HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: start
Rotterdam (Z.-H.; the Netherlands)


Prov. Zuid-Holland: Rotterdam

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.=================================================================================

 

CASEMBROOT

Familienaam met spellingsvarianten / Familyname with spellingvariations:

Casembroot:
17e eeuw/17th century, 1604, 1606, 1609, 1610, 1611, 1615, 1616,
1617, 1621, 1622, 1630, 1633, 1638, 1641, 1643, 1650, 1651-1652, 1652, 1660, 1666.

Kaesenbroet: 1619, 1622.

Casenbroot: 1622, 1623, 1629, 1639, (1641-)1642, 1644, 1650.

Casenbrot: 1622.

Kasenbroot: 1623, 1730.

Kasebroot: 1624.

Casenbroodt: 1631.

Casaenbroot => Casenbroot: (1641-)1642.

Caessenbroot: 1643.

Kasembroot: 1652.

Casem-broot: 1656.

de Kaas En Broot: 1728.

Kaasenbroot: 1754.

Kazenbroot: 1905.

de Casembroot: 17e & 18e–20e eeuw / 17th & 18th–20th century, 1754, 1901, 1930, 1943, 1964.

 

ROTTERDAM

Uit diverse archiefbronnen, zie verder website
www.gemeentearchief.rotterdam.nl/

==============================================================================

Zoeken is ook mogelijk via website www.digitalestamboom.nl => incl. Gemeentearchief Rotterdam.
Search is also possible via digital family tree www.digitalestamboom.nl => incl. Rotterdam Municipal Archives.
Zie verder www.gemeentearchief.rotterdam.nl / See further www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Archief-afkortingen / Archive-abbrevatiations:
DTB: Dopen-Trouwen-Begraven / DTB-D: Dopen / DTB-T: Trouwen / DTB-Begr.: Begraven.
DTB: Baptisms-Marriages-Burials (see www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
BS: Geboorte - Huwelijk - Echtscheiding - Overlijden
BS: Civil Registry of Births, Marriages and Deaths (see www.gemeentearchief.rotterdam.nl)

ONA = Oud-Notarieel Archief (= Rotterdam, tenzij anders vermeld (see www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
OSA = Oud-Stadsarchief (= Rotterdam, tenzij anders vermeld (see www.gemeentearchief.rotterdam.nl)

CASEMBROOT in Rotterdam: alle spellingsvarianten / all spellingvariations;
C/K => Caasembrood > Kazenbroot.

Caessenbroot, Casaenbroot, Casem-broot, Casembroot, de Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Casenbrot,
de Kaas En Broot, Kaasenbroot, Kaesenbroet, Kasebroot, Kasenbroot, Kazenbroot.

INDEX-PAGINA VOORNAMEN / INDEX-PAGE DOCUMENTS FIRST NAMES.
Met datum van het document, etc. / With date of the document, etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


?: (in document: geen voornaam vermeld; no first name mentioned) / datum; date:

Casaenbroot, [...], rekest betr. 1641; betr. o.a. de heer Casenbroot / Casaenbroot: ONA-document 1 jan.1642.
Casembroot
, [..?..]: ONA-document 8 Febr.1604. (Betr.wsch. Fam[.de]C:takA. Leenardt)
Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 29 Apr.1606. kind (v.d. secretarius) (=takA. Leenardt)
Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 1 Aug.1609. kind. (=takA. Leenardt)
Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 19 Jun.1610. kind. (=takA. Leenardt)
Casembroot, NN: ONA-document 20 jan.1611. (zwager v. Pompeus de Roevre, raedt van Dordrecht)
Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 7 mei 1616. kind. (=takA. Leenardt)
Kaesenbroet, N.n. N.n.: DTB-Begr. 16 nov.1619. kind. (=takA. Leenardt)
Casenbroot, [.]: get.=huijsvr.v.Raetsheer Casenbroot. DTB-D.9 sept.1622.ged.H.van Hoogendorp. (=takA. Leenardt)
Kasenbroot, [...]: ONA-document 8 apr.1623. (Prinsestraat: raadsheer Kasenbroot.) (=takA. Leenardt)
Casenbroot, [...]: ONA-document 18 jul.1623. (Princestraat: naast Casenbroot.) (=takA. Leenardt)
Kasebroot, [...]: ONA-document 1 mei 1624. (Prinsenstraat: raetsheer Kasebroot.) (=takA. Leenardt)
Casenbroot, [...], solliciteur te Sgravenhage: ONA-document 19 dec.1629.
Casenbroot, [...], comys-generael van de legerschepen => ONA: 30 aug.1639. (Fam[.de]C:takA.: Ian)
Casenbroot, [...], rekest betr. 1641; betr. o.a. de heer Casenbroot / Casaenbroot: ONA-document 1 jan.1642.
Casenbroot, [...], comys-generael van de legerschepen => ONA-Enkhuizen: 6 sept.1644. (Fam[.de]C:takA: Ian]
Casenbroot, [de heer ...]: Arch.-Bibliotheekcoll. (Instructieboekje ambt Hoogheemraad): (1632) 1783–1980.

A

Anna Casembroot: ged. DTB-D.2 jun.1622 (d.v. Leonaerdt -, x Anna Schade). (Fam[.de]C:takA.)

 

B

C

Charlott[a/e] Reg[i/jj]n[a/e] de Casembroot / de Kaas En Broot / Kaasenbroot / Kasenbroot: (Fam[.de]C:tak:A.)
Charlotte Regijna de Kaas En Broot
: wed.v. Nicolaas Moelmus, hij is begraven 31 aug.1728). (Fam[.de]C:tak:A.)
Charlotta Regina Kasenbroot: (wed.v.Nicolaas Helmerts) bruid, zij hertr.22 mrt.1730: wedr. Abraham Petit. (Fam[.de]C:tak:A.)
Charlotte Regine de Casembroot: grootm.: doopget.v. dopeling Isabelle Charlotte Brustijs: ged.29 mei 1754 (Fam[.de]C:tak:A.)
Charlotta Regina Kaasenbroot (wed.v. Nicolaas Helmus): zij is begraven 8 jul.1754. (Fam[.de]C:tak:A.)

D

E

Elizabet Kazenbroot-Praat (wed.v. Jacob Kazenbroot): BS-overlijden 11 feb.1905: Elizabet Praat. (Fam.C=K: takA.)

F

G

H

I

Ian (zie ook / see also: Jan, Johan, Mr. Johan, mr. Johan)
[...= Ian] Casenbroot
, comys-generael van de legerschepen => ONA: 30 aug.1639. (Fam[.de]C:takA.)
Ian Caessenbroot: DTB-D.15 mrt.1643. (doopget.) =>ged. Cornelia Criger [tweeling]. (Fam[.de]C:takA.)
Ian Caessenbroot: DTB-D.15 mrt.1643. (doopget.) =>ged. Marij Criger [tweeling]. (Fam[.de]C:takA.)
[...=Ian] Casenbroot, comys-generael van de legerschepen => ONA-Enkhuizen: 6 sept.1644. (Fam[.de]C:takA.)

 

J

Jacob Casembroot: legitimatie z.v. Leonart Casembroot (bron CBG): 28 mrt.1641. (Fam[.de]C:takC.)
Jacob Casenbroot: DTB-D.29 mei 1650 (doopget.) zie: Leonora Casenbroot (x Wijllem van Haer). [wsch.: takC.]
Jacob Casembroot: (schepen en servysmeester der stad Grave) ONA 14 dec.1650. (Fam[.de]C:takC.)
Jacob Kazenbroot: (e.v. Elizabet Praat) BS-overlijden 11 feb.1905: weduwe Elizabet Kazenbroot-Praat. (Fam.C=K: takA.)
Jan Casenbroot: (x Anna Romeijns: ouders) DTB-D.4 febr.1622.: ged.zoon Phillippus. (Fam[.de]C:takA.)
Johannes Casenbrot: DTB-D.4 febr.1622 (doopget.) =>ged. Phillippus Casenbroot. (Fam[.de]C:takA.)
Johannes Casenbroodt: 20 jr., v. R'dam, student-inschr. Leiden 29 apr.1631. (Fam.[de]C.:takA.)
Johan Casembroot: bruidegom, jongeman, van Rotterdam, ondertrouw Rotterdam 9 mei 1638. (Fam[.de]C:takA.)
[...= Ian] Casenbroot, comys-generael van de legerschepen => ONA: 30 aug.1639. (Fam[.de]C:takA.)
Ian Caessenbroot: DTB-D.15 mrt.1643. (doopget.) =>ged. Cornelia Criger [tweeling]. (Fam[.de]C:takA.)
Ian Caessenbroot: DTB-D.15 mrt.1643. (doopget.) =>ged. Marij Criger [tweeling]. (Fam[.de]C:takA.)
Johan Casembroot: (de Commissaris Generaal v.d. legerschepen) => ONA: 8 okt.1643. (Fam[.de]C:takA.)
[...=Ian] Casenbroot, comys-generael van de legerschepen => ONA-Enkhuizen: 6 sept.1644. (Fam[.de]C:takA.)
Mr. Johan Casembroot: commissaris-generaal v.d. legerschepen, etc.: ONA: 3 mei 1651. (Fam[.de]C:takA.)
Johan Casembroot: schepen; vermeld in akte (zie ook 1 okt.1644.): ONA: 5 jun.1652. (Fam[.de]C:takA.)
Johan Kasembroot: schepen [te Rotterdam]: ONA: 17 jun.1652. (Fam[.de]C:takA.)
mr. Johan Casembroot: (schepenzegels). OSA 3 mei 1652 / 1 mei 1660. (Fam[.de]C:takA.)
Jan Casembroot: (kwartierstaat: 1666) [geschenk van H. van Dam; aanwinst in 1924]. (Fam[.de]C:takA.]
Jonkheer Jan de Casembroot: (x C.W.Fr.L. Clarion: ouders) BS-geb.8 aug.1901: zoon Samuel Otto. (Fam. de C: takA.)

 

K

L

Leonora Casenbroot: (x Wijllem van Haer; ouders v. Leenaert van Haer =ged.) DTB-D.29 mei 1650. (Fam[.de]C.)

Leenardt Casembroot: (x Anna Schade, j.d.) => DTB-T.: ondertr./tr.12/26 sept.1604. (Fam[.de]C:takA.)
Leenardt Casembroot: DTB-Begr. 29 Apr.1606. kind (van de secretarius [= Leenardt Casembroot.]) (takA.)
Leenardt? Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 1 Aug.1609. kind. (kind van vnd. L. Casembroot:?.) (takA.)
Leenardt? Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 19 Jun.1610. kind. (kind van vnd. L.Casembroot:?) (takA.)
Leonard Casembroot: (en zijn vrouw: Anna Schaden) => ONA: 9 okt.1615. (Fam[.de]C:takA.)
Leenardt? Casembroot, N.n. N.n.: DTB-Begr. 7 mei 1616. kind. (kind van vnd. L. Casembroot..:?.) (takA.)
Leonard Casembroot: (man v. Anna Schaer) => ONA: 11 jan.1617. (Fam[.de]C:takA.)
Leenardt? Kaesenbroet, N.n. N.n.: DTB-Begr. 16 nov.1619. kind. (kind van vnd. L. Casembroot:?) (takA.)
Lenaerdt Casembroot: (x Anna Schade: ouders) DTB-D.4 apr.1621.: ged.dochter Maria. (Fam[.de]C:takA.)
Leonart Casembroot: (e.v. Anna Schade) => ONA: 5 nov.1621. (Fam[.de]C:takA.)

[=L.]Casenbroot, (get.=huijsvr.v.Raetsheer C.. DTB-D.9 sept.1622.ged.H.van Hoogendorp. (=takA. Leenardt)
[...= L., raadsheer: Casenbroot.]: ONA-doc. 18 jul.1623. (Princestraat: ..woont naast Casenbroot.) (takA.)
[...= L., Kasebroot.]: ONA-doc. 1 mei 1624. (Prinsenstraat: ... raetsheer Kasebroot.) (Fam[.de]C:takA.)
Leonard Casenbroot: 17 jr., van Rotterdam, student-inschr. Leiden 25 sept.1629. (Fam[.de]C:takC.)
Leonard Casembroot: (raedt v.d. Hoge Rade van Hollandt, e.v. Anna Schade) => ONA: 28 aug.1633. (takA.)
Leonart Casembroot: legitimatie voor Jacob Casembroot (bron CBG): 28 mrt.1641. (Fam[.de]C:takC.)
Leonard Casembroot: (+ voorgaande eigenaar huis Princestraat) ONA-document 11 febr.1643. (takA.)

 

M

Maria Casembroot: ged. DTB-D.4 apr.1621 (d.v. Lenaerdt -, x Anna Schade). (Fam[.de]C:takA.)
Maria Casembroot (1621– na 1683) / Latijnse tekst: Mariam Casembrotiam (bron DBNL). (Fam[.de]C:takA.)
Mariam Casembrotiam (1621– na 1683) Latijnse tekst / Maria Casembroot (bron DBNL). (Fam[.de]C:takA.)
Maria de Casembroot (1621–na 1683) Marie / Mlle de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)
Marie de Casembroot (1621–na 1683) Maria / Mlle de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)
Mlle de Casembroot (1621–na 1683) Maria / Marie de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)

 

N

O

P

Phillippus Casenbroot: ged. DTB-D.4 febr.1622 (z.v. Samuel -, x Anna Romeijns) (Fam[.de]C:takA.)

 

Q

R

Reynier Casembroot (en Nicolaes Kijn, commissen): ONA 10 okt.1630.

 

S

Samuel Casenbroot: (x Anna Romeijns: ouders) DTB-D.4 febr.1622.: ged.zoon Phillippus. (Fam[.de]C:takA.)
Samuel Otto de Casembroot: geb.8 aug.1901 (z.v. Jonkheer Jan de Casembroot, x Caroline W.Fr.L.Clarion): (Fam. de C: takA.)

T

U

V

W

X

Y, IJ

Z


==========================================================================

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Rotterdam / municipality of Rotterdam (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): 1.

=================================================

home