HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Heraldiek / Heraldry - index


CASEMBROOT familienaam incl. alle spellingsvarianten van C tot K.
CASEMBROOT surname including all spelling variations from C to K.

Heraldiek betreft personen/families - Heraldry concerning persons/families,
(-> coll./publ.: cbg.nl, kb.nl, knggw.nl, rkd.nl, - www.hogeraadvanadel.nl/)

Index beperkt tot heraldiek archieven. / Index limited to heraldry archives.

INDEX NAMEN / INDEX NAMES :

A

• A....

B

• B...

C

• CASEMBROOT (de); voorheen CASEBON (spellingvariaties zoals: KAEZABON) / zie ook: CASENBROOT, etc.
• CASEMBROOT (de); formerly CASEBON (spellingvariations such as: KAEZABON) / see also: CASENBROOT, etc.
• CASEMBROOT, de Heeren; vermeld in Gouda in het jaar 1700 (oudtijds luidde de naam: KAEZABON).
• A. Casembroot, Ontvanger te Sluis; vermeld 26 okt.1620 (>zegel-coll. NA,'sHage: arch. Missiven Raad van State).
• A.A. Casembroot, wed. van der Brugghen (moeder v. D.W. van der Brugghen in Utrecht); vermeld 30 apr.1770 's Hage.
• Benjamin Leonard Casembroot + 1710 's Gravenhage; = ? wsch.: Leonard Benjamin Kasembroot (~1705 's-Gravenhage)
• Caspar CASEMBROOT (voorheen Gaspard CASEBON), + Brugge 1453, x Marie Reyphins.
• Jonkheer François De CASEMBROOT.
• François de Casembroot (Luik 26 juli 1817 – 's-Gravenhage 14 april 1895)
• J. (vermoedelijk) Casembroot (vermeld te Rotterdam 28 sept.1612)
• Jacob / Jacques Casembroot (*1543 Brugge; z.v. Mr.Lenaert *1495 Brugge x1 G.Brest), x2: Barbara Domicle)
• Jacob Casembroot (vermeld 6 mei 1649: Schepen van Grave; bron Hof van Gelderland, civiele processen 1649).
• Jacob Casembroot (vermeld 4 sept.1652, 12 aug.1657 Burg.v.Grave; br.v. Walburch C...; k.v. Leonart x G.de Sille).
• Jan de Casembroot (+1568 Vilvoorde, bij Brussel / Bruxelles)
• Jan CASEMBROOT / Mr. Johan CASEMBROOT
• Johannes van Casembroot, vermeld te Leiden 1633, +1658 Sluis [z.v. vermd.?: Samuel en Anna Romeyns.]
• Joh. Casembroot (Schepen v./a.Aug.1644, vermeld 14 dec.1658 te Utrecht); zn.v. Samuel Casembroot, oud-Schepen.
• Jan Casembroot; vermeld 21 jan.1669 op Ceilon.
• Jonker Jean Louis De CASEMBROOT (1709–1777)
• Johanna Casembroot (van Sluis; x ald.19 aug.1643 Johan Vlaming, schepen Land van den Vrije).
• L. Casembroot (vermeld 28 jun.1671: te Vlissingen), luitenant cie capt. Nicolaes de Jambline.
• Leon v. Casembroot
• Lenaert Casembroot x G.Brest (*1451 Brugge; z.v. Caspar Casembroot Ottozn. x Marie Reyphins)
• Mr.Lenaert Casembroot Lzn (*1495 Brugge; z.v. Lenaert Casembroot Czn x B. Clémence van Nieuwkerke)
• Leonard Casembroot (vermeld te 's-Gravenhage 25 dec.1584)
• Leonard de Casembrood, Raad ... (+ 7 mrt.1604)
• Leonard de Casembrood, Raad .../ de Casenbrood (23 febr.1622 – 4 nov.1637)
• Leendert / Leonard Casembroot (v.'sHage) x Rw.1665: Petronella van Hijselendoorn.
• Leonart Casembroot, vermeld 18 jun.1647 's Hage; x G.de Sille (ouders v. Jacob Casembroot en Walburtch Casembroot)
• Leonard Casembroot (vermeld 31 dec.1674 's Hage)
• Leonard de Casembroot (~Breda 24 okt.1772 – + Breda 6 aug.1832)
• Leonard de Casembroot (d.d.15 apr1815 ingelijfd in den adel, oudere broer van Samuel Otto de Casembroot)
• Jonker Leonard De CASEMBROOT
• Leonard Benjamin Kasembroot (~1705 's-Gravenhage, + te/dd.?: >=? 1710 Gv: Benjamin Leonard Casembroot)
• Leonard Benjamin de Casembroot Emants (+ Heusden 1777: z.v. Mr. C. Emants x Petronella Casembroot)
• Jonker Leonard Willem De CASEMBROOT (1853–
• P. Casembroot (vermeld te 's-Gravenhage 11 juli 1633)
• Pieter / Peter Casembroot (v.Asd.) x 1618 Soetgen Rottremont/van Rattermont
• Pieter Casembroot (vermeld 26 jan.1636 's Hage)
• Pieter Casembroot (vermeld 23? okt.1636 's Hage), Solliciteur Cie capt. Hessels. [RA-Arnhem].
• Pieter Casembroot / Casenbroot (1658–1717) x 1699: Anna Jacoba Boxel, echtel. won. 's Gravenhage.
• Pieter Casembroot (vermeld 5 jun.1717 's Hage)
• Pieternella/Petronella Casembroot (~Loosduinen) x Mr.Corn.Emants (vermeld 14 febr.1737 's Hage)
• Samuel Casembroot (vermeld 30 aug.1633; bron Archief der Heeren en Graven van Culemborg)
• Samuel Casembroot (oud-Schepen, vader v.: Joh. Casembroot, Schepen v./a. Aug.1644), vermeld 14 dec.1658 Utrecht.
• Samuel Otto de Casembroot (Breda 1 febr.1776 – St.Maartensdijk 8 jan.1839)
• Samuel Otto de Casembroot (d.d.7 okt.1838 erkend tot den adel te behoren, jongere broer van Leonard de Casembroot)
• Van / De CASEMBROOT / Van / De CASENBROOT: [v./h. CASEBON, spellingvariaties o.a. KAEZABON]
• Walburch Casembroot, zr.v. Jacob Casembroot, vermeld 4 sept.1652, 12 aug.1657 Burg.mr.; k.v. Leonart x G.de Sille).
• Walburch Casembroot x Mr. Hendrick de Vael; zij testeerde te 's-Gravenhage 13 aug.1677.
• de CASENBROOD / CASENBROOD, de > C.
• KAASEMBROOD > C.
• De KASEMBROOT / de KASEMBROOT > C.

D

De CASEMBROOT / de CASEMBROOT > C.
• De CASENBROOD / CASENBROOD, de
> C.
• De CASENBROOT / CASENBROOT, de
> C.
• de CASEMBROOT / CASEMBROOT [v./h. CASEBON, spellingvariaties o.a. KAEZABON]
• de CASEMBROOT [v./h. CASEBON, spellingvariaties o.a. KAEZABON]

De KASEMBROOT / de KASEMBROOT > C.
• KASIMBROOT / (de) CASEMBROOT > C

• François de Casembroot (Luik 26 juli 1817 – 's-Gravenhage 14 april 1895)

• Jonkheer François De CASEMBROOT

• Jan de Casembroot (+1568 Vilvoorde, bij Brussel / Bruxelles)

Jonker Jean Louis De CASEMBROOT (1709–1777)
• Leonard de Casembrood, Raad ... (+ 7 mrt.1604)

• Leonard de Casembrood, Raad .../ de Casenbrood (23 febr.1622 – 4 nov.1637)

• Leonard de Casembroot (~Breda 24 okt.1772 – + Breda 6 aug.1832)

Jonker Leonard De CASEMBROOT
Jonker Leonard Willem De CASEMBROOT (1853–

Samuel Otto de Casembroot (Breda 1 febr.1776 – St.Maartensdijk 8 jan.1839)

E

• E.....

F

• F...

G

• G...

H

• H...

I

• I...

J

• J...

K

• KAASEMBROOD > C.
[v./h. CASEBON, spellingvariaties o.a. KAEZABON] de CASEMBROOT
(oudtijds luidde de naam KAEZABON), CASEMBROOT: de Heeren; vermeld in 1700 te Gouda.
[v./h. CASEBON, spellingvariaties o.a. KAEZABON] CASEMBROOT / CASEMBROOT, de
• De KASEMBROOT / de KASEMBROOT > C.
• KASIMBROOT / (de) CASEMBROOT > C

L

• L...

M

• M...

N

• N...

O

• O...

P

• P...

Q

• Q...

R

• R...

S

• S...

T

• T...

U

• U...

V

Van CASEMBROOT > Leon v. Casembroot

W

• W...

X

• X...

Y, IJ

• Y / IJ...

Z

• Z...

 


==============================================================================

 

volgende pagina; next page: 1.

vorige pagina: heraldiek; previous page: heraldry.

home


home vorige pagina: heraldiek; previous page: heraldry