W

HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2016: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. B
efore you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

< vorige pagina / previous page: start
Dordrecht (Z.-H.; the Netherlands)

Prov. Zuid-Holland: Dordrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=============================================================

INDEX - PAGINA IN BEWERKING / INDEX - PAGE UNDER CONSTRUCTION

=============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

HIERONDER ENKELE AANTEKENINGEN: / HAAGS GEMEENTEARCHIEF
DEN HAAG BETREFT DORDRECHT:

• 16 dec.1600: Ondertrouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 22.ooo [wsch. = nr.22.ooo]; of ook wel anders te lezen als nr.22.verso.?]
• Casembroot, Philippote; 16-12-1600 o.tr. [= ondertrouwdatum op 16 dec.1600]
de Heer Huigo Muys, van Holy, schoutet der stad Dordrecht; met:
Joncfr. Philippote Casembroot, van –.
Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.3.
Mogelijk relevant is de aantekening in de genealogiecollectie:
zie 3a. & Nav.[= Navorscher.] 1900, I.,p.491.
betr. voornoemde Philippote Casembroot [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].

Zij is verder niet aangetroffen in deze collectie aantekeningen kerkarchieven, etc., Den Haag.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

In 1600, Dordrecht, Ned.Herv., index trouwen (familysearch, scanafb.134/613)

datum: 17 Dec.1600 : Kasenbroot, Leendert G. /
datum: 17 Dec.1600 : Kasenbroot, Philipote Leenderts //

(bron/source, https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-Z3WM?i=133&wc=SMM2-FM7%3A1292923701%2C345829902%2C347562201%3Fcc%3D2037907&cc=2037907 //

=======================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

In 1595, 1596, Dordrecht, Ned.Herv., index trouwen (familysearch, scanafb.208/613)

datum: 29 jan.1595 : familienaam: Rover, de /
Rover, Jacob de G. : 29jan1595. / Rover, Pompeus Jacz. de /
datum 1nov1596 : Rover, Pompeus de //

ENKELE AANTEKENINGEN; HAAGS GEMEENTEARCHIEF
DEN HAAG BETREFT DORDRECHT:

=> Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

• 7 sept.1608 & 23 sept.1608: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 34. / (Betreft het bruidspaar/echtpaar:)
• Casembroots, Jongfr. Anna; datum 7-9-1608, ond.tr. [= ondertrouwdatum 7 sept.1608.] met:
Pompes-de Roore (Koore ?), wedr. met (?) in wette, v. Dordrecht
[wsch.: Pompeus de Roevre, weduwnaar, van Dordrecht / (-> Pompeus de Rover, in Dordrecht.)
Jongfr. Anna Casembroots, j.d. van, won. alhier.
Getr. in de Groote Kerk 23-9-1608 [= 23 sept.1608.]; St.h.: –.

=================================================================

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.5.
Zie 3a. & Nav. [= Navorscher.] 1900, II., p.491. (zie ook zoals elders vermeld: 1900, I., p.491.)
De naam van de echtgenoot is o.a. gevonden in de collecties van het Gemeentearchief Rotterdam
websitepagina: oud-notarieel archief, notariële akte datum 20 jan.1611 betreft volgende informatie:

- (20-1-1611) NN Casembroot, verklaart dat hij onderhands land heeft verkocht
aan Leunis Corneliss Loyss, die nu weigert de overeengekomen prijs te betalen.
Het land is verkocht in opdracht van zijn moeder joffrouwe Cornelia Poppe,
weduwe van raetsheer Casembroot, in aanwezigheid van zijn zwager
Pompeus de Roevre, raedt van Dordrecht.
De verkoop vond plaats ten huize van Domas Jansz in de Swarte Galeye,
gelegen naast de Groote Soutkeet te Middelburch.
Het verkochte land was gelegen in Huge Laureynse Block op Walcheren.
Een van de andere kopers was Jan Adriaens Blauwaert.

Informatie over onderstaande beschrijving gevonden via www.archieven.nl
Betreft archief: Stadsarchief Dordrecht. => www.dordrecht.nl/stadsarchief
Toegangsnummer: 785. Archieftitel: Polder 'De Vierpolders' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris van de archieven van de Noord- of Merwedepolder
2.2. De Noord- of Merwedepolder / 2.2.1. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen
2.2.1.8. Uitvoering van de taak
2.2.1.8.2. Bedijking van de polder en zorg voor de instandhouding
2.2.1.8.2.2. Geschil met Jan de Loutre i.c. de sluis bij de volmolen
kenmerken: Polder 'De Vierpolders' en haar rechtsvoorgangers
151. Akkoord tussen dijkgraaf en heemraden van de Merwedepolder en Jan de Loutre c.s.,
betreffende de uitleg van het akkoord d.d. 26 oktober 1615, ten overstaan van de kamer juditieel
van Dordrecht, bestaande uit Mr. Herman Halling, Pompeus de Roovere, Cornelis Adriaenssen Teresteyn,
schepenen, en Cornelis van Beveren, Oudraad der stad, 1620. Met 19e eeuws afschrift
Datering: ov(1)= 1 omslag

- Zie ook archiefcollecties waarbij vnd. bruidegom vermeld is met familienaam: de Roovere.
Archiefbron: Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 155), e.v.:
Pompeus [...] de Roovere, heere van Hardincxvelt, schepen binnen de stad Dordrecht.

Betreft: Pompeus de Roovere, vermeld in DTB-archiefstukken van Dordrecht (www.archieven.nl/)
Vermeld in 1603 heeft waarschijnlijk betrekking op een eerder huwelijk en het dopen van een zoon:

• Plaatsnaam Dordrecht, doopakte, doopdatum 1603.12.01. / Archiefnr.11 DTB Dordrecht.
Inv.nr.1-7. Naam kind Roeland. / Naam vader Roovere, Pompeus de; naam moeder Muijs, Margriete.
vindplaats: Stadsarchief Dordrecht => www.dordrecht.nl/stadsarchief

• Vanwege het feit, dat Pompeus de Roovere, vermeld is als heer van Hardinxveld, het volgende opgezocht
via www.archieven.nl/ => Hierna een kleine selectie met ongeveer deze voornaam en de familienaam de Roovere;
de voornaam Pompeus is ook geschreven als Pompejus; de familienaam is daarna ook nog vermeld bij nageslacht:
de Roovere (heer van Hardinxveld) m.b.t. verpachten van het Schout- en Secretaris ambt, voorts onder andere:

• 1597. Informatie over onderstaande beschrijving. / Toegangsnummer: 648. Archieftitel: Gemeente Hardinxveld
2. Inventaris. / 2.3. Partikulier archief van ambachtsheren beleend met Hardinxveld / 2.3.6. De Roovere
kenmerken Gemeente Hardinxveld. / 2217. Akte van belening door Karman Cornelis Harmanszoon
aan Pompeus de Roovere, heer van Hardinxveld, met een stuk land en griendland te Puttershoek, 568 roeden,
met ten zuiden hiervan de oude zeedijk, ten noorden en westen de erfgenamen van Arend van Lier
en ten oosten het gemene land; afschrift eerste helft 19e eeuw
Datering 1597. / Omvang 1 stuk. Vindplaats Stadsarchief Dordrecht / DiEP

• 1620. Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 785.
Archieftitel: Polder 'De Vierpolders' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris van de archieven van de Noord- of Merwedepolder. / 2.2. De Noord- of Merwedepolder
2.2.1. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen. / 2.2.1.8. Uitvoering van de taak
2.2.1.8.2. Bedijking van de polder en zorg voor de instandhouding.
2.2.1.8.2.2. Geschil met Jan de Loutre i.c. de sluis bij de volmolen
 kenmerken: Polder 'De Vierpolders' en haar rechtsvoorgangers
151. Akkoord tussen dijkgraaf en heemraden van de Merwedepolder en Jan de Loutre c.s.,
betreffende de uitleg van het akkoord d.d. 26 oktober 1615, ten overstaan van de kamer juditieel van Dordrecht,
bestaande uit Mr. Herman Halling, Pompeus de Roovere, Cornelis Adriaenssen Teresteyn schepenen,
en Cornelis van Beveren, Oudraad der stad, 1620. Met 19e eeuws afschrift
Datering: ov(1)= 1 omslag. (Bron: www.archieven.nl/ => Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht / DiEP)

• 11-06-1621. Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 032. Archieftitel: Stad Geervliet
 Regesten Transportregisters. / kenmerken Stad Geervliet. / 375. Jacob Jansz Landmeter, schout van Biert,
bekent aan Lodewijk Lodewijksz de oude Labije een schuld van f 1875.
Aan de reeds onder Biert bezwaarde landerijen voegt hij toe de beternis van 6 G in Oud Hoenderhoek,
gemeen in een stuk van 27 G 100 R met Craaijesteijn in Dordrecht,
de heer v.Walven, Joost van Rijn in Den Haag, Maritge Heermans in Brielle en Jonge Jacob Jacobsz.
Dit land is reeds bezwaard t.b.v. Pompejus de Roovere. Verder op 3 G aldaar, onbelast
(belend w. en n. de Oud Hoenderhoeksedijk, o. de oude Geervlietsedijk, z. de erfgenamen van Drenkwaart).
Datering: 11-06-1621. / Zie ook: Toegangsnr. 032 , inventarisnr. 210.

• 1625. Informatie over onderstaande beschrijving Toegangsnummer: 648. Archieftitel: Gemeente Hardinxveld
2. Inventaris / 2.3. Partikulier archief van ambachtsheren beleend met Hardinxveld / 2.3.6. De Roovere
kenmerken: Gemeente Hardinxveld. / 2219. Afschrift van akte van aankoop van 6 morgen land in de
Nederpolder van Hardinxveld door Pompeus de Roovere, baljuw van Zuid-Holland en ambachtsheer
van Hardinxveld, van de erfgenamen van Willem Ariaenssen van Zuyllen; met afschrift 1625
Datering 1625. / Omvang 2 stukken Vindplaats Stadsarchief Dordrecht / DiEP


=================================================================

 

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Dordrecht / municipality of Dordrecht (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): 1.

============================================

home