HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2016: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. B
efore you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

< vorige pagina / previous page: Index
Dordrecht (Z.-H.; the Netherlands)

Prov. Zuid-Holland: Dordrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=====================================================================


=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

In 1595, 1596, Dordrecht, Ned.Herv., index trouwen (familysearch, scanafb.208/613)

datum: 29 jan.1595 : familienaam: Rover, de /
Rover, Jacob de G. : 29jan1595. / Rover, Pompeus Jacz. de /
datum 1nov1596 : Rover, Pompeus de //

ENKELE AANTEKENINGEN; HAAGS GEMEENTEARCHIEF
DEN HAAG BETREFT DORDRECHT:

=> Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

• 7 sept.1608 & 23 sept.1608: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 34. / (Betreft het bruidspaar/echtpaar:)
• Casembroots, Jongfr. Anna; datum 7-9-1608, ond.tr. [= ondertrouwdatum 7 sept.1608.] met:
Pompes-de Roore (Koore ?), wedr. met (?) in wette, v. Dordrecht
[wsch.: Pompeus de Roevre, weduwnaar, van Dordrecht / (-> Pompeus de Rover, in Dordrecht.)
Jongfr. Anna Casembroots, j.d. van, won. alhier.
Getr. in de Groote Kerk 23-9-1608 [= 23 sept.1608.]; St.h.: –. //

=> Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

De volgende informatie is gevonden via website www.archieven.nl
Bron: Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 21A.
Archieftitel: Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis
II.  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
F:
 Eigendommen. / 6:  Testamenten.
kenmerken:
Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis.
Inventarisnr.528. 
Uittreksel uit het testament van Anna Casembroodt,
waarbij geld wordt vermaakt
. Datering 1650. Omvang 1 stuk.
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht > website http://www.dordrecht.nl/stadsarchief
(zie ook mededelingen op de website van voornoemd Stadsarchief te Dordrecht).

=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

• Philippote Casembroot (Casimbroot, Kasenbroodt), geboren vermoedelijk circa 1583, overleden in 1602
(derde kind, oudste dochter van Leonart Casembroot / Leonart Kasenbroodt, en Cornelia [van] Poppe),
ondertr. te 's-Gravenhage 16 dec.1600, huw. te Dordrecht 7 jan.1601 met:
Hugo Muys van Holy (*geboren ca 1562 Dordrecht, + overleden 28 mei 1626,
begraven te Dordrecht), Heer van Kethel, Schout van de stad Dordrecht, Baljuw van Strijen.
Uit dit eerste huwelijk van Hugo Muys van Holy met Philippote Casembroot geen nakomelingen.
Hij hertrouwde als weduwnaar [zonder kinderen]; ondertrouw te Dordrecht op 22 dec.1602; huw. te Noordwijk
(met attestatie van Dordt) op 7 januari 1603 met: Catharina Rattaller, jongedochter wonende aldaar te Noordwijk.
Uit zijn tweede huwelijk zijn drie kinderen bekend te Dordt / stad Dordrecht.

• d.d.1 mrt.1604: Stadsarchief Dordrecht. / DTB, Doopakten Dordrecht. (http://www.archieven.nl/)
Doopdatum 1604.03.01. Plaatsnaam Dordrecht. Archiefnr.11. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht.
Inventarisnr.1-7. Naam kind Margriete. Naam vader Muijs van Holij, Huge. Naam moeder Ratallers, Catharina.
N.B.: In deze akte is ook de datum ondertrouw 1602.12.22. [= 22 dec.1602 Dordrecht] van de ouders vermeld.

• d.d.1 nov.1605: Stadsarchief Dordrecht. / DTB, Doopakten Dordrecht. (http://www.archieven.nl/)
Doopdatum 1604.03.01. Plaatsnaam Dordrecht. Archiefnr.11. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht.
Inventarisnr.1-7. Naam kind Jacob. Naam vader Muijs van Holij, Hugo. Naam moeder Ratallers, XXXX [=NN].

• d.d.1 jul.1607: Stadsarchief Dordrecht. / DTB, Doopakten Dordrecht. (http://www.archieven.nl/)
Doopdatum 1607.07.01. Plaatsnaam Dordrecht. Archiefnr.11. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht.
Inventarisnr.1-7. Naam kind Philippote. Naam vader Muijs van Holij, Hugo. Naam moeder onbekend [=NN NN].

• d.d.5 febr.1613: Stadsarchief Dordrecht. Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 150.
Archieftitel: Collectie van handschriften. 1.4. Inventarisnrs. 1500-2000: kenmerken Collectie van handschriften.
1836. Brief van Hugo Muys van Holy aan zijn neef Johan Rataller te Varson over familiezaken, 1613 februari 5;
Hugo Muys van Holy, Dordrecht ca 1562-1626, burgemeester en schout, baljuw van Strijen; zie biogr. aant. op
omslag. / Omvang 1 stuk. (Zoekresultaat > http://www.archieven.nl/)

• d.d.1632-1633: Stadsarchief Dordrecht. Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 150.
Archieftitel: Collectie van handschriften. 1.4. Inventarisnrs. 1500-2000: kenmerken Collectie van handschriften.
1917. Twee brieven van Albert Joachimi aan zijn dochter Martina, weduwe van Jacob Muys van Holy, heer van
Kethel, Woude en Spaland, 1632 december 27 en 1633 januari 17; met zegelcachet; Goes 1560-1654, diplomaat,
ambassadeur te Londen; zie NNBW VI 861. / Omvang 2 stukken. (Zoekresultaat > http://www.archieven.nl/)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1639: Kasembrood: zie/see: Casembrood. / Archief Polder Oud-Beijerland 1: kluis Waterschap in Klaaswaal.
Casembroots, juffr.; haer moeder is doopgetuige bij Mattheus, zoon van Andries Hessels de Dinter,
Mattheus: ~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) / ~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639).
--------------------------------------------------------------

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1639, 1645: Casembroots, Antonetta (of: Antonia), echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter,
baillieu;
betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland / (Bron: DTB - Oud-Bld.1.; 1639-1645.)
Casembroots, Antonetta (of: Antonia), echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter,
baillieu; betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland;

> Mattheus: ~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) / ~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639). [= ged.: ~ zoon.]
> Loyse Philippe: ~ gedoopt datum 29-11-1645 (29 nov.1645) / ~ bapt.-date 29-11-1645 (29 nov.1645). [= ged.: ~ dochter.]
----------------------------------------------------------------------------

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1645: Casembroot, de hr. Samuel; doopgetuige bij het dopen van een kind:
dochter van Jonkheer Andries de Dinter:
> Loyse Philippe: ~ gedoopt datum 29-11-1645 (29 nov.1645) /
~ bapt.-date 29-11-1645 (29 nov.1645). [= ged.: ~ dochter.]
(Bron: DTB Oud-Beijerland. Jaar 1645 > nr.1.)
================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1667: Kazenbrood, Weledelgeb.Vrouwe, Antonia; doopgetuige / (Bron: DTB - Oud-Bld.2.; 1667.)
Kazenbrood, Weledelgeb.Vrouwe, Antonia; doopgetuige bij het dopen van een kind:
> Jan, ~ gedoopt datum 31-7-1667 (31 Jul.1667), zoon van Glaudij v. Divoort.

=========================================================

Hierna volgen bijzonderheden over Godevaart CASEMBROOT,
(zoon van: Godevaart CASEMBROOT, kapitein,)
hij huwde twee keer:
zijn 1e huw. in 1674 met Machteline Sas,
2e huw. in 1677 met Dorothea Snoek.

Zijn kinderen zijn gedoopt te 's-Gravenhage:
een zoon Gijsbert Hendrik in 1674, volgt?.
een dochter Walburg in 1678. (gehuwd, nageslacht.)

Godevaart CASEMBROOT vermeld 1702 te Dordrecht, in Batavia van 1703 - 1706,
hij is gerepatrieerd vanuit Batavia naar Nederland in 1706, /
daarna in archiefbronnen : Godevaart CASEMBROOT, (Heer van Crayestein)
vermeld te Zuid-Beijerland (1720, e.v.),
in 1721 te Oud-Beijerland (met attestatie van Dordrecht in 1721),
overleden aldaar 1 oktober 1736;

In de archieven van deze regio als :
Godevaart CASEMBROOT Godevaartszoon
(voornaam Godevaart en familienaam CASEMBROOT
-> met spellingsvarianten C/K.).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

datum 31 Juli 1727 (website archieven.nl, scanafb.78/742.)
10.35. Weesboek, nadere toegang op inv.nr.35 van archieftoegang 10. /
Goduard Kasembroot / voornaam: Goduard, achternaam: Kasembroot. /
folio: 75v., toegangsnummer 10. Weeskamer te Dordrecht.
inventarisnummer: 35. / Vindplaats: Regionaal Archief Dordrecht. /


Is ter WEES-CAMERE geëxhibiteert 't Testament
van : Goduard Kasembroot en Margareta Hallincg
gepasseert voor de Notaris : Steven S' Buelen
residerende binnen (doorgehaald: Dordrecht,) oud Beijerland,
in dato den 31 July 1727.
waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlyk is geseclu-
deert, en dat tot Voogden zyn aangestelt : de langstlevende.

Nota. : Goduard Kasembroot was vooroverleeden;
dog sijn geen minderjarigen geinteresseert volgens
verklaring van d' Heer de Witt, fungeerend Wees-
meester. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie ook Oud-Notarieel Archief, Dordrecht:
Inv.282.
Notariële akte van decharge
door de erfgenamen van Adriaan Hallincq
betreffende zijn beheer over de boedel van
Margaretha Hallincq
en Goduard Casembrood.
Datering 1748.
/ Omvang 1 katern. / Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.

Meer over deze bijzondere voornaam Goduard, ook Godevaart, etc.:
zie databases voornamen website http://www.meertens.nl/
Godevaart > zie grondvorm: Godfried.
(kerk.feestdag: 7 november / 14 november).

========================================================

Bron: CBG, Dossier (de) Casembroot, losse aantekeningen:

Dordrecht: datum 6 April 1702. / Attestatie gegeven: Godevaert Casembroot, j.m.;
vertrek na Batavia.
[= jongeman: ongehuwd; vertrek naar Batavia.]

----------------------------------------------------------

Godevaert CASEMBROOT op 6 apr.1702 vermeld te Dordrecht als boven wegens vertrek naar Batavia;
Godewaard CASEMBROOD, herkomst Uijtregt [= Utrecht] op 25 apr.1702
in VOC-Kamer: Rotterdam; als volgt:
25 apr.1702–14 jan.1703: Uitgevaren voor de VOC-Kamers 700.000 mensen over zee.
• Persoonsgegevens van Godewaard Casembrood: / Herkomst: Uijtregt. Rang: Assistant.
[Betr. beroep Assistant: uitleg op deze VOC-website = helper van de (opper)boekhouder.]
Datum einde verbintenis: 00/00/1706. Gerepatrieerd via schip: Donkervliet, met DASnr: 6136.
Gegevens van de vaart: schip: Jerusalem. Kamer: Rotterdam. Uitreis: 25/04/1702.[= 25 apr.1702.]
DAS- en reisnr.1888.3. / Inventarisnr.: 14105. / Folio: 3. / Bestemming: Batavia. / Aankomst: 14/01/1703.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Godewaard CASEMBROOD
in VOC-archief http://voc.mindbus.nl > op de Uitreis, naam van het schip Jerusalem:
(nr.1.) Fredrik Bichon. Herkomst: Rotterdam. Rang: Schipper. [belangrijkste man aan boord, algehele leiding.]
(nr.2.) Godewaard Casembrood. Herkomst: Uijtregt. Rang: Assistent [ = helper van de (opper)boekhouder.]
(nr.3.): Barend Houdhaek. Herkomst Rotterdam. Rang Opperstuurman [leiding van en toezicht op het varen]
(nr.4.): Cornelis van Dijk. Herkomst Rotterdam. Rang Ziekentrooster [geestelijke zorg aan boord]
(nr.5.) Johan Pieterse Sluijs. Herkomst: Rotterdam. Rang Onderstuurman [tweede man, evt. plv. schipper]
(nr.6.) Alexander Trester. Herkomst: Voorburgh. Rang: Derdewaak [derde stuurman]
(nr.18.) Imand Janse de Jongh. Herkomst: Rotterdam. Rang: Kwartiermeester.
[Datum einde verbintenis: 00/00/1706. Gerepatrieerd via schip: donkervliet; met DASnr.6136.]
(nr.20.) Jacobus Janse van der Knap. Herkomst: Rotterdam. Rang: Kwartiermeester.
[Datum einde verbintenis: 00/00/1706. Gerepatrieerd via schip: Donkervliet; met DASnr.6136.]

(nr.166.) Cornelis de Visser van wieringe. Herkomst: Den haagh. [= Den Haag.] Rang: Kapitein (zeeman).
[Beroep Kapitein (zeeman) = schipper, eerste officier.] Datum einde verbindenis: 00/00/0000.
Einde verbindenis: Andere kamer. Plaats einde verbintenis: Onbekend. Opmerkingen: der arterelij.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan boord van het schip Jerusalem op de heenreis 25 apr.1702 naar Batavia met Godewaard Casembrood,
zijn ook andere bemanningsleden vermeld, in 1706 gerepatrieerd via schip Donkervliet, onder andere:
(nr.18.) Imand Janse de Jongh. Herkomst: Rotterdam. Rang: Kwartiermeester.
[Datum einde verbintenis: 00/00/1706. Gerepatrieerd via schip: Donkervliet; met DASnr.6136.]
(nr.20.) Jacobus Janse van der Knap. Herkomst: Rotterdam. Rang: Kwartiermeester.
[Datum einde verbintenis: 00/00/1706. Gerepatrieerd via schip: Donkervliet; met DASnr.6136.]

N.B.: Nummer in DAS = Nummer in DAS (het standaardwerk
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries, Den Haag 1979-1987.)
Na het DAS nummer volgt het Inventarisnummer van het archief van de VOC
= in het Nationaal Archief (v./h. ARA: Algemeen Rijksarchief) in Den Haag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

==================================================================


Zie ook de andere pagina's op deze website genealogie in Nederland en elders, heraldiek van de familie: (de) Casembroot.
Er zijn meer personen in de stamboom met dezelfde voor- en achternaam (incl. spellingvariaties van namen in archieven).

======================================================================

Fam. (de) CASEMBROOT; familienaam met diverse spellingvariaties: C/K.
Uit diverse archiefbronnen, zoveel mogelijk in datumvolgorde vanaf 1720:

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1720: Casembroot, penningmeester. (bron 215. / Arch.N.-H.Kerk, Z.B.Land 1720.)
Casembroot, penningmeester: ontving f.7-16-8 van diaconie van de 200e penning bij forme van een halve verponding;
ontving nog f.15-13-0 en f.35-0-12 wegens de verponding van land in de Eendrachts en de 200e penning over 1720 van
1/3 van de woning van dijkgraaf Arij Hoek. (bron 215. / Arch.N.-H.Kerk, Z.B.Land 1720.)
========================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1721: Casembroods, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1721.)
=======================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1721–1736: Kasembrood, Goduard. (bron: N.-Herv. Kerk O.B. = Oud-Beijerland)
• Kasembrood, Goduard: attest Dordrecht. d.d. Sept.1721; + 1 okt.1736
(bron: Arch. N.-Herv. Kerk O.B. = Oud-Beijerland. / 49 - 1736.)
===========================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1721–1737: Casembrood, Godewaard, penningmeester & rentmeester. (bron: Archief Heerlijkheid Zuid-Beijerland)
• Casembrood, Godewaard, penningmeester: periode 1721–1737 penningmeester: polder onder Zuid-Beijerland; tevens
rentmeester van het onbedijkte [aldaar]. (bron: Archief van de Heerlijkheid Zuid-Beijerland.)
=========================================================================

 

Archiefbron gevonden via website http://www.archieven.nl => familienaam Casembroot.
Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers.
2. Inventaris / 2.1. Polder klein-zuid-beijerland / 2.1.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen
2.1.2.5. Financien / 2.1.2.5.2. Belastingen en heffingen / 2.1.2.5.2.3. Begroting en rekening.
kenmerken: Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door Godeward Casembroot,
penningmeester van Zuid-Beijerland. / Datering 1721-1735. / Uiterlijke vorm: 2 omslagen. /
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht, zie website
http://www.dordrecht.nl/stadsarchief
49. Datering 1721–1728. / • 50. Datering 1729–1735.

Archiefbron gevonden via website http://www.archieven.nl => familienaam Casembroot.
Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers.
2. Inventaris / 2.1. Polder klein-zuid-beijerland / 2.1.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen
2.1.2.5. Financien / 2.1.2.5.2. Belastingen en heffingen / 2.1.2.5.2.3. Begroting en rekening.
kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers.
51. Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door Margareta Hallincq, weduwe en boedelhoudster
van wijlen Godeward Casembroot, in leven penningmeester van Zuid-Beijerland.
Datering 1736 ov(1)= 1 stuk.
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht, zie website http://www.dordrecht.nl/stadsarchief

Archiefbron gevonden via website http://www.archieven.nl => familienaam Casembroot.
Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers.
2. Inventaris / 2.1. Polder klein-zuid-beijerland / 2.1.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen
2.1.2.5. Financien / 2.1.2.5.2. Belastingen en heffingen / 2.1.2.5.2.3. Begroting en rekening.
kenmerken: Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door Cornelis Vrolikhert,
penningmeester van Zuid-Beijerland. / Datering 1737–1771. / Uiterlijke vorm: 2 omslagen.
52. Datering 1737–1754. / • 53. Datering 1755–1771. / N.B.: Exemplaren inventarisno.53 zwaar beschadigd.
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht, zie website http://www.dordrecht.nl/stadsarchief

=======================================================================

Archiefbron gevonden via website http://www.archieven.nl => familienaam Casembroot.
Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris. / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën. / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

 kenmerken: . Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede over de verponding en de 100e en 200e penning,
opgemaakt door
Godeward Casembroot, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland
Datering 1721-1736. / Uiterlijke vorm 2 omslagen / Vindplaats Stadsarchief Dordrecht.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

 kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede over de verponding en de 100e en 200e penning,
opgemaakt door
Godeward Casembroot, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland.
• 145. Datering 1721 - 1724.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede over de verponding en de 100e en 200e penning,
opgemaakt door
Godeward Casembroot, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland
• 146. Datering 1725 - 1736.
N.B.: Die van 1736 is opgemaakt en verantwoord door Margareta Hallincq, weduwe
en boedelhoudster van wijlen Godeward Casembroot, in leven penningmeester van de polder
.
Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht; internet site www.dordrecht.nl/stadsarchief

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

kenmerken. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede (tot 1760) over de verponding en de 100e en 200e
penning, opgemaakt door
mr. Cornelis Vrolikhert, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland
Datering 1737-1769 / Uiterlijke vorm 2 omslagen / Vindplaats Stadsarchief Dordrecht

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede (tot 1760) over de verponding en de 100e en 200e penning,
opgemaakt door
mr. Cornelis Vrolikhert, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland
• 147. Datering 1737 - 1759.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.2. Archief van het bestuur van de polder groot-zuid-beijerland 1631-1913
2.2.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.2.2.5. Financiën / 2.2.2.5.3. Begroting en rekening

kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, alsmede (tot 1760) over de verponding en de 100e en 200e penning,
opgemaakt door
mr. Cornelis Vrolikhert, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland
• 148. Datering 1760-1769.

====================================================================

Een selectie uit de Informatie over onderstaande beschrijving, via website http://www.archieven.nl
Toegangsnummer: 760.
Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris /
2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën / 2.3.2.6.2. Belastingen en heffingen2.3.2.6.2.2. Belastingen ten behoeve van andere organen / 2.3.2.6.2.2.1. Verponding en impost
 kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
302. Octrooi van de Staten van Holland voor de eigenaren van de gorzen, aanwassen en slikken
van Zuid-Beijerland genaamd, de "Jacht Troye-veld", de Hitsert en Borrekeen tot vrijdom van de
verponding voor 15 jaar wegens de voorgenomen dijkage van den Hitsert en 10 jaar voor de gronden
van Goudswaard, Piershil en de Korendijk, vrijdom van imposten op hoornbeesten en bezaaide landen
voor 5 jaar, vrijdom van impost op wijnen en zware bieren voor het herenhuis en van kleine bieren
voor de arbeiders tijdens de bedijking.
Datering
1653 ov(1)= 1 charter / NB met restant van het zegel der Staten / Vindplaats Stadsarchief Dordrecht

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën / 2.3.2.6.2. Belastingen en heffingen
2.3.2.6.2.2. Belastingen ten behoeve van andere organen / 2.3.2.6.2.2.1. Verponding en impost

kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
303. Uittreksel uit het register van de verpondingen over de nieuw bedijkte landen en staat van taxatie
over de eigenaren op de grond van den Hitsert met betrekking tot de verleende 15 jarige vrijdommen
Datering:
1653 ov(1)= 1 omslag.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën / 2.3.2.6.2. Belastingen en heffingen
2.3.2.6.2.2. Belastingen ten behoeve van andere organen / 2.3.2.6.2.2.1. Verponding en impost

 kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
304. Extract uit het kohier van de verponding over de nieuwe dijkages in Holland betreffende:
a. landen onder Cromstrijen;
-Numanspolder  / -grond van de Clemmen  / -grond van den Hitsert (Beijerland) /
huizen op de grond van Cromstrijen, de Clemmen en den Hitsert;
b. landen onder Beijerland;
-Eendragtspolder  / -grond van Nieuw Goudswaard  / -grond van de Korendijk /
-grond van Piershil, 1654, afschrift
Datering: z.j. (17e eeuw) ov(1)= 1 katern.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën / 2.3.2.6.2. Belastingen en heffingen2.3.2.6.2.2. Belastingen ten behoeve van andere organen / 2.3.2.6.2.2.1. Verponding en impost
 kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
310. Stukken betreffende een geschil met Francois van Muijlwijk, Antony en Pieter Boender, Arij Bosch,
Gillis Maasdam en Jean Bymont inzake hun eis aan het bestuur van de polder de rekeningen van de
verponding te overleggen. /  Datering 1706-1707 ov(1)= 1 omslag.

Informatie over onderstaande beschrijving, via website http://www.archieven.nl
Toegangsnummer: 760.
Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris /
2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën
2.3.2.6.2. Belastingen en heffingen / 2.3.2.6.2.2. Belastingen ten behoeve van andere organen
2.3.2.6.2.2.1. Verponding en impost

kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
--  Besluit van de ingelanden tot het laten opmaken van de rekeningen van de verponding
en de 100e en 200e penning over de grond van den Hitsert, door de erfgenamen van wijlen

Godeward Casembroot, in leven penningmeester van de polder.
Datering: 1737. N.B.: Zie in inventarisno. 225. / Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht

===============================================================

Informatie over onderstaande beschrijving via website http://www.archieven.nl
 Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.6. Financiën
2.3.2.6.5. Begroting en rekening

kenmerken Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door Godeward Casembroot
als penningmeester van de polder

Datering 1721-1735 / Uiterlijke vorm 2 omslagen / Vindplaats Stadsarchief Dordrecht.
324. Datering 1721 - 1725. / 325. Datering 1726 - 1736. /
327. Datering 1737 - 1761. / 328. Datering 1762 - 1770. /
• kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
326. Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door Margareta Hallincq als weduwe
en boedelhoudster van wijlen Godeward Casembroot, in leven penningmeester van de polder
Datering: 1736 ov(1)= 1 stuk
• kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
327 -328. Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door mr. Cornelis Vrolikhert
als penningmeester van de polder
/ Datering 1737-1770 ov(1)= 2 omslagen.
• kenmerken Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
329 Rekening van ontvangst en uitgaaf, opgemaakt door de daartoe speciaal gecommitteerden
wegens het vacant zijn van de functie van penningmeester. / Datering 1771 ov(1)= 1 stuk.

================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1722: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden.
(Bron: Klaaswaal: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1722.)

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1722: Caasenbroot, penningmeester. (bron 1722. / K.A. Numansdorp. VI.)
Caasenbroot, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland: ontving 100e penning
woning Arij Hobbel. (bron 1722. / K.A. - Numansdorp. VI.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1722: Casembroot, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden.
> resolutie; 23; d.d. 5-8-1722. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1721.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1722: Casembroot, Godewaart, Heemraad: Cromstrijen, Striemond en Group.
Heemraad: Cromstrijen, Striemond & Group; benoemd in 1722.
(bron: Tresling / Oud-Beijerland)

===============================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Casembrood, Goduwaart, heere v. Craayestein; woont in Oud-Beijerland;
aangesteld als baljuw & schout van Oud-Beijerland & Zuid-Beijerland;
dijkgraaf van Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland.

(bron: Arch. Polder; Oud-Beijerland: nr.1.; d.d.15-12-1723.; nr.24, e.v.)
----------------------------------------------
1723: idem (bron: nr.216 in 1723.)
----------------------------------------------
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Kasembrood, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
Kasembroot, penningmeester: ontving f.35-0-0; [zijnde] van diaconie f.15-13-0, f.7-16-8, f.9-7-8 en f.12-5-0,
wegens de 200e penning, de ord. verponding de ord. omslag en schaftgeld van land en huizen in de Hitsert gelegen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Kasembroot, rentmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
Kasembroot, rentmeester van de Z.-Beijerlande: betaalde d.d.23-4-1723 f.270-0-0 aan diaconie 't geen [= hetgeen]
de E. Heeren grondeigenaren van de Z.-Beijerlande gunstig en mildadig hebbe vereert aan deze Armen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Casembroot, Gosuw., Heemraad: Cromstrijen, Striemond en Group.
Heemraad: Cromstrijen, Striemond & Group; 1723.
(bron: Tresling / Oud-Beijerland)

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Casembroot, G.; > zie B-4; d.d. 1723. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1723.)

=====================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723-1732: Casembrood, Goduard, Heer v. Craijesteijn.
Schout van Oud-Beijerland.
(bron: O.V, nr.37. Schouten van Oud-Beijerland: 1723–1732.)
=========================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Casembrood, Hr. G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden.
(Bron: Klaaswaal: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1724.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Kasembroot, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 217. / 1724.)
Kasembroot, penningmeester: betaalde f.9-9-0 en f.2-16-0 aan diaconie, het presentiegeld en over 't staan van kramen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 217. / 1724.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Kasembroot, penningmeester: idem in het jaar 1724: nr. 218, nr.219.
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Casembroot, Gosuw., penningmeester.
(Bron: Oud-Beijerland, 1724.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Casembroot, Godewaart, hr. v. Kraayestein; benoemd tot dijkgraaf van Oud-Beijerland in 1724
( provisioneel gedurende het geding tegen v. Sypestein ).
(Bron: Oud-Beijerland, 1724.)
=====================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724-1725: Casembroot, G., schout & bailuw; ondertekende op 1-8-1725 diaconierekening over 1724:
217 > jaar 1724 Klaaswaal.
(Bron: Klaaswaal: Arch. N.-Herv. Kerk, 1725.)

=====================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1725: Casembroot, Godewaard, Dijkgraaf van Oud Cromstrijen.
(Bron: Cromstrijen / Wilker: 1725.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1725: Casembrood, Godevaard, provisioneel baljuw & schout
(Bron: Inv.218: 1725.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1725: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden.
(Bron: Klaaswaal: Arch. N.-Herv. Kerk, 1725.)

==================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1725–1736: Casembroot, Goduard Goduardsn., Hr. v. Crayestein, heemraad.
H eemraad Nw B.; wegens Broeksche grond. / 17-5-1725 – 6-10-1736 +.
(Bron: Bilderbeek Gesch. NwB., M&T.)

=====================================================================

Betr.: Toegangsnummer: 769. Archieftitel: Polder 'Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam'.
gevonden via website http://www.archieven.nl  / 1. Inventaris /
1.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen.
1.2.3. Bestuur / 1.2.3.2. Functionarissen / 1.2.3.2.2. Heemraden /
1.2.3.2.2.3. Wegens de Broekschen grond (2 personen met één stem):
Kenmerken:
1. Cornelis van Cuyck van Mierop Joachimszoon, heer van Hoogwoude,
datering periode1591-1605; NB Wordt alsdan tot dijkgraaf benoemd.
• 1a. Johan Boucquet Willemszoon, datering periode 1591-1594; Oude Orde dijkgraaf van de Riederwaard.
2. Mr. Herman Hallincg Johanszoon,
datering periode 1616-1636; NB Wordt alsdan tot dijkgraaf benoemd.
Oude Orde burgemeester van Dordrecht. / 2a. Pieter Arysen van der Linden, datering reeds 1642-nog 1646.
3. Mr. Johan Hallincg Hermanszoon,
datering periode reeds in1642-1676; NB Wordt alsdan tot dijkgraaf benoemd.
Oude Orde burgemeester van Dordrecht. /  3a. Jacob Cornelissen Essenboom, datering reeds 1642-nog 1673;
4. Florijs van Lijn,
datering reeds 1649. / 4a. Mr. Johan van der Houck, datering reeds 1660-nog 1673.
5. Johan van der Mast Adriaanszoon,
datering periode 1673-1677.
NB 
Wordt alsdan heemraad voor Nieuw-Bonaventura; Oude Orde burgemeester van Dordrecht.
6. Matthijs van den Broucke Mattheuszoon,
datering periode1677-1685; Oude Orde burgemeester van Dordrecht.
7. Matthijs Snoeck Adriaanszoon, datering periode 1685-1704; Oude Orde schepen van Dordrecht.
8. Mr. Mattheus van den Broeck Eliaszoon, datering periode 1705-1716; Oude Orde burgemeester van Dordrecht.
9. Mr. Adriaan Snoeck Matthijszoon, datering periode 1717-1725; Oude Orde: achtraad van Dordrecht.
0. Godoard Casembroot Godoardszoon, heer van Crayenstein, datering periode 1725-1736.
1. Mr. Cornelis Vrolikhert Corneliszoon, datering periode 1737-1786; Oude Orde: advocaat te Dordrecht.
2. Jhr. Mr. Ocker Repelaer Hugo'szoon, heer van Driel, datering periode 1787-1832; Oude Orde
schepen van Dordrecht, gezant, minister van Staat etc.

Vindplaats Stadsarchief Dordrecht. => internet site www.dordrecht.nl/stadsarchief
==================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1726: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden.
(Bron: Klaaswaal: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1726.)

==================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
• 1726: Casembroot, Goduart, dijkgraaf. (Bron: 22-5-1726.)
• 1727: Casembroot, Godewaart, benoemd in 1727. (Bron: 1727.)
• 1731-1736: Casembroot, Godewaart, vermeld in de jaren 1731-1736. (Bron: 1731-1736..)

================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1727: Casembroot, G.,
> B-4; d.d. 1727. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1727.)

================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1728: Casembroot, G.,
> B-4; d.d. 1728. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1728.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1728: Casembrood, den Hr., officier en schout. (bron DTB, O'Bld, 9. / 1728.)
Casembrood, den Hr., als officier, schout bij de huwelijksgeboden op 10-1-1728 / 29-2-1728 van:
Ary Jansz. Groen & Margrieta Kornelisdr. van der Steeg; op 10 jan.1728 / 29 febr.1728.
===============================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1729: Casembroot, G.,
> B-4; d.d. 1729. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1729.)

===============================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1729 - 1730: Kasembroot (afk. K.); rentmeester.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.220 - 226. / in de jaren 1729 - 1735.
Kasembroot, rentmeester: betreft nr.220 in 1729; Kasembroot, rentmeester: nr.220 in 1729;
Kasembroot, rentmeester:
nr.221 in 1730.

==================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1730: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden. (Bron: B.5., Arch. N.-Herv. Kerk, 1730.)

=================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1731: Casembroot, G., zie > B-5; d.d. 1731. (Bron: B.4., Arch. N.-Herv. Kerk, 1731.)
===============================================================

Archiefbron/Archivesource: Nationaal Archief te Den Haag (The Hague, The Netherlands):
1731: De Heer Goduwart Casembroot in Strijen (Hoekse Waard, Zuid-Holland).
Financie van
Holland 1575–1806; Inventarisnr.487, toegangsnr.3.01.29.
> vanaf folio 71 de Verponding van Oud Strijen van het jaartal 1731.
zie transcriptie dhr.J.W.Lagestee: lijst van 24 blz. met voorgedrukte kolommen:
353 huizen in Strijen (boerderijen in het algemeen getax. f 42,-.) Transcriptie.
> Zie voorts de website met deze info = http://www.dans.knaw.nl
/
folio 89v.: Nr.296. Oude verponding 2.10.0 [= 2 gld. 10 st.]
De Heer Goduwart Casembroot, een bouwhuijs [= boerderij],
volgens huurcedulle onder de landen verhuurt: Huure 36.0.0 [= 36 gld.];
daarna vermeld het nieuwe verhoogde bedrag: Nieuwe verponding 3.-.- = 3 gld.
(Nieuwe verpondingsbedragen zijn op de lijsten ingevuld, het kan ook voorkomen
dat ook de huur was verhoogd door de commissarissen van 36 gld. naar 42 gld.,
hetgeen niet het geval is bij deze boerderij van vnd. Heer Goduwart Casembroot.
(Het maakte ook geen verschil of er wel of geen huurcedulle [= huurcontract] was;
de ambachtsheerlijkheid Strijen was eigendom van de Staten van Holland, in 1731
verkocht aan een particulier; zie ook website http://www.familiemolema.nl
> pagina's zoals Genealogie Hoeksche Waard.


=======================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1731 - 1735: Casembrood / Casembroot / Kasembroot: de Heer, penningmeester, rentmeester:
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.220 - 226. / in de jaren 1729 - 1735).
Kasembroot, rentmeester: nr.222 in 1731; Kasembroot, penningmeester: betreft nr.223 in 1732;
Kasembroot, de Heer:
ontving van diaconie, nr.223 in 1732; Kasembroot, penningmeester: betreft nr.224 in 1733;
Kasembroot, de Heer:
ontving [...], betreft nr.224 in 1733; Kasembroot, penningmeester: betreft nr.224 in 1733;
Casembroot, penningmeester:
betreft nr.225 in 1734; Casembrood, penningmeester: betreft nr.225 in 1734;
Casembroot, penningmeester:
betreft nr.226 in 1735.

====================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1732: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden. (Bron: B.5., Arch. N.-Herv. Kerk, 1732.)

====================================================================
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1733: Casembrood, G., penningmeester van de Z.-Beijerlanden. (Bron: B.5., Arch. N.-Herv. Kerk, 1733.)

======================================================================
1735: Casembroot, Goudewaart: betaalde f.200-0-0 aan diaconie van de gorsheeren tot onderhoud der Armen.
(Bron: Arch. N.-Herv. Kerk, Zuid-Beijerland; inv.226: d.d. jaartal 1735.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1736: Kasembrood, Goduard. (bron: N.-Herv. Kerk O.B. = Oud-Beijerland)
• Kasembrood, Goduard: attest Dordrecht. d.d. Sept.1721; + 1 okt.1736
(bron: Arch. N.-Herv. Kerk O.B. = Oud-Beijerland. / 49 - 1736.)
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1721–1737; zie met name twee data in oktober 1736 = + 1 okt.1736 / 6 okt.1736: +.
Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1725–1736: Casembroot, Goduard Goduardsn., Hr. v. Crayestein, heemraad Nw B(on). [ ? = Nw.Beijerland];
wegens Broeksche grond. / 17-5-1725 – 6-10-1736 +. (Bron: Bilderbeek Gesch. NwB., M&T.)

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1721–1737: Casembrood, Godewaard, penningmeester & rentmeester. (bron: Archief Heerlijkheid Zuid-Beijerland)
• Casembrood, Godewaard, penningmeester: periode 1721–1737 penningmeester: polder onder Zuid-Beijerland; tevens
rentmeester van het onbedijkte [aldaar]. (bron: Archief van de Heerlijkheid Zuid-Beijerland.)

========================================================================

Bron: kenmerken: 125. Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Repelaer
en aanverwante geslachten. Datering: 1543-1946. Titel inventaris: 125.
- Inventaris van de collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Repelaer en aanverwante geslachten.
Omvang: 23,75 meter Archiefstukken; 3 meter Charters.

Opmerking: Bevat het archief van de heerlijkheid van Puttershoek en stukken van de heerlijkheid van Spijkenisse,
van verschillende polderbesturen en het Arend Maartenshof. / Vervaardiger: P.F.A. Vrolijk en H.C. Arbouw.
Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.  > website http://www.dordrecht.nl/stadsarchief.
Zie ook verder website http://www.archieven.nl/

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 125.
Archieftitel: Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Repelaer
en aanverwante geslachten
. > STUKKEN BETREFFENDE DE VERSCHILLENDE GESLACHTEN.
B. Aanverwante geslachten./ 8. Hallincq. kenmerken: Collectie van bescheiden
met betrekking tot de familie Repelaer en aanverwante geslachten.

Inv.282.
Notariële akte van decharge door de erfgenamen van Adriaan Hallincq
betreffende zijn beheer over
de boedel van Margaretha Hallincq en Goduard Casembrood.
Datering 1748.
/ Omvang 1 katern. / Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: Hieronder volgt informatie over de familie HALLINCQ in aktes van het Stadsarchief Dordrecht;
via website http://www.archieven.nl > vermoedelijk familie van Margaretha Hallincq in Dordrecht;
ook onder andere aktes betr. burgemeester Adriaan Hallincq (in deze aktes is de tekst niet altijd met
hoofdletters vermeld op de website van het Stadsarchief Dordrecht).; een selectie uit Dordrecht.
Het is niet ter plaatse opgezocht of voornoemde Margaretha Hallincq vermeld in 1748 te Dordrecht,
dezelfde persoon is als de hierna genoemde Margaretha Johanna Hallincq (zie ook andere bronnen).
Zie voorts varianten van deze achternaam zoals : Hallincg //

1732: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht.
Overige personen:
Hallincq, burgemeester. Datering 30-12-1732. Soort akte overdracht.
Plaatsnaam Dordrecht.
Naam Naam object: onbekend. Straatnaam grotekerksbuurt.
Verkoper: alida vivien. Koper: cornelia vivien.
Buur: arij van cappel; hendrik van den santheuvel, lid oudraad.
Overige personen: hallincq, burgemeester.

Bedrag f 4000. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht.
Inventarisnummer 817. Folionummer 86. Aktenummer 1.
Bijzonderheden: tot het object behoort nog een huisje daarachter en -naast
met een vrije uitgang door de gang van
burgemeester hallincq.

1734: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte;
verkoper:
Margaretha Johanna Hallincq. Datering 01-06-1734. Soort akte overdracht.
Plaatsnaam Dordrecht. Naam object: object brouwerij de bel. Straatnaam voorstraat.
Verkoper:
geertruijd beljaerts; margaretha johanna hallincq; elisabeth hartel (weduwe);
johanna van den santheuvel anthonisdr.; emmerentia van den santheuvel anthonisdr.;
hendrik van den santheuvel anthonisz., lid oudraad; bartholomeus van den santheuvel anthonisz., lid achten;
adriaan van den santheuvel anthonisz., advocaat; johan van den santheuvel anthonisz., kapitein in het leger;
diderik van den santheuvel anthonisz.; susanna van slingeland.
Koper bartholomeus van den santheuvel, lid achten. / Buur: smits. / Bewoner: jacob van de graaff, officier.
Erflater: cornelia beljaert (overleden); isaack bernarts (overleden);
johan hallincq (overleden), burgemeester.
Overige personen:
elisabeth beljaerts (overleden); helena beljaerts; ernestina geertruijda de bevere (overleden);
ernest de bevere (overleden); johan herman hallincq, baljuw; albertus van nievelt, notaris;
anthony van de santheuvel, lid oudraad; cornelis van den santheuvel (overleden);
govert van slingeland (weduwnaar), raadsheer.
Bedrag f 5010. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht.
Inventarisnummer 817. Folionummer 184v. Aktenummer 1.
Bijzonderheden: het object is in de voorstraat bij de botgensstraat gelegen.

1735: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. /
Verkoopakte; koper
Margareta Johanna Hallincq. Datering 06-12-1735.
Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object in de omgeving van nieuwbrug.
Straatnaam voorstraat. Verkoper jan van der linden. Koper margareta johanna hallincq.
Buur pieter eelbo, burgemeester; pieter pluijm. / Bedrag f 6650.
Archiefnr.9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. Inventarisnr.818. Folionr.70v. Aktenr.1.
Bijzonderheden: de twee objecten zijn bij de nieuwbrug gelegen.

1739: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. Verkoopakte; buur Margareta Johanna Hallincq.
Datering 27-01-1739.
Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend. Straatnaam zakkendragersstraat.
Verkoper: jacoba du bois (weduwe), ambachtsvrouw; anthonij eelbo. Koper: pieter eelbo, burgemeester.
Buur:
jacob van den camp; margareta johanna hallincq. / Erflater: roelof eelbo (overleden), oud-burgemeester.
Overige personen ewout bosveld, majoor der stad. / Bedrag f 5000. Archiefnr.9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht.
Inventarisnr.819. Folionr.90v. Aktenr.1. / Bijzonderheden: het betreft twee objecten, pand aan de voorstraat bij de nieuwbrug uitkomend op de doelstraat.

1739: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte; buur Hallincq, burgemeester.
Datering 30-06-1739. Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend. Straatnaam voorstraat.
Verkoper johannes kuijter. / Koper simon de laat, timmerman. Buur: bastiaan de gelder; hallincq, burgemeester.
Bedrag f 1100. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. / Inventarisnummer 819
Folionummer 121v. / Aktenummer 2. / Bijzonderheden: het object bestaat uit twee huizen
verbouwd tot een houttuin gelegen in de oude houttuin.


1739: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte; verkoper Adriaan Hallincq, burgemeester.
Datering 30-07-1739. Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend. Straatnaam wijngaardstraat.
Verkoper adriaan hallincq, burgemeester. Koper maria de bruijn. Buur karel kuijs; van wessem. Bedrag f 100. / Archiefnr.9
Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. Inventarisnr.819. Folionr.134. Aktenr.1.

1740: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte; buur Adriaan Hallincq, burgemeester.
Datering 21-04-1740. Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend. Straatnaam grotekerksbuurt.
Verkoper: aart van cappel. Koper: anthonij koopman, schoenmaker.
Buur adriaan hallincq, burgemeester; cornelia vivien. / Bedrag f 1400.
Archiefnr.9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. Inventarisnr.819. Folionr.177. Aktenr.2.

1740: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Hypotheekakte; buur Adriaan Hallincq, burgemeester.
Datering 21-04-1740. Soort akte hypotheek. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend. Straatnaam grotekerksbuurt.
Buur adriaan hallincq, burgemeester; cornelia vivien.
Schuldeiser aart van cappel. / Schuldenaar anthonij koopman, schoenmaker. / Bedrag f 1100.
Archiefnr.9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. Inventarisnr.819. Folionr.177v. Aktenr.1.

1741: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte: verkoper johan herman hallincq, schepen.
Verkoopakte: verkoper johan herman hallincq, schepen. Datering 12-12-1741. / Soort akte: overdracht. / Plaatsnaam: Dordrecht. Naam object: onbekend. Straatnaam: voorstraat.
Verkoper: johan herman hallincq, schepen; ludovicus van toulon, dominee.

Koper: willem de bruijn hermanusz., garenverkoper. / Buur: aalbert van esch; jannigje van persijn. / Bedrag f 5050. Archiefnummer 9
Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. / Inventarisnummer 820. / Folionummer 69. / Aktenummer 2.
Bijzonderheden: aan de havenzijde bij de nieuwkerkstraat.

1741: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Verkoopakte: verkoper johan herman hallincq, schepen.
Verkoopakte: verkoper johan herman hallincq, schepen. Datering 12-12-1741. / Soort akte: overdracht. / Plaatsnaam: Dordrecht.
Naam object: object oude kameel. Straatnaam voorstraat.

Verkoper johan herman hallincq, schepen; ludovicus van toulon, dominee.
Koper aalbert van esch, schipper. / Buur willem de bruijn hermanusz., garenverkoper; nicolaas slijp. / Bedrag f 1230.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. / Inventarisnummer 820. / Folionummer 69v. / Aktenummer 1.
Bijzonderheden: aan de havenzijde bij de nieuwkerkstraat steiger.

1741: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. Verkoopakte: verkoper johan herman hallincq, schepen.
Datering 12-12-1741. / Soort akte: overdracht. / Plaatsnaam Dordrecht. / Naam object: onbekend. Straatnaam: voorstraat.
Verkoper johan herman hallincq, schepen; ludovicus van toulon, dominee. / Koper: jannigje van persijn.
Buur: willem de bruijn hermanusz.; simon de laat. / Bedrag f 290. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven
van Dordrecht. / Inventarisnummer 820. Folionummer 70. Aktenummer 1.
Bijzonderheden: aan de havenzijde nabij de nieuwkerkstraat steiger.

1742: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Hypotheekakte; koper/buur Johan Herman Hallincq,
lid oudraad. Datering 11-10-1742. / Soort akte: overdracht. / Plaatsnaam Dordrecht. / Naam object: onbekend.
Straatnaam: voorstraat. / Verkoper/Buur: pieter pluijm, kaarsmaker. / Koper/Buur: johan herman hallincq,
lid oudraad.
/ Bedrag f 800. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht. / Inventarisnummer 820.
Folionummer 126v. Aktenummer 1. / Bijzonderheden: omtrent de nieuwbrug.

1745: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. / Hypotheekakte; buur Adriaan Hallincq, burgemeester.
Datering 30-09-1745. Soort akte overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object onbekend.
Straatnaam wijnstraat. / Verkoper: catharina van bergen (weduwe). / Koper: dirk van goor.
Buur: johan herman hallincq; albert carel snoukaart van schaumburgh.
Erflater: cornelis de witt (overleden).

Bedrag f 1050. / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht.
Inventarisnummer 821. Folionummer 99v. Aktenummer 1. / Bijzonderheden:
het object is aan de noordzijde van de wijnstraat in de grotekerksbuurt gelegen.

1750: Bron: Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht. Verkoopakte; verkoper Johan Herman Hallincq, baljuw.
Datering 10-02-1750. Soort akte: overdracht. Plaatsnaam Dordrecht. Naam object: onbekend. / Straatnaam: bagijnhof.
Verkoper: johan herman hallincq, baljuw. Koper agneta van steenbergen (ongehuwd); helena van steenbergen (ongehuwd).
Buur: jan van de grient; hester van der velden. / Bedrag f 1850. Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht.
Inventarisnummer 823. Folionummer 10. Aktenummer 1.

==================================================================

Ook nog gevonden via website http://www.dans.knaw.nl
STRIJEN: Verpondingen 1750. Transcriptie 14 blz. door C. Wierdeman Molendijk.
Inv.79 Oud-Archief Gem.Strijen 79 rekeningen Verponding Oud Strijen 1726-1760;
o.a. in archiefdoos een lijst van huiseigenaren (met het bedrag dat zij verschuldigd waren
aan de verponding van 1750.): Quohier van de huijzen van Strijen zoo verre de lage
vierschaar is strekkende beginnende met de verp(ondingen) 1750.
In 1750: Op blz.11 is o.a. vermeld: D(e) hr. Goduard Kasembroot
s'erve 3:0:0.
N.B.: In de transcriptie zijn namen met een hoofdletter geschreven,
ook als dat in het origineel (met fouten van namen) niet het geval was.

======================================================================

Regionaal Archief West-Brabant; website http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/
2.2. Rechtspraak in burgerlijke zaken. / Inventaris van het Archief van de Schepenbank van Fijnaart, 1598–1810 (1811)
(---. Reglement inzake civiele zaken binnen Fijnaart en Heijningen, 1694.)
322. Walburgh Casembroot, weduwe van Cornelis Vrolijckhert,
tegen: Hendrik Boenders, inzake reparatie van een boerderij, 1749.  / 1 omslag.

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
• 1752: Casembroot, Walburg, erfgename, weduwe van Cornelis Vrolijkhert, gewoond hebbende te Dordt [= Dordrecht];
zij verkoopt in Oud-Heinenoord de boerderij "West Leeuwenstein" en land aan erfgen.: Pieter W.L. van der Sijde, zie aldaar.
[= zie verder bij die persoonsgegevens, etc.]. (bron: Particulier Archief, nr.1. Jaartal 1752.)

=========================================================================
=================================================================

Website www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht: Bron: Bevolkingsregister
Dordrecht 1860–1890 D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Marie De Casembroot. Plaatsnaam Dordrecht.
Voornamen Albert Otto Jacobus Marie. / Achternaam De Casembroot. / Archiefnr.256 Burgerlijke stand en bevolking
van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 34. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

Website www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht: / Bron: Bevolkingsregister
Dordrecht 1860–1890 D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Maria De Casembroot. Plaatsnaam Dordrecht.
Voornamen Albert Otto Jacobus Maria. / Achternaam De Casembroot. / Archiefnr.256 Burgerlijke stand en bevolking
van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 42. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

=====================================================================

Hieronder gevonden via website http://www.archieven.nl
Huwelijken bij Stadsarchief Dordrecht => http://www.dordrecht.nl/stadsarchief
Huwelijksakten Dordrecht 1895: 17-10-1895. Betreft: Inventarisnr.166.
17-10-1895, Moeder bruidegom: Agatha Sophia Kaasenbrood.
Plaats huwelijksvoltrekking Dordrecht. Aktenummer 191. Aktedatum 17-10-1895.
Bruidegom Ludovicus Johannes Andreas Boogmans. Bruid Gerritdina Zwang
Vader bruidegom Ludovicus Andreas Boogmans. Moeder bruidegom Agatha Sophia Kaasenbrood.
Vader bruid Gerrit Johannes Zwang. Moeder bruid Johanna Kennis.
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht.

(beknopte transcr.MCDK) Huw.akte Nr.191.: Den 17den October 1895, zijn voor mij [...] ambtenaar
van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen, ten einde te doen voltrekken het door
hen voorgenomen huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad
op den zesden en dertienden dezer maand.
Ludovicus Johannes Andreas Boogmans, oud 24 jaren, geboren te Velsen, matroos bij de Marine,
wonende te Hellevoetsluis, meerderjarige zoon van Ludovicus Andreas Boogmans, arbeider,
wonende te Amsterdam, en Agatha Sophia Kaasenbrood, overleden; / en:
Gerritdina Zwang, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier,
minderjarige dochter van Gerrit Johannes Zwang, blikslager, en Johanna Kennis, zonder beroep,
wonende beiden alhier.
> Nog zijn voor ons verschenen de vader van den bruidegom en de ouders der bruid, die verklaarden
in dit huwelijk toe te stemmen. / Door de aanstaande echtgenooten zijn aan mij overgelegd:
1. hunne geboorte akten.
2. de doodakte van de moeder des bruidegoms.
3. een bewijs van voldoening aan de nationale militie betreffende den bruidegom.
4. eene toestemming in dit huwelijk van den Kapitein Luitenant ter Zee Commandant
van Harer Majesteits [Hr Ms ... ...].
5. een bewijs dat ook te Hellevoetsluis de afkondigingen zonder stuiting zijn geschied.
> Tot de voltrekking van dit huwelijk overgaande, is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand
hun afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door ieder hunnen toestemmend
beantwoord zijnde, heb ik in naam der wet verklaard, dat:
Ludovicus Johannes Andreas Boogmans, en Gerritdina Zwang,
door den echt aan elkander verbonden zijn, alles in tegenwoordigheid van:
Henri Jansse Clausing, oud 50 jaren; Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, oud 27 jaren;
Johannes Brandt, oud 73 jaren; en Jan Theodorus van Driel, oud 44 jaren;
allen gemeente ambtenaren wonende alhier en niet verwant aan de comparanten.
> Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door mij, de comparanten,
hunne vaders en de getuigen. Verklarende de moeder der bruid de schrijfkunst niet te verstaan.
(w.g.: L.J.A.Boogmans, G.Zwang, L.A. Boogmans, G.J.Zwang, [...., ....., ..... .....]). //

> Geb.akte 1099 Dordrecht 03-12-1894 / Geb.datum: 3 dec.1894. kind: Zwang, Pieternella.
Vader: niet genoemd, niet genoemd. Moeder: Zwang, Gerritdina. / Gemeente Dordrecht.
Archiefnr.256. / Inv.nr.812. / Opmerkingen: Dit kind wordt bij acte van 16-10-1895 [16 okt.1895.]
erkend door Ludovicus Johannes Andreas Boogmans en Gerritdina Zwang als hun kind.
(bron: www.archieven.nl) //

Dordrecht 1883: 6A - Collectie van hinderwetvergunningen van de gemeente Dordrecht.
11454: Aangevraagd door J.J. van Spanckeren (later: G.J. Zwang (?) - naam slecht te ontcijferen)
betreffende een blikslagerij. / Datering: 30 juni 1883. Bij: Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
Locatie: Augustijnenkamp C 1137 (oude nummering) te Dordrecht. / Besluit: oprichtingsvergunning
verleend op 6 aug.1883. / Kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie H nr.1419. /
Inventarisnr.11454. / Oud inventarisnr.: B.W.T.(arch.nr.209) DO 236. / (bron: www.archieven.nl.)

(www.archieven.nl, Huwelijksakten Dordrecht, 1865.) Huw.aktenr.6 Dordrecht 12 jan.1865.
bruidegom: Gerrit Johannes Zwang, leeftijd 23, geb. Dordrecht, plaatsnaam Dordrecht
(ouders: vader Gerrit Zwang, plaatsnaam Dordrecht, moeder Johanna de Roo, plaatsnaam Dordrecht)
bruid: Johanna Kennis, leeftijd 21, geb. Dordrecht, plaatsnaam Dordrecht
(ouders: vader Wouter Kennis, plaatsnaam Dordrecht, moeder Johanna Elizabeth Gooijen, plaatsnaam Dordrecht)

Huw.akte, beknopte transcr.MCDK; archiefnr.256, Burg.stand en bevolking van Dordrecht; inventarisnr.136.
In het jaar 1865, den 12den jan. zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Johannes Zwang, blikslager, oud 23 jaren, geboren alhier, wonende te Oud-Beijerland, meerderjarige zoon van
Gerrit Zwang, oud 54 jaren, kledermaker, en van Johanna de Roo, oud 45 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier,
ter eenre, en Johanna Kennis, zonder beroep, oud 21 jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van
Wouter Kennis of Walterus Kinnes, alhier overleden en van Johanna Elizabeth Gooijen of Goijers,
oud 64, zonder beroep, wonende alhier, ter andere zijde; welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken,
waarvan de afkondigingen zonder stuiting alhier zijn geschied, op den eersten en achtsten dezer maand
en op gelijken tijd in de gemeente Oud-Beijerland, de ouders van den comparant en de moeder van de comparante
zijn alhier tegenwoordig en geven hunne toestemming in dit huwelijk.
De comparanten hebben ten dien einde aan ons overgelegd:
1. een bewijs van onvermogen voor den comparant. / 2. den comparant zijn geboorte extract.
3. het bewijs zijnder voldoening aan de Nationale Militie. / 4. eene permissie van den Kolonel van het Vierde regiment Infanterie.
5. een bewijs van onvermogen voor de comparante. / 6. de comparante haar geboorte extract.
7. het overlijdensextract van haren vader. / 8. het bewijs van afloop der afkondigingen te Oud-Beijerland.
Daarna hebben wij hun afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door ieder hunnen toestemmend beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der wet verklaard, dat: Gerrit Johannes Zwang en Johanna[?!] Kennis door den echt aan elkander verbonden
zijn, alles in tegenwoordigheid van: Anthonij van Maarseveen, oud 58 jaren; Johannes Christiaan de Waard, oud 39 jaren;
Carel Joseph van Maarseveen, oud 26 jaren; alle drie geëmployeerden; en Jacobus Nicolaas Morees, oud 71 jaren, concierge;
allen niet verwant en wonende alhier. / En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing door ons,
den comparant, de getuigen en de vader van den comparant is onderteekend, de comparante en hare moeder en de moeder
van den comparant verklaarden niet te kunnen schrijven. / (w.g.: G.J.Zwang, G. Zwang; [..., .... , ....., ....]. //

=================================================================

In het part.archief van de familie Van der Poll, inv.183 bij het Stadsarchief Amsterdam; betr. o.a.: De Casembroot.
(versie pdf 21.2., datum 13 juni 2006.) / pag.158: Nr.4.1.1.10.1. Heraldiek. / pag.159 is archiefstuk 2352.:

Aantekeningen betreffende heraldische en genealogische gegevens uit het Museum van Gijn te Dordrecht
van de familie Van de Poll en andere families. / 1 stuk. / N.B.: Netscher, Bonn, Van Reenen, Van Bleyswijk,
De Casembroot, Bosch, Graefland, Keerkirchen, Hapert.

=================================================================

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Dordrecht / municipality of Dordrecht (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): 1.

=================================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Leiden;
See further on this website, familytrees: Casembroot, Leiden:

> CASEMBROOT - Leiden (The Netherlands)

============================================

home