HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page


Prov. Noord-Holland:
> Wieringen.

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=========================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.


> Provincie Noord-Holland: pagina 2. / Provincie Noord-Holland: pagina 3.

> Provincie Noord-Holland: pagina 4. / Provincie Noord-Holland: pagina 5.

> Provincie Noord-Holland: pagina 6. / Provincie Noord-Holland: pagina 7.

> Provincie Noord-Holland: pagina 8. / Provincie Noord-Holland: pagina 9.

> Provincie Noord-Holland: Alkmaar. / Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

> Prov. Noord-Holland: Enkhuizen. / Prov. Noord-Holland: Haarlem.

> Prov. Noord-Holland: Wieringen. / Prov. Noord-Holland: Zaanstad.

 

====================================================================

CASEMBROOT: CAASEMBROOD - KAZENBROOT

EN ANDERE SCHRIJFWIJZEN IN DE REGIO WIERINGEN,
PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

=====================================================================

Den Oever, gemeente Wieringen & oude molen "De Hoop" datum 1654.
Den Oever, municipality Wieringen (The Netherlands) & old mill "De Hoop" date 1654.
(Photo D. Deden, January 2005; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

 

WIERINGEN IN NOORD-HOLLAND / WIERINGEN IN NORTH-HOLLAND, THE NETHERLANDS

Voor mijn genealogisch en heraldisch onderzoek is het volgende genoteerd door mij over de Gemeente Wieringen:
het voormalige eiland Wieringen in de Zuiderzee (later genaamd IJsselmeer) tussen de provincies Friesland en Noord-Holland; Wieringen is dus al jarenlang geen eiland meer en is thans gelegen in het noordoosten van de provincie Noord-Holland. De belangrijkste plaats op het voormalige eiland Wieringen is Hypolitushoef, deze plaats wordt door de vroegere eilandbewoners genoemd Ipelshoef (deze plaatsnaam wordt in feite onjuist in archiefstukken afgekort: H'hoef). Vervolgens wordt genoemd het dorp Den Oever en drie kleinere dorpen: Oosterland, Stroe en Westerland. Het overzicht heeft alleen betrekking op personen en families geregistreerd door de gereformeerde gemeente ( later genoemd hervormde gemeente) op Wieringen; diverse archiefstukken zijn door mij in vroeger jaren geraadpleegd bij het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Voor archiefonderzoek is voorts belangrijk te vermelden , dat het eiland Wieringen vooral in vroeger eeuwen is getroffen door vele overstromingen; de registratie van bewoners werd vooral daardoor bemoeilijkt. De meest bekende watervloeden zijn bijvoorbeeld van de jaren 1683 (polder Nieuweland), 1717 en 1726. Behalve in de reeds vermelde dorpen, woonde de bevolking op Wieringen ook in buurten of buurtschappen. In deze publicatie wordt derhalve zonodig indien bekend, ook vermeld bij welk dorp een buurt is gelegen.

Over de gemeente Wieringen in de provincie Noord-Holland voorts het volgende uit oude atlassen en aardrijkskundige encyclopedieën: De bewoners wonen in de twintigste eeuw op Wieringen in de plaatsen: Westerland, De Haukes, Hollebalg, Normer, Westerklief, Oosterklief; tevens in de hoofdplaats van Wieringen: Hippolytushoef, alsmede in Zandburen, Elft, Stroe, Oosterland, Geest en Den Oever. Over de vorige eeuw en de geschiedenis van Wieringen is belangrijk te vermelden, dat Wieringen de verplichte verblijfplaats is geweest van de voormalige kroonprins van Duitsland; hij woonde in de pastorie van Oosterland in de periode 1918-1923. Enkele jaren daarna, in 1926 werd Wieringen verbonden door een dijk met het vasteland van de provincie Noord-Holland. Deze dijk werd toen gelegd door het Amsteldiep en daarna in het jaar 1930 verder door de inpoldering van de Wieringermeer (dat was het gedeelte van de Zuiderzee ten zuiden van Wieringen en ten noorden van West-Friesland; de Wieringermeerpolder was de eerste drooggelegde Zuiderzeepolder: jaartal 1930). In die tijd werd ook de nieuwe zeedijk van Den Oever naar Medemblik gelegd: in de jaren 1927–1929. Ook voor historisch onderzoek genoteerd, de belangrijke havenplaatsen op Wieringen: Den Oever en De Haukes (aan het Amstelmeer); derhalve over de diverse beroepen op Wieringen, de verhuizing van de ansjovisvissers van De Haukes naar Den Oever vond plaats voor de periode WWII.
Betr. de jaren 1965-1990 genoteerd over de gemeente Wieringen, secretarie Hippolytushoef; de inwoners wonen in deze gemeente in de plaatsen: Belt, Dam, Elft, De Gest, De Haukes, De Heid, Hippolytushoef, Den Hoelm (in 1990 aangetroffen als: De Hoelm), De Hollebalg, Noordburen, Noorderbuurt, Noord-Stroe, Den Oever, Oosterklief, Oosterland, Smerp, Stroe, Vatrop, Westerklief, Westerland, Zandburen (in 1990 niet meer afzonderlijk vermeld, daarna Wieringen); verdere wijzigingen van circa 1990 tot heden buiten beschouwing gelaten, deze opsomming is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het lezen van de plaatsnamen op Wieringen in vroeger eeuwen - de oude plaatsnamen mogelijk anders dan tegenwoordig anno 2006.

Op het voormalige eiland Wieringen woonden diverse personen en families met de naam Casembroot (C/K, met veel spellingvariaties). Deze familienaam komt ook voor in vroeger eeuwen in overige archiefstukken zoals notariële akten. De bewoners op Wieringen komen ook voor op andere locaties in Nederland, zoals Medemblik (zie foto hieronder).

Kasteel Radboud, gemeente Medemblik.
Castle Radboud, municipality of Medemblik, The Netherlands. (Photo by D. Deden; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Castle Radboud is located in the northeast of province North Holland not far from the municipality of Wieringen in The Netherlands.
The Casembroot familyname with various spelling C or K was used by several persons and families on the former island Wieringen: mentioned in old churchrecords and other archivedocuments in previous centuries. This familyname is mentioned in old archives and publications concerning the history of The Netherlands incl. Flanders (since 19th century: Flanders in Belgium). Familyconnections between persons and families Casembroot in Holland and elsewhere are often difficult or impossible to study or figure out. The population on the former island Wieringen had a tradition to pass on both or either father's or mother's surname during marriage; the other obstacles: church records and other official documents from previous centuries are not always complete in The Netherlands and elsewhere, such as the old island Wieringen archives. Nowadays it's possible to find out more by studying archivesources using internet websites such as GenLias on internet > http://www.genlias.nl

---------------------------------------------------------------

 

Uit archiefinformatie van genealogen is in vroeger eeuwen op Wieringen een schout geweest met de naam Jacob Casembroot (de juiste schrijfwijze en zijn handtekening is nog onbekend; eventueel familiewapen, schepenzegel, nog nagaan). Bij het Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem is het volgende aangetroffen in de archiefverzameling van de index (in bewerking) van de oud-notariële archieven aldaar; of deze Jacob Kasenbroot dezelfde persoon is als de hierboven vermelde schout?:

De gegevens uit het Rijksarchief te Haarlem (nogmaals of opnieuw bestuderen aldaar):
• 23 mei 1735: Jacob Kasenbrood,
plaatsnaam Wieringen (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 137. / ONA-5439 = Akte gepasseerd te Westzaan, Notaris Sijmon Jongewaert, zie periode 1734 – 3 sept.1735 (met klapper). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 743). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

Voorlopige conclusie over Wieringen en de oud-notariële archieven in Noord-Holland in Haarlem, een akte uit de plaats Westzaan;
mogelijk betreft dit op deze pagina bijv. (genealogienummer: A.-1.) Jacob KAESENBROOT.
Over (genealogienummer II.-A.c.=III.-C.) Jacob Corn. KASENBROOT, met doopdatum in 1722 lijkt minder waarschijnlijk vanwege vermoedelijke te jonge leeftijd. De overige personen komen daarom ook niet in aanmerking met voornaam Jacob.

N.B.: DEZE PAGINA IS IN BEWERKING MET DIVERSE INDEXEN, FAMILIENAMEN
(Informatie is uit de archiefbronnen inclusief de afkortingen van plaatsnamen, etc.).
NOTE; THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION WITH VARIOUS INDEXES, SURNAMES
(Information is from the archivesources including the abbreviations of names of places, etc.).

Overzicht van de familienaam CASEMBROOT,
diverse schrijfwijzen, te Wieringen & elders:

A

Aaltje KASENBROOD (= gen.nr. A.-5.b.)
Aaltje Jans [= Janse / Jansdochter] KASENBROOD ( = gen.nr. A.-5.b.)

B

B...

C

C / K > Cornelis Jacobsz. KAASENBROODT (= gen.nr. A.)
C / K > Cornelis Pietersz. KASENBROOT (= gen.nr. I.-A.1. / II.A.)

D

Dieuwer Jacobs [= Jacobse / Jacobsz.] KAASENBROOD (= gen.nr. A.-3.)
Dieuwer Jacobs [= Jacobse / Jacobsz.] KAESENBROOT (= gen.nr. A.-3.)

E

E......

F

F...

G

Geertje Jacobs KA(S/Z)ENBROOD (= III.-C.2.) x Jan BAKKER.
Geertje Jans [= Janse / Jansdochter] CASENBROOD (= II.-C.a.)
Geertje Jans [ = Janse / Jansdochter] KAESENBROOD (= II.-C.a.)
Geertje Jans KASENBROODT (= COOY gen. KASENBROODT, > II.-C.b.7.)
Geertje CASEMBROODT (= KOOY gen. CASEMBROODT, > II.-C.b.7.)
Geertje Cornelis [= Cornelisse] KAASENBROOD (= gen.nr. II.-A.e., d.v. II.-A. ? )
Geertje Cornelis [= Cornelisse] KASENBROOD (= gen.nr. II.-A.e., d.v. II.-A. ? )
Geertje Kornelis [= Kornelisse] KASENBROODT (= gen.nr. II.-A.e., d.v. II.-A. ? )

H

H......

I

I..........

J

Jacob KAESENBROOT (= gen.nr. A.-1.)
Jacob Corn. KASENBROODT (= gen.nr. II.-A.c. / III.-C.)
Jacob Corn. KASENBROOT (= gen.nr. II.-A.c. / III.-C.)
Jan Jacobsz. CASENBROOD (= gen.nr. A.-5.)
Jan Jacobsz. KAESENBROOT (= gen.nr. A.-4.)
Jan Jansz. (= CASENBROOD = gen.nr. A.-5.a.)
Jan Jansz. (= KASENBROOD = gen.nr. A.-5.c.)
Jan Jansz. (= KASENBROOD = gen.nr. A.-5.d.)
Jan (= Jansz. KAASENBROOD = gen.nr. A.-5.e.)
Jan Jansz. (= KASENBROOD = gen.nr. A.-5.f.)
Jan Jansz. KASENBROOD (= COOI gen. KASENBROOD, > II.-C.b.2.)
Jan Corn. KASEBROOT (= gen.nr. II.-A.a. / III.-A.)
Jan Korn. KASENBROOT (= gen.nr. II.-A.a. / III.-A.)
Jan Pietersz. KAASENBROOD, de Oude (= gen.nr. I.-A.2. / II.-B.)
Jan Pietersz. KAESENBROOD (= I.-A.3. / II.-C.)
Jan Pietersz. KASENBROOD, de Jonge (= gen.nr. II.-B.a.)
Jan Pr. [= Pietersz.] CASENBROOD (= II.-C.)

K

K / C > Cornelis Jacobsz. KAASENBROODT (= gen.nr. A.)
K / C > Cornelis Pietersz. KASENBROOT (= gen.nr. I.-A.1. / II.A.)

L

Lijsbet Jansdr KAASENBROOD (= gen.nr. I.-A.3.d.)
Lijsbeth Jans KAESENBROOT (= gen.nr. I.-A.3.c.)

M

Maarten Kornelisz. KAASEBROODT (= gen.nr. II.-A.d.)
Maarten Kornelisz. KAAZEBROODT (= gen.nr. II.-A.d.)
Maartje Jans [= Janse / Jansdochter] CASENBROOD (= II.-C.b.)
Maartje Jans [= Janse / Jansdochter] KASEMBROOD (= II.-C.b.)
Maartje Jans [= Janse / Jansdochter] KASENBROOD (= II.-C.b.)
Maertje Jansz. [= Janse / Jansdochter] CASENBROOD (= II.c.b.)

N

N..........

O

O...

P

Pieter CASEMBROODT (= KOOY gen. CASEMBROODT, > II.-C.b.5.)
Pieter Jacobsz. KAESENBROODT (= gen.nr. A.-2. / I.-A.)
Pieter Jansen KASENBROOD (= KOOIJ gen. KASENBROOD, > II.-C.b.5.)
Pieter Korn. [= Kornelisz.] KASEBROOT (= gen.nr. II.-A.b. / III.-B.)

Q

Q...

R

R......

S

S......

T

T......

U

U......

V

V......

W

W......

X

X......

Y

Y......

Z

Z......

 

 

Namen van relaties van de familie Casembroot (incl. spellingsvarianten C/K)
ook nakomelingen met andere familienamen, mannelijke en vrouwelijke takken.
Names of relations of the family Casembroot (incl. spelling variations C/K)
also descendants with other family names, male and female branches
Nederland / the Netherlands, plaatsen/places: Amsterdam, Wieringen, etc.:

IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION (below: relations of the family Casembroot in Wieringen,
Amsterdam and elsewhere)

A

A...

B

BAKKER, Jan (+ voor 1831?); x Geertje Jacobs Ka(S/Z)ENBROOD (= III.-C.2.)
BONT

C

CROMJONGH.

D

d / D / H > de HAAN, Grietje (> gen.nr. II.-A.e.)
DIRKSZ., Trijntje (> II.-C.)
E

E......

F

FREDERIKS, Trijn (> II.-B.)

G

G...

H

d / D / H > de HAAN, Grietje (> gen.nr. II.-A.e.)
Hillebrants ZWAN, Neeltje (> gen.nr. A.-1.)
HOUTEN, Van (dominee, predikant op Den Helder; > II.-C.b.7.)

I

ISAAKS, Trijn (> gen.nr. A.)

J


JANS, Dieuwer (> gen.nr. A.-5.)
JANS, Jacob (= KOOIJ > II.-C.b.4.)
Jans [= Jansz.] KOOIJ, Jacob (> II.-C.b.4.)
Jansz. COOI gen. KASENBROOD, Jan (> II.-C.b.2.)
Jansz. COOI, Klaas (> II.-C.b.1.)
Jansz. COOIJ, Cornelis (> II.-C.b.3.)
JANSZ., Cornelis (= Jansz. COOIJ > II.-C.b.3.)
JANS, Maertje (> gen.nr. II.-A.)
Jansen KASENBROOD, Pieter (= KOOIJ gen. KASENBROOD, > II.-C.b.5.)
JANS, Trijntje (= Janse KOOIJ > II.-C.b.6.)K

COOY gen. CASENBROODT, Geertje Jans [= Janse / Jansdochter] (> II.-C.b.7.)
KOOY gen. CASEMBROODT, Geertje (> II.-C.b.7.)
KOOIJ, Jacob Jans [= Jansz.] (> II.-C.b.4.)
Klaasz. COOIJ, Jan (> II.-C.b.)
Klaesz. COOY, Jan (> II.-C.b.7.)
Klaasz. KOOIJ, Jan (> II.-C.b.)
COOI gen. KASENBROOD, Jan Jansz. [> II.-C.b.2.)
COOIJ, Jan Klaasz. (> II.-C.b.)
KOOIJ, Jan Klaasz. (> II.-C.b.)
COOI, Klaas Jansz. (> II.-C.b.1.)
COOIJ, Cornelis Jansz. (> II.-C.b.3.)
KOOIJ gen. KASENBROOD, Pieter Jansen (> II.-C.b.5.)
KOOY gen. CASEMBROODT, Pieter (> II.-C.b.5.)
KOOIJ, Trijntje Jans (> JANS, Trijntje > II.-C.b.6.)
Cornelisz. ROBBERTS, Volkert (> I.-A.3.d.)
KOSTER.

L

LOOTS, Albert (> gen.nr. II.-A.e.)
LOOTS, Cornelis (> gen.nr. II.-A.e.)

M

MENSINGA.

N

Nann. STRAND, Maertje (> II.-C.b.7.)

O

O...

P

PEEREBOOM.
PIETERS.

Q

Q...

R

ROBBERTS, Volkert Cornelisz. (> I.-A.3.d.)

S

SIMENSZ., Jan (> gen.nr.A.)
SIMENS, Neeltje (> gen.nr.A.)
Sijm. LOOTS, Cornelis (> gen.nr. II.-A.e.)
Sijmensz. LOOTS, Cornelis (> gen.nr. II.-A.e.)
Sijmontz. LOOTS, Cornelis (> gen.nr. II.-A.e.)
STRAND, Maertje Nann. (> II.-C.b.7.)

T

TIMMER.

U

U......

V

V......
Van HOUTEN (dominee, predikant op Den Helder; > II.-C.b.7.)

W

W......

X

X......

Y

Y......

Z

ZWAN, Neeltje Hillebrants (> gen.nr. A.-1.)

 

=============================================================

Families CASEMBROOT, incl. spelling K, alle variaties / all variations,
gemeente Wieringen en elders. / municipality Wieringen and elsewhere.

NOTARIËLE ARCHIEVEN / NOTARY PUBLIC ARCHIVES:

Betreft (?: A.-1. Jacob KAESENBROODT,
zie notariële akte: Jacob KASENBROOD,
De gegevens van deze akte nagaan, index-kaart collectie:
het Rijksarchief te Haarlem > Noord-Hollands Archief:
• 23 mei 1735: Jacob Kasenbrood,
plaatsnaam Wieringen (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710,
(aktenr.) A; 137. / ONA-5439 = Akte gepasseerd te Westzaan,
Notaris Sijmon Jongewaert, zie periode 1734 – 3 sept.1735
(met klapper). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 743).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------------------------

A.) Cornelis Jacobsz. KAASENBROODT.
Vermeld in lidmatenregister Geref. Kerk Wieringen: 'komt in September 1681
uit Den Oever in Oosterland
' ('deze gemeente').

1681: In dezelfde maand september 1681 ook uit Den Oever in Oosterland
('deze gemeente'): Neeltje Simens, Jan Simensz. en Trijn Isaaks.

In de periode na 1700 volgt een persoon met de voornaam Jacob en een aantal met patroniem Jacobsz.:

A.-1.) Jacob KAESENBROOT (geboortedatum niet vermeld, voorlopig geschat ca. 1690 - 1700),
hij woont bij zijn huwelijk aan Den Oever op Wieringen.
x huw. 18-10-1722 Wieringen (geref. gemeente Oosterland, kerkregister pagina 114) met een weduwe,
ook wonende aan Den Oever op Wieringen:
Neeltje Hillebrants ZWAN.

A.-2. Pieter Jacobsz. KAESENBROODT.
Hij is 'genoteerd d.d. 12-12-1714 (datum laatste cijfer slecht leesbaar), tijdens huisbezoek op Den Oever,
(inschr. nr. 4) als lidmaat geref. kerk Oosterlant. Zie ook hierna; hij volgt I.-A.

A.-3. Dieuwer Jacobs KAESENBROOT.
Zij is genoteerd op 13-12-1714 op Stoe huisbezoek (dezelfde?)
en op 1-4-1730 = geref. kerk Oosterlant, tijdens huisbezoek;
op Den Oever d.d. 1772 (inschr. nr. 150) overleden: Dieuwer Jacobs KAASENBROOD.

A.-4. Jan Jacobsz. KAESENBROOT.
Hij is genoteerd als 'overleden' = d.d. 9-2-1733 te Den Oever.

A.-5. Jan Jacobsz. CASENBROOD. (Wordt nog een andere generatienummer gegeven. In bewerking.)
Genoteerd, hij trouwt in maart 1733 te Wieringen (inschr. nr. pagina 119), geref. kerk Oosterland, met:
Dieuwer JANS, j.d., wonende op Den Oever.

Kinderen van dit echtpaar (zie 5. Jan Jacobsz. CASENBROOD x Dieuwer JANS
gedoopt te Wieringen, gereformeerde gemeente Oosterland (ook "Oosterlant")
:
A.-5.a. Jan Jansz., ged. 29–10–1735 te Den Oever (inschr. p.41)
[mijn aantekening daarna: Mulder *)]

ouders: Jan Jacobsz. Casenbrood, Dieuwer Jans = won. Den Oever.
A.-5.b. Aaltje, ged. 14–9–1738 tot Oosterland (inschr. p. 46)
[dezelfde doopdatum als het volgende kind, tweeling?]

ouders: Jan Jacobsz. Kasenbrood, Dieuwer Jans = won. Den Oever.
A.-5.c. Jan Jansz., ged. 14–9–1738 tot Oosterland (inschr. p. 46)
[zie 2e kind, zelfde doopdatum, tweeling?]

ouders: Jan Jacobsz. Kasenbrood, Dieuwer Jans = won. Den Oever.
A.-5.d. Jan Jansz., ged. 28–2–1740 tot Oosterland.
ouders: Jan Jacobsz. Kasenbrood, Dieuwer Jans = wonende te Den Oever
[mulder *)]

A.-5.e. Jan, ged. 22–4–1742 te Oosterland,
ouders: Jan Jacobsz Kaasenbrood en Dieuwer Jansdr.
A.-5.f. Jan Jansz., ged. 25–9–1743 te Oosterland.
ouders: Jan Jacobsz. Kasenbrood, Dieuwer Jans = wonende te Den Oever.

[*) mulder = vermoedelijk bijv. het adres, persoon Mulder, of beroep mulder (betekent molenaar).
Niet bekend of het gezinshoofd ook inderdaad molenaar was van een van de molens op het eiland Wieringen. (Voorzichtig wordt door mij geconcludeerd, dat de eerste drie zonen vermoedelijk jong gestorven zijn; van de kinderen vermeld bij A.-5.-b. dochter Aaltje en A.-5.-e. Jan (*1743) is verder niets door mij genoteerd.)]
Voorts aanvullende gegevens ontvangen uit de particuliere collectie van dhr. G.L. Kaasenbrood, genealogisch onderzoek betreffende drie zonen met de voornaam "Jan" > kinderen van het echtpaar Jan Jacobsz Kaasenbrood
en Dieuwer Jansdr. (hierboven reeds vermeld), als volgt in de 'genealogie Kaasenbrood':
A.-5.d.) Jan, zoon van voornoemd echtpaar, doopinschrijving op 28–2–1740 Wieringen.
A.-5.e.) Jan, zoon van hetzelfde echtpaar, doopinschrijving op 22–4–1742 Wieringen.
A.-5.f.) Jan, zoon van dit echtpaar, doopinschrijving in 1743, juiste datum niet vermeld, Wieringen.
(Bron: Rijksarchief in Noord-Holland, DTB-Wieringen, inv.7, periode 1740–1780; brief van de
Rijksarchivaris in Noord-Holland, F.J.M. Otten, d.d. 30–10–1975 nr.75/452–G/U.)

 

I.-A. Pieter Jacobsz. KAESENBROODT

Pieter Jacobsz. KAESENBROODT (ex A.-2.),
niet bekend waar geboren en overleden: * ? - + ?).

Hij is 'genoteerd d.d. 12-12-1714 (datum laatste cijfer slecht leesbaar),
tijdens huisbezoek op Den Oever, (inschr. nr. 4) als lidmaat geref. kerk Oosterlant.
Op het eiland Wieringen zijn nog meer personen daarna met patroniem Pietersz. en/of voornaam Pieter.
De volgende gezinsconstructie is als volgt, verondersteld wordt dat Pieter Jacobsz. Kaesenbroodt huwde;
met NN NN (echtgenote voor- en achternaam onbekend),

Vermoedelijke nakomeling van dit echtpaar I.-A. Pieter Jacobsz. KAESENBROODT x NN NN
(onbekende echtgenote) op Wieringen, daarvan is een kind bekend, zoon van I.-A.:

I.-A.1. = II.A. Cornelis Pietersz. KASENBROOT;
hij huwde met Maertje JANS.

Kinderen van dit echtpaar II.-A. Cornelis Pietersz. KASENBROOT x Maertje JANS,
gedoopt te Wieringen, H'hoef - W'land:

II.-A.a.) Jan Korn. KASENBROOT, ged. H'hoef 29(?)-2-1717
ouders Corn. Pietersz. Kasebroot en Maertje Jans te Hippolytushoef); volgt III.-A.

II.-A.b.) Pieter Korn. KASEBROOT, ged. H'hoef 7-1-1720
(ouders Korn. Piet. Kasebroot en Maertje Jans te Hippol); volgt III.-B.
II.-A.c.) Jacob Corn. KASENBROOT, ged. 29-1-1722
(ouders Corn. Pietersz. Kasenbroodt en Maartjen Jans); volgt III.-C.

II.-A.d.) Maarten Kornelisz. KAAZEBROODT, ged. 4-1-1722 Hippolytushoef (ouders Korn. Pietersz. Kaasebroodt te Hippolytushoef en NN [naam van de moeder niet vermeld], (verder niets bekend over deze zoon).
II.-A.e.) Geertje Cornelisse KASENBROOD
(dochter van I.-A.1. = II.A. ???)
geen dopen gevonden);

II.-A.e. Geertje Cornelisse KASENBROOD,
vermoedelijke dochter van II.-A.
zij huwde, j.d. van Ipelshoef, trouwt 22-5-1740 te Wieringen
(kerken, rayon geref. te Hippolytushoef & Westerland), met:
Cornelis Sijmontz. LOOTS,
j.m. van Amsterdam
(in Gemeentearchief Amsterdam = ondertrouw te Amsterdam, nr.583 p.191):
"Geertje Cornelise KASENBROOD, ondertr. 28-4-1740 met
Cornelis Sijmensz. LOOTS".
De kinderen van dit echtpaar, geref. gedoopt te Wieringen (H'hoef-Westerland):
zoon: Albert [= vermoedelijk later bekend als Albert LOOTS], ged. 6-11-1740;
ouders: Cornelis Sijm. LOOTS, Geertje Kornelis KASENBROODT.
Daarna hertrouwt Cornelis LOOTS als weduwnaar te Amsterdam,
met Grietje de HAAN: "ondertr. kerk, nr.603, p.385 d.d. 21-3-1760:
Cornelis LOOTS,
was eerder gehuwd met:
Geertje Cornelis KAASENBROOD
".

I.-A.2. = II.-B.) Jan Pietersz. KAASENBROOD, de Oude;
"ook Trijn FREDERIKS", beiden genoteerd op 26-6-1707 aan Den Oever
(geref. gemeente kerk Oosterland).
Verondersteld wordt dat Jan Pietersz. KAASENBROOD, de Oude, (II.-B.)
gehuwd is met voornoemde Trijn FREDERIKS, mogelijk zijn eerste echtgenote?

Vermoedelijk heeft (II.-B.) Jan Pietersz. KAASENBROOD, de Oude, een zoon
(of wellicht een jongere broer met dezelfde voor- en achternaam):
deze zoon of jongere broer volgt hierna II.-B.a.
II.-B.a. Jan Pietersz. KASENBROOD, de Jonge; genoteerd op 10-2-1709
aan Den Oever (geref. gemeente kerk Oosterland).

Daarna volgt nog een notering, niet duidelijk wie dat vnd. 2e. betreft, of diens zoon?,
voorlopig als nieuw gezin hierna:

I.-A.3. = II.-C.) Jan Pietersz. KAESENBROOD, weduwnaar, wonende aan Den Oever;
huwt (= "hertrouwt") te Wieringen 14-1-1725 (geref. kerk, Oosterland) met:
Trijntje DIRKSZ, j.d., wonende aan Den Oever.

Kinderen van dit echtpaar (II.-C. x Trijntje DIRKSZ),
gedoopt te Wieringen, div. locaties:

II.-C.a.) Geertje Jans CASENBROOD, ged. 3-10-1728 te Den Oever;
ouders: Jan Pr. Casenbrood, Trijntje Dirkx = won. Den Oever
[vermoedelijk dezelfde als: Geertje Jans KAESENBROOD, van Den Oever,
overleden op 12-6-1749].

II.-C.b.) *) Maartje Jans CASENBROOD, j.d. te Hipp'hoef; geen dopen gevonden; zij is in dit overzicht door mij voorlopig genoteerd als een vermoedelijke dochter van vnd. echtpaar, zij huwt op Wieringen: d.d. 21-1-1753 in de geref. kerk van Hipp'hoef-Westerland (inschr. 6-1-1753) met: Jan Klaasz. KOOIJ, j.m. te Hipp'hoef.

Op 15-12-1783: Het echtpaar Jan Klaasz. Kooij en Maartje Jans Kasembrood, met attestatie van Hipp'hoef = Jan Klaasz. Kooij en Maartje Jans Kasembrood, ledematen op Den Oever.
In 1803: Dit echtpaar blijkt dan inmiddels te zijn overleden; vermeldingsdatum alleen het jaartal 1803.

De kinderen van dit echtpaar KOOIJ x CASENBROOD / KASEMBROOD zijn bekend als wettige kinderen gedoopt met verschillende familienamen, de familienaam of patroniem van de vader of die van de moeder (traditie op Wieringen):
II.-C.b.1.) Klaas Jansz. COOI, ged. 18-11-1753 te Wieringen; ouders: Jan Klaasz. COOI, Maertje Jans KASENBROOT.
II.-C.b.2.) Jan Jansz. KASENBROOD, ged. 5-10-1755 te Wieringen; ouders: Jan Klaasz. COOI, Maartje Jans(?) KASENBROOD.
II.-C.b.3.) Cornelis JANSZ., ged. 13-8-1758 te Wieringen; ouders: Jan Klaasz. COOIJ, Maartje Jans KAASENBROOD.
II.C.b.4.) Jacob JANS, ged. 18-5-1760 te Wieringen; ouders: Jan Klaassen KOOIJ, Maartje Jans KASENBROOD.
II.C.b.5.) Pieter Jansen KASENBROOD, *) ged. 19-9-1762 te Wieringen; ouders: Jan Klaasen KOOIJ, Maartje Jans KASENBROOD.
II.C.b.6.) Trijntje JANS, ged. 14-10-1764 te Wieringen; ouders: Jan Klaassen KOOIJ, Maartje Jans KASENBROOD.
II.C.b.7.) Geertje Jans CASENBROODT, *) ged. 24-6-1770 te Wieringen (gedoopt door dominee Van HOUTEN, predikant op Den Helder); ouders: Jan Klaesz. COOY Maertje Jansz CASENBROOD; doopgetuige: Maertje Nann. STRAND.

*) II.C.b.-5., II.C.b.-7.: Zie NGV-publicatie in "Onze Voorouders en hun Werk"; daarin komt een artikel voor over de 'kop van Noord-Holland', waarin het echtpaar "Jan Klaasz. Kooy en Maartje Jans Kasenbrood" genoemd wordt over traditie van naamgeving ("door elkaar gewoonte"), als voorbeeld voor dit verhaal, dat kinderen van dit echtpaar de familienaam van de moeder kregen in plaats van die van de vader op het eiland Wieringen: "Pieter Casembroodt (gedoopt 1762) en Geertje Casembroodt (gedoopt 1770)".

Niet bekend wie haar ouders zijn (naamgenote van I.-A.3.d.) =
I.-A.3.c.) Lijsbeth Jans KAESENBROOT,
• 19–10–1751: Genoteerd = 19-10-1751 'van den Oever': overleden is gebleken bij huisbezoek op Den Oever, geref.kerkregister Gemeente Oosterland.

Niet bekend wie haar ouders zijn (naamgenote van I-A.3.c.)=

I.-A.3.d.) Lijsbet Jansdr KAASENBROOD:
• 3–2–1754: "Volkert Cornelisz Robberts,
JM, en Lijsbet Jansdr Kaasenbrood, JD, beiden wonende te Den Oever".
(Bron: Trouwinschrijving te Wieringen 3 febr. 1754; coll. DTB-registers, Geref. gemeente Oosterland, Wieringen inv.7 (periode 1740–1780).
Uit particuliere collectie van dhr. G.L. Kaasenbrood (genealogisch onderzoek: Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, brief nr. 75/452–G/U van de Rijksarchivaris in Noord-Holland, F.J.M. Otten, d.d. 30-10-1975 'Genealogie Kaasenbrood').

Daarna volgt weer een notering, niet duidelijk wie dat is,
voorlopig genummerd als vierde persoon:

I.-A.4. Jacob Pietersz. CAESENBROOT;
genoteerd = Geref. gemeente Oosterlant, inschr. nr.149 d.d. 12-12-1714 (? datum slecht leesbaar):
"tijdens huisbezoek op Den Oever blijkt hij (reeds) te zijn overleden".

Daarna volgt weer een notering, niet duidelijk wie dat is,
voorlopig genummerd als vijfde persoon:

I.-A.5. Trijntjen Pieters KAASENBROODS,
Geref. gemeente Oosterlant, genoteerd d.d. 25-12-1708 "van Den Oever".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

III.-A. Jan Korn. KASENBROOT, ged. H'hoef (= Wieringen, H'hoef-W'land) 29(?)-2-1717
(ex II.-A.a.;
zoon van II.-A.. Cornelis Pietersz. KASENBROOT x Maertje JANS).
Vermoedelijk dezelfde als III.-A.: Jan Cornelisz. KASENBROOT, j.m. van Wieringen,
huwt {1e} (ondertr. 13-6-1743, nr.586 p.335 Wieringen) op 7-7-1743 Geref. kerk te Wieringen,
Hipp.'hoef-Westerland, met Grietje Sijmense LOOTS.

Dit echtpaar woont eerst te Wieringen en daarna in Amsterdam
(zie de kerkregisters, waarin het dopen van vijf kinderen zijn gevonden).

Uit dit eerste huwelijk van III.-A.
zijn de volgende kinderen gedoopt te Wieringen (geref.: H'hoef & Westerland):

III.A.1.) Diewer Jans, ged. 25-4-1744 te Wieringen;
ouders Jan Cornelisz. KASENBROOD en Grietje Sijmes LOOTS.
Vermoedelijk dezelfde als III.-A.1. = Dieuwertje Jans KAASENBROOD,
genoteerd = 24-12-1753 van Den Oever; daarna de datum 25-2-1759 attest. verl. na Amsterdam
(attest. verl. = attestatie verleend).

III.-A.2.) Maartjen Jans, ged. 20-2-1746 te Wieringen;
ouders Jan Cornelisz. KASENBROOD en Grietje LOOTS.
Nog nagaan = Maartje Jansd. KAASENBROOD:
- Op huisbezoek in 1790 in Den Oever, Schans (Geref.gem.Oosterland).

Vermoedelijk dezelfde als III.-A.2.;
geboortedatum vermoedelijk geschat op circa 1745;
index ondertr. Amsterdam:

Marritje KAASENBROOD
,
gaat in ondertrouw in Amsterdam, op 11-12-1767 (nr.613, blz.253) met
Kars de VRIES.
Volgens de akte te Amsterdam op 11-12-1767, nr.613, p.253. de volgende tekst:
Marritje Caasenbroot, van Wieringen, gereformeerd, oud 22 jaren,
woont als voren, geass[isteer]t met haar vader, Jan Caasenbroot;
x Cars de Vries, van Elburg, gereformeerd, oud 31 jaren,
op de Haarlemmerdijk [= in Amsterdam],
zijn moeder Aartje Korsse tot Elburg. //

Uit dit eerste huwelijk zijn daarna de volgende kinderen bekend,
gedoopt in Amsterdam, geref.=herv.kerk:

III.-A.3.) Cornelis, ged. 5-3-1749 (nr.82, folio 66; Noorderkerk);
ouders: J.K. KASENBROODT, G. LOOTS; doopgetuigen: Simon LOOTS en Ariaantje JANS.
III.-A.4.) Cornelis, ged. 19-1-1752 (nr.82, folio 99; Noorderkerk);
ouders: J.C. KAASENBROOD, G.S. LOOTS;
doopgetuigen: Symon Alberts LOOTS en Ariaantje JANSZ.
= Zie verder hierna, volgt bij nr. IV.-A.

III.-A.5.) Geertje, ged. 31-3-1754 (nr.111, folio 150; Westerkerk);
ouders: J.C. KAASENBROOD, G.S. LOOTS.

Daarna hertrouwde III.-A. als weduwnaar, te Amsterdam:
Vnd. III.-A. Jan Cornelisse CAASENBROOD, weduwnaar, wonende te Amsterdam;
ondertrouwdatum aldaar op 18-3-1763 (nr.607 p.99),
hertrouwt (zijn 2e huw.); kerkelijk huwelijk te Wieringen (Oosterland: geref.kerk)
op 10-4-1763 met: Antje JANS, bruid, voor haar huwelijk wonende te Oosterland, Wieringen,
als weduwe: eerder gehuwd met Aris SCHAAGEN.

DE VERMOEDELIJKE NAKOMELING VAN FAMILIETAK III.-A.:

V-A. (ex III.-A.4.) Cornelis KAASENBROOD, beurtschipper op Zwol;
skipper, of a marketboat [or regular (goods) service] to: Zwol:

geboren circa / born approx.: 1743-1744 / 1751-1752 (?) in Amsterdam (?),
woonde in Amsterdam in 1778 / lived in Amsterdam in 1778;
+ overleden in / deceased in Amsterdam, 28 Maart 1838 / 28 March 1838
(zoon van Jan KAASENBROOT / son of Jan KAASENBROOT).

• 30 maart 1838: Overlijdensakte van de gemeente Amsterdam:
"Den Dertigsten Maart Anno 1800 Acht-en-Dertig, ten twaalf ure, op den middag,
is ingeschreven, het AFSTERVEN van Cornelis Kaasenbrood.
Overleden den Acht[en]twintigsten dezer ten zes ure, des avonds
oud Zes[en]tachtig Jaren, wonende Haarlemmerdijk No.167 Kanton 16, en aldaar overleden,
Geboren Alhier [= Amsterdam], weduwnaar van Anna Elisabeth Burgers,
verder niets bekend;
de Overledene heeft geen onroerende Goederen nagelaten
zonder achterlating van Kind[eren]. Op de verklaring van
Klaas van Ipenbuur, oud Zestig Jaren, wonende Haringpakkerij No.7,
Beroep Mr. Zeilemaker, Neef van de Overledene,
en van Willem Heynekamp, oud Twee[en]Zeventig Jaren,
wonende Brouwersgracht No.178, Beroep Geen, Neef van de Overledene.
Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door beide Getuigen,
ingevolge de Wet, door mij, als [Wethouder] Raad, daartoe ingevolge Art. 95 van het
Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd:
(was getekend: K. van Ipenbuur, W. Heynekamp.)"

Voornoemde Klaas van Ipenbuur is waarschijnlijk dezelfde persoon vermeld hierna, uit
in het Doopregister van de stad Amsterdam (website https//stadsarchief.amsterdam.nl/):
Gedoopt: zoon Klaas, vader Harmen van Ipenbuur, moeder Jannetje Koster;
getuigen: Klaas van Ipenbuur, Barta Brouwer; pastor: Aäron le Grand;
doop 22 maart 1778; religie Hervormd, Westerkerk; bron: 112 p.350 (folio 173v) nr.11.
Voornoemde Willem Heynekamp is waarschijnlijk dezelfde persoon vermeld hierna, uit
in het Doopregister van de stad Amsterdam (website https//stadsarchief.amsterdam.nl/):
Gedoopt: zoon Willem, vader Henderik Heijnnekamp, moeder Fredrika van der Werff;
getuigen: Jacob Visscher, Johanna van der Werff; pastor: Johan Albert van Muijden;
doop 11 augustus 1765; religie Hervormd, Westerkerk; bron: 111 p.679 (folio 338) nr.19.

Cornelis KAASENBROOD huwde te Amsterdam op 16 juni 1778,*)
(bron: DTB-registers op 22 mei 1778; ondertr. 29 mei 1778 (DTB, nr.623, p.126, p.148) met:
Anna Elisabeth BURGERS,
vermoedelijk geboren te Amsterdam; vermeld in de Doopregisters
van Amsterdam => https//stadsarchief.amsterdam.nl/): Anna Elizabeth, gedoopt op 2 juni 1754,
dochter van Frans Burgers en Elsje Wiellik (getuigen: Jan Burgers, Maria Elizabeth Kuijper;
religie Hervormd, Nieuwe kerk; bron: 54 p.358 (folio 179v) nr.2.). Anna Elisabeth Kaasenbrood-
Burgers is waarschijnlijk overleden voor 28 maart 1830, vermoedelijk te Amsterdam.

*) Huwelijk 16 juni 1778 Amsterdam: KAASENBROOD x BURGERS.
De volgende aanvullende informatie van dhr. G.L. Kaasenbrood
(onderzoek door de Gemeentearchivaris, Dr. Wilhelmina C. Pieterse
van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, brief van 17 febr. 1977,
no. I 77.224 I/j, onderwerp: Kaasenbrood):
"29 mei 1778. Ondertrouw van Cornelis Kaasenbrood
(van Amsterdam, hervormd, oud 26 jaar, wonend op de Haarlemmerdijk,
geassisteerd door zijn vader Jan Kaasenbroot);
en Anna Elisabet Burgers (van Amsterdam, hervormd, oud 24 jaar,
wonend in de Wijdesteeg, geassisteerd door haar vader Frans Burgers).
Het huwelijk werd op 16 juni in de Oude Kerk voltrokken."

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, een zoon en een dochter;
From this marriage two children are known, a son and a daughter:

IV.-A.1. Jan, ~ gedoopt / baptised 4-4-1779 Westerkerk, Amsterdam (nr.112, p.194),
ouders/parents: C. Kaasenbrood x A.E. Burgers. (Vermoedelijk is hij jong gestorven
voor maart 1838, geen nakomelingen bekend: bron Overlijdensakte vader 30 mrt.1838).

IV.-A.2. Elsje, ~ gedoopt / baptised 19-11-1780 Eilandskerk, Amsterdam (nr.116, p.198),
ouders/parents: C. Caasenbrood / Caasenbroot [d/t=?] x A.E. Burgers. (Vermoedelijk is
zij jong gestorven (voor maart 1838, bron zie Overlijdensakte vader 30 mrt.1838).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III.-B. Pieter Korn. KASEBROOT (ex II.-A.b.;
zoon van II.-A.. Cornelis Pietersz. KASENBROOT x Maertje JANS),
ged. H'hoef Wieringen, H'hoef - W'land:
7-1-1720.
Huw. op 22-8-1745 te Wieringen (geref. Hipp.'hoef / Westerland);
de leeftijd van III.-B. wordt door mij geschat op 25 jaar; met:
Maartje VOLKERTS
, j.d. van Wieringen.

Kinderen uit het huwelijk van III.-B.;
geref. ged. Wieringen (H'hoef - W'land):

III.-B.1.) Aeltje Piets, ged. 8-9-1746 Wieringen
(ouders: Pieter Kasenbrood en Maertje Volkerts).

Dan volgt vermoedelijk nog een kind uit dit huwelijk:

III.-B.2.) ? = Jacob Pietersz., ? zie hierna bij IV.-B..:

-------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-B. (= ex III.-B.2.) Jacob Pietersz. KAASENBROOD / KAESENBROOD,

Jacob Pietersz. KAESENBROOD, j.m. van Den Oever;
huw.. 30-12-1770 Wieringen, geref. kerk (gem. H'hoef / Westerland) met:
Geertje DOEDES, j.d. van H'hoef.

Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
IV.-B.1.) Dieuwertje, gedoopt te Wieringen op 30 maart 1777,
dochter van Jacob Pietersz Kaasenbrood en Geertje Doedes.
(Bron: uit particuliere collectie van dhr. G.L. Kaasenbrood; genealogisch onderzoek
Rijksarchief in Noord-Holland, brief van de Rijksarchivaris in Noord-Holland,
F.J.M. Otten, d.d. 30–10–1975 nr. 75/452–G/U 'Genealogie Kaasenbrood';
DTB Wieringen inv.8, Geref. gemeente te Oosterland, Wieringen.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit overige particuliere bronnen het volgende ontvangen voor deze website,
het eerste bericht dat het onderstaande dient te worden nagegaan in het archief
en het tweede bericht hierna vermeld is betrouwbaarder wat gegevens betreft
(met dank aan de afzender, dhr. Andries de Wit):

Betreft IV.-B. (ex III-B.2.):
• Jacob Pietersz Kaesenbrood,
is waarschijnlijk gedoopt te Oosterland op 7 mei 1741
als zoon van Pieter Teunisz (Kooijman) en Dieuwer Jacobs Kaesenbroodt (zie A.-3.).

Vervolgens ook m.b.t. IV.-B. (ex III-B.2.) [bron: Kwartierstaat J. Kalf, Den Helder]:
Geertje Doedes (Timmerman) is gedoopt op 6 oktober 1737 te Hippolytushoef,
dochter van Doede Claesz (Timmerman) en Antje Jacobs (Roos).
Jacob en Geertje laten op 30 maart 1777 te Hippolytushoef hun dochter Dieuwertje dopen.
Dieuwertje huwt op 26 juni [jaartal ontbreekt] te Oosterland met Jan Moen (geen nadere gegevens bekend).

Een onbekende vrouw op Wieringen vermeld zonder ouders in het kerkregister
(vermoedelijk dezelfde als boven):
>
Diewer Jacobsz. KASENBROOD:
• 1796: In kerkreg.nr.5 d.d. 24-3-1796 'op belijdenis tot lidmaat aangenomen'
(Geref. kerk Oosterland).
• In 1803 lidmaat huisbezoek.
• 1812: Op 25-5-1812 'vertrek met attestatie naar Medemblik'.

Zie hierna verdere bijzonderheden Fam. MOEN–KAASENBROOD,
Jan MOEN en Dieuwertje KAASENBROOD zijn vermeld bij het burgerlijke stand
huwelijk in de gemeente Den Helder op 24 september 1829 van hun zoon
Dirk MOEN leeftijd 24 geboorteplaats Wieringen
[de bruidegom Dirk MOEN is derhalve geboren in of omstreeks januari 1805].

IV.-B.1.) Dieuwertje, gedoopt te Wieringen op 30 maart 1777, dochter van
Jacob Pietersz Kaasenbrood en Geertje Doedes.
> Vnd. Dieuwertje KAASENBROOD, (verm. Dieuwer Jacobsz. KASENBROOD)
huwt voor de kerk op 26 juni [vermoedelijk in 1804] te Wieringen met:
Jan MOEN.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend geboren te Wieringen:
IV-B.1.a. Dirk MOEN, geboren in of omstreeks januari 1805.
Hij volgt, zie huwelijksakte hieronder van bruidspaar MOEN–BREET,
waarbij tevens een kind wordt erkend bij het huwelijk te Den Helder
op 24 september 1829 = IV-B.1.a.1. Kind met familienaam MOEN,
geboren in of omstreeks 1829 (te Den Helder?).

24 sept.1829 Den Helder (bron genlias.nl/)
Bron Burgerlijke stand - Archieflocatie Rijksarchief in Noord-Holland.
Algemeen Toegangnr: 385 Inventarisnr: 33 Gemeente: Den Helder
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 39 Datum: 24-09-1829
Bruidegom Dirk Moen Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Wieringen
Bruid Ariaantje Breet Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Den Helder
Vader bruidegom Jan Moen Moeder bruidegom Dieuwertje Kaasenbrood
Vader bruid Jacob Breet Moeder bruid Jannetje Kuijt
Nadere informatie beroep bruidegom: schilder;
Erk. [=erkenning van]: 1 kind. //

=======================================================


III.-C. (v/h II.-A.c.) Jacob Corn. KASENBROOT,

(ex II.-A.c.; zoon van Corn. Pietersz. Kasenbroodt en Maartjen Jans)
ged. H'hoef Wieringen, H'hoef - W'land 29-1-1722.
Huw. op 21-4-1759 te Wieringen "ingetekend" (geref. H'hoef - Westerland) met:
Dieuwer Jans de HAAN, j.d. van Wieringen.

Kinderen uit het huwelijk van III.-C.;
geref. ged. Wieringen (H'hoef - W'land):

III.-C.1.) Maartje Jacobse, ged. 24-6-1759 Wieringen
(ouders: Jacob Cornelisse Kaasenbrood, Diewer Jans de Haan).

Verm. dezelfde als III.-C.1.:
• Burg.stand overlijdensaktenr.90 d.d. 16-3-1832 Wieringen:
betreft waarsch. vnd. "Maartje KAZENBROOD".
Uit de inhoud van deze overlijdensakte blijkt, dat een onbekende Maartje KAZENBROOD,
op 73-jarige leeftijd is overleden in het huis op adres Hypolitushoef,
te Wieringen. (Haar ouders zijn onbekend; weduwe van Cornelis A. BONT.)

(Mevrouw de weduwe Diewertje Koster-Bont, is volgens deze berekening geboren in 1796.
Zie ook op deze website fam. Casembroot, div. spellingvariaties: stad & prov. Utrecht.
Zie boven: III.-C.1. Maartje Jacobse: vermoedelijk dezelfde persoon als: Maartje KAZENBROOD,
weduwe van Cornelis A. BONT, zij overleed op 73-jarige leeftijd op adres Hypolitushoef,
te Wieringen, overlijdensakte 16 maart 1832 (Wieringen: burg.stand-aktenr.90). //

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.137 / Gemeente: Wieringen
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 1 / Datum: 21-01-1821
Bruidegom Jan Koster, beroep zeeman, geboorteplaats: -
Bruid Dieuwertje Bont, beroep naaister, eboorteplaats: -
Vader bruidegom Cornelis Koster / Moeder bruidegom Aafje Timmer
Vader bruid Cornelis Bont / Moeder bruid Maartje Kasenbrood, beroep naaister. //

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50 / Inventarisnr: 1516 / Gemeente: Capelle / Soort akte: overlijden /
Aktenummer: 30 / Overledene Jan Cornelis Koster / Overlijdensdatum: 22-04-1875
Vader Cornelis Jans Koster / Moeder Hennij Timmer
Partner Dieuwertje Bont / Relatie: Echtgenoot van //

genlias.nl, Bgenlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 459 / Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 237 / Aangiftedatum: 11-02-1882
Overledene Diewertje Bont / Geslacht: V / Overlijdensdatum: 10-02-1882
Leeftijd: 85 / Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Cornelis Bont / Moeder Maartje Casembroot
Partner Jan Cornelis Koster / Relatie: weduwe van //

Uit het huwelijk van Jan (Cornelis) Koster, x Maarte Casembroot / Kasenbrood / Kazenbrood (etc.)
is nageslacht bekend, hierna zoals vermeld in archiefbronnen (genlias, etc.; in bewerking);
(tijdelijk) alfabetische volgorde voornamen van de kinderen met familienaam Koster:

genlias.nl, betr.: Aafje Koster, geb. Hoorn:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 59 / Gemeente: Hoorn
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 37 / Datum: 31-07-1863
Bruidegom Gerrit Leendert Pieters, beroep agent van politie,
Leeftijd: 33 / Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Bruid Aafje Koster / Leeftijd: 35 / Geboorteplaats: Hoorn
Vader bruidegom Henricus Pieters / Moeder bruidegom Catharina Juliana Cromjongh
Vader bruid Jan Koster, beroep beurtschipper, Moeder bruid Dieuwertje Bont. //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 472 / Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 774 / Aangiftedatum: 21-05-1896
Overledene Aafje Koster / Geslacht: V / Overlijdensdatum: 20-05-1896
Leeftijd: 68 / Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jan Cornelis Koster / Moeder Dieuwertje Bont
Partner Gerrit Leendert Pieters / Relatie: weduwe van //

genlias.nl, betr.: Dieuwertje Koster, geb. Hoorn, dochter van Jan Koster, Dieuwertje Bont:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.029 / Inventarisnr: 1484 / Gemeente: Capelle
Soort akte: huwelijk / Aktenummer: 12 / Datum: 27-10-1882 (= 27 okt.1882).
Bruidegom Johannes Versteeg / Geboorteplaats: Loon op Zand
Bruid Dieuwertje Koster / Geboorteplaats: Hoorn
Vader bruidegom Jan Versteeg / Moeder bruidegom Johanna Klootwijk
Vader bruid Jan Koster / Moeder bruid Dieuwertje Bont
Nadere informatie Akte bevat meer informatie //

genlias.nl, betr.: Maartje Koster, geb. Hoorn,

Bron Burgerlijke stand - Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 59 / Gemeente: Hoorn
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 27 / Datum: 28-05-1848
Bruidegom Hendrik Pietersz. Mensinga,
beroep schipper, Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Uitgeest
Bruid Maartje Koster / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Hoorn
Vader bruidegom Pieter Hendriks Mensinga,
beroep schipper, Moeder bruidegom Maartje Peereboom
Vader bruid Jan Koster, beroep beurtschipper,
Moeder bruid Dieuwertje Bont. //

===========================================================


III.-C.2.) Geertje Jacobs, ged. 23-8-1761 Wieringen;
ouders: Jacob Cornelisse Kaasenbrood, Diewer Jans de Haan.
(DTB-boek nr.2a van de geref.gemeente Wieringen,
doopinschrijvingen 1715 - 1792).

"Geertje KASENBROOD"
is overleden te Hypolitushoef, oud 86 jaar, weduwe van Jan BAKKER;
dochter van Jacob KASENBROOD en Dieuwer Jans de HAAN, beiden overleden.
(Wieringen overlijdensakte nr.118, akte d.d. 30-10-1846.)

• Guurtje Jacobs Kasembrood, j.d.,
geboren en wonende te Wieringen;
zij huwt (ingetekend 1/11) 16-12-1783
te Wieringen (geref. H'hoef - Westerland) met:
Jan Pietersz. Bakker, j.m.,

geb. van Oldeberkoop in Friesland en thans wonende op Den Oever.

Uit het huwelijk Bakker - (C/K)K(aa/a)(s/z)se(m/n)brood:

III.-C.2.a. Pieter Janz. Bakker, geb. Wieringen ca.1785.
Pieter Bakker, geboren te Wieringen is overleden aldaar op 7 jan.1842,
leeftijd 56 jr, echtgenoot van Janna ten Bokkel
(bron genlias.nl, overlijdensaktenr.1, gemeente Wieringen,
overlijdensaktedatum 8 jan.1842; Noord-Hollands Archief).

29 apr.1821: (bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
algemeen: Toegangnr:358, Inventarisnr:358.137; Gemeente: Wieringen.
Burgerlijke Stand: Huwelijksakte nr.10, datum 29-04-1821.
bruidegom: Pieter Bakker, leeftijd 36, dagloner, geboorteplaats Wieringen,
vader Jan Bakker, moeder Geertje Kasenbrood;
bruid: Janna Hendrik Jans ten Bokkel, leeftijd 30, dienstmeid, geboorteplaats -,
vader Hendrik Jan ten Bokkel, moeder Trijntje Jans Witte. //

• 7-8 jan.1842: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952,
Noord-Holland, Wieringen, overlijden 1812-1842, image 327 of 338,
(transcr.MCDK), Overlijdensaktenr.1.
Op heden den Achtsten der maand Januarij
Achttienhonderd twee en veertig (8 jan.1842), zijn voor ons ondergeteekende
Jacobus van Hengel, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wieringen
verschenen Simon Wagemaker, van beroep broodbakker, oud negen en dertig (39)
jaren, wonende te Hipolitushoef alhier, goede bekende van de na te noemen overledene,
en Jacob Koorn, van beroep broodbakker, oud acht en twintig (28) jaren, wonende
mede te Hipolitushoef alhier, goede bekende van de overledene, welke ons hebben
verklaard, dat op den zevenden deezer des 's morgens ten zes ure, in het huis staande
te Hipolitushoef alhier Nr.64, in den ouderdom van zes en vijftig (56) jaren is overleden
Pieter Bakker, van beroep zonder, geboren en wonende te Wieringen, echtgenoot van
Janna ten Bokkel, zonder beroep wonende alhier. / Zoon van: Jan Bakker, overleden,
en van: Geertje Kazenbrood, zonder beroep, wonende mede alhier. / En hebben wij
hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten
onderteekend. //

Janna ten Bokkel is geboren in de plaats Wieringen, overleden aldaar op 27 jun.1853,
leeftijd 59, weduwe van Pieter Bakker; dochter van Jan ten Bokkel, en Trijntje Witte.
(genlias, Noord-Hollands Archief, overlijdensaktenr.19, Wieringen 27 jun.1853.) //

Uit het huwelijk 29 apr.1821 van Pieter Bakker (zoon van Jan Bakker en Geertje Kasenbrood) en Janna Hendrik Jans ten Bokkel (dochter van Hendrik Jan ten Bokkel en Trijntje Jans Witte) zijn de volgende kinderen bekend, vermeld met geboorteplaats Wieringen (bron genlias):

(dochter) Geertje Bakker, geboorteplaats Wieringen, (ca.1821);
zij is gehuwd in de gemeente Wieringen op 3 dec.1843 (genlias; aktenr.14.):
bruidegom Cornelis Koster, leeftijd 21, boerenknecht, geboorteplaats Wieringen,
vader Herman Koster, beroep landman, moeder Maartje Hellingman;
bruid Geertje Bakker, leeftijd 22, geboorteplaats Wieringen,
vader Pieter Bakker, moeder Janna ten Bokkel. //
(De bruidegom is een broer van Trijntje Koster, zie huw.6 dec.1863.)
• 29-30 jan.1915 Wieringen: Geertje Bakker is overleden 29 jan.1915
te Wieringen leeftijd 93, weduwe van Cornelis Koster;
dochter van Pieter Bakker en Janna ten Bokkel.
(bron genlias, overlijdensaktenr.4 Wieringen 30 jan.1915.)

(zoon) Jan Bakker, geboorteplaats Wieringen,
hij is overleden op 30 juli 1826 te Wieringen, leeftijd 1 dag,
vader Pieter Bakker, moeder Janna ten Bokkel
(bron genlias.nl, Wieringen, overl.aktenr.19, d.d.1 aug.1826.)

(dochter) Grietje Bakker, geboorteplaats Wieringen, (ca.1828);
zij is gehuwd in de gemeente Wieringen op 3 okt.1852 (genlias; aktenr.14.):
bruidegom Gerrit Comen, leeftijd 40, arbeider, geboorteplaats Wieringen,
vader bruidegom NN NN, moeder bruidegom Maartje Gerrits Comen;
bruid Grietje Bakker, leeftijd 24, geboorteplaats Wieringen,
vader Pieter Bakker, moeder Janna ten Bokkel.
Nadere informatie (bruidegom): weduwnaar van Maartje de Jong. //
• 14-15 sep.1894 Wieringen: Grietje Bakker is overleden 14 sep.1894
te Wieringen leeftijd 66, weduwe van Gerrit Mooij; dochter van:
Pieter Bakker, en Janna ten Bokkel. (bron genlias.nl, Wieringen,
overlijdensaktenr.40, aangiftedatum 15 sep.1894.) //

• 4 okt.1840 Wieringen: Gerrit Komen, bruidegom, leeftijd 28,
dagloner, geb. Wieringen, zoon van NN en Maartje Komen;
bruid Maartje de Jong, leeftijd 34, geb Wieringen, dochter van
Gerrit de Jong en Trijntje Asjes. (bron genlias, huw.aktenr.10.)
• 20-21 mrt.1849 Wieringen: Maartje de Jong is overleden 20 mrt.1849,
leeftijd 43, echtgenote van Gerrit Komen; geb. Wieringen, dochter van:
Gerrit Jan de Jong en Trijntje Asjes. (bron overl.aktenr.8,
Wieringen 21 maart 1849; genlias.)

(zoon) Jan Bakker, geboorteplaats Wieringen, (ca.1831),
hij is gehuwd in de gemeente Wieringen op 6 dec.1863 (genlias; aktenr.10.)
bruidegom Jan Bakker, leeftijd 32, landman, geboorteplaats Wieringen,
vader Pieter Bakker, moeder Janna ten Bokkel.
bruid Trijntje Koster, leeftijd 23, geboorteplaats Wieringen,
vader Herman Koster, beroep landman, moeder Maartje Hellingman.
(De bruid is een zuster van Cornelis Koster, zie huw.3 dec.1843.)
• 25-27 feb.1922 Wieringen: Jan Bakker is overleden op 25 feb.1922
te Wieringen, leeftijd 90, weduwnaar van Trijntje Koster;
zoon van Pieter Bakker, en Janna ten Bokkel. (bron genlias,
overlijdensaktenr.12, Wieringen, aangiftedatum 27 feb.1922.)

(dochter) Marritje Bakker, geboorteplaats Wieringen,
z ij is overleden op 27 feb.1839 te Wieringen, leeftijd 4,
vader Pieter Bakker, moeder Janna ten Bokkel
(bron genlias.nl, Wieringen, overl.aktenr.3, d.d.28 feb.1839.)

 

 

III.-C.2.a. Jacob Jansz. Bakker,
ged. 25-12-1791 Wieringen, geref. (H'hoef - W'land);
(ouders: Jan Pietersz. Bakker en Geertje Jacobs Casenbrood).

========================================================

========================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot,
in gemeente Zaanstad, Prov. Noord-Holland.
See further on this website, familytrees: Casembroot,
in municipality Zaanstad, Prov. North-Holland:

> CASEMBROOT - Zaanstad, N.-Holland (The Netherlands)

=======================================================

home