HOME

All rights reserved. Copyright ©1963-2015: M.C. Deden-Kazenbroot.
Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
B
efore you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

STAMBOMEN - mijn voorouders Pieter x Agatha,
families in de regio duinen van Kasteel Marquette.
FAMILY TREES - my ancestors Pieter x Agatha,
families in the region dunes of Castle Marquette.


Kasteel Marquette / Castle Marquette, Heemskerk,
Kennemerland, N.-Holland, Nederland/Netherlands.
(photo D. Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

KAZENBROOT.NL - STAMBOMEN / FAMILY TREES - index :

§ inleiding - stambomen; introduction family trees; info & links

§ familie: genealogie, stambomen; family: genealogy, familytrees

§ voorouders - oudste generaties; ancestors - oldest generations,
woonplaatsen/residences: in Kennemerland, Nederland/Netherlands

§ 0. Pieter, vader van I. Pieter Pietersen, beroep: duinmeier,
=> kasteel Marquette in Heemskerk, N.-Holland, Nederland.
§ 0. Pieter NN father of I. Pieter Pietersen, occupation: duinmeier,
=> castle Marquette in Heemskerk, N.-Holland, the Netherlands.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ I. GENERATIE I. / GENERATION I. - Fam. A. = Nr. I.-A.

§ I. Petrus / Pieter Pietersen (beroep/occupation: duinmeier)
x Aagt / Agatha Maeijnsen (dochter van / daughter of : Maeijn/
Meyn Simons, x NN.) => § I. Voorouders / Ancestors => I.-A.

voorouders / ancestors in: Heemskerk, Bakkum, Castricum, etc.,
de weduwe van Pieter woont in Castricum in een duinhuis
van kasteeieigenaar in Heemskerk (in 1733 Dhr. Deutz),
the widow of Pieter lives in Castricum in a dunehouse
of castle-owner in Heemskerk (in 1733 Mr. Deutz)
.
= Generatie I. / Generation I. => fam. A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENERATIE II - FAMILIETAKKEN B - C - D - E.
GENERATION II - FAMILY BRANCHES B - C - D - E.

§ II. Meyns Pieterse (oudstbekende kind en zoon van § Nr.I.
oldest known child and son of § Nr.I.) ~ 4 Jan.1676 in Heemskerk,

beroep/occupation: duinmeier, koopman/merchant, in Bakkum/Castricum,
huwelijk/marriage in Castricum 1706 Maretie Aries; nakomelingen
achternaam Bakkum; descendants surname Bakkum => fam. B.

§ II. Petrus / Pieter Pieterse (zoon van/son of I. Pieter, x Agatha),
~ ("Petrus") 20 Aug.1677 in Castricum, 16 Jan.1728 in Heemskerk,

beroep/occupation: duinmeier, koopman/merchant, in Castricum, Heemskerk,
leenman (archief kasteel/archive castle Marquette), landeigenaar/landowner,
co-eigenaar/owner kasteel/castle Poelenburg, Heemskerk, schepen (wethouder)/
alderman (Heemskerk); huwelijk/marriage in Castricum 1728, Anna Jans,
(nicht van/niece of: Bancras/Pancras Jans van Kronenburg, in Castricum);
=> nakomelingen/descendants: Caasenbrood, Casembrood, Casenbrood,
Casenbrot, Kaasenbrood, Kasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot: fam. C.

§ II. Simon Pieterse (zoon van/son of I.) ~ 13 Jun.1681 Castricum,
Simon Pieterse Duynmayer, beroep/occupation duinmeier, in Castricum,
woont in duinhuis met duinen van kasteeleigenaar in Heemskerk Dhr. Deutz;
residence dunehouse with dunes of castle-owner Mr. Deutz; in 1731, etc.),
2x gehuwd/married, x Grietje Jacobs, x in 1731 Maartje Cornelis;
nakomelingen achternamen Duynmayer (incl. spellingsvarianten)
descendants surnames Duynmayer (incl. spellingvariatons) => fam. D.

§ II. Cornelius Pieterse (zoon van/son of I.) ~ 27 Nov 1689 in Castricum,
Cornelius Pieterse Duynmeyer, achternaam/surname: Duinmaijer / Duinmayer,
incl. spellings-varianten/variatons), beroep/occupation: duinmeier,
x gehuwd/married in Castricum; fam.-tak/fam.-branch, => fam. E.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

contact, copyright, disclaimer, privacy

HOME