All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


 

HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


De volgende pagina's zijn in bewerking /
The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=================================================================


GENERATIE VII: OUDGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.
GENERATION VII: 4th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.

 

Voorouders van moederszijde Generatie VII.96–111.


Gen. VII.-96. Johann Gottfried TENZER
(familienaam ook o.a.: DENZER, TAENZER;
zoon van VIII.-192. NN TENZER / DENZER x VIII.-193. NN NN),
Gehuwd voor ca 1790 met:
Gen. VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL
(dochter van VIII.-194. NN KRESEL ? x VIII.-195. NN NN). /
Uit het huwelijk van VII.-96. x VII.-97. is een kind is bekend,
een zoon: VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER, TAENZER)
verm. geboren of van te Zepernik (?) [bij Berlijn?] c.1790, Ev.-Luth.,
meester kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud.

Hij huwde voor ca 1829 met:
VI.-49. Margaretha SCHMIELAU,
geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 in de plaats Burg, Kirchenkreis Suederdithmarschen
in Sleswig-Holstein, echtgenote van dhr. BECKER,
eerder weduwe van Carl Fried(e)rich DENZER of TENZER
(Margaretha is een dochter van VII.-98. Jacob SCHMIELAU en VII.-99. Cath(r)ina RAMUND(T),
echtelieden in Sleeswijk-Holstein).

De nakomelingen van VII.-96. Johann Gottfried TENZER (DENZER)
x VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL:
(> kinderen van het echtpaar VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER/DENZER
x VI.-49. Margaretha SCHMIELAU, echtelieden wonende in Sleeswijk-Holstein),
o.a. zoon:
• V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud; echtgenoot van V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886,
leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van Peter Andreas TENZER. /
• Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=========================================================


Gen. VII.-98. Jacob SCHMIELAU
(zoon van VIII.-196. NN SCHMIELAU ? x VIII.-197. NN NN). /
Gehuwd vermoedelijk in Sleeswijk-Holstein voor ca 1790 met:
Gen. VII.-99. Catharina of Cathrina RAMUND(T)
(dochter van VIII.-198. NN RAMUND(T) ? x VIII.-199. NN NN). /
Uit het huwelijk van VII.-98. x VII.-99. is een kind is bekend, t.w. een dochter:
VI.-49. Margaretha SCHMIELAU, geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 te Burg, Kirchenkreis, Suederdithmarschen in Sleswig-Holstein
(echtgenote van Carl Fried(e)rich DENZER/TENZER).
Zij huwde voor ca 1829 met: VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER),
vermoedelijk geboren of van Zepernik (?) [bij Berlijn?] circa 1790, meester-kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud
(zoon uit het huwelijk van VII.-96. Johann Gottfried TENZER (ook o.a.: DENZER, TAENZER)
en VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL (familienaam met spellingvariaties),
echtelieden in Sleeswijk-Holstein). /
De nakomelingen van VII.-98. Jacob SCHMIELAU x VII.-99. Cath(a)rina RAMUND(T)
(> kinderen van het echtpaar VI.-49. Margaretha SCHMIELAU
x VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER/DENZER, echtelieden wonende in Sleeswijk-Holstein,
o.a. zoon:
• V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster, overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe
op 13 dec.1871, begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud; echtgenoot van V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD(T), echtelieden te Itzehoe) geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth.,
verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886,
leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van V.-24. Peter Andreas TENZER. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

===========================================================


Gen. VII.-100. NN HEESCH / HEESCHE
(zoon van VIII.-200. NN HEESCH(E) [?] x VIII.-201. NN NN)
Gehuwd (vermoedelijk te Itzehoe of omgeving, wonende aldaar of omgeving?)
in Sleeswijk-Holstein met:
Gen. VII.-101. NN NN
(dochter van VIII.-202. NN NN x VIII.-203. NN NN).

Van VII.-100. x VII.-101. is een kind bekend, t.w. zoon:
VI.-50. Franz HEESCH(E), Ev.-Luth., meester-smid,
hij huwde met: VI.-51. Heike HELDT, Ev.-Luth.;
echtelieden wonende met gezin te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein. /

De nakomelingen van VII.-100. NN HEESCH(E) x VII.-101. NN NN,
echtelieden in Sleeswijk-Holstein
(> kinderen van het echtpaar VI.-50. Franz HEESCH(E) x VI.-51. Heike HELDT,
echtelieden wonende te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, o.a. dochter:
• V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe, Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe ca 1834, Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar,
niet-hertrouwde weduwe van: V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829,
Ev.Luth., koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud, als echtgenoot van
V.-25. Anna Margaretha TENZER, geboren HEESCH. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=================================================================


Gen. VII.-102. NN HELDT (?)
(zoon van VIII.-204. NN HELDT (?) x VIII.-205. NN NN).
Gehuwd vermoedelijk (te Itzehoe of omgeving?) in Sleeswijk-Holstein met:
Gen. VII.-103. NN NN
(dochter van VIII.-206. NN NN x VIII.-207. NN NN).

Van VII.-102. x VII.-103. is een kind bekend, t.w. dochter:
VI.-51. Heike HELDT, Ev.Luth.,
zij huwde met:
VI.-50. Franz HEESCH(E), meester-smid;
echtelieden wonende met gezin te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein. /

De nakomelingen van VII.-102. NN HELDT (?) x VII.-103. NN NN,
echtelieden in Sleeswijk-Holstein
(> kinderen van het echtpaar VI.-51. Heike HELDT x VI.-50. Franz HEESCH(E),
echtelieden wonende te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
o.a. dochter:
• V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe ca 1834,Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg)
4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van:
V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud, als echtgenoot van
V.-25. Anna Margaretha TENZER, geboren HEESCH. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=============================================================


Gen. VII.-104. Eustachius HUESE (ook genaamd o.a. Stacheus HEUSE, HUSEN)
(zoon van VIII.-208. Johannes HUESE (ook o.a. HUSEN)
x VIII.-209. Jacoba Hermina HAGEMEESTER (div. schrijfwijzen).

Bruidegom Eustachius Huese, jongeman, 's Hage,
wonende in 's Hage [= 's-Gravenhage], gereformeerd;
x ondertrouwdatum 29 okt. 1785 te Cool
(civiel: aangifte gaardersreg. ƒ 6,–; en te Rotterdam op 29 okt. 1785 aangifte / geref.kerk;
ondertr. 30 okt. 1785 's-Gravenhage) / huw. geref. kerk Rotterdam 13 nov. 1785, met:
Gen. VII.-105. Anna / Johanna PEL (ook genaamd PELL)
(dochter van VIII.-210. Filippus / Philippus PEL of PELL,
x VIII.-211. Trijntje STAGGVEN of STAGHOEN, div. schrijfwijzen).
Bruid Anna Pel, jongedochter, de Kruiskade onder Cool,
wonende o/d Kruiskade onder Cool, gereformeerd; opmerkingen: beide gereformeerd: f.6,00.
Bron: DTB Rotterdam inv.11 Trouw gaarder. Website Gemeentearchief Rotterdam.
(Uit div. bronnen archieven te 's-Gravenhage en Rotterdam; zie ook
digitale stamboom; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Van VII.-104. x VII.-105. zijn kinderen bekend, o.a. zoon:
VI.-52. Johannes HUESE (ook o.a. HUSEN), geb. te 's-Gravenhage op 29 januari 1794,
ged. aldaar 5 februari 1794 (in de Grote of St. Jacobskerk: geref. = ned.hervormd). //

================================================================


Gen. VII.-106. François / Frans SIMONS
(ook o.a. genaamd François Marcus SIMONS, Frans Markus SI[E]MONS;
(zoon van VIII.-212. Marcus SIMONS, ook o.a. Marcus Andreas SIMON(S),
x VIII.-213. Maria Emilia PALAIRET, echtelieden gehuwd in de stad Rotterdam
op 10 augustus 1749 in de Waalse kerk vermeld als:
Marcus SIMON, bruidegom van Den Haag, en Marie Emilie PALAIRET, bruid van Den Haag
[bron: Gemeentearchief Rotterdam, DTB Rotterdam, inv.45. Trouw Waals, index-nr.112.]),

VII.106.: geb. te 's-Gravenhage, 2 sept. 1750, ged. aldaar 6 sept. 1750
(in de Grote of St. Jacobskerk, geref.=ned.herv.).
Beroep: Hof- / meester goud- en zilversmid en taxateur,
ook zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage;
overleden te 's-Gravenhage 26 aug. 1828, leeftijd bijna 78 jr. oud, begraven aldaar.

x Huw. te 's-Gravenhage (ondertr. 27 mei) 17 juni 1781 in de Nieuwe Kerk met:
Gen. VII.-107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN
(ook o.a. NIEUWENHUISEN, NIEUWENHUIJZEN),
(dochter van VIII.-214. Ever(h)ardus NIEUWENHUYSEN,
meester-smid & slotenmaker, zaakwaarnemer, te 's-Gravenhage/Scheveningen,
x VIII.-215. Elisabeth van HOEVE of van HOEVEN),
vermoedelijk geboren te 's-Gravenhage, gedoopt 's-Gravenhage 13 april 1760
(in de Nieuwe Kerk, overleden te 's-Gravenhage in april 1794,
begraven d.a.v. aldaar op 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jr. oud. /

Van VII.-106. x VII.-107. zijn kinderen bekend, o.a. dochter:
VI.-53. Johanna Dina SIMONS (ook SIEMONS),
geboren te 's-Gravenhage op 30 maart 1794,
gedoopt aldaar 20 april 1794 (in de ned.herv.kerk: Grote of St. Jacobskerk) //

==============================================================

Gen. VII.-108. Pieter de LANGE
(zoon van VIII.-216. Dr. Geldolph STUYLINGH DE LANGE
x VIII.-217. Sara CORSENDONCK VAN SPEYK),
geb. te Alkmaar 17 nov. 1738, ged. aldaar 20 nov. 1738 (Kapelkerk).

Volgens de Doopregisters van Alkmaar DTB Alkmaar inv.13.
website alkmaar.digitalestamboom.nl > vermeld bij familienaam van de vader
(zonder titels)
van het gedoopte kind: Stuijling de Lange. /
Dopeling (voornaam): Pieter. Vader: Geldolph Stuijling de Lange.
Moeder: Sara Korssendonk van Spijk.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 20-11-1738. Religie: Gereformeerd. /
VII.-108. Pieter de LANGE, beroep Notaris en Procureur te Alkmaar,
Secretaris Bailluwschap Nijenburg, Secretaris en Penningmeester Bergermeer,
Weesmeester en Stadsmajoor van Alkmaar, Heemraad en Molenmeester van Geestmer-Ambacht,
Kerkmeester van de Ned.-Herv. Gemeente, Majoor van de Stille Wacht;

Hij is overleden in zijn woonplaats Alkmaar op 3 april 1784 (leeftijd 46 jaar),
begraven aldaar; De overledene: Pieter de Lange; plaats: Alkmaar;
datum begraven: 9 apr.1784 in de klasse van F 30.-.-.; opmerkingen: 20 gld 4 st.,
laat vijf minderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio M.G. no.236.)
Zie website: alkmaar.digitalestamboom.nl/

VII.-108. Pieter de LANGE (1738-1784) huwde te Alkmaar (b.st./ned.herv.kerk)
2 augustus 1759 met:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH,
dochter van VIII.-218. Nicolaas Michielsz. OUBURGH
x VIII.-219. Hendrika / Hendriena / Hendrina FEITH),
geb. te Alkmaar 3 juli 1738, ged. aldaar 6 juli 1738: Dopeling: Margareta.
Vader: Nicolaas Ouburgh. Moeder: Hendrina Feith.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 06-07-1738. Religie: Gereformeerd.
(Bron: DTB Alkmaar inv.13.). /

VII.-109. Margareta OUBURGH, beroep: Regentes Vrouwengasthuis te Alkmaar;
overleden te Alkmaar 26 nov. 1804, begraven aldaar 1 dec. 1804
(in de Grote Kerk: Noordergang graf-nr.206). /
Overledene: Margaretha Ouburg.
Plaats: Alkmaar. Datum begraven: 01-12-1804. Klasse: F 15.--. Opm.: 35 gld 18 st.,
laat meerderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio N.G. no.206.) /

Van VII.-108. x VII.-109.; o.a. zoon:
VI.-54. Geldolph Adriaan de LANGE, geboren te Alkmaar 11 januari 1773,
gedoopt aldaar 12 januari 1773 (gereformeerd DTB-Alkmaar, inv.16;
bron http://alkmaar.digitalestamboom.nl/ ;
zie ook in andere publicaties: doopdatum 17 jan.1773).

N.B.: De familie DE LANGE is vermeld in div. publicaties, o.a. Nederland's Patriciaat,
65e jaargang, 1980/'81 (uitg. CBG); m.b.t. VII.-108. x VII.-109. >
Betr.: Voorouders van moederszijde van mr Pieter van VOLLENHOVEN,
echtgenoot van HKH Prinses Margriet. (Zie ook in deze kwartierstaat bij Gen. VII.-110.
m.b.t. vnd. Geldolph Adriaan de LANGE en voorts div. hoofdstukken in de publicatie
van het boek: "Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel."). //

==============================================================


Gen. VII.-110. Willem van der BURGH
(zoon van VIII.-220. Steven Sweeren van der BURGH x VIII.-221. Aaltje VREEM),
gedoopt te Vianen op 13 januari 1757. Koopman te Rotterdam
(o.a. vermeld in de publicatie "Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel :
bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795–1813 /
red. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen. - Rotterdam :
Historische Uitgeverij Rotterdam.
Copyright 1995 by Historische Uitgeverij Rotterdam. > ISBN 90-73714-20-6.;
vermeld o.a. in het hoofdstuk van de auteur L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn:
"Willem van der Burgh en de werving voor een leger van de erfprins" (151-307);
daarin ook vermeld het echtpaar KAZENBROOT - TENZER
(de ouders van mw. M.Ch. Deden-Kazenbroot)
alsmede de voorouders van moederszijde TENZER).

VII.-110. Willem van der BURGH is overleden in zijn laatste woonplaats
Alkmaar 30 maart 1830, begraven aldaar op 2 april 1830 (Kerkhof).

(Gen. VII.-110.) Willem van der Burch, bruidegom van Vianen,
gereformeerd, in ondertrouw te Rotterdam 4 mei 1782,
huwelijk te Rotterdam op 8 september 1782,
burgerlijke stand Stadstrouwregister gemengde huwelijken;
tevens kerkelijk huwelijk vermeld in de akte van 3 okt.1782
in de Zuiderkerk te Rotterdam als: Willem van der Burg en Joanna Scheffers. /

(Gen. VII.-110.) Willem van der Burch (van der Burg, van der Burgh)
was gehuwd met:
(VII.-111.) Anna Scheffers, bruid van Walberberch,
rooms. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, index DTB Rotterdam, inv.17.
Stadstrouw, gemengde huwelijken, index-nr.092.)

Gen. VII.-111. Johanna SCHEFFERS
(dochter van VIII.-222. Christiaan SCHEFFERS
x VIII.-223. Margaretha DICKOBS (DOECKOB?),
geboren te Walberg (in Duitsland) circa 1755/1756,
zij is overleden te Alkmaar 16 aug. 1823, begraven aldaar 19 aug. 1823 (in de kerk). /

Uit dit huwelijk (VII.-110. x VII.-111.) zijn kinderen bekend
(Van der BURG, Van der BURGH),
o.a. dochter VI.-55. Johanna Cornelia (Johanna Neeltje) van der BURGH,
geboren te Rotterdam 28 juli 1788.
(Zie ook hieronder voor meer bijzonderheden, dopen van deze dochter
te Rotterdam 31 juli 1788, gedoopt als Johanna Neeltje van der Burg,
ouders Willem van der Burg en Johanna Scheffers, wonende in de Toornstraat
(gedoopt in de Grote Kerk te Rotterdam, doopgetuige Geertruij Kool;
bron: DTB Rotterdam, inv.1. Doop gereformeerd, indexnr.075.) /
(N.B. Ook dit gezin is vermeld in vnd. publicaties,
copyright Historische Uitgeverij Rotterdam.) //

============================================================

GENERATIE VII: OUDGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.
GENERATION VII: 4th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.

=> Volgende pagina generatie VII / Next page generation VII:
MarCh-gen.VIImm.

Voorouders generatie VII, kwartierstaatnummers 112 - 117.
Ancestors generation VII, pedigree numbers 112 - 117.

============================================================


MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=================================================================

HOME