HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Vervolg van Genealogie CASEMBROOT (III., IV.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT (III., IV.)

Genealogie / Genealogy:
CASEMBROOT (DUYNMEYER)
g
eneratie IV / generation IV

familietak B / familybranch B

CASEMBROOT: KAASENBROOD

 

IV.b. Roelof KAASENBROOD, boer & bouwman
(ex III.9.) zoon van: III. Pancras Pieterse (CASEMBROOT DUYNMEYER),
ook o.a. genaamd Banckeris Pietersz. (KASENBROODT DUYNMEYER),
duinmeier, leenman, schepen (wethouder),
x Grietje Janse De WIT, echtelieden wonende te Noorddorp,
Huize "Jachtlust, van ouds genaamd Hengstenburgh", Heemskerk.


(IV.b.) Roelof CASENBROOD: */~ Heemskerk 1775;
daarna vermeld te Velsen: Roelof Bankersz./Pancrasz. KAASENBROOD,
diverse schrijfwijzen van de familienaam C/K...
vermeld met gezin te Velsen 1798, e.v., in kerkregisters, etc.,
laatste woonadres in Sandpoort, gemeente Velsen 1817.
zijn handtekening in februari 1814: Roelof KASENBROOD,
ook bekend als: Roelof KAAZENBROOD, Roelof KAZENBROOD.
Roelof KAASENBROOD: + Sandpoort, gemeente Velsen 1817.

 

IV.b. Roelof CASEMBROOT, ook genaamd o.a. Roelof Pancrasz. CASENBROOD, KAASENBROOD, KAAZENBROOD, KAAZENBROOD, KAZENBROOD (ex III.-9.; zoon van III. Pancras Pieterse Casembroot Duynmeyer, ook genaamd o.a. Banckeris Pietersz. Kasenbroodt Duynmeyer, boer en bouwman, duinmeijer, leenman van Marquette, schepen van Heemskerk, en Grietje Janse de Wit, echtelieden wonende te Noorddorp, Heemskerk). Hij is de voorouder van de familietak met nakomelingen in de volkstelling van Nederland in 1947 met familienamen Caasenbrood en Kaasenbrood, alsmede een familietak Casenbrot in 1962 in de USA uitgestorven; daarna zijn alleen voornoemde Nederlandse schrijfwijzen Caasenbrood en Kaasenbrood gesignaleerd in Nederland en elders : 2005.

De handtekeningen van Roelof zijn voornamelijk bekend als (in alfabetische volgorde) /
His signatures are mainly known as (in alphabetical order):

Roelof Kaazenbrood / Roelof Kasenbrood / Roelof Kazenbrood.

Roelof is geboren te Heemskerk als het negende kind van voornoemd echtpaar; in het doopregister van Heemskerk vermeld met de voornaam Roelof in 1775. Zijn familienaam is sedertdien onder andere vermeld als (in alfabetische volgorde): CAASENBROOD, CASEMBROOD, CASEMBROOT, CASENBROOD, CASENBROOT, CASENBROT, KAASENBROOD, KASEMBROOD, KASEMBROOT, KASENBROOD, KASENBROODT, KAZENBROOD, KAZENBROODT, KAZENBROOT.
Uit het doopregister van Heemskerk in 1775, gedoopt als Roelof CASENBROOD:

Doopinschrijving / Bapt. (R.Cath. reg. in duplo: (III.9. = IV.b.)
Roelof CASENBROOD, RK gedoopt / R.Cath. bapt. ~ 8 Jul. 1775 in Heemskerk.
(coll. fam. CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

Roelof CASENBROOD (IV.b.) werd met deze doopnaam in zijn geboorteplaats Heemskerk op 8 juli 1775 gedoopt (RK-doopboeken in duplo; vermeld in het eerste doopboek), zoon van Bankris CASENBROOD en Grietje Jans de WIT (doopgetuigen Gerrit De WIT & Catje CRELIS).

• Gemeente Heemskerk / Municipality Heemskerk; prov. N.-Holland, Nederland / Netherlands [bron/sourc, lit. 1990]:
Buurten, wijken / Neighbourhoods in Heemskerk: Assumburg, Commandeurs, Heemskerk-dorp, Heemskerkerduin, Hofland, Kerkbeek, Meerestein (ged. / partly : (*) Beverwijk & Heemskerk), Noordbroek, Noorddorp, Oosterwijk (ged. / partly: (*) Beverwijk & Heemskerk), Oosterzij, Poelenburg, Waterakkers, Westertuinen, Zuidbroek.
Enkele wetenswaardigheden over de buurten en wijken in Heemskerk, bron/source, lit. ca. 1946: Op de kaart hierboven "Gedenkteeken Het Huldtooneel" te Noorddorp onder Heemskerk, in het duingebied aan de weg van Alkmaar naar Beverwijk, volgens overlevering de plaats, waar de graven van Holland werden gehuld (gehuldigd) als heren van Kennemerland. De hofstede "Hengstenburgh" / "Jachtrust" was tussen kasteel Marquette en het huldtoneel-gedenkteken (het kasteel en gedenkteken zijn nog aanwezig); kasteel Marquette is het oude Huis te Heemskerk, gesticht in 1250 door graaf Willem II, verbouwd in de 18e eeuw. In de buurt Assumburg is het kasteel Assumburg, een slot van circa 1500, thans een Jeugdherberg.
[(*) Beverwijk = gemeente in de provincie/ municipality in the province Noord-Holland; buurten, wijken / neighbourhoods in Beverwijk: Beverwijk, Meerestein (ged.*), Oosterwijk (ged.*), Wijk aan Zee (= voorheen gemeente Wijk-aan-Zee-en-Duin vanaf 1936 in gemeente Beverwijk / previously municipality Wijk-aan-Zee-en-Duin since 1936 in municipality Beverwijk)].

19-11-1802 Heemskerk: Roelof BANKRIS KAASENBROOD (IV.b.) en Aagje Jacobs VONK zijn doopgetuigen
te Heemskerk op 19 november 1802, betreft RC dopen van Grietje (III.3.f.), dochter van Jan Janse BEENCKEN
en Antje Bankris KAASENBROOD (III.3.) echtelieden wonende te Heemskerk.

Roelof KAASENBROOD, 41 jaar, is overleden te Velsen op 1 april 1817 (Velsen)
(bron: Digitale Stamboom Kennemerland; Velsen akte jaar 1817 nr.11. > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
Roelof KAASENBROOD, boer en bouwman, laatst werkzaam in de gemeente Velsen, is overleden in zijn laatste woonplaats Sandpoort, gemeente Velsen op 1 april 1817, in de ouderdom van eenenveertig jaren (aangifte van overlijden door o.a. zijn zwager Jan ROOS, 39 jaar, boer, wonende te Velsen; aktenr.11, 2 april 1817, Gemeente Velsen).
[Deze Jan ROOS wordt in zijn woonplaats vermeld als boer & bouwman, tevens toeziende voogd - vermeld hierna in twee documenten van 1814, ook met bijzonderheden over Roelof KAASENBROOD.]

• Gemeente Velsen / Municipality Velsen (secr.: IJmuiden); prov. N.-Holland, Nederland / Netherlands [bron/source, lit. 1990]: Buurten, wijken / Neighbourhoods in Velsen: Driehuis, Hofgeest, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid (ged. / partly: Bloemendaal (*) & Velsen), Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden.
Enkele wetenswaardigheden over de buurten en wijken in Velsen, bron/source, lit. ca. 1946: Driehuis is een dorp ten zuiden van Velsen; Hofgeest is een buurt onder Velsen, ten noordoosten van Santpoort; Santpoort (met villabuurt) is een dorp onder Velsen, ook bekend door de ruîne van kasteel Brederode (voormalig slot onder Santpoort bij "Velzerend" natuurbad, etc.) en bij het voormalig buitengoed "Westerveld" stond het "Huis te Velzen"; bij Velsen het gemeentepark "Velzerbeek"; voorts bij Velsen musea met historische verzamelingen; IJmuiden werd gesticht in in 1876 bij de opening van het Noordzeekanaal (Velzeroord, buurt tussen Velsen en IJmuiden, later IJmuiden-Oost). [(*) Bloemendaal = gemeente in de provincie/ municipality in the province Noord-Holland (secr.: Overveen); buurten, wijken / neighbourhoods in Bloemendaal: Aerdenhout, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen, Santpoort-Zuid (ged.), Vogelenzang.]


(IV.b.) Roelof Bankersz. Kaasenbrood (KasenBrood, met patroniem grootvader Pieterz)
,
jonge man geboren te Heemskerk, wonende onder Velsen,
ondertrouwt op 3 aug. 1804 te Velsen,
huwt aldaar voor het gerecht (Folio 79) / RK-kerk Velsen (Hofgeest: in facie Ecclesia) 19 augustus 1804:

Aagje Janse / Aagje Jansz Roos / Aagjen Jansz Roos / Agie Janz Roos,
jonge dochter,
geboren en wonende onder Velsen, vermoedelijk geb./ged. ca 1784-1785 te Santpoort (Velsen).

• 19 augustus 1804 te Schooten (bij Haarlem): Roelof Pieterz Kaasenbrood, wonende te Hofgeest,
huwde voor de kerk op 19 augustus 1804 met: Agie Janz Roos, wonende te Hofgeest.

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2: Trouwboek vam de Rooms-Katholieke Statie Driehuis:
Schoten [bij Haarlem] R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.27, trouwakte 19 augustus 1804.)

N.B.: Op 1 mei 1927 werd de Gemeente Schoten c.a. geannexeerd door Haarlem.
De Rooms-Katholieken behoorden deels tot de statie (schuilkerk) in Haarlem en deels tot de statie van Driehuis (Velsen) met een bijkerk in Schoten.  In hetzelfde trouwboek is het kerkelijk huwelijk van een jongere zuster van vnd. Roelof: (III.-11.) Antje ("Jannetje") Pancras Kaasenbrood, gehuwd met Jan Roos op 28 april 1805, beiden wonende te Hofgeest:

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2: Trouwboek vam de Rooms-Katholieke Statie Driehuis:
Schoten [bij Haarlem] R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.28, trouwakte 28 april 1805.)

Aagje Janse ROOS, oud 67 jaar, is overleden in de plaats Velsen op 8 maart 1851 (Santpoort),
echtgenote van Roelof KAASENBROOD [bijz.: Santpoort], dochter van Jan Roos en Neeltje Schoorl.
(bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen Akte Jaar 1851 Nummer 13.)

Zij is overleden in haar laatste woonplaats als weduwe van Roelof KAASENBROOD,
op het adres Wijk "Zandpoort" huis-nummer 102-b., Velsen op 8 maart 1851
(bron bev.reg. Velsen 1848 boekdeel 2 bladnr.230: overl. 8-3-1851).
Haar overlijdensdatum is derhalve niet in 1831; zij is ook vermeld in het burgerlijke stand index boek
bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem: ROOS = Agie Janse, overlijdensakte datum 8 maart 1851."
Op de website betreft index burgerlijke standaktes Digitale Stamboom Kennemerland >
www.haarlem.digitalestamboom.nl/ is het volgende vermeld:
"Overledene: Aagje Janse Roos,
leeftijd 67 jaar (vader Jan Roos, moeder Neeltje Schoorl).
Weduwe van Roelof Kaasenbrood.
Plaats van overlijden: Velsen, datum van overlijden: 08-03-1851 (Santpoort).
Overlijdensakte: Kennemerland, Velsen, jaar 1851 nr.13.
"

• 1784 - 1846: Aagje KAASENBROOD-ROOS, te Velsen e.o.;
I
n een akte te Velsen, vermeld als Agie ROOS, weduwe van Roelof KAASENBROOD;
zij woont dan in Sandpoort, gemeente Velsen (oude schrijfwijzen: Zandpoort, Velzen)
en bij haar woont dan ook haar oudste dochter - de weduwe Margaretha / Grietje
KAPTIJN-KAASENBROOD (ook vermeld als Grietje KAASEN-KAPTIJN
in de overlijdensakte van haar dochter Agatha KAPTIJN gemeente Velsen 16 mei 1890
volgens website Digitale stamboom Kennemerland > www.haarlem.digitalestamboom.nl).
Tevens wordt nagegaan overige bijzonderheden over huwelijk en datum van dit echtpaar
(IV.b.) KAASENBROOD - ROOS, in oude archief aantekeningen is hun huwelijk
vermeld te Hofgeest, onder Velsen, op 19 juli 1804.

• 1848 Velsen: Bev.reg. Velsen 1848, boekdeel 2 bladnr.230;
adres in wijk Zandpoort huisnr.102-b;  1. Gezinshoofd (= weduwe van IV.b.):
Aagje ROOS, geb. 1785 Velsen; weduwe; RC; geen beroep; woonplaats idem
(zie adres: Velsen), overl. 8-3-1831 = 8-3-1851). Zie verder bij haar dochter (IV.B.5.)
(weduwe: "Grietje") Margaretha KAPTIJN-KAASENBROOD in de gemeente Velsen.

Hieronder twee aktes gedateerd 9 februari 1814, geregistreerd te Haarlem
in februari 1814, na het overlijden van de oudere broer van IV.b. Roelof,
t.w. IV.a. Jacob CASEMBROOT, stamvader van familietak A.

• d.d. 9 febr. 1814: *) Proces-Verbaal van Familleraad, akte nr. 9. voor Mr. Gebrand ELIAS,
Vrederegter van het Canton Bloemendaal, Arrondissement Haarlem, Departement van de Zuiderzee,
ter requisitie van [= bevorens aan ons gedaan door] Maartje Hendrikse BENNINK,
weduwe van wijlen (= III.7. > IV.a. Jacob CASEMBROOT) Jacob KAASENBROOD, wonende onder Velsen.
De bloedverwanten en vrienden van gemelde overledene Jacob KAASENBROOD en Maartje Hendrikse BENNINK,
te weten:
Roelof KAASENBROOD, bouwman, broeder (= betr. III.7. > IV.b. Roelof CASEMBROOT / KAASENBROOD);
Jan ROOS, bouwman (= de echtgenoot van III.11. Antje CASEMBROOT / KAASENBROOD); en
– Jan BEENTJES,
kleeremaker, (= de echtgenoot van III.3. Antje CASEMBROOT / KAASENBROOD);
beide aangehuwde broeders van de overledene; als bloedverwanten van 's vaders zeyde, de beide eerste te Velsen en de derde te Heemskerk woonachtig;
en
Lammert BENNINK, broeder;
Cornelis ROSEKRANS, bouwman, aangehuwde broeder (= de echtgenoot van III.2. Trijntje CASEMBROOT); en
Jan ZONNEVELD Jansz., bouwman en neef van gemelde Maartje Hendrikse BENNINK;
als bloedverwanten van 's moeders zeyde, de eerste en laatste te Heemskerkerduin, en de twede te Wijk aan Duyn woonachtig.
De welke in Familleraad vergaderd met ons hebben geraadpleegt, omtrent de benoeming van eenen Toeziende Voogd over de Vier nog minderjarige Kinderen door gemelde Jacob KAASENBROOD in een tweede huwelijk verwekt met evengenoemde Maartje Hendrikse BENNINK en met der dood nagelaten, met name:
Margaretha KASENBROOD oud acht jaren
(= IV.a.5. Grietje / Margaretha CASEMBROOT / KAZENBROOT, ook KAASENBROOD, *1806);
Baafje KAASENBROOD oud circa vijf jaren
(= IV.a.7. Baafje / Bavonia / Buvonia CASEMBROOT / KAZENBROOD / KAZENBROOT, * 1809);
Guurtje KAASENBROOD oud circa drie jaren
(= IV.a.8. Guurtje CASEMBROOT / KAZENBROOT / KAZENBROOD / KAASENBROOD, * 1811);
en Catharina KAASENBROOD oud circa een jaar
(= IV.a.9. Catharina CASEMBROOT / KASENBROOD / KAZENBROOD, * 1813).
Dienvolgens hebben wij gekosen tot toeziende voogd der gemelde minderjarige de Persoon van Jan ROOS aangehuwde broeder van 's vaderszyde en dat bij eenparigheyd van stemmen, hebbende gemelde Jan ROOS gekozen de Persoon van Roelof KAASENBROOD, verklarende dezelve Jan ROOS de post waartoe hij geroepen was aan te nemen.
En hebben wij dadelijk van dezelve den Eed afgenomen, dat hij de plichten welke de post, welke hij aanneemt hem oplegt wel zal waarnemen, en heeft gemelde Jan ROOS alsmede de bovengemelde geraadpleedt hebbende, met ons en onze griffier deze ondertekend, en is een afschrift dezes gevraagd. (Goedgekeurd het uitgeschrijven [=doorhalen] van de woorden: En Lammert BENNINK op de eerste pagina, met daarna de initialen van de ondertekenaren van deze akte: J.R., R.K., J.B., L.B., C.R., J.Z., etc..)
(w.g.: Jan ROOS, Roelof KASENBROOD, Jan BEENTJES, Lammert BENNING, Cornelis ROOSEKRANS, Jan ZONNEVELDT, G. ELIAS, Vrederegter, J.W. DRUYVESTEIJN, Griffier.) Geregistreerd te Haarlem 10–2–1814. Vol.2, fol.191; ontvangen 24 stuivers voor alle Rechten.

CASEMBROOT familieraad-akte, nr.9. d.d. 9 febr.1814.
(coll. CASEMBROOT, IV.a.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• d.d. 9 febr. 1814: *) Proces-Verbaal van Familleraad, akte nr. 10. voor Mr. Gebrand ELIAS,
Vrederegter van het Canton Bloemendaal, Arrondissement Haarlem, Departement van de Zuiderzee,
ter requisitie bevorens aan ons gedaan door Cornelis KAGER, benoemde Voogd over de twee
nog minderjarige kinderen met der dood nagelaten door (III.7. = IV.a. Jacob CASEMBROOT)
Jacob KAASENBROOD en Guurtje KAGER onder de Gemeentens van Velsen en Bergen overleden.
De Bloedverwanten en Vrienden van gemelde Jacob KAASENBROOD en Guurtje KAGER te weten:
Roelof KASENBROOD, bouwman, broeder (= betr. III.7. > IV.b. Roelof CASEMBROOT / KAASENBROOD),
Jan ROOS, bouwman (= echtgenoot van III.11. Antje CASEMBROOT / KAASENBROOD),
Jan BEENTJES, kleeremaker (= de echtgenoot van III.3. Antje CASEMBROOT / KAASENBROOD),
beide aangehuwde broeders van de overledene als bloedverwanten van vaderszijde,
de beide eerste te Velsen en de derde te Heemskerk woonachtig;
Pieter Joosten de JONGH, bouwman, oom,
Joost Pieterse de JONGH, bouwman, neef,
en Hendrik KAGER, bouwman, neef,
van de overledene Guurtje KAGER, als bloedverwanten van 's moeders zeyde,
allen te Bergen woonachtig.
Dewelke in Familleraad vergaderd met ons hebben geraadpleegt, omtrent de benoeming van een
toeziende voogd over de twee nog minderjarige Kinderen door gemelde Jacob KAASENBROOD
in een eerder huwelijk verwekt met Guurtje KAGER, beyde overleden, nagelaten, met name:
Bankers KAASENBROOD, oud circa zestien jaren
(= IV.a.1. > V.a. Bancras CASEMBROOT / Pancratius KAZENBROOT, *1798),
– en Hendrik KAASENBROOD, oud circa veertien jaren
(= IV.a.2. > V.b. Hendrik CASEMBROOT / KAZENBROOT, *1799).
Dienvolgens hebben wij gekozen tot toeziende voogd der gemelde Minderjarigen
den persoon van Jan ROOS aangehuwde broeder van 's Vaderszeyde en dat bij eenparigheyd
van stemmen, hebbende gemelde Jan ROOS gekozen den persoon van Roelof KAASENBROOD,
verklarende dezelve Jan ROOS de post waartoe hij geroepen was aan te nemen.
En hebben wij dadelijk van dezelve den Eed afgenomen dat hij de pligten welke de post, welke hij aanneemt hem oplegt wel zal waarnemen en heeft gemelde Jan ROOS als mede bovengemelde geraadpleegt hebbende, met ons en onzen Griffier deze ondertekend en is een afschrift dezes gevraagd.
Geregistreerd te Haarlem den 25e februari 1814, Vol.2, fol.195; ontvangen 24 stuivers voor alle Rechten.
(w.g.: Jan ROOS, Toeziende Voogd, Roelof KASENBROOD, Pieter Joosten De JONG, Jan BEENTJES, Joost Pieterse De JONG, Hendrik Cornelisz KAGER, G. ELIAS, Vrederegter, J.W. DRUYVESTEIJN, Griffier.)

CASEMBROOT familieraad-akte, nr.10. d.d. 9 febr.1814.
(coll. CASEMBROOT, IV.a.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• d.d. 18 maart 1814 & 19 maart 1814: Boedelbeschrijving verdeeld over twee aktes in maart 1814: RAH, Rijksarchief Haarlem, ONA, Oud-Notarieel Archief, Gemeente Velsen, Canton Bloemendaal, Arrondissement Haarlem, Departement Zuiderzee; aktes d.d. 18 maart 1814 & 19 maart 1814: Beschrijving van bezittingen nagelaten door wijlen Jacob Kasenbroot, van beroep bouwman, laatst wonende binnen de gemeente Velsen en overleden in zijn woning aldaar op 24 januari 1814, volgens de beschrijving van deze aktes een boerderij met bijgebouwen voor de dieren (stallen voor paarden, koeien, etc.). Zie ook het testament van de overledene op 10 maart 1813 (door de notaris geregistreerd te Haarlem op 7 februari 1814) en de twee Familieraad-aktes (nr. 9 & nr. 10) d.d. 9 februari 1814 hierboven vermeld.

Zie ook op deze website pagina / See also on this website page:
IV.a. Jacob CASEMBROOT / KASENBROOD: GENERATIE IV.a. / GENERATION IV.a.

Betreft de periode 1805 – 1817: (IV.b.) Roelof Bancrasz. CASEMBROOT / KAASENBROOD
kreeg in deze periode in totaal tien kinderen uit zijn huwelijk met Agie Janse ROOS.
Het (aanstaande) echtpaar woonde vermoedelijk eerst te Hofgeest, Velsen; na hun huwelijk in de periode 1805 - 1811
bij het dopen van de eerste zes kinderen wordt het gezin vermeld te Slingermuur, Velsen; later bij de volgende drie kinderen in de periode 1813 - 1816 woonplaats Velsen, alwaar de kinderen RK zijn gedoopt; tenslotte werd het jongste
en tiende kind geboren te huize Beekvliet in de gemeente Velsen
in 1817 (het jongste kind was een dochter, zij werd geboren drie maanden na het overlijden van haar vader (IV.b.: + Sandpoort, Velsen).

1 april 1817: (IV.b.) Roelof KAASENBROOD, boer en bouwman, laatst werkzaam in de gemeente Velsen, is overleden in zijn laatste woonplaats Sandpoort, gemeente Velsen op 1 april 1817, in de ouderdom van eenenveertig jaren (aangifte van overlijden door o.a. zijn zwager Jan ROOS, 39 jaar, boer, wonende te Velsen; aktenr.11, 2 april 1817, Gemeente Velsen). [Deze Jan ROOS wordt in zijn woonplaats vermeld als boer & bouwman, tevens toeziende voogd - vermeld in het tweetal documenten van 1814, familieraad op 9 februari 1814, ook met bijzonderheden over Roelof KAASENBROOD.

• 17e - 19e eeuw Velsen: De buitenplaats, hoeve of hofstede "Huize Beekvliet" (*) is reeds bekend in oude archieven in de zeventiende eeuw; vermeld in de achttiende eeuw als een buitenplaats van Mr. Harman van de POLL, burgemeester van Amsterdam. Literatuur over "Huize Beekvliet" te Velsen in diverse publicaties, onder andere: "VELSEN" (blz. 73-74), door H.J. CALKOEN.

• 1848, e.v., Velsen: Gemeentearchief Velsen, bevolkingsregister, boekdeel 3, blad 481, regelnr.6; wijk Sandpoort (verder geen adresgegevens); Gezinsblad van (IV.b.6. = V.c.) Pancras KAASENBROOD
gehuwd met
Alida TRAAN alsmede hun tien kinderen geboren in de periode 1842 – 1860.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Familietak B = IV.b.: nakomelingen, vervolg op de volgende pagina's /
Familybranch B = IV.b.: descendants,
continued on the following pages:

 

De oudste familietak B / The oldest familybranch B:
V.c. Pancras Roelofse CASEMBROOT => Pancras KAASENBROOD
(Kaasenbrood / Casenbrot / Caasenbrood met spellingsvarianten C-K;
Kaasenbrood
/ Casenbrot / Caasenbrood with spellingvariations C-K)

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.c. / GENERATION V.c.

De middelste familietak B:
V.d. Joannes Roelofse CASEMBROOT => Joannes KAASENBROOD
(Kaasenbrood / Caasenbrood met spellingsvarianten C-K;
Kaasenbrood
/ Caasenbrood with spellingvariations C-K)

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.d. / GENERATION V.d.

De jongste familietak B:
V.e. Simon Roelofse CASEMBROOT => Simon KAASENBROOD

(Kaasenbrood / Caasenbrood met spellingsvarianten C-K;
Kaasenbrood / Caasenbrood with spellingvariations C-K)

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.e. / GENERATION V.e.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook op deze website / See also on this website: Various.Casembroot.1.b.
Zie tevens pagina / See as well page: Info.Casembroot.1.b.

=============================================================

Huwelijk en familie van IV.b. / Marriage and family of IV.b.:
Roelof Pancrasse CASEMBROOT => KAASENBROOD / CAASENBROOD
(familienaam nakomelingen met spellingsvarianten (incl. Casembroot)
family name descendants with spelling variations (incl. Casembroot)
Kaasenbrood / Kaas en Brood => Kaasenbrood > Casenbrot / Caasenbrood
=> GENERATIE IV.b.(x.1.) / GENERATION IV.b.(x.1.): Aagje Janse ROOS.

=================================================================

De tien kinderen IV.b. (generatie V.) / The ten children IV.b. (generation V.)

=> fam. (IV.b.) Roelof KAASENBROOD / CAASENBROOD

x Aagje KAASENBROOD-ROOS / CAASENBROOD-ROOS)

================================================================

home

 

All rights reserved.
Copyright
© 1963–2005:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auAllteur / author.