijn uitgestorven.

====================================================================================

1585: Jacques Casenbroot, koopman vermeld te Amsterdam (zie vnd. II-C. Jacob [de] Casembroot).

> Gemeentearchief van Amsterdam, oude archiefbronnen en literatuur
vermeld in "A'dam in 1585" betreft adres: 't Slop, Burchwal [= in Amsterdam.]

Publicatie, boek: "Het Kohier der capitale impositie van 1585", door: Dr. J.G. v. Dillen.

CB : nr AB NH Amst. oa 1.
blz.139, folio 142: (adres:
Jacques Casenbroot, koopman, uit voors. huys f. 6,=
> koopman: komt 4 malen voor in Bevrachtingscontr., Ec. Hist. Jb [=Jaarboek] XVII.
Vlg. > vergelijk ook: v. Dillen, I nr.813. en aant. de Roever.
> Bij CB van auteur 'de Roever' > publ.: boek met titel: "A'damse koopmanshuis".

[Mogelijk dat A'dam niet afgekort doch voluit vermeld is in archief-/publicaties.]

================================================

Vervolg van oudste aktes zijn gepasseerd te Enkhuizen in 1575 en 1579,
de hiernavolgende akte is gepasseerd in 1581 eveneens te Enkhuizen:

• 15 augustus 1581 Enkhuizen: Mr. Leonardt Casenbroot, commissaris te 's-Gravenhage.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 815, (aktenr.) A; 706. / ONA-815 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius; periode: jaartal 1578 (met klapper, RAH filmcassette 878). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
(Mijn opm.: Indien akte onvindbaar, zie kaartsysteem en andere gegevens van bijv. vnd. notaris in notariële klapper.)

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot, waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob (de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot. In de akte van 1578 wordt zijn oudere broer vermeld, meer elders op deze website.
LEONARD de CASEMBROOT (zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST), in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 [= negen] kinderen. Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën: Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist
en diplomaat, overleden in 1604. Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge. Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen, thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland]. In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht. Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

================================================

CASEMBROOT in diverse plaatsen van West-Friesland, Prov. N.-Holland:
Families en personen vermeld met diverse schrijfwijzen 16e - 17e eeuw C of K spellingvariaties.
Indien mogelijk zijn de gezinnen of voornamen bijelkaar, vermeld in notariële aktes te Enkhuizen.

16e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen: CASENBROODT.

• 25 juni 1578: Jan Henricksz. Casenbroodt, plaatsnaam Grootebroek (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 30. / ONA-815 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius, zie periode: jaartal 1578 (met klapper, zie datum 25 juni 1578). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 878). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 2 januari 1590: Jan Casenbroodt, plaatsnaam Bovenkarspel (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 682. / ONA-817 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius, zie periode 17 mrt 1583 – 15 febr. 1590 (met klapper, zie datum 2 januari 1590 in jaartal 1590). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 106). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen: CASENBROOT, KASENBROOD, KASENBROOT.

• 1 febr. 1663: Cornelis Jacobsz. Casenbroot de jonge, (plaatsnaam: Enkhuizen).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 138. / ONA-1068 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde, zie periode 20 mei 1661 – 27 januari 1676. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 12 januari 1664: Cornelis Jacobsz. Kasenbroot, plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart: "att." = akte betr.: attestatie. (Voor bijzonderheden zie deze notariële akte.)
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 5. / ONA-1139. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Sirp Ouckama, zie periode 1664––1665 (met klapper). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 161). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 23 mei 1679: Cornelis Jacobsz. Kasenbrood, plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: Gehuwd met Antjen Thijs.
Stiefvader van Cornelisjen Jans.

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 78. / ONA-1127. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun, zie periode: jaartal 1679. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 888). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen: CASENBROOT,
KAASENBROOD, KAASENBROOT, KAE(S)EN BRODT, KEESENBROODT, KESENBROOT.

• 24 december 1654: Pieter Jacobsz. Kesenbroot.
Op index-kaart is ook vermeld: deb.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 7451. / ONA-986. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Reijer Claesz. Sampson, zie periode: Januari 1653 – December 1654. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, film 132). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 15 februari 1657: (bij) Piett Jacopsoon Kesenbroot, plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige; betr. vermoedelijk getuige, (bij of is daar vermeld by ? = zie akte).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 18. / ONA-960. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis Tjallis, zie periode: 3 januari 1657 – 19 februari 1661. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 128). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 19 / 23 juli 1658: Pieter Jacobsz. Casenbroot, stuurman van een haringboot..
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 34. / ONA-1067. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde, zie periode: 12 januari 1658 – 20 mei 1661. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 3 december 1659: Pieter Jacobsz. Kaasenbroot, plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: Gehuwd met Doetge Teeuwis.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 170. / ONA-1047. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Simon Wijbrantsz. Semeyns, zie periode: 15 april 1655 – Juni 1660. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 886). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 1 februari 1663: Pitter Jacopsoon Kae(s)en Brodt, (plaatsnaam: Enkhuizen).
Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 138. / ONA-1068. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde, zie periode: 20 mei 1661 – 27 januari 1676. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 30 oktober 1664: Pieter Jacobsz. Kaasenbrood, plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 276. / ONA-1123. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun, zie periode: 16 oktober 1660 – 22 oktober 1667. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 157). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 30 november 1669: Pieter Jacobsz. Keesenbroodt, straat- en plaatsnaam: Romeinstraat, Enkhuizen.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 85. / ONA-1134. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun, zie periode: Juni 1668 – Oktober 1670, met klapper.. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 889). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen:
KAASENBROOT, KASENBROOT,

• 27 december 1687: Gerrit Pietersz. Kasenbroot, van beroep korenmeter, plaatsnaam Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: att. (= attestatie, betreft een getuigeverklaring).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 76. / ONA-1164. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Jan Bosman, zie periode: 1685–1688. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 166). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 2 oktober 1697: + Gerrit Kaasenbroot, plaatsnaam Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: vader van: Sijbrand -, Pieter -, [zie verder: 51,]).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. / ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola, zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
• 2 oktober 1697: Sijbrand Gerritsz. Kaasenbroot, plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld: zoon van Gerrit Kaasenbroot + [zie verder: 51,]).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. / ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola, zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
• 2 oktober 1697: Pieter Gerritsz. Kaasenbroot, plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld: zoon van Gerrit Kaasenbroot + [zie verder: 51,]).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. / ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola, zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

Hieronder een fragment, samenvatting uit de notariële akte van onderzoek door M.Ch. Deden-Kazenbroot in 1981 bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel Archief, Haarlem, notariële aktescollectie in band nr.1187, tijdvak 1697–1698, aktenr. A, 50.: Betreft akte d.d. 2 oktober 1697. Notaris Petrus Agricola, notaris te Enkhuizen. Uit de tekst van deze akte het volgende (gedeeltelijk in modern Nederlandse taal vertaald): Op 2 oktober 1697 compareerden voor notaris: "Petrus Agricola, Notaris tot Enchuijsen, voogden Sr. Jan van Loosen en Aarnout van Leeuwen van 't Aalmoesseniershuys deses Stads" (Aalmoezeniershuis in Enkhuizen) inzake de minderjarige zoon van Gerrid Kaasenbroot: "Sijbrand Gerridsz. soontje van Gerrid Kaasenbroot", en Pieter Gerridsz. Kasenbroot meerderjarige zoon van genoemde G.K. (= Gerrid of Gerrit Kaasenbroot), mitsgaders Aaltjen Pieters meerderjarige dochter inzake erfg. (= erfgename) van overleden "moeje en suster genaamt Ydemoer Pieters in leven huijsvrouw van Jan Jeronimusz. Coperslager", allen wonende binnen Enkhuizen.
Deze akte is ondertekend door onder andere Pieter Gerridsz. Kasenbroot, met daarbij diens merk:
merk door Pieter Gerridsz. Kasenbroot.

(Note: Document with several signatures – incl. signature and mark by Pieter Gerridsz. Kasenbroot of Enkhuizen –
in notary-public document with date 2nd October 1697: Notary Public in Enkhuizen: Petrus Agricola.
Concerning heirs and the children of the late Gerrid or Gerrit Kaasenbroot: Pieter Gerridsz. Kasenbroot and his younger brother Sijbrand Gerridsz. (orphan under age, son of Gerrid or Gerrit Kaasenbroot: initials G.K.; for Sijbrand also present his guardians of the orphanage "Aalmoesseniershuys" [moedern Dutch: Aalmoezeniershuis] of the city Enkhuizen: Sr. Jan van Loosen and Aarnout van Leeuwen). Also mentioned is a woman named Aaltjen Pieters as daughter and heir of the late "moeje" and sister Ydemoer Pieters [before her death] housewife of Jan Jeronimusz. Coperslager; all persons mentioned living in the city Enkhuizen (West-Friesland: region in N.-Holland), The Netherlands.)
Note: concerning the name Jan Jeronimusz. Coperslager; in this case Coperslager can be his last name as well as his profession. The last name Kaasenbroot or Kasenbroot is in general well-known with spellingvariations C/K, compare with the name Coperslager (modern spelling Koperslager), both names pronounced as K. – See also the English word Copper: in Dutch Koper (old Dutch spelling: Coper).

--------------------------------------------------------------------------------

N.B.: Zie ook aktenr.51. indien vermeld op de index-kaarten van het Oud-Notarieel Archief te Haarlem,
RANH > Rijksarchief van Noord-Holland.
Voorlopige conclusie: Gerrit Kaasenbroot, ook vermeld als Gerrid Kaasenbroot, overleden voor 2 oktober 1697, heeft twee wettige zonen die beiden in Enkhuizen wonen: de meerderjarige Pieter en de minderjarige Sijbrand. De voogden van het minderjarige zoontje Sijbrand zijn: Sr. Jan van Loosen en Aarnout van Leeuwen, voogden van het Aalmoezeniershuis van Enkhuizen.
Nog een erfgename genoemd: de meerderjarige Aaltjen Pieters, wonende in Enkhuizen.
Zij is – kennelijk de enige – erfgename van wijlen "moeje en suster": Ydemoer Pieters, in leven huisvrouw van Jan Jeronimusz. Coperslager.
(Opm.: Bij de naam van Jan Jeronimusz. Coperslager rekening houden met andere noteringen van zijn naam zoals ook mogelijk: Jan Jeronimusz., zonder vermelding van Coperslager, dat kan betrekking hebben op het beroep koperslager, waarschijnlijk zijn beroep en niet dat van zijn vader, etc.; Aaltjen Pieters is mogelijk ook bekend met andere schrijfwijzen.)

=========================================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 22 oktober 1868; huw. in Enkhuizen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 39.
Gemeente: Enkhuizen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer:36. Datum: 22-10-1868.
Bruidegom Jacobus Petrus Sprenger van Eijk. Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Hilvarenbeek.
Bruid Louise Cornelia Elisabeth de Roo. Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Enkhuizen.
Vader bruidegom Jacob Johannes Sprenger van Eijk. Moeder bruidegom Wilhelmina Carolina Heshusius.
Vader bruid Dirk Willem de Roo. Moeder bruid Johanna Catharina de Casembroot.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: ontvanger der registratie en domeinen;
beroep vader bg.[=bruidegom]: predikant; beroep vader bd.[=bruid]: emeritus predikant.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 21 augustus 1873 huw. in Enkhuizen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 39.
Gemeente: Enkhuizen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer:32. Datum: 21-08-1873.
Bruidegom Hendrik Bleijenberg. Leeftijd: 32. Geboorteplaats: Zwolle.
Bruid Johanna Jacoba de Roo. Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Enkhuizen.
Vader bruidegom Hendrik Bleijenberg. Moeder bruidegom Antoinetta Friederica Strauss.
Vader bruid Dirk Willem de Roo. Moeder bruid Johanna Catharina de Casembroot.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: predikant Hervormde Gemeente;
beroep vader bd.[=bruid]: emeritus predikant.

==============================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, in Haarlem, provincie Noord-Holland.
See further on this website, familytrees: Casembroot, in Haarlem, province North-Holland:

> CASEMBROOT - Haarlem (The Netherlands)

=================================================

home