HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Genealogie / Genealogy:
CASEMBROOT (DUYNMEYER)
g
eneratie IV / generation IV

familietak B / familybranch B

CASEMBROOT: CASENBROOD / KAASENBROOD

 

IV.b. Roelof CASENBROOD / KAASENBROOD,
boer & bouwman te Santpoort, gemeente Velsen,

(ex III.9.) zoon van: III. Pancras Pieterse (CASEMBROOT DUYNMEYER),
ook o.a. genaamd Banckeris Pietersz. (KASENBROODT DUYNMEYER),
duinmeier, leenman, schepen (wethouder),
x Grietje Janse De WIT, echtelieden wonende te Noorddorp,
Huize "Jachtlust, van ouds genaamd Hengstenburgh", Heemskerk.

(IV.b.) Roelof CASENBROOD: */~ Heemskerk 1775;
daarna vermeld te Velsen: Roelof Bankersz./Pancrasz. KAASENBROOD,
(spellingvariaties van het patroniem B../P.. en de familienaam C/K...),
vermeld met gezin te Velsen 1798, e.v., in kerkregisters, etc.,
laatste woonadres in Sandpoort, gemeente Velsen 1817.
zijn handtekening in februari 1814: Roelof KASENBROOD,
ook bekend als: Roelof KAAZENBROOD, Roelof KAZENBROOD.
Roelof KAASENBROOD: + Sandpoort, gemeente Velsen 1817.

 


Doopinschrijving / Bapt. (R.Cath. reg. in duplo: (III.9. = IV.b.)
Roelof CASENBROOD, RK gedoopt / R.Cath. bapt. ~ 8 Jul. 1775 in Heemskerk.
(coll. fam. CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

• Gemeente Velsen / Municipality Velsen (secr.: IJmuiden); prov. N.-Holland, Nederland / Netherlands [bron/source, lit. 1990]: Buurten, wijken / Neighbourhoods in Velsen: Driehuis, Hofgeest, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid (ged. / partly: Bloemendaal (*) & Velsen), Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden.
Enkele wetenswaardigheden over de buurten en wijken in Velsen, bron/source, lit. ca. 1946: Driehuis is een dorp ten zuiden van Velsen; Hofgeest is een buurt onder Velsen, ten noordoosten van Santpoort; Santpoort (met villabuurt) is een dorp onder Velsen, ook bekend door de ruîne van kasteel Brederode (voormalig slot onder Santpoort bij "Velzerend" natuurbad, etc.) en bij het voormalig buitengoed "Westerveld" stond het "Huis te Velzen"; bij Velsen het gemeentepark "Velzerbeek"; voorts bij Velsen musea met historische verzamelingen; IJmuiden werd gesticht in in 1876 bij de opening van het Noordzeekanaal (Velzeroord, buurt tussen Velsen en IJmuiden, later IJmuiden-Oost). [(*) Bloemendaal = gemeente in de provincie/ municipality in the province Noord-Holland (secr.: Overveen); buurten, wijken / neighbourhoods in Bloemendaal: Aerdenhout, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen, Santpoort-Zuid (ged.), Vogelenzang.]

1805 – 1817 Velsen: (IV.b.) Roelof Bancrasz. CASEMBROOT / KAASENBROOD kreeg in deze periode in totaal tien kinderen uit zijn huwelijk met Agie Janse ROOS. Zij woonden vermoedelijk eerst te Hofgeest, Velsen; na hun huwelijk in de periode 1805 - 1811 bij het dopen van de eerste zes kinderen wordt het gezin vermeld te Slingermuur, Velsen; later bij de volgende drie kinderen in de periode 1813 - 1816 woonplaats Velsen, alwaar de kinderen RK zijn gedoopt; tenslotte werd het jongste en tiende kind geboren te huize Beekvliet in de gemeente Velsen in 1817 (het jongste kind was een dochter, zij werd geboren drie maanden na het overlijden van haar vader (IV.b.: + Sandpoort, Velsen).

• 1817 Velsen: (IV.b.) Roelof KAASENBROOD, boer en bouwman, laatst werkzaam in de gemeente Velsen, is overleden in zijn laatste woonplaats Sandpoort, gemeente Velsen op 1 april 1817, in de ouderdom van eenenveertig jaren. (aangifte van overlijden door o.a. zijn zwager Jan ROOS, 39 jaar, boer, wonende te Velsen; aktenr.11, aktedatum 2 april 1817, Gemeente Velsen).

• 1784 - 1846: Aagje KAASENBROOD-ROOS, te Velsen e.o.; In een akte te Velsen, vermeld als Agie ROOS, weduwe van Roelof KAASENBROOD; zij woont dan in Sandpoort, gemeente Velsen (oude schrijfwijzen: Zandpoort, Velzen) en bij haar woont dan ook haar oudste dochter - de weduwe Margaretha / Grietje KAPTIJN-KAASENBROOD (ook vermeld als Grietje KAASEN-KAPTIJN in de overlijdensakte van haar dochter Agatha KAPTIJN gemeente Velsen 16 mei 1890 volgens website Digitale stamboom Kennemerland > http://www./haarlem.digitalestamboom.nl). Tevens wordt nagegaan overige bijzonderheden over het huwelijk en de datum van dit echtpaar (IV.b.) KAASENBROOD - ROOS, in oude aantekeningen staat hun huwelijk vermeld te Hofgeest, onder Velsen, op 19 juli 1804.

• 1848 Velsen: Bevolkingsregister Velsen 1848, boekdeel 2, bladnr.230; adres in wijk Zandpoort huisnr.102-b; Gezinshoofd (weduwe van IV.b.): Aagje ROOS, geb. 1785 Velsen; weduwe; RC; geen beroep; woonplaats idem (zie adres: Velsen), overleden op 8-3-1851. Zie verder bij haar dochter (IV.B.5.) weduwe Margaretha ("Grietje") KAPTIJN-KAASENBROOD.

• 1851 Velsen: Aagje Janse ROOS, oud 67 jaar, overleden in de plaats Velsen op 8 maart 1851 (Santpoort),
echtgenote van Roelof KAASENBROOD [bijz.: Santpoort], dochter van Jan Roos en Neeltje Schoorl.
(bron = http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen Akte Jaar 1851 Nr. 13.)

Zij is overleden in haar laatste woonplaats als weduwe van Roelof KAASENBROOD, op het adres Wijk "Zandpoort" huis-nummer 102-b., Velsen op 8 maart 1851 (bron bev.reg. Velsen 1848 boekdeel 2 bladnr.230: overl. 8-3-1851 [zij is nog in leven in 1846, overlijdensdatum in 1831 is kennelijk onjuist]) Haar overlijdensdatum is volgens de burgerlijke stand vermeld in het index boek bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem: ROOS = Agie Janse, overlijdensakte datum 8 maart 1851." Op website index burgerlijke standaktes Digitale Stamboom Kennemerland > www.haarlem.digitalestamboom.nl/ is het volgende vermeld:

"Overledene: Aagje Janse Roos, leeftijd 67 jaar (vader Jan Roos, moeder Neeltje Schoorl).
Weduwe van Roelof Kaasenbrood.
Plaats van overlijden: Velsen, datum van overlijden: 08-03-1851 (Santpoort).
Overlijdensakte: Kennemerland, Velsen, jaar 1851 nr.13.
"

 
Uit het huwelijk van Roelof CASEMBROOT (IV.b.: ook genaamd onder andere Roelof Bankrisz. of Pancrasz. CAASENBROOD / CASENBROOD / KAASENBROOD) en Agie Janse ROOS, echtelieden te Velsen, zijn de volgende tien kinderen bekend, vijf zonen en vijf dochters, allen vermoedelijk geboren te Velsen, RK gedoopt aldaar:

IV.b.1. (het oudste kind: 1e kind, de 1e zoon) Pancratius KAASENBROOD
(ook o.a.: Bankeris Roelofse KAASENBROOD / CASEMBROOT).
Zijn doopnaam: Pancratius, ~ RK gedoopt te Velsen 6 februari 1805; zoon van (IV.b.) Roelof Pancrasse KAASENBROOD en Agie Jansz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Jan BEENTJES en Antje Pancrasse KAASENBROOD [= III.-3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD met Jan BEENTJES, echtelieden vermoedelijk wonende te Heemskerk, oudere zuster en zwager van III.-9. = IV.b. Roelof KAASENBROOD] (Velsen, RK doopboek, folio 86, index: Pancratius KAASENBROOD). Het oudste kind, tevens oudste zoon van de echtelieden (IV.b.) Pancratius doopnaam identiek aan de voornaam Bankeris is genoemd naar zijn grootvader van vaderszijde:
(III.) Banckeris Pietersz. KASENBROODT: ook o.a. genaamd CASEMBROOT, DUYNMEYER.
(IV.b.1.) Bankeris Roelofse KAASENBROOD
is overleden in mei 1809 vermoedelijk wonende te Velsen
(RK begraafregister van Velsen 13 mei 1809).

IV.b.2. (het 2e kind, de 1e dochter) Neeltje KAASENBROOD
(ook o.a.: Neeltje Roelofse KAASENBROOD / CASEMBROOT).
Haar doopnaam: Neeltje, ~ RK gedoopt te Velsen 5 juni 1806; dochter van (IV.b.) Roelof Pancrasse KAASENBROOD en Agie Jansz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Jan Jansz. ROOS en Antje Pancrasse KAASENBROOD [= III.-11. Antje ROOS-KAASENBROOD met Jan ROOS, echtelieden vermoedelijk wonende te Velsen, jongere zuster en zwager van III.-9. = IV.b. Roelof KAASENBROOD] [dtb RK dopen te Velsen, RK doopboek, folio 92, index Neeltje Kaasenbrood]. Neeltje is de oudste dochter van de echtelieden (IV.b.) en genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde: Neeltje Arisse SCHOORL, echtgenote van Jan Sijmonsz. ROOS.
(IV.b.2.) Neeltje Roelofse KAASENBROOD is mogelijk overleden voor of circa 1810 (nagaan: waarschijnlijk voor 1811 vermeld in het RK begraafregister van Velsen; de voornaam Neeltje is mogelijk een afkorting van bijv. Cornelia, Petronella, Pieternella, etc.).

IV.b.3. (het 3e kind, de 2e dochter) Grietje KAASENBROOD
(ook o.a.: Grietje Roelofse KAASENBROOD / CASEMBROOT):
Haar doopnaam: Grietje, ~ RK gedoopt te Velsen 14 maart 1808; dochter van (IV.b.) Roelof Pancrasse KAASENBROOD en Agie Janze ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Jan Pancrasse KAASENBROOD en Trijntje ROOS. [Vnd. doopgetuige Jan KAASENBROOD = III.5., oudere broer van III.-9. = IV.b. Roelof KAASENBROOD; Trijntje ROOS is naaste familie van de echtgenote van IV.b. (vermoedelijk haar zuster) en zij is ook familie van de echtgenoot van III.-11. Antje ROOS-KAASENBROOD (de jongere zuster van IV.b.): haar echtgenoot is Jan ROOS, echtelieden vermoedelijk wonende te Velsen.]. Grietje is de tweede dochter van de echtelieden (IV.b.) en genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde: Grietje Janse de WIT, echtgenote van III. Banckeris Pietersz. KASENBROODT, ook genaamd CASEMBROOT, DUYNMEYER. (IV.b.3.) Grietje Roelofse KAASENBROOD is overleden in april 1809, vermoedelijk te Velsen (RK-begraafregister Velsen 14 april 1809).

 

IV.b.4. (het 4e kind, de 3e dochter) Trijntje KAASENBROOD
(ook o.a.: Trijntje Roelofse KAASENBROOD / CASEMBROOT):
~ RK gedoopt te Velsen 12 maart 1809, doopnaam Trijntje, dochter van Roelof Pancrasse KAASENBROOD
en Agie Janz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Dirk Pz. KORS en Antje Jansz. ROOS).
[N.B.: Deze voornaam komt in ieder geval voor in de familie van vaderszijde.]

 

IV.b.5. (het 5e kind, de 4e dochter) Margaretha KAASENBROOD
(ook o.a.: Grietje Roelofse KAASENBROOD; later ook Grietje KAASENBROOD / CASEMBROOT):
Zij is geboren te Velsen op 17 september 1810 (bron: Bev.reg. Velsen 1862, boekdeel 1 blad 161: Grietje KAASENBROOD, vermeld idem in 1848). Grietje Roelofse KAASENBROOD werd RK ~ gedoopt te Velsen 17 september 1810, doopnaam Grietje, dochter van (IV.b.) Roelof Pankrasse KAASENBROOD en Aagje Janz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Jan Pankrasse KAASENBROOT en Trijntje Jansz. ROOS; [Vnd. doopgetuige Jan KAASENBROOD = III.-5., oudere broer van III.-9. = IV.b. Roelof KAASENBROOD.]
Grietje, ook genaamd Margaretha, is de vierde dochter van de echtelieden (IV.b.), vanwege het overlijden van haar oudere zuster Grietje vermeld bij IV.b.3. werd ook haar voornaam genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde: Grietje Janse de WIT, echtgenote van III. Banckeris Pietersz. KASENBROODT, ook genaamd CASEMBROOT, DUYNMEYER.
Grietje KAASENBROOD
is overleden in haar woonplaats Velsen op 19 januari 1885, 74 jaar oud, als niet-hertrouwde weduwe van Cornelis KAPTIJN. (Op de website Digitale Stamboom Kennemerland vermeld als volgt: De overledene Grietje Kaasenbrood, 74 jaren, overleden op 19 januari 1885 (Velsen) gemeente Velsen, weduwe Cornelis Kaptijn; dochter van Roelof Pankras en Aagje Jansz Roos. Kennemerland Velsen akte 1885 nr.5.)

Betr. IV.b.5. Grietje of Margaretha KAASENBROOD, ook o.a. genaamd KASENBROOD, van haar zijn vijf kinderen bekend allen geboren in haar woonplaats de gemeente Velsen, te weten:
• IV.b.5.a. Arie SCHUIT, geb. Velsen 26 okt. 1831, kind van [= zoon van] Folkers SCHUIT en Margaretha KASENBROOD (bron: Digitale Stamboom Kennemerland; http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen, akte jaar 1831, nr.70. )
Arie SCHUIT > geboorteakte; deze zoon werd in de akte aangegeven als erkende zoon van Folkert SCHUIT, werkman, van Heilo, en Margaretha KASENBROOD, van Santpoort (gem. Velsen; de ouders beiden ongehuwd).
Arie SCHUIT, overleden te Velsen 29 december 1831 (Velsen), leeftijd twee maanden oud; zoon van Folkert SCHUIT en Margaretha KASENBROOD. (bron: Digitale Stamboom Kennemerland; http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen, akte jaar 1831, nr.50. )
N.B.: Dit oudstbekende kind, de eerste zoon van Margaretha is niet vermeld in de bevolkingsregisters van Velsen 1848, 1862, e.v.).
• Margaretha KAASENBROOD huwde (haar 2e relatie) te Velsen op 8 februari 1835 met: Cornelis KAPTIJN.
Het gezin KAPTIJN–KAASENBROOD woonde in de gemeente Velsen.

Cornelis KAPTIJN, oud 33 jaar, overleden Velsen 3 aug.1839 (Santpoort), echtgenoot van Grietje KAASENBROOD. Bijz.: Haarlem. (bron http://www.haarlem.digitalestamboom.nl > Kennemerland Velsen Akte Jaar 1839 Nummer 38).
De weduwe Grietje KAPTIJN–KAASENBROOD wordt vermeld in de bevolkingsregisters van de gemeente Velsen 1848, 1862, e.v..
Zij woont met haar gezin, een dochter en een zoon vermeld met de familienaam KAPTIJN.
In het bevolkingsregisters van 1848 inwonend bij het gezinshoofd haar moeder de weduwe "Aagje ROOS"
(= weduwe van IV.b.) wonende op adres in wijk Zandpoort huisnr.102-b (bev.reg.Velsen 1848 boekdeel 2 bladnr.230); in het daaropvolgende bevolkingsregister boek van 1862, adres: huizing 142 (bev.reg.boekdeel 1 blad 161).
De volgende drie kinderen zijn bekend uit het huwelijk KAPTIJN– KAASENBROOD (een dochter en twee zonen, familienaam KAPTIJN, diverse schrijfwijzen van de naam ook KAPTEIN, KAPTEIJN):

• IV.b.5.b. Agatha KAPTIJN, geb. Velsen 19 febr. 1836, dochter van Cornelis KAPTIJN en Grietje KAASENBROOD
(bron: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl > akte Velsen nr.6).
N.B.: Deze dochter wordt vermeld in de Bevolkingsregisters van de Gemeente Velsen 1848, 1862, e.v., wonende op het adres van de moeder, weduwe van Cornelis KAPTIJN. (Vnd. Agatha KAPTIJN komt ook foutief voor in het Bev.-reg. Velsen met geboortedatum 2 februari 1835 en geboorteplaats Velsen; RC; ongehuwd; geen beroep; woont in Velsen op het adres van haar moeder.)
Op website http://www.haarlem.digitalestamboom.nl > Digitale Stamboom Kennemerland is vermeld de overlijdensakte van vnd. IV.b.5. Agatha KAPTIJN, overleden oud 54 jaar, vader Cornelis KAPTIJN, moeder Grietje KAASEN. Overlijdensdatum 16 mei 1890 (te Santpoort), gemeente Velsen. (N.B.: geboorteplaats Velsen. Bron: Kennemerland, Velsen. Akte jaar 1890, Nummer 56.) {Mijn opmerking: de familienaam van de moeder KAASEN nog nagaan in het archief te Haarlem. Voorts: Gelet op de leeftijd van overlijden 54 jaar oud, in dat geval is alleen de geboortedatum 16 februari 1836 juister vermeld, de datum 2 februari 1835 is dan onjuist.}
• IV.b.5.c. Johannes KAPTEIN, geb. Velsen 31 juli 1837, zoon van Cornelis KAPTEIN en Grietje KAASENBROOD (bron: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > akte Velsen nr.47).
N.B.: Deze zoon wordt vermeld in de Bevolkingsregisters van de Gemeente Velsen 1848, 1862, e.v., wonende op het adres van de moeder, weduwe van Cornelis KAPTIJN.
Johannes KAPTIJN, geboren te Velsen op 2 augustus 1837; RC.; ongehuwd; uitgeschreven te Velsen op 20-7-1861 naar Heilo (= Heiloo in N.-Holland); terug in Velsen 14-3-1863 uit Iperlo (= vermoedelijk IJpelo, gemeente Wierden, Ov.); uitgeschreven te Velsen op 6-4-1868 naar Amsterdam.

• IV.b.5.d. Pieter KAPTEIJN, geb. Velsen 6 januari 1839, zoon van Cornelis KAPTEIJN en Grietje KAASENBROOD
(bron http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > akte Velsen nr.2.). Hij is daarna vermeld als: Petrus KAPTEIN, overleden te Velsen 26 april 1839 (Santpoort), oud dertien weken, zoon van Cornelis Kaptein en Grietje Kaasenbrood. (bron http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen Akte Jaar 1839 Nr.19).
N.B.: Pieter KAPTEIJN is niet vermeld in bev.reg. 1848, 1862, e.v..
Betr. de periode na het overlijden van echtgenoot Cornelis KAPTEIN: Wed. Margaretha KAPTIJN-KAASENBROOD woonde met haar gezin in de wijk Sandpoort, gemeente Velsen, bij haar moeder eveneens weduwe aldaar. Margaretha KAPTEIN-KAASENBROOD, xxx (3e relatie) ca. juli 1845 met Cornelis (? NN: een onbekende partner) waarbij een zoon vermeld te Santpoort in de gemeente Velsen (haar vijfde en jongste kind: vierde zoon):

• IV.b.5.e. Cornelis KAASENBROOD, geb. Velsen 12 april 1846, zoon van Margaretha KAASENBROOD weduwe van Cornelis KAPTIJN wonende op hetzelfde adres als haar moeder: weduwe A. KAASENBROOD–ROOS te Santpoort, gemeente Velsen (bron: Velsen, akte 1846 nr.29.); deze zoon is overleden op 2 mei 1846 te Santpoort, gemeente Velsen (bron: Velsen akte 1846 nr.18).

 

IV.b.6. (het 6e kind, de 2e zoon) Pancras KAASENBROOD
(Pancras KAASENBROOD, ook o.a.: Pancras Roelofse KAASENBROOD / CASEMBROOT):
Pancras KAASENBROOD:
~ RK gedoopt te Velsen 28 oktober 1811, doopnaam Pancras, zoon van (IV.b.) Roelof Pancrasse KAASENBROOD en Agie Jansz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen], doopgetuigen Jan BEENTJES en Antje Pancrasse KAASENBROOD [= III.3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD met Jan BEENTJES, echtelieden wonende te Heemskerk, oudere zuster en zwager van III.3. = IV.b. Roelof KAASENBROOD].
[N.B.: Omdat de oudste zoon van de echtelieden (IV.b.) inmiddels was overleden werd ook deze zoon (IV.b.6.) genoemd naar zijn grootvader van vaderszijde: (III.) Banckeris Pietersz. KASENBROODT, ook genaamd CASEMBROOT, DUYNMEYER. De RK-doopnaam Pancras is identiek aan die van de grootvader en de oudste zoon hierboven: IV.b.1.] Hij volgt, zie / He follows, see: V.c. Pancras KAASENBROOD (ook o.a.: Pancras Roelofse CASEMBROOT). > Vervolg / Continued: GENERATIE V.c. / GENERATION V.c.

IV.b.7. (het 7e kind, de 3e zoon) Joannis KAASENBROOD
(Joannes Roelofse KAASENBROOD, ook o.a.: Jan of Joannis of Johannes KAASENBROOD / CASEMBROOT):
Joannis KAASENBROOD: * geboren te Velsen op 16 maart 1813, zoon van Roelof Kaasenbrood en Aagje Janse (Bron: Digitale-Stamboom-Kennemerland / http://www.haarlem.digitalestamboom.nl > Kennemerland, Velsen, akte jaar 1813 nr.18.). Joannes KAASENBROOD: ~ RK gedoopt te Velsen 16 maart 1813, doopnaam Joannes [N.B.: latijn =Johannes; roepnaam ook in burgerlijke standaktes vermeld met voornaam: "Jan". Deze zoon werd genoemd naar zijn grootvader van moederszijde: Jan Sijmonsz. ROOS.].
Hij volgt, zie / He follows, see: V.d. Joannis KAASENBROOD (ook Jan / Johannes / Joannes Roelofse CASEMBROOT). > Vervolg / Continued: GENERATIE V.d. / GENERATION V.d.

 

IV.b.8. (het 8e kind, de 4e zoon) Pieter KAZENBROOD
(ook o.a.: doopnaam Petrus Roelofse KAASENBROOD; later Pieter KAASENBROOD / KAAZENBROOD):
Pieter KAZENBROOD is geboren te Velsen op 19 april 1815, zoon van Roelof Kazenbrood en Aagje Roos.
(bron: Digitale Stamboom Kennemerland; Velsen akte jaar 1815 nr.17. > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

Petrus (Roelofse KAASENBROOD):
~ RK gedoopt te Velsen 19 april 1815, doopnaam Petrus.
[N.B.: Deze zoon werd vermoedelijk genoemd naar zijn overgrootvader van vaderszijde,
zie II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT, ook genaamd KAASENBROOT, DUYNMEYER.].
Pieter KAASENBROOD, overleden te Velsen op 13 augustus 1816 (Velsen), leeftijd 1,5 [= een jaar en bijna vijf maanden oud]; vader Roelof Kaasenbrood [moeder niet vermeld]. (bron: Digitiale Stamboom Kennemerland; Velsen, akte jaar 1816 nr.26; > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/) / P ieter KAASENBROOD is overleden op 13 augustus 1816 te Velsen [= canton Bloemendaal, district Haarlem]; de vader ondertekende als: Roelof Kaazenbrood. (Bron: Velsen 14-08-1816, Overlijdensakte.) / Bijzonderheden betreft IV.b.8. Pieter KAASENBROOD: document datum 26 aug.1816:

"STERFREGISTER Fo.42 Nr.190. / Litt. B. / Pro Deo. / DECLARATOIR van ERFGENAMEN of BEWINDHEBBENDEN in Boedels, waarvan alle de Goederen te zamen genomen, geene grootere waarde hebben dan Drie Honderd Guldens, waarvan uit dien hoofde, ingevolge Artikel 23 der Ordonnantie van de Belasting op het Regt van Successie, gearresteerd den 4den October 1805 en wederom ingevoerd bij Publicatie van den 23sten December 1813, de Belasting wordt kwijtgescholden.
Ik ondergeteekende verklare bij deze in qualiteit als vader dat alle de Goederen, nagelaten bij Pieter Kaasenbrood en tot dien Boedel eenigzins behoorende, mij, na voorafgaande onderzoek, gebleken zijn, zamen genomen, geen DRIE HONDERD Guldens in waarde te bedragen, als mede, dat door het overlijden geen Fideïcommis is gedevolveerd, Lijftogt afgestorven of de Eigendom van usufructuair kapitaal of goed is overgegaan; bereid zijnde de deugdelijkheid dezer verklaring met solemnelen Eede te bevestigen.
Actum in Velsen den 26 Augustus 1816 (w.g.: Roelof Kaazenbrood).
Pro Deo. / Getuigenis van twee naaste Buren, Wijk- of Buurtmeester, of andere personen met den toestand des Boedels bekend.
Wij ondergeteekenden getuigen bij deze, ter voldoening aan het vereischte bij Artikel 23 van bovengemelde Ordonnantie, dat (voor zoo verre ons bekend is) de bovenstaande verklaring is conform de waarheid. /
Actum in Velsen den 26 Augustus 1816 (w.g.: Jan de Boer, A. Bakker). //

IV.b.9. (het 9e kind, de 5e zoon) Simon KAASENBROOD
* geboren te Velsen op 14 juni 1816, zoon van Roelof Kaasenbrood en Aagje Roos
(bron: Digitale Stamboom Kennemerland; Velsen akte jaar 1816 nr.30. > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

[Hij werd vermoedelijk ook met de voornaam Simon: ~ RK gedoopt aldaar (geen doopboek in het archief uit deze periode. Deze voornaam komt in ieder geval voor in de familie van vaderszijde, zie vorige generaties.]
Hij volgt: V.e. Simon KAASENBROOD (CASEMBROOT).
> Vervolg / Continued: GENERATIE V.e. / GENERATION V.e.

 

IV.b.10. (het jongste kind: 10e kind, de 5e dochter) Roelofje KAASENBROOD
geboren te Velsen op 24 juli 1817, dochter van Roelof Kaasenbrood en Aagje Janse Roos (opm.: Aagje Janse Roos is weduwe van Roelof Kaasenbrood) (bron: Digitale Stamboom Kennemerland; Velsen akte jaar 1817 nr.32. > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
Roelofje KAASENBROOD (Roelofje KAASENBROOD, ook o.a.: Roelofje Roelofse KAASENBROOD):
geboren te Velsen op 24 juli 1817 (dochter: Roelofje KAASENBROOD, geboren op het adres "Huize Beekvliet", na het overlijden van haar vader (IV.b.) vermeld als woonadres van haar moeder; geboorteaangifte door Jan ROOS, bouwman, wonende onder Velsen; getuigen Jan de GROOT, 37 jaar, arbeider, en Pieter SCHOOREL, 57 jaar, landman, beiden wonende onder Velsen). [Zij werd vermoedelijk ~ RK gedoopt aldaar, geen doopboek in het archief uit deze periode. Mogelijk kreeg zij deze voornaam genoemd naar haar overleden vader "Roelof".] (Bron: Velsen 25-07-1817 Geboorteaktenr.32.; uit de collectie van mw M.Ch. Deden-Kazenbroot, zie hieronder.)

• 17e - 19e eeuw Velsen: De buitenplaats, hoeve of hofstede "Huize Beekvliet" is reeds bekend in oude archieven in de zeventiende eeuw; vermeld in de achttiende eeuw als een buitenplaats van Mr. Harman van de POLL, burgemeester van Amsterdam. Literatuur over "Huize Beekvliet" te Velsen in diverse publicaties, onder andere: "VELSEN" (blz. 73-74), door H.J. CALKOEN.
• 1848, e.v., Velsen: Gemeentearchief Velsen, bevolkingsregister, boekdeel 3, blad 481, regelnr.6; wijk Sandpoort (verder geen adresgegevens); Gezinsblad van (IV.b.6. = V.c.) Pancras KAASENBROOD
gehuwd met
Alida TRAAN alsmede hun tien kinderen geboren in de periode 1842 – 1860.
Op deze pagina wordt ook als gezinslid vermeld: (IV.b.10.) Roelofje KAASENBROOD, geb. 1816, verder staat daar genoteerd: ongehuwd; uitgeschreven van Velsen naar Haarlem (datum 9–2–1856: datum in aantekeningen 9–2–1858 lijkt juister 9–2–1856 te zijn gelet op haar eerste trouwdatum (zoals hierna vermeld):
14-02-1856 Velsen: Roelofje KAASENBROOD, bruid, leeftijd38, geboren te Velsen (dochter van Roelof Kaasenbrood, en Aagje Roos) huwt (1e)te Velsen 14 februari 1856 met:
Joannes KRANE
, weduwnaar van Cornelia KOMMER, bruidegom, leeftijd65, beroep landbouwer, geboren te Velsen, zoon van Barend Krane, en MarijtjeHaver. (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1856 nr.6.; website haarlem.digitalestamboom.nl/) /
Joannes KRANE overleed te Velsen op 18 febr.1857 (op Middenduin), leeftijd 66jaar oud, echtgenoot van Roelofje KAASENBROOD (zoon van Barend Krane en MarijtjeHaver) [bijz.: Velsen].
(bron Kennemerland Velsen Akte Jaar 1857 Nummer 12; www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > ).
Betreft het eerste huwelijk van voornoemde 1e echtgenoot van Roelofje KAASENBROOD;www.genlias.nl/
(bruidegom) Joannis KRANE, leeftijd 24, beroep arbeider, geboorteplaats Velsen,zoon van Barend Krane, en Marijtje Haver, gehuwd in de gemeente Velsen 8 jan.1815met (bruid) Joanna Cornelia COMMER, leeftijd 28, dienstbode, geboorteplaats Amsterdam,dochter van Joannis Dominicus Commer, en Cornelia Pieternella Breijer. (bron:Huw.aktenr.1, archieflocatie Noord-Hollands Archief; algemeen: Toegangsnr.:358,inventarisnr.358.127. Gemeente Velsen.) /
De eerste echtgenote van Jan KRAANE is overleden in haar laatste woonplaats Velsenop 27 september 1853, vermeld als volgt (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1853Nr.39): overledene: Cornelia KOMMER, 68, geboorteplaats Amstrdam, vader JohannesDominicus Kommer, moeder Johanna Petronella Brijer; weduwe/weduwnaar Jan KRAANE.
Uit het huwelijk van Jo(h)ann(e/i)s Krane, ook Jan Kraan(e), x1 en Jo(h)annaCornelia Commer, ook Cornelia Commer of Kommer, zijn de volgende kinderen bekend,details conform index op website Digitale Stamboom Kennemerland: haarlem.digitalestamboom.nl/
• (kind: 1e dochter) Maria Dominijana Catharina Krane, geb. Velsen, 7 okt.1815,vader Johannis Krane, moeder Johanna Cornelia Commer. (bron: Kennemerland Velsenakte jaar 1815 geb.aktenr.45). / Maria Dominijana Catharina Krane, is overledenop 54-jarige leeftijd in haar woonplaats Santpoort, gemeente Velsen, 4 sep.1870,dochter van Johannis Krane, en Johanna Cornelia Commer. (bron: Kennemerland Velsenakte jaar 1870 overlijdensaktenr.93).

• (kind: zoon) Theodorus Kraane, geboorteplaats Wijk aan Duijn, geboortedatumverm. ca. 1817, hij is overleden op 17-jarige leeftijd in zijn laatste woonplaatsVelsen 10 sep.1834, zoon van Jan Kraane, moeder Johanna Cornelia Commer. (bron:Kennemerland Velsen akte jaar 1834 overlijdensaktenr.22).
• (kind: dochter) Doortje Krane, geb. Wijk aan Zee Duin, bruid, leeftijd35, dochter van Jan Krane, en Cornelia Commer, huw. Velsen 6 mei 1854 met: Willemvan Kempen, bruidegom, leeftijd 32, beroep arbeider, geboren te Maurik, zoonvan Dirk van Kempen, en Aartje Verweij. (bron: Kennemerland akte jaar 1854 huw.aktenr.10,website haarlem.digitalestamboom.nl/). / Doortje Krane is overleden op 63-jarigeleeftijd in haar laatste woonplaats Velsen 11 feb.1883, dochter (geboren te Wijkaan Zee en Duin, dochter van Jan Krane, en Cornelia Commer), weduwe/weduwnaar:Willem van Kempen. (bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1883 overlijdensaktenr.17)./ Willem van Kempen is overleden in zijn laatste woonplaats Velsen 23 feb.1885,(geboorteplaats Maurik, zoon van Dirk van Kempen, en Aartje Verweij), weduwe/weduwnaarDoortje Krane.(bron: Kennemerland Velsen overlijdensakte jaar 1885 Nr.24).
Uit dit huwelijk is bekend (bron website haarlem.digitalestamboom.nl/):
•• dd.1 jun.1855 Velsen (op Papenbroek
); overledene:levenloos (dochter), vader Willem van Kempen,moeder Doortje Kraane. (bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1855, aktenr.23)./
•• dd.27 sep.1857 Velsen; geb.: kind (dochter), Cornelia van Kempen,vader Willem van Kempen, moeder Theodora Kranen. (bron: Kennemerland Velsen aktejaar 1857, geb.aktenr.65). / Cornelia van Kempen is overleden op 25-jarige leeftijdin haar geboorte-/woonplaats Velsen 31 juli 1883, dochter van Willem van Kempen,en Theodora Kranen. (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1883 Nr.88).
• (kind: zoon) Anthonie Kraanen, geboorteplaats Wijk aan Zee en Duin, geboortedatumverm. ca. 1820, hij is overleden op 74-jarige leeftijd in zijn laatste woonplaatsSantpoort, gemeente Velsen op 29 december 1894, zoon van Jan Kraanen, moederCornelia Kommer. (bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1894 overlijdensaktenr.167).

(kind: dochter) Catharina Kraan, geb. Velsen 26 aug.1822, vader JanKraan, moeder Johanna Cornelia Kommer. (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1822Nr.48). / CatharinaKraane, is overleden oud 4 jaar in haar geboorte-/woonplaatsVelsen op 31 juli 1826, dochter van Jan Kraane. (bron Kennemerland Velsen aktejaar 1826 Nr.17.).
• (kind: zoon) Johannes Dominicus Kraan, geboorteplaatsVelsen, geboortedatum 9 nov.1824, zoon van Jan Kraan, moeder Cornelia Kommer.(bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1824 geb.aktenr.61). Hij is gehuwd in deplaats Velsen 4 sep.1856 (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1856 huw.aktenr.21):website haarlem.digitalestamboom.nl/ (bruidegom) Johannes Dominicus Kraan, 33,landbouwer, geb. Velsen (zoon van Jan Kraan, en Cornelia Kommer), met (bruid)Maria Kruup, 28, geb. Haarlem (dochter van Jan Kruup, en Anna Maria Ammeraal)./ Maria Kruup is overleden op 46-jarige leeftijd in haar laatste woonplaats Santpoortgemeente Velsen op 9 okt.1874 (dochter van Jan Kruup en Anna Maria Ammerzaal),weduwe/weduwnaar Johannes Dominicus Kraan. (bron Kennemerland Velsen akte jaar1874 ov.aktenr.68).

• 23-12-1857 Haarlem: (IV.b.10.) De weduwe Roelofje KRANE-KAASENBROOD, bruid leeftijd 40 jaar, zonder beroep, wonende te Haarlem, geboren te Velsen (meerderjarige dochter van de echtelieden Roelof Kaasenbrood, en Aagje Janse Roos, beiden overleden), haar 2e huwelijk, op 23 december 1857 te Haarlem met de weduwnaar Pieter LASSCHUIT, bruidegom leeftijd 33 jaar, geboren te Haarlem (omstreeks 1824), touwslager wonende te Haarlem; (meerderjarige zoon van de echtelieden: Pieter Lasschuit, overleden, en Johanna Meuks, zonder beroep, wonende te Haarlem); Pieter LASSCHUIT was eerder gehuwd en weduwnaar van Helena Maria van HILSLOOT. De volgende getuigen zijn vermeld bij het tweede huwelijk van Roelofje Krane–Kaasenbrood (IV.b.10.) met Pieter Lasschuit: Voor de bruidegom twee jongere broers = Gerardus Lasschuit, 30 jr., wever; Hendrik Lasschuit, 27 jr., bierbrouwersknecht (= bierbouwer in loondienst); beiden wonende te Haarlem, broers van de bruidegom. Voor de bruid (IV.b.10.) twee oudere broers = (IV.b.7.: V.d.) Johannes Kaasenbrood, 44 jr., landbouwer; (IV.b.9.: V.e.) Simon Kaasenbrood, 47 jr., werkman; beiden wonende te Velsen, broers van de bruid.
/ En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend. (w.g.: P. Lasschuit, R. Kaasenbrood, G. Lasschuit, H. Lasschuit, J. Kaasenbrood, S. Kaasenbrood).
Vnd. Pieter LASSCHUIT, bruidegom, geboren te Haarlem, leeftijd 24, touwslager (zoon van Pieter Lasschuit, en Anna Mentze), huwt (1e) te Haarlem 24 mei 1848 (bron Kennemerland Haarlem akte jaar 1848 nr.61; site haarlem.digitalestamboom.nl/) met: Helena Maria van HELSLOOT, bruid, geboren te Haarlem, leeftijd 21, beroep dienstbode (dochter van Hendrik van Helsloot, en Clara Senderman): [scan beknopt ged.]: Op heden den 24sten mei 1848, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: (bruidegom) Pieter LASSCHUIT, oud 24 jaren, geboren alhier, touwslager, wonende in de Achterstraat, meerderjarige zoon van Pieter Lasschuit, overleden, en van Anna Mentz, geschreven Johanna Menks, zonder beroep, wonende als voren, indertijd echtelieden. / (bruid) Helena Maria van HELSLOOT, oud 21 jaren, geboren alhier, dienstbode, wonende in de Sint Jacobstraat, minderjarige dochter van en ten deze geadsisteerd met Hendrik van Helsloot, bloemistknecht, en van Clara Senderman, zonder beroep, echtelieden wonende als voren. / En hebben de beide afkondigingen zonder stuiting plaats gehad alhier op de 14e en 21ste mei dezes jaars. En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: Geboorte-extract van de 1e contractant; Dood-extract van de vader van de 1e contractant; Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, een toestemming van de kolonel van het tweede Regiment Infanterie; Geboorte-extract van de 2e contractante; Zijnde door de 1e contractant en de na te noemen getuigen onder ede verklaard de identiteit van de persone van derzelfs moeder, weer voor en geslachtsnaam niet goed in het hierbij overgelegd[e] geboorte-extract staat uitgedrukt. De moeder van de 1e contracttant en de ouders van de 2e contractante hier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen. / (...) Getuigen: Johannes Jacobus Menks, oud  56, werkman, wonende in de Achterstraat, oom; Johannes Klinger, oud 25, touwslager, wonende in de Steenenpoort, bekende van de bruidegom; Matthijs de Vos, oud 76, zonder beroep, wonende in de Luitesteeg, oom; Jan Brouwer, oud 30, touwslager, wonende aan de Papentoornvest (=Papentorenvest), bekende van de bruid. / En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve Maria Helena Helsloot (= hierboven zijn haar voornamen andersom vermeld: Helena Maria), Anna Mentz, Clara Senderman, welke verklaren niet te kunnen schrijven. (w.g.: P. Lasschuit, H. van Helsloot, J.J. Menks, J. Klinger, M. d[e] Vos, J. Brouwer).

Betreft de ouders van Helena Maria LASSCHUIT-van HELSLOOT; bron Kennemerland Haarlem akte jaar 1814 Nr. f.111r. / www.haarlem.digitalestamboom.nl / Huwelijk in de plaats Haarlem, 7 december 1814: (bruidegom) Hendrik van HELSLOOT, 24, geboren te Haarlem, zoon van Hendrik van Helsloot, en Alida van Harsel; met: (bruid) Clara SENDERMAN, 29, schoonmaakster, geboren te Haarlem; dochter van Jan Senderman (alias Senterman), en Bartha van Kastricum.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Familietak B = IV.b.: nakomelingen, vervolg op de volgende pagina's /
Familybranch B = IV.b.: descendants,
continued on the following pages:

 

De oudste familietak B / The oldest familybranch B:
V.c. Pancras Roelofse CASEMBROOT / KAASENBROOD

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.c. / GENERATION V.c.

 

De middelste familietak B:
V.d. Joannes Roelofse CASEMBROOT / KAASENBROOD

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.d. / GENERATION V.d.

De jongste familietak B:
V.e. Simon Roelofse CASEMBROOT / KAASENBROOD

> Vervolg / Continued: GENERATIE V.e. / GENERATION V.e.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook op deze website / See also on this website: Various.Casembroot.1.b.
Zie tevens pagina / See as well page: Info.Casembroot.1.b.

=====================================================================

Deze pagina IV.b. wordt vervolgd: / This page IV.b. is continued:

De oudste familietak B = V.c. / The oldest familybranch B = V.c.:
V.c. Pancras Roelofse CASEMBROOT / KAASENBROOD
> Vervolg / Continued: GENERATIE V.c. / GENERATION V.c.

=====================================================================

home

 

All rights reserved.
Copyright
© 1963–2005:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auAllteur / author.