HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
< CASEMBROOT:  3.9.Roelof. 4b.

Genealogie / Genealogy:
CASEMBROOT (DUYNMEYER)
g
eneratie IV / generation IV

familietak B / familybranch B

CASEMBROOT: KAASENBROOD

 

IV.b. Roelof KAASENBROOD, boer & bouwman
(ex III.9.) zoon van: III. Pancras Pieterse (CASEMBROOT DUYNMEYER),
ook o.a. genaamd Banckeris Pietersz. (KASENBROODT DUYNMEYER),
duinmeier, leenman, schepen (wethouder),
x Grietje Janse De WIT, echtelieden wonende te Noorddorp,
Huize "Jachtlust, van ouds genaamd Hengstenburgh", Heemskerk.


(IV.b.) Roelof CASENBROOD: */~ Heemskerk 1775;
daarna vermeld te Velsen: Roelof Bankersz./Pancrasz. KAASENBROOD,
diverse schrijfwijzen van de familienaam C/K...
vermeld met gezin te Velsen 1798, e.v., in kerkregisters, etc.,
laatste woonadres in Sandpoort, gemeente Velsen 1817.
zijn handtekening in februari 1814: Roelof KASENBROOD,
ook bekend als: Roelof KAAZENBROOD, Roelof KAZENBROOD.
Roelof KAASENBROOD: + Sandpoort, gemeente Velsen 1817.

 


(IV.b.) Roelof Bankersz. Kaasenbrood (KasenBrood, met patroniem grootvader Pieterz)
,
jonge man geboren te Heemskerk, wonende onder Velsen,
ondertrouwt op 3 aug. 1804 te Velsen,
huwt aldaar voor het gerecht (Folio 79) / RK-kerk Velsen (Hofgeest: in facie Ecclesia) 19 augustus 1804:
Aagje Janse / Aagje Jansz Roos / Aagjen Jansz Roos / Agie Janz Roos, jonge dochter,
geboren en wonende onder Velsen, vermoedelijk geb./ged. ca 1784-1785 te Santpoort (Velsen).

• 19 augustus 1804 te Schooten (bij Haarlem): Roelof Pieterz Kaasenbrood, wonende te Hofgeest,
huwde voor de kerk op 19 augustus 1804 met: Agie Janz Roos, wonende te Hofgeest.

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2: Trouwboek vam de Rooms-Katholieke Statie Driehuis:
Schoten [bij Haarlem] R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.27, trouwakte 19 augustus 1804.)

N.B.: Op 1 mei 1927 werd de Gemeente Schoten c.a. geannexeerd door Haarlem.
De Rooms-Katholieken behoorden deels tot de statie (schuilkerk) in Haarlem en deels tot de statie van Driehuis (Velsen) met een bijkerk in Schoten.  In hetzelfde trouwboek is het kerkelijk huwelijk van een jongere zuster van vnd. Roelof: (III.-11.) Antje ("Jannetje") Pancras Kaasenbrood, gehuwd met Jan Roos op 28 april 1805, beiden wonende te Hofgeest.

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2: Trouwboek vam de Rooms-Katholieke Statie Driehuis:
Schoten [bij Haarlem] R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.28, trouwakte 28 april 1805.)

Aagje Janse ROOS, oud 67 jaar, overleden in de plaats Velsen op 8 maart 1851 (Santpoort),
echtgenote van Roelof KAASENBROOD [bijz.: Santpoort], dochter van Jan Roos en Neeltje Schoorl.
(bron = http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen Akte Jaar 1851 Nummer 13.)

Zij is overleden in haar laatste woonplaats als weduwe van Roelof KAASENBROOD, op het adres Wijk "Zandpoort" huis-nummer 102-b., Velsen op 8 maart 1851 (bron bev.reg. Velsen 1848 boekdeel 2 bladnr.230: overl. 8-3-1851 [zij is nog in leven in 1846, overlijdensdatum in 1831 is kennelijk onjuist]) Haar overlijdensdatum is volgens de burgerlijke stand vermeld in het index boek bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem: ROOS = Agie Janse, overlijdensakte datum 8 maart 1851." Op website index burgerlijke standaktes Digitale Stamboom Kennemerland > www.haarlem.digitalestamboom.nl/ is het volgende vermeld:

"Overledene: Aagje Janse Roos, leeftijd 67 jaar (vader Jan Roos, moeder Neeltje Schoorl).
Weduwe van Roelof Kaasenbrood.
Plaats van overlijden: Velsen, datum van overlijden: 08-03-1851 (Santpoort).
Overlijdensakte: Kennemerland, Velsen, jaar 1851 nr.13.
"

• 1784 - 1846: Aagje KAASENBROOD-ROOS, te Velsen e.o.;
I
n een akte te Velsen, vermeld als Agie ROOS, weduwe van Roelof KAASENBROOD; zij woont dan in Sandpoort, gemeente Velsen (oude schrijfwijzen: Zandpoort, Velzen) en bij haar woont dan ook haar oudste dochter - de weduwe Margaretha / Grietje KAPTIJN-KAASENBROOD (ook vermeld als Grietje KAASEN-KAPTIJN in de overlijdensakte van haar dochter Agatha KAPTIJN gemeente Velsen 16 mei 1890 volgens website Digitale stamboom Kennemerland > http://www./haarlem.digitalestamboom.nl). Tevens wordt nagegaan overige bijzonderheden over het huwelijk en de datum van dit echtpaar (IV.b.) KAASENBROOD - ROOS, in oude aantekeningen staat hun huwelijk vermeld te Hofgeest, onder Velsen, op 19 juli 1804.

• 1848 Velsen: Bev.reg. Velsen 1848, boekdeel 2 bladnr.230; adres in wijk Zandpoort huisnr.102-b;
1. Gezinshoofd (weduwe van IV.b.): Aagje ROOS, geb. 1785 Velsen; weduwe; RC; geen beroep; woonplaats idem (zie adres: Velsen), overl. 8-3-1831 = 8-3-1851). Zie verder bij haar dochter (IV.B.5.) bekend als de weduwe Margaretha ("Grietje") KAPTIJN-KAASENBROOD.

 

Betreft de periode 1805 – 1817: (IV.b.) Roelof Bancrasz. CASEMBROOT / KAASENBROOD
kreeg in deze periode in totaal tien kinderen uit zijn huwelijk met Agie Janse ROOS.
Het (aanstaande) echtpaar woonde vermoedelijk eerst te Hofgeest, Velsen; na hun huwelijk in de periode 1805 - 1811
bij het dopen van de eerste zes kinderen wordt het gezin vermeld te Slingermuur, Velsen; later bij de volgende drie kinderen in de periode 1813 - 1816 woonplaats Velsen, alwaar de kinderen RK zijn gedoopt; tenslotte werd het jongste
en tiende kind geboren te huize Beekvliet in de gemeente Velsen
in 1817 (het jongste kind was een dochter, zij werd geboren drie maanden na het overlijden van haar vader (IV.b.: + Sandpoort, Velsen).

1 april 1817: (IV.b.) Roelof KAASENBROOD, boer en bouwman, laatst werkzaam in de gemeente Velsen, is overleden in zijn laatste woonplaats Sandpoort, gemeente Velsen op 1 april 1817, in de ouderdom van eenenveertig jaren (aangifte van overlijden door o.a. zijn zwager Jan ROOS, 39 jaar, boer, wonende te Velsen; aktenr.11, 2 april 1817, Gemeente Velsen). [Deze Jan ROOS wordt in zijn woonplaats vermeld als boer & bouwman, tevens toeziende voogd - vermeld in het tweetal documenten van 1814, familieraad op 9 februari 1814, ook met bijzonderheden over Roelof KAASENBROOD.]

N.B.: Hieronder volgt een selectie uit archiefbronnen (vermeld op de websites http://www.genlias.nl en http://www.haarlem.digitalestamboom.nl ) betreffende de schoonouders en verdere naaste schoonfamilie van
IV.-b. Roelof KAASENBROOD, enkele bijzonderheden over de families ROOS en SCHOORL (SCHOREL):


Klaasje BEENDERS–ROOS (x weduwnaar Theodorus BEENDERS: ook genaamd Dirk BEENDERS)
(schoonzuster van IV.-b. Roelof KAASENBROOD):
(Bruidegom) Theodorus Beenders, leeftijd 42 jaar, geboorteplaats Uitgeest, beroep dagloner, weduwnaar
van Johanna Keijzer, zoon van Dirk Beenders en Trijntje Smit; huw. gemeente Beverwijk op 27 juni 1827 (Bron GenLias, http://www.genlias.nl > archieflocatie NHA, Noord-Hollands Archief; huw.-aktenr.12.)
met (Bruid): Klaasje Roos, leeftijd 39 jaar, geboorteplaats Velsen, beroep dagloonster, weduwe
van Louw Kors, dochter van Jan Roos en Neeltje Ariaense Schoorl, ook Neeltje Arentsz Schoorl.
[Mijn opmerking: De geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in het jaar 1784;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1787.]

• Hendrik BEENDERS, stiefzoon van Klaasje BEENDERS–ROOS
(schoonzuster van IV.-b. Roelof KAASENBROOD):
(Bruidegom) Hendrik Beenders, geboren te Beverwijk in 1816, zoon van
Dirk Beenders en Johanna Keijzer; huw. gemeente Heemstede op 16 juli 1845
(Bron: aktenr.11 archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
met (Bruid): Lipje Louwkamp, geboren te Hillegom in 1820, beroep dagloonster,
dochter van Gerritje Loukamp.

• Jan BEENDERS, zwager van Klaasje ROOS (schoonzuster van IV.-b. Roelof KAASENBROOD):
d.d. 9-5-1813 (Bruidegom) Jan Beenders,
leeftijd 27 jaar, beroep dagloner, zoon van Dirk Beenders
en Trijntje Smit; huw. gemeente Beverwijk op 9 mei 1813 (opm.: Gd..; Bron: aktenr.3 archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/) met (Bruid): Marijtje Siegman, leeftijd 27 jaar,
beroep dagloonster, dochter van Hendrik Siegman en Catharina van Duinhoven.
[Mijn opmerking: De geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in het jaar 1785;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1785.]

• d.d. 18-11-1838: (Bruidegom) Jan Mul, 27, van Zijpe, werkman in de fabriek;
zoon van Jan Mul en Wilhelmina de Munk. Huw. gemeente Beverwijk 18 nov.1838
met (Bruid) Catrina Beenders, 25, van Beverwijk, dochter van Jan Beenders
en Marijtje Siekmans. / Opmerking: Naam Mg. ook Hermijntje.
(Bron: Kennemerland Akte: Jaar 1838 Nummer 16;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1811;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1813.]

• d.d. 12-03-1843: (Bruidegom) Dirk Beenders, leeftijd 21, fabriekswerker,
van Beverwijk, zoon van Jan Beenders en Maria Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 12 maart 1843 met (Bruid) Antoinette van der Putten,
leeftijd 29, van Someren; dochter van Antoine van der Putten en Dorothee van Stiphout.
(Bron: Kennemerland Velsen, Akte: Jaar 1843 Nummer 3;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum  bruidegom is waarschijnlijk in 1821 (of 1822?);
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1813.]

• d.d. 05-10-1845: (Bruidegom) Hendrik Beenders, leeftijd 20, fabriekswerker,
van Beverwijk, zoon van Jan Beenders en Marijtje Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 5 okt.1845 met (Bruid) Maartje Jongejans,
leeftijd 23, van Uitgeest, dochter van Jan Jongejans en Marijtje Dulkes.
(Bron: Kennemerland,
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum bruidegom is waarschijnlijk in het jaar 1825;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1822.]

• d.d. 05-01-1851: (Bruidegom) Dirk Beenders, 28, arbeider, van Beverwijk,
weduwnaar van Antoinette van der Putten; zoon van Jan Beenders en Maria Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 5 januari 1851 met (Bruid) Ingetje Derksen, 34, van Reeuwijk,
weduwe van Jan Smit; dochter van Joannes Derksen en Pieternelletje Mogenrest.
(Bron: Kennemerland, Akte: Jaar 1851 Nummer 1;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum bruidegom is waarschijnlijk in 1822 (of 1821?);
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1816.]

• d.d. 04-02-1869: (Bruidegom) Dirk Beenders, 46, arbeider, van Beverwijk,
weduwnaar van Ingje Dirks; zoon van Jan Beenders en Maria Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 4 febr.1869 met (Bruid) Cornelia Berlee, 44,
werkster, van Beverwijk, weduwe van Dirk Galesloot; dochter van
Anthonij Berlee en Agatha Hoefgeest. (Bron: Kennemerland, Akte: Jaar
1869 Nummer 2;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum bruidegom is waarschijnlijk in 1822 (of 1821?);
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1824.]

• d.d. 02-02-1888: (Bruidegom) Dirk Beenders, 65, tuinder, van Beverwijk,
weduwnaar van Cornelia Berl,e; zoon van Jan Beenders en Maria Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 2 febr.1888 met (Bruid) Maria Elisabeth van Gansewinkel,
leeftijd 58 jaar, van Eindhoven, dochter van Adrianus van Ganselwinkel en Maria Elisabeth Brekelmans. (Bron: Kennemerland, Akte: Jaar 1888 Nummer 3;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum bruidegom is waarschijnlijk in 1822 (of 1821?);
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1829.]

 

• Jacobus BEENDERS, zwager van Klaasje ROOS (schoonzuster van IV.-b. Roelof KAASENBROOD):
d.d. 3-5-1835 (Bruidegom) Jacobus Beenders, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats Uitgeest, beroep verwer,
zoon van Dirk Dirkse Beenders en Trijntje Janse Smit; huw. gemeente Beverwijk op 3 mei 1835
(aktenr.9 ; archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
met (Bruid): Jannetje Jas,
leeftijd 33 jaar, geboorteplaats Spaarndam, dienstbode, dochter van Cornelis Jas en Cornelia Akerboom.
[Mijn opmerking: De geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in het jaar 1807;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1801.]

 

Arie Jansz. ROOS (zwager van IV.-b. Roelof KAASENBROOD):
d.d. 19-06-1814: (Bruidegom) Arie Jansz Roos, leeftijd 24, geboorteplaats Velsen, beroep arbeider,
zoon van Jan Sijmonsz Roos en Neeltje Arisz Schoorl; huw. gemeente Velsen op 19 juni 1814
met: (Bruid): Antje Gijsbertsz Hoefgeest, leeftijd 21, geboorteplaats Heemskerk, dochter van
Gijsbert Hoefgeest en Jannetje Olofse de Wit. (aktenr.9 ; bron > http://www.genlias.nl/)

d.d. 08-12-1846: (Overledene) Arie Jansz Roos, leeftijd 56 jaar oud, overleden gemeente Velsen
op 8 december 1846 (Velsen), [opm.: Velsen]; weduwe/weduwnaar: Antje Gijsbertsz Hoefgeest;
[zoon van] vader Jan Sijmonsz Roos en moeder Neeltje Arisz Schoorl.

(Bron: aktenr.65 archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: De geboortedatum van de overledene is waarschijnlijk in 1790.]

• d.d. 13-07-1812: (Kind) Jan Aris Roos, geboren te Velsen op 13 juli 1812.
Moeder: Antje Gijsberts Hoefgeest. / Opmerkingen: aangeven en getoond door Jan Roos
die in de akte niet als de vader wordt aangeven ! (Bron: Kennemerland Velsen Akte
Jaar 1812 Nummer 33;
archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

• d.d. 02-06-1815: (Kind) Cornelia Roos; geboren te Velsen op 2 juni 1815.
Vader: Arie Janse Roos; Moeder: Antje Geijsbertse Hoefgeest. (Bron: Kennemerland
Velsen Akte Jaar 1815 Nummer 25.
; archieflocatie >  www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

• d.d. 13-03-1817: (Kind) Cornelia Roos; geboren te Velsen op 13 maart 1817.
Vader: Arie Roos; Moeder: Antje Gijsbertse Hoefgeest. (Bron: Kennemerland
Velsen Akte Jaar 1817 Nummer 12.
; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)


• d.d. 28-12-1815: (Bruidegom) Anthonij Barl., leeftijd 24 jaar, boerenknecht,
van Haarlem, zoon van Pieter Barl. en Wilhelmina Bulting;
huw. gemeente Heemskerk op 28 dec.1815 (Bron: Kennemerland, Heemskerk, akte
jaar 1815 aktenr.7 archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

met (Bruid): Aagje Hoefgeest, leeftijd 20 jaar, beroep dienstbode, van Heemskerk,
dochter van Gijsbert Hoefgeest en Jannetje Olofsdr de Wit.
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1791;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1795.]

• d.d. 09-03-1817: (Kind) Pieter Barlè; geboren te Velsen op 9 maart 1817.
Vader Anthonie Barlè; Moeder: Agatha Hoefgeest. (Bron: Kennemerland Velsen
Akte Jaar 1817 Nummer 11.
; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

• d.d. 12-11-1818: (Kind) Gijsbertus Berlé, geboren te Velsen 12 nov.1818;
zoon van Antonie Berlé en Agatha Hoefgeest. (Bron: Kennemerland Velsen
Akte Jaar 1818 Nummer 52.
; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/) 

• d.d. 24-11-1839: (Bruidegom) Gijsbertus Berl., leeftijd 21 jaar, 
beroep venter
, van Velsen, zoon van Anthonie Berl en Agatha Hoefgeest.
Huw. gemeente Beverwijk 24 nov.1839 met (Bruid) Jannetje Schoenmaker,
leeftijd 27, van Heemskerk, dochter van Harmen Schoenmaker en Wilhelmina Kuiper.
(Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1839 Nummer 25; archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1818;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1812.]

• d.d. 11-06-1843: (Bruidegom) Arnoldus van Eerden, leeftijd 22 jaar, 
beroep aardwerker, van Beverwijk, zoon van Johannes van Eerden en Marijtje Kistemaker.
Huw. gemeente Beverwijk 11 juni 1843 met (Bruid) Wilhelmina Berl.e,
leeftijd 21, van Beverwijk, dochter van Anthonie Berlee en Agatha Hoefgeest.
(Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1843 Nummer 7; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1820;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1821.]

• d.d. 07-05-1870: (Bruidegom) Dirk Kuyl, leeftijd 20 jaar, 
beroep arbeider, zoon van Maarten Kuyl en Catharina Veenboer.
Huw. gemeente Heemskerk 7 mei 1870 met (Bruid) Marijtje van Eerden,
leeftijd 25, dienstbode, dochter van Arnoldus van Eerden en Wilhelmina Berle.
(Bron: Kennemerland Heemskerk, Akte: Jaar 1870 Nummer 4; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1849;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1844.]

• d.d. 08-10-1879: (Bruidegom) Johannes van Eerden, van Beverwijk, 1850,
zoon van Arnoldus van Eerden en Wilhelmina Berle (Berlee).
Huw. gemeente Heemstede 8 okt.1879 met (Bruid) Petronella Catharina
van Buggenum,
van Heemstede, 1858, dochter van Cornelis van Buggenum
en Petronella Sijben. (Bron: Kennemerland Heemstede, Akte: Jaar 1879
Nummer 19; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

• d.d. 26-01-1845: (Bruidegom) Jan Oudt, leeftijd 28 jaar,
boerenknecht, van Beverwijk, zoon van Arie Oudt en Magteld Vroegop.
Huw. gemeente Beverwijk 26 januari 1845 met (Bruid) Cornelia Berl.,
leeftijd 20 jaar, dochter van Anthonij Berl. en Agatha Hoefgeest.
(Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1845 Nummer 2; archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1816;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1824.]

• d.d. 30-12-1860: (Bruidegom) Dirk Galesloot, 31, arbeider, van Zaandam,
weduwnaar van Maria Kuenen; zoon van Dirk Galesloot en Maria van der Veer.
Huw. gemeente Beverwijk 30 dec.1860 met (Bruid) Cornelia Berlee, leeftijd 36 jaar,
van Beverwijk, weduwe van Jan Oud, dochter van Anthonij Berlee en Agatha Hoefgeest.
(Bron: Kennemerland, Beverwijk; Akte: Jaar 1860 Nummer 21; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in  1829;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1824.]

• d.d. 11-02-1885: (Bruidegom) Dirk Galesloot,
leeftijd 33 jaar, tuinder, zoon van Diek Galesloot en Maria Kuhne.
Huw. gemeente Heemskerk 11 febr.1885 met (Bruid) Wilhelmina Kraspot,
leeftijd 24 jaar, dochter van Gerrit Kraspot en Trijntje de Ruijter.
(Bron: Kennemerland Heemskerk, Akte: Jaar 1885 Nummer 1;
archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum bruidegom waarschijnlijk in 1851;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1860.]

• d.d. 02-09-1909: (Bruidegom) Gerardus Franciscus de Bakker, 22 jaar, barbier, van Tubbergen, zoon van Johannes de Bakker en Johanna Maria Angenita Haaks.
Huw. gemeente Beverwijk 2 sept.1909 met (Bruid) Catharina Galesloot, leeftijd 22 jaar, van Wijk aan Zee en Duin, dochter van Dirk Galesloot en Wilhelmina Kraspot.
(Bron: Kennemerland Velsen, Akte: Jaar 1909 Nummer 38; archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geb.datum bruidegom waarschijnlijk ca 1886/1887;
geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk ook ca 1886/1887.]

• d.d. 04-02-1869: (Bruidegom) Dirk Beenders, 46, arbeider, van Beverwijk,
weduwnaar van Ingje Dirks; zoon van Jan Beenders en Maria Ziekmans.
Huw. gemeente Beverwijk 4 febr.1869 met (Bruid) Cornelia Berlee, 44,
werkster, van Beverwijk, weduwe van Dirk Galesloot; dochter van
Anthonij Berlee en Agatha Hoefgeest. (Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte:
Jaar 1869 Nummer 2; archieflocatie > www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in  1822;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1824.]

• d.d. 03-12-1854: (Bruidegom) Martinus Berl.e, leeftijd 25 jaar,
arbeider, van Beverwijk, zoon van Anthonij Berl.e en Agatha Hoefgeest.
Huw. gemeente Beverwijk 3 december 1854 met (Bruid) Geertje Schoone,
leeftijd 22 jaar, van Beverwijk, dochter van Johannes Hermanus Schoone
en Maria Margaretha Numan. (Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1854
Nummer 19; archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1829;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1832.]

• d.d. 22-05-1879: (Bruidegom) Dirk de Wildt, leeftijd 28 jaar,
arbeider, van Beverwijk, zoon van Floris de Wildt en Elisabeth Nieuwland.
Huw. gemeente Beverwijk 22 mei 1879 met: (Bruid) Marijtje Berlee,
leeftijd 23 jaar, diensbode, van Beverwijk, dochter van Martinus Berlee
en Geertruida Schoone. (Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1879
Nummer 9; archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1850;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1855.]

• d.d. 30-09-1914: (Bruidegom) Martinus de Wildt, leeftijd 24 jaar, fabrieksarbeider, Beverwijk, zoon van Dirk de Wildt en Marijtje Berlee.
Huw. gemeente Heemskerk 30 sept.1914 met:
(Bruid) Dina Geertruida Antonia van Egmond,
leeftijd 22 jaar, van Heemskerk, dochter van Gerrit van Egmond en Cornelia Bleijendaal.
(Bron: Kennemerland Heemskerk , Akte: Jaar 1914  Nummer 25;
archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geb.datum bruidegom is waarschijnlijk 1889/'90; de geb.datum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1891/'92.]

• d.d. 10-11-1887: (Bruidegom) Antonie Berlee, leeftijd 27 jaar,
arbeider, van Beverwijk, dochter van Martinus Berlee en Grietje Schoone.
Huw. gemeente Beverwijk 10 nov.1887 met: (Bruid) Francina Korsman,
leeftijd 24 jaar, van Beverwijk, dochter van Johannes Korsman en Elisabeth
Tromp. (Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1887 Nummer 27;
archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geboortedatum van de bruidegom is waarschijnlijk in 1860;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1863.]

• d.d. 24-05-1911: (Bruidegom) Hendrik Dekker leeftijd 28 jaar,  tuinder, van Heemskerk, zoon van Hendrik Dekker en Neeltje Roos.
Huw. gemeente Beverwijk 24 mei 1911 met: (Bruid) Geertruida Maria  Berlee, leeftijd 22 jaar, van Beverwijk, dochter van Antonie Berlee en Fancina Korsman. (Bron: Kennemerland Beverwijk, Akte: Jaar 1911 Nummer 6; archieflocatie: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
[Mijn opmerking: Geb.-bruidegom is waarschijnlijk in 1882;
de geboortedatum van de bruid is waarschijnlijk in het jaar 1888.]


 •  19e eeuw te Driehuis/Velsen: ROOS HOEFGEEST – GERRITS:
d.d. 27-08-1891: (Overledene) Elisabeth Roos Hoefgeest,
leeftijd 1 jaar oud; plaats Velsen, datum overlijden 27 aug.1891 (Driehuis);
ouders (Vader) Johannes Adrianus Roos Hoefgeest, (moeder) Geertruida Gerrits.
Opm.: Velsen. (Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1891 Nummer 97.

archieflocatie > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook op deze website / See also on this website: Various.Casembroot.1.b.
Zie tevens pagina / See as well page: Info.Casembroot.1.b.

============================================================

De tien kinderen IV.b. (generatie V.) / The ten children IV.b. (generation V.):

=> fam. IV.b. Roelof Pancrasse CASEMBROOT / KAASENBROOD – Janse ROOS

============================================================

home

 

All rights reserved.
Copyright
© 1963–2005:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auAllteur / author.