HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT
familietak B / familybranch B

Vervolg van Genealogie CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.b.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.b.)

De jongste familietak B: CASEMBROOT / KAASENBROOD:

V.e. Simon KAASENBROOD, ook genaamd Simon Roelofse CASEMBROOT.

 

"De jongste familietak B: CASEMBROOT / KAASENBROOD"

V.e. Simon KAASENBROOD (Velsen 1816 – Velsen 1878)

 

Gemeente Velsen / Municipality Velsen (secr.: IJmuiden);
prov. N.-Holland, Nederland / The Netherlands [bron/source 1990]:

Driehuis, Hofgeest, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid (ged.), Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden.

Met genealogische bijdragen voor deze stamboom van: Familie, vrienden en vele anderen vermeld in deze genealogie.
With genealogical contributions for this familytree from: Family, friends and many others mentioned in this genealogy.

 

V.e. Simon KAASENBROOD, geboren te Velsen op 14 juni 1816, zoon van Roelof Kaasenbrood en Aagje Roos
(bron: Digitale Stamboom Kennemerland; Velsen akte jaar 1816 nr.30. > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

Simon KAASENBROOD (Simon Roelofse CASEMBROOT;
ex IV.b.9.; zoon van IV.b. Roelof Banckerisz. / Pancrasse CASEMBROOT, ook o.a. genaamd KAASENBROOD, x Aagje Jansz. ROOS, echtelieden te Velsen)
Simon is geboren te Velsen 14 juni 1816. [Hij werd vermoedelijk ~ RK gedoopt daarna aldaar (geen doopboek in het archief uit deze periode).]

Hij ondertekende zijn naam als: S. Kaasenbrood.

Simon KAASENBROOD is getuige op de volgende data in de periode 1841 – 1877:
• 13 okt. 1841 Velsen: (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, boerenknecht, woont in Bloemendaal; vermeld als getuige bij het huwelijk van Pancras KAASENBROOD (V.c.) met Alida TRAAN.
• 11 febr. 1844 Velsen: (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, arbeider, woont onder Velsen; vermeld als getuige bij het huwelijk van zijn broer Joannes KAASENBROOD (V.d.) met Willemijntje ALDERS.
• 23 dec. 1857 Haarlem: (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, werkman, wonende te Velsen is op 41-jarige leeftijd een van de getuigen bij het 2e huwelijk van zijn jongste zuster, de weduwe Roelofje KRANE-KAASENBROOD (IV.b.10.) met de weduwnaar Pieter Pieterse LASSCHUIT uit Haarlem.
• 11 jan. 1871 Haarlem: (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, arbeider, wonende te Sandpoort, Velsen, vermeld als getuige bij het huwelijk van (VI.f.) Rudolf KAASENBROOD met Johanna WESTERHOVEN.
• 21 juni 1877 Velsen: (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, arbeider, wonende in de gemeente Velsen, is vermeld als getuige bij het huwelijk van (VI.g.) Johannes KAASENBROOD met Adriana van ROOIJEN.

V.e. Simon KAASENBROOD is overleden in zijn laatste woonplaats Velsen op 28 december 1878 (aktenr.129 d.d. 28–12–1878). Hieronder volgt (voor zover mogelijk overgenomen tekst van een onduidelijke) kopie trouwakte;
N.B.: Zie onder andere de familienaam TERMEER; de T is kennelijk wel juist in oud schrift en dat is in modern schrift een F; het verschil is maar klein en te vergelijken met de andere familienaam in de stamboom KAASENBROOD: FRAAN en TRAAN; een extra verticaal streepje hoort bij de F, wanneer dat ontbreekt dan is het hoofdletter T zoals te vergelijken op deze regel wanneer men de hoofdletter F goed bestudeert. De bruid is niet als enige van haar familie in deze omgeving van Kennemerland; de andere familieleden zijn te vinden via websites van de archieven, enz., zie familienamen zoals: FERMEER, TERMEER, SPIEGELER (De bruid ondertekent deze akte met hoofdletter, haar 2e voornaam: C.):

• (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD huwde op 1 febr.1846 in de gemeente Velsen (aktenr.1.) met Margaretha Carolina SPIEGELER:
Bruidegom: Simon KAASENBROOD, jongman, beroep arbeider, oud 29 jaren, geboren en wonende alhier [gemeente Velsen]. meerderjarige zoon uit het huwelijk van Roelof KAASENBROOD, overleden, en van Agie ROOS, zonder beroep, wonende alhier [gemeente Velsen], alhier tegenwoordig en toestemmende.
Bruid: Margaretha Carolina SPIEGELER, jongedochter, beroep dienstbode, oud 25 jaren, geboren te Freeren in Hanover en wonende alhier, te Bloemendaal, meerderjarige dochter van Johan Henrich SPIEGELER, overleden, en van Gesina Maria TERMEER, zonder beroep, wonende te Freeren in Hanover.
Huwelijksbijlagen: 1. Huwelijksafkondigingen op 11 en 18 januari 1846 alhier [voor de bruidegom te Velsen]. / 2. Huwelijksafkondigingen op dezelfde data te Bloemendaal [beroep van de bruid te Bloemendaal, Noord-Holland]. / 3. Geboorte-akte bruidegom. [Gemeente Velsen]. / 4. Overlijdensakte vader bruidegom [Gemeente Velsen]. / 5. Bewijs van voldoening des Comparants Nationale Militie afgegeven door den Heer Staatsraad Goeverneur dezer Provincie 8 jan.1846. / 6. De doopakte van de comparante [bruid: de akte is afgegeven te Freeren den 19e dec.1845]. / 7. De overlijdensakte haars vaders [vader bruid: de akte is afgegeven te Freeren den 19e dec.1845]. / 8. Akte van toestemming tot dit huwelijk door de moeder der comparante [bruid], opgemaakt te Freeren den 19e dec.1845, te Haarlem voor Zegel geviseerd en geregistreerd.
"Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn : hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd. In tegenwoordigheid van: [de volgende vier getuigen]:
(IV.b.6. = V.c.) Pancras KAASENBROOD, tolgaarder, oud 33 jaren, wonende te Schooten;
(IV.b.7. = V.d.) Jan KAASENBROOD, landman, oud 32 jaren, beide broeders van den comparant; Bartholomeus VOS, bleekersknecht, oud 34 jaren, wonende beide laatstgemelde onder Velsen;
Jan van VESSUM, bleekersknecht, oud 36 jaren, wonende te Bloemendaal,
beide laatstvermelde[n] bekende[n] van de Comparanten [= bruid en bruidegom].
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten en de getuigen ondertekend, hebbende de moeder des Comparants [bruidegom] verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen. (w.g.: S. Kaasenbrood, C. Spiegeler, P. Kaasenbrood, J. Kaasenbrood, Bartholomeus Vos, Jan van Vessum)."

De familie (V.e.) Simon KAASENBROOD - Margaretha Carolina SPIEGELER:
woont in de periode 1848 – 1862 in de gemeente Velsen, adres in de wijk Zandpoort, huis nr. 93a.

Uit dit huwelijk van (V.e.) Simon KAASENBROOD en Margaretha Carolina SPIEGELER zijn vijf kinderen geboren te Velsen, drie dochters en twee zonen, familienaam KAASENBROOD:
V.e.1. Cornelia Maria KAASENBROOD, geb. Velsen 21 mrt.1846 (*aktenr.21 d.d.21–3–1846).
Zij huwde in de gemeente Nieuwer-Amstel, prov. Noord-Holland, op 27 april 1870 met (de weduwnaar van Susanna Christina MEIJ): Petrus Franciscus REGTER, geboren te Amsterdam circa 1831-1832.

Bijzonderheden hierna vermeld, uit archiefbron GenLias website: http://www.genlias.nl.
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief  Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 87
Gemeente: Nieuwer-Amstel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 25 Datum: 27-04-1870
Bruidegom Petrus Franciscus Regter Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Amsterdam
Nadere informatie beroep bg.: smid; weduwnaar van Susanna Christina Meij.
Bruid Cornelia Maria Kaasenbrood Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Velsen
Nadere informatie beroep bruid: dienstbode; beroep vader bd.: werkman;
Vader bruidegom Joannes Bernardus Regter Moeder bruidegom Aaltje Beijer
Vader bruid Simon Kaasenbrood Moeder bruid Margaretha Carolina Spiegeler

Betreft de schoonouders van V.e.1. Cornelia Maria KAASENBROOD x Petrus Franciscus REGTER:

Bijzonderheden over het huwelijk REGTER x MEIJ op 3 mei 1854 te Nieuwer-Amstel (Noord-Holland)
{Bron: GENLIAS website http://www.genlias.nl/):
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 87 Gemeente: Nieuwer-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 03-05-1854
Bruidegom Petrus Franciscus Regter Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Amsterdam
Nadere informatie beroep bg.: smidsknecht.
Bruid Susanna Christina Meij Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Losser
Nadere informatie beroep bruid: dienstbaar
Vader bruidegom Johannes Bernardus Regter Moeder bruidegom Aaltje Beijer
Vader bruid Johan Jacob Meij Moeder bruid Wilhelmina Peters.

Uit het huwelijk REGTER x MEIJ is nageslacht bekend, vermeld in GenLias

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruid) Archieflocatie Gelders Archief  
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5578 Gemeente: Doetinchem Stad
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 22 Datum: 01-11-1889
Bruidegom Bernardus Johannes Wanders Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Doetinchem-Stad ca 1853.
Nadere informatie: beroep bg.: zonder beroep; weduwnaar van Petronella Hendrika Verhagen.
Bruid Johanna Wilhelmina Regter Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel ca 1855.
Nadere informatie: beroep bruid: zonder beroep.
Vader bruidegom Bernardus Wanders Moeder bruidegom Joanna van Zutphen
Nadere informatie beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep.
Vader bruid Petrus Franciscus Regter Moeder bruid Susanna Christina Meij
Nadere informatie: beroep vader bd.: smid; beroep moeder bd.: zonder beroep.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Gelders Archief  
Algemeen: Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5578 Gemeente: Doetinchem Stad
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 24-05-1883
Bruidegom Bernardus Johannes Wanders Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Doetinchem Stad
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer.
Bruid Petronella Hendrika Verhagen Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Doetinchem Stad
Nadere informatie beroep bruid: zonder beroep.
Vader bruidegom Bernardus Wanders Moeder bruidegom Johanna van Zutphen
Nadere informatie beroep vader bg.: metselaar; beroep moeder bg.: zonder beroep.
Vader bruid Arnoldus Wolterus Verhagen Moeder bruid Willemina Winanda Meijer
Nadere informatie beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: zonder beroep.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner) Archieflocatie Gelders Archief  
Algemeen: Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5556 Gemeente: Doetinchem Stad
Soort akte: overlijden Aktenummer: 32 Aangiftedatum: 16-05-1884
Overledene Petronella Hendrika Verhagen; Geslacht: V; Overlijdensdatum: 15-05-1884
Leeftijd: 28; Overlijdensplaats: Doetinchem-Stad
Vader Arnoldus Verhagen Moeder Willemina Winanda Meijer
Partner Bernardus Johannes Wanders Relatie: echtgenote
Nadere informatie: geboortepl: Doetinchem-Stad; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid) Archieflocatie Gelders Archief  
Algemeen: Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8996 Gemeente: Doetinchem Ambt
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 02-02-1912
Bruidegom Albertus Johannes Antonius Gerritsen Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Doesburg
Nadere informatie beroep bg.: fabrieksarbeider.
Bruid Johanna Willemina Hendrika Wanders Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Doetinchem-Stad
Nadere informatie beroep bruid: dienstbode.
Vader bruidegom Willem Gerritsen Moeder bruidegom Christina Berendina Meulenbeek
Nadere informatie beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep.
Vader bruid Bernardus Johannes Wanders Moeder bruid Petronella Hendrika Verhagen
Nadere informatie beroep vader bd.: fabrieksarbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom) Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 87 Gemeente: Nieuwer-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 16-02-1887
Bruidegom Jacobus Petrus Maria Regter Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel ca 1863-1864.
Nadere informatie beroep bg.: smid.
Bruid Marie Anne Elize Engelina Glasmeier Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Amsterdam ca 1865-1866.
Vader bruidegom Petrus Franciscus Regter Moeder bruidegom Susanna Christina Meij
Nadere informatie beroep vader bg.: smid.
Vader bruid Peter Andreas Glasmeier Moeder bruid Johanna Maria Elisabeth Huver
Nadere informatie beroep vader bd.: bakker.
 

Uit het huwelijk REGTER x KAASENBROOD is nageslacht bekend, vermeld in GenLias:

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid) Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 63 Datum: 19-06-1901
Bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Hilversum ca 1870-1871.
Nadere informatie beroep bg.: timmerman.
Bruid Agatha Sophia Hendrika Regter Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Amsterdam ca 1876-1877.
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marretje Glazemaker
Vader bruid Peter Franciscus Regter Moeder bruid Cornelia Maria Kaasenbrood
Nadere informatie beroep vader bd.: smid.
 
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid) Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 128 Datum: 26-10-1904
Bruidegom Elbertus Johannes Nieuwenhuizen Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Hilversum ca 1877.
Nadere informatie beroep bg.: bouwondernemer.
Bruid Johanna Maria Theodora Regter Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel ca 1883.
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marretje Glazemaker
Vader bruid Petrus Franciscus Regter Moeder bruid Cornelia Maria Kaasenbrood
Nadere informatie beroep vader bd.: machinist.

Betreft bijzonderheden de schoonouders van:
Agatha Sophia Hendrika Regter: gehuwd te Hilversum 19 jun.1901:
Lubertus Nieuwenhuizen, leeftijd 30, beroep timmerman.
Johanna Maria Theodora Regter: gehuwd te Hilversum 26 okt.1904:
Elbertus Johannes Nieuwenhuizen, leeftijd 27, beroep bouwondernemer.

De familie Lubertus NIEUWENHUIZEN x Marretje GLAZEMAKER:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief  Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 55
Gemeente: Hilversum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 16-05-1855
Bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Hilversum
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer.
Bruid Marritje Glazemaker Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Hilversum
Vader bruidegom Cornelis Cornelisse Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Elisabeth de Jong
Vader bruid Bastiaan Glazemaker Moeder bruid Anna Schipper
Nadere informatie beroep vader bd.: landbouwer.

En verdere familie betreft echtelieden NIEUWENHUIZEN x GLAZEMAKER: www.genlias.nl

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 31-01-1889
Bruidegom Cornelis Nieuwenhuizen Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Aagje Glazemaker Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Hilversum
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marritje Glazemaker
Vader bruid Jan Glazemaker Moeder bruid Hendrica de Jong
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 105 Datum: 26-11-1890
Bruidegom Rijk Cornelis Nieuwenhuizen Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Christina Hendrika de Goijer Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Hilversum
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marretje Glazemaker
Vader bruid Dirk de Goijer Moeder bruid Mietje Glazemaker
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer; beroep vader Bd.: koopman

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463 / Inventarisnr: 589 Gemeente: Baarn
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 161 Aangiftedatum: 27-12-1940
Overledene Rijk Cornelis Nieuwenhuizen / Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-12-1940 Leeftijd: 74 / Overlijdensplaats: Baarn
Vader Lubertus Nieuwenhuizen Moeder Marretje Glazemaker
Partner Christina Hendrika de Goijer / Relatie: weduwnaar van

• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 43 Datum: 17-03-1920
Bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Hendrika Johanna Christina Drieënhuizen Leeftijd: 21 Geboorteplaats: 's-Graveland
Vader bruidegom Rijk Cornelis Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Christina Hendrika de Goijer
Vader bruid Willem Drieënhuizen Moeder bruid Hendrika Johanna Christina Engelhard
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer; beroep vader Bg.: landbouwer; beroep vader Bd.: landbouwer

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 41 Datum: 10-05-1905
Bruidegom Lambertus Nieuwenhuizen Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Alida Margrieta Prop Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Meppel
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marritje Glazemaker
Vader bruid Pals Gerrit Prop Moeder bruid Hilletje Duursma
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 153 Datum: 08-06-1921
Bruidegom Lambertus Nieuwenhuizen Leeftijd: 46 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Geertruida Johanna Christina Kupper Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Doesburg
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marritje Glazemaker
Vader bruid Johannes Gerardus Kupper Moeder bruid Everdina Kraaijenbrink
Nadere informatie beroep Bg.: melkslijter; weduwnaar van Alida Margrieta Prop

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 180 Datum: 17-11-1909
Bruidegom Jacob Nieuwenhuizen Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Hilversum
Bruid Hilletje Timmerman Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen Moeder bruidegom Marretje Glazemaker
Vader bruid Gijsbert Timmerman Moeder bruid Marretje Marinus
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer; beroep vader Bd.: tuinman

- - -

V.e.2. Agatha Sophia KAASENBROOD, geb. Velsen 12 mei 1849 (*aktenr.29 d.d.14–5–1849);
vermeld met familienaam KAASEN in 1871 te Velsen, zie hierna.

Het overlijden van Agatha Sophia Kaasenbrood, leeftijd 23 jaar, is vermeld op 8 december 1872 in Santpoort, gemeente Velsen, dochter van Simon KAASENBROOD en Margaretha Carolina SPIEGELER, echtgenote van Ludovicus Andreas BOOGMANS. (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ Kennemerland, Velsen, akte jaar 1872 nr.189.)
Opm.: Volgens andere bronnen: Velsen 9 dec.1872, dat is vermoedelijk de datum van de overlijdensakte.

Nog e.e.a. nagaan bij het archief in Haarlem, over de familienaam KAASEN en tevens of er mogelijk nog meer kinderen vermeld zijn van dit echtpaar.

V.e.2. Agatha Sophia KAASENBROOD, huwde te Velsen op 29 juli 1869 (aktenr.24) op 20-jarige leeftijd, beroep dienstmeid, geboorteplaats Velsen (dochter uit het huwelijk van [V.e.] Simon KAASENBROOD en van Margaretha Carolina SPIEGELER) met:
Ludovicus Andreas BOOGMANS
, leeftijd 26, beroep timmerman, geboren te Den Helder (destijds: Helder, geboren ca. 1844), zoon uit het huwelijk van: Ludovicus Joannes Andreas BOOGMANS en Johanna ASSING). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ => Huw.akte Kennemerland Velsen akte jaar 1869 nr.24.

29-07-1869 [29 juli 1869] Gemeente Velsen; Huwelijksaktenr.24: website www.genlias.nl
Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Bruidegom: Ludovicus Andreas Boogmans, leeftijd 26, beroep timmerman, geboorteplaats: Den Helder (zoon van: Ludovicus Joannes Andreas Boogmans, beroep arbeider, en Johanna Louisa Assing).
Bruid: Agatha Sophia Kaasenbrood, leeftijd 20, beroep dienstmeid, geboorteplaats: Velsen (dochter van: Simon Kaasenbrood, beroep arbeider, en Margaretha Carolina Spiegeler).

06-08-1874 [6 augustus 1874] Gemeente Velsen; Huwelijksaktenr.27: website www.genlias.nl
Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Bruidegom: Ludovicus Andreas Boogmans, leeftijd 30, beroep timmerman, geboorteplaats: Den Helder (zoon van: Ludovicus Joannes Andreas Boogmans, beroep arbeider, en Johanna Louisa Assing).
Bruid: Petronella Zinnige, leeftijd 32, beroep naaister, geboorteplaats: Velsen (dochter van: Bernardus Zinnige en Eva Vader). Nadere informatie: De bruidegom is weduwnaar van Agatha Sophia Kaasenbrood.

V.e.2. Agatha Sophia KAASENBROOD x Ludovicus Andreas BOOGMANS.
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend:
• (zoon) Ludovicus Johannes Andreas BOOGMANS, geboren in de plaats Velsen op 15 april 1871, zoon van Ludovicus Andreas BOOGMANS en Agatha Sophia KAASEN. (Bron: Digitale Stamboom Kennemerland. > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ Kennemerland, Velsen, akte jaar 1871 nr.68.); nagaan of de familienaam van de moeder inderdaad ook als KAASEN is vermeld in de geboorteakte van deze zoon ofwel in de index, etc.).

17-10-1895 [17 oktober 1895] Gemeente Dordrecht; Huwelijksaktenr.191: website www.genlias.nl
Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP.
Bruidegom: Ludovicus Johannes Andreas Boogmans, leeftijd 24, geboorteplaats Velsen
(zoon van: Ludovicus Andreas Boogmans en Agatha Sophia Kaasenbrood)
Bruid: Gerritdina Zwang, leeftijd 20, geboorteplaats Dordrecht
(dochter van: Gerrit Johannes Zwang en Johanna Kennis).

Verdere bijzonderheden familienaam BOOGMANS in archiefbronnen Nederland:
GenLias > www.genlias.nl

• 1843 Den Helder: Huwelijk ouders van Ludovicus Andreas BOOGMANS:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.33 Gemeente: Den Helder
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 25 Datum: 26-05-1843
Bruidegom Ludovicus Joannes Andreas Boogmans Leeftijd: 32 Geboorteplaats: -.
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: sjouwerman.
Bruid Johanna Louisa Assing Leeftijd: 30 Geboorteplaats: -.
Nadere informatie [= betreft de bruid] weduwe van Johannes Bok.
Vader bruidegom Andreas Boogmans Moeder bruidegom Cornelia Pele
Vader bruid Jan Assing Moeder bruid Theodora Hartman
Nadere informatie beroep vader bd.: zeeman.

• Betr.: Een jongere zuster * ca 1845 van Ludovicus Andreas BOOGMANS:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 Gemeente: Den Helder Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 119 Datum: 04-07-1878
Bruidegom Ferdinand Friedrich Rung Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Löblau (= geb. circa 1845)
Nadere informatie beroep bg.: smid.
Bruid Dorothea Cornelia Boogmans Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Den Helder (= geb. circa 1845)
Vader bruidegom Ferdinand Rung Moeder bruidegom Katharina Kernspecht
Vader bruid Ludovicus Joannes Andreas Boogmans Moeder bruid Johanna Louisa Assing
Nadere informatie beroep vader bd.: takelaar.

• Betr.: Een jongere zuster * ca 1847 van Ludovicus Andreas BOOGMANS:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.33 Gemeente: Den Helder Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 115 Datum: 15-09-1870
Bruidegom Pieter Oetelmans Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Den Helder (= geb. circa 1847)
Nadere informatie: beroep bg.: koopman.
Bruid Cornelia Geertruida Boogmans Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Den Helder (= geb. circa 1848)
Vader bruidegom Marinus Oetelmans Moeder bruidegom Geertruida Velt
Nadere informatie: beroep vader bg.: winkelier.
Vader bruid Ludovicus Johannes Andreas Boogmans Moeder bruid Johanna Louisa Assing
Nadere informatie: beroep vader bd.: werkman.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Zeeuws Archief  
Algemeen: Toegangnr: 25.128 Gemeente: Vlissingen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 45 Datum: 27-07-1836
Bruidegom Johannes Bock Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Johanna Louisa Assing Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Helder
Vader bruidegom Georg Bock Moeder bruidegom Jacomina Looman
Vader bruid Jan Assing Moeder bruid Theodora Hartman.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 Gemeente: Den Helder
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 134 Datum: 21-10-1858
Bruidegom Coenraad Bulte Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Amsterdam
Nadere informatie beroep bg.: hofmeester marine
Bruid Alida Louisa Bock Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Vlissingen
Vader bruidegom Coenraad Bulte Moeder bruidegom Maria Helena Meijer
Vader bruid Johannes Bock Moeder bruid Anna Louisa Assing. 

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 Gemeente: Den Helder
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 82 Datum: 28-06-1866
Bruidegom Johannes George Bock Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Hellevoetsluis
Nadere informatie beroep bg.: koperslager.
Bruid Geertruida Oetelmans Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Den Helder
Vader bruidegom Johannes Bock Moeder bruidegom Johanna Louiza Assing
Vader bruid Marinus Oetelmans Moeder bruid Geertruida Veldt
Nadere informatie beroep vader bd.: winkelier.
 

V.e.3. Rudolph KAASENBROOD, geb. Velsen 23 aug. 1852 (*aktenr.55 d.d. 24–8–1852);
hij volgt?; zie hierna:: VI.-l. = voorlopig genealogienummer VI.-L.]

V.e.4. Gezina (Gesina) Maria KAASENBROOD, geb. Velsen 17 mei 1855 (*aktenr.31 d.d.18–5–1855),
overleden aldaar 9 juli 1856 (bron: bev.reg., verm. + aktenr.29 11 juli 1856: de overlijdensdatum is verm. ook 11 juli 1856). (zie website www.haarlem.digitalestamboom.nl => Geb.akte Kennemerland Velsen akte jaar 1855 nr.31: Kind = Gesina Maria Kaasenbrood; ouders (vader) Simon Kaasenbrood, (moeder) Margaretha Collina Spiegeler. De geboortedatum komt overeen met hierboven: datum 17-05-1855; plaats: Velsen.
(Nagaan in originele geb.akte: de tweede voornaam van de moeder is eerder vermeld als: Carolina.)
Op vnd. website bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1856 nr.28.
Overledene: Gesina Maria Kaasenbrood, [leeftijd] ca 14 mnd; ouders: (vader) Simon Kaasenbrood.
(moeder) Margaretha Carolina Spiegeler. / Plaats: Velsen. Datum overlijden: 09-07-1856 (Santpoort):
[= 9 juli 1856]. / Velsen [= daaronder vermeld, betreft geb.plaats: gemeente Velsen].

V.e.5. Hendrik KAASENBROOD, geb. Velsen 1 febr. 1858 (*aktenr.3 d.d. 2–2–1858),
hij volgt VI.-m.; zie hierna: Hendrik KAASENBROOD).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


De schoonfamilie van (V.e.) Simon KAASENBROOD: Een oudere zuster van voornoemde bruid is daarna ook in het huwelijk getreden in de plaats Velsen: Huw.datum 15-02-1846 Gemeente Velsen. Digitale Stamboom Kennemerland. Akte Jaar 1846 Nr.5.
Bron www.haarlem.digitalestamboom.nl/
Bruidegom: Bartholomeus Vos, [geb.plaats] Soerendonk, [leeftijd] 34, [beroep] blekersknecht.
opmerkingen: Wn. [Weduwnaar van] Anna Aleid Lis [= Anna Aleid, familienaam Lis].
Ouders bruidegom: Antonie Vos en Helena van Cranenbroek.
Bruid: Maria Anna Sophia Spiegeler, [geb.plaats] Freeren (Hannover), [leeftijd] 28, [beroep] dienstbode.
Ouders bruid: Johan Heinrich Spiegeler en Gesina Maria Termeer.
Huwelijksakte in de plaats Velsen, huwelijksdatum 15-02-1846 (15 febr.1846).

12 mei 1858 Velsen (bron www.haarlem.digitalestamboom.nl/) Kennemerland Velsen akte jaar 1858 nr.41.:
Overledene: Bartholomeus Vos, [leeftijd] 46; [zoon van: ouders): vader: Antonie Vos; moeder: Helena van Cranenbroek; [betreft de overledene]: weduwe/weduwnaar: Maria Anna Sophia Spiegeler.
Plaats Velsen. Datum overlijden: 12-05-1858 (aan de Jan Gijsenvaart).
[Daarna is vermeld de geb.plaats van de overledene:] Soerendonk.
[Mijn opm.: Zie akte; fam. Vos-Spiegeler woonde vermoedelijk adres: Jan Gijsenvaart, Velsen.]

24 okt.1860 Velsen (bron www.haarlem.digitalestamboom.nl/) Kennemerland Velsen akte jaar 1860 nr.48.:
Overledene: Maria Anna Sophia Spiegeler, [leeftijd] 43; [dochter van: ouders): vader: Johan Heinrich Spiegeler; moeder: Maria Termeer; [betreft de overledene]: weduwe/weduwnaar: Bartholomeus Vos.
Plaats Velsen. Datum overlijden: 24-10-1860 (te Jan Gijsenvaart).
[Daarna is vermeld de geb.plaats van de overledene:] Hanover.
[Mijn opm.: Zie akte; fam. Vos-Spiegeler woonde vermoedelijk adres: Jan Gijsenvaart, Velsen.]

Uit het huwelijk van Bartholomeus VOS en Maria Anna Sophia SPIEGELER (Een oudere zuster van de echtgenote van V.e. Simon KAASENBROOD); zie ook de originele aktes, de voornamen van de moeder komen niet exact overeen met hierboven in trouwakte.
Hieronder zijn de kinderen zoals gevonden via archiefwebsite www.haarlem.digitalestamboom.nl/ (voorlopige aantal genoteerd):

• 1e kind, eerste zoon (Nagaan kind => Geb.akte in 1846-47 plaats Haarlem (bron: overlijdensakte Velsen):
Overledene: Anthonius Vos, leeftijd 16 (geb.plaats Haarlem: zie ouders Bartholomeus Vos en van Maria Anna Sophia Spiegeler; voornamen en familienaam van de moeder zoals vermeld in hun trouwakte zie boven; vergelijken met zijn geboorteakte), hij is een zoon [waarschijnlijk uit het huwelijk van]: (vader) Bartholomeus Vos, en (moeder) Anna Maria Sophia Spiegelaars.
D atum overlijden 27-08-1848 (Velsen), plaats: Velsen. (Bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1848 nr.36).

• 2e kind, eerste dochter. Geb.datum 26-02-1848 plaats Velsen (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1848 nr.9.):
Kind: Hermina Theodora Vos, dochter van: Bartholomeus Vos en Maria Sophia Spiegeler.
Overledene: Hermina Theodora Vos (geb.plaats Velsen; ouders: idem), leeftijd 6 mnd.
datum overlijden 27-08-1848 (Velsen), plaats: Velsen. (Bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1848 nr.36).

• 3e kind, tweede zoon. Geb.datum 01-05-1849 (= 1 mei 1849) plaats Velsen (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1849 nr.25.): Kind: Karel Vos, zoon van: Bartholomeus Vos en Anna Maria Spiegeler.

• 4e kind, derde zoon. Geb.datum 30-04-1851 (= 30 apr.1851) plaats Velsen (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1851 nr.30.):
Kind: Hubertus Vos, zoon van: Bartholomeus Vos en Anna Maria Sophia Spiegeler.

• 5e kind, vierde zoon. Geb.datum 04-03-1854 (= 4 mrt.1854) plaats Velsen (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1854 nr.15.):
Kind: Simon Vos, zoon van: Bartholomeus Vos en Anna Maria Sophia Spiegeler.

• 6e kind, vijfde zoon. Geb.datum 07-10-1856 (= 7 okt.1856) plaats Velsen (bron Kennemerland Velsen akte jaar 1856 nr.68.):
Kind: Johannes Vos, zoon van: Bartholomeus Vos en Maria Anna Sophia Spiegeler.
Op 26 mei 1886 gehuwd in de gemeente Velsen, bst.aktenr.18. Bron: www.genlias.nl
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.127 Gemeente: Velsen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 18 Datum: 26-05-1887
Bruidegom Johannes Vos Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Velsen
Nadere informatie beroep Bg.: bode [= bruidegom, van beroep: bode].
Bruid Anna Maria Duijn Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Bartholomeus Vos Moeder bruidegom Maria Anna Sophia Spiegeler
Vader bruid Teunis Duijn Moeder bruid Maria Catharina Alders

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.-m. Hendrik KAASENBROOD (ex V.e.5.; roepnaam "Hein"); hij ondertekende als: Hein Kaasenbrood; (hij ondertekende ook met familienaam: Kaasenbroodt); zoon van (V.e.) Simon KAASENBROOD x Margaretha Carolina SPIEGELER)

(VI.-m., ex V.e.5.) Hendrik KAASENBROOD, geboren in de gemeente Velsen 1 febr. 1858 (* aktenr.3 datum 2 febr.1858); van beroep boswachter, ambtenaar in dienst van de gemeente Haarlem; hij is overleden aldaar in zijn laatste woonplaats Haarlem 17 februari 1949.

22 juli 1880 Gemeente: Velsen. (Bron www.genlias.nl) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.127
Gemeente: Velsen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 22-07-1880
Bruidegom Hendrik Kaasenbrood Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Velsen
Bruid Helena Meijer Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Haarlem
Vader bruidegom Simon Kaasenbrood Moeder bruidegom Margaretha Carolina Spiegeler
Vader bruid Hendrik Jacob Meijer Moeder bruid Maria Serné
Nadere informatie beroep Bg.[bruidegom]: arbeider; beroep vader Bd.[bruid]: arbeider

Hendrik KAASENBROOD huwde te Velsen op 22 juli 1880 (aktenr.20) met:
Helena MEIJER
(ook MEYER), geboren te Haarlem 4 november 1860 [of ?: verm. onjuist = nagaan: geboortedatum 5 nov. 1860], zij is later overleden te Haarlem 18 juni 1927 (dochter van Hendrik Jacob Meijer en Maria Serné [ook Maria Sernee], echtelieden). Huwelijksgetuigen:
1) Pieter Lasschuit, 56 jr., touwslager, oom van de contractant [bruidegom];
2) Jan Jacobus Meijer, 53 jr., metselaar, oom van de contractante [bruid];
3) Dirk Sernee, 27 jr., neef van de contractante [bruid]; en
4) Leonardus Kaasenbrood [= V.-d.1.], 31 jr., zonder beroep, neef [= neef van de contractant: bruidegom; dus Leonardus Kaasenbrood is geen neef van de contractante zoals in deze akte gelezen voor zover leesbaar];
zijnde de drie eerstgenoemden te Haarlem en de laatstgenoemde te Velsen woonachtig.

Uit het huwelijk van VI.-m. Hendrik KAASENBROOD ("Hein") en Helena MEIJER (MEYER)
zijn negen kinderen bekend, vier zonen en vijf dochters, familienaam KAASENBROOD:

VI.m.-1. Simon KAASENBROOD,
geboren in de gemeente Haarlem 2 mei 1881, hij volgt bij generatie VII., zie hierna.

VI.m.-2. Johannes Hendrikus KAASENBROOD,
geb. Sandpoort, gemeente Velsen, 9 dec. 1882, beroep huzaar (Cavalarie te Haarlem en Venlo van mei 1901 tot april 1904: het zesjarig vrijwillig dienstverband beëindigd na bijna drie jaren: *), Bijzonderheden: Hij vertrok op 27 mei 1901 van Haarlem, Cav. Kazerne; op 1 april 1904 weer in Haarlem vanuit Venlo, Cav. Kazerne: Cav. = Cavalerie Kazerne.*) Bijzonderheden militaire dienst gegevens 1901-1904: "Nr.18558. Johannes Hendrik KAASENBROOD, geboren 9 December 1882 te Velsen, Noord-Holland (vader: Hendrik KAASENBROOD; moeder: Helena MEIJER). Laatst gewoond te Haarlem. Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.698 meter. Aangezicht: vol. Voorhoofd: laag. Oogen: grijs. Neus: breed. Mond: gewoon. Kin: rond. Haar: donkerbruin. Wenkbrauwen: donkerbruin. Merkbare teekenen: geene. Den 20 Mei 1901 vrijwillig geëngageerd als huzaar voor zes jaren met ƒ 180.– premie. Ingeschreven voor de militie in 1901 onder Nr.247 voor de gemeente Haarlem (Noord-Holland). Den 1e April 1904 met paspoort: wegens lichaamsgebreken, niet het gevolg van eigen moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag en ook niet door de militiare dienst (enz.), onder toekenning van eene aan hem uitbetaalde gratificatie voor eens ten bedrage van ƒ 30.–. Het bewijs van goed gedrag afgegeven. /
Na zijn militaire dienstperiode tijdelijk werkzaam in de horecabranche als kellner te Den Haag (1904), daarna onderaannemer en voeger te Haarlem, hij is overleden in zijn laatste woonplaats Haarlem 4 november 1905 (ongehuwd; geen nakomelingen bekend).

VI.m.-3. Hendrik Jacob KAASENBROOD,
geb. Sandpoort, gemeente Velsen, 16 juli 1885; hij is overleden te Haarlem op 26 juni 1898 (ongehuwd, geen nakomelingen bekend).

VI.m.-4. Carolina Maria KAASENBROOD,
geb. Sandpoort, gemeente Velsen, 2 febr. 1888; zij verhuisde, ongehuwd, vanuit Haarlem naar Schooten [= later Schoten, gem. Haarlem] 24 nov. 1909; overleden te Voorburg 6 febr. 1962; zij huwde met:
Johannes Petrus BIERMAN
, geb. 28 dec. 1882 Velsen, beroep stoker-machinist, hij is later overleden (zoon van Johannes Adrianus Bierman, bloemist, en Alida van Leeuwen, echtelieden).

Opm.: Nagaan geb.aktenr.26 vermeld www.haarlem.digitalestamboom.nl => voornamen Caronina Maria, familienaam Kaasenbrood; geb.datum 2 febr.1888 plaats Velsen (Velsen); dochter van: Hendrik Kaasenbrood en Helena Meijer. Zie verder website www.haarlem.digitalestamboom.nl index trouwakte bron: Kennemerland VI.m.-4. Haarlem akte jaar 1909 nr.451. Plaats Haarlem Huw.datum 24-11-1909: bruidspaar => zie VI.m.4.
Bruidegom: Johannes Petrus Bierman, Velsen, 26, stoker-machinist; vader Johannes Adrianus Bierman, moeder Alida van Leeuwen. / Bruid: Carolina Maria Kaasenbrood, Velsen, 21; vader Hendrik Kaasenbrood, moeder Helena Meijer. / Uit de huw.aktenr.451. (kopie overgetypt voor zover leesbaar):
"Op heden den 24sten November 1909, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 14den en den 21sten dezer maand [14 en 21 nov.1909]: Johannes Petrus Bierman, oud 26 jaren, geboren te Velsen, stoker-machinist, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Adrianus Bierman, bloemistknecht, en van Alida van Leeuwen, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruidegom. En: Carolina Maria Kaasenbrood, oud 21 jaren, geboren te Velsen, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendrik Kaasenbrood, tuinman, en van Helena Meijer, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruid. / Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen. / Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd: hunne geboorte-akten. / Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van: Johan van der Loo, oud 35 jaren, rijwielhersteller, Jan Gast, oud 29 jaren, ijzerdraaier, behuwdbroeders der Bruidegoms, Dirk Serné, oud 56 jaren, tapper, aangehuwde oom der Bruid, en Johannes van den Bosch, oud 53 jaren, gemeentebode, allen woonachtig in deze gemeente. / En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, en ons, is ondertekend, behalve door de moeder van den Bruidegom die verklaarde niet te kunnen schrijven.
(w.g.: J.P. Bierman, C.M. Kaasenbrood, J.A. Bierman, H. Kaasenbrood, H. Meijer,
Joh. v.d. Loo, J. Gast, D. Serné, J. v.d. Bosch; ambtenaar b.st.: Johan Winkler).
"

VI.m.-5. Johannes Marinus KAASENBROOD,
geb. Sandpoort, gemeente Velsen, 14 april 1890; hij volgt bij generatie VII., zie hierna.

VI.m.-6. Johanna Maria Sophia KAASENBROOD,
geboren te Sandpoort, gemeente Velsen, 13 sept. 1892,
zij is overleden te Haarlem op 14 oktober 1893.

VI.m.-7. Sophia KAASENBROOD,
geboren te: [nagaan; onbekend; de gegevens zijn namelijk doorgehaald in bevolkingsregister Haarlem;
zij is overleden [aldaar? aktes nagaan voor zover mogelijk Haarlem, eventueel ook in de regio van Haarlem].

VI.m.-8. Anna Maria KAASENBROOD,
geboren in de gemeente Haarlem 1 april 1896; zij is overleden aldaar te Haarlem op 2 april 1898.

VI.m.-9. Helena KAASENBROOD,
geboren in de gemeente Haarlem 5 dec. 1899, van beroep gordijnnaaister,
later overleden; zij huwde met:
Antonius Adrianus Jacobus van BREDA.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENERATIE VII. familienaam KAASENBROOD:

(VI.m.-1. = VII.-nr.volgt..) Simon KAASENBROOD,
geb. Haarlem 2 mei 1881, ambtenaar, overleden te Delft 4 febr. 1925;
huwde met: Wilhelmina ZOMERDIJK,
geb. Haarlem 16 mrt. 1884, zij is overleden.
Uit dit huwelijk: familietak KAASENBROOD-ZOMERDIJK.

Huw.datum 01-03-1905 [= 1 mrt.1905] plaats Haarlem
(bron www.haarlem.digitalestamboom.nl/ => Kennemerland Haarlem akte jaar 1905 nr.67.)
Bruidegom: Simon Kaasenbrood, Haarlem, 23, bloemistknecht
vader Hendrik Kaasenbrood, moeder Helena Meijer.
Bruid: Wilhelmina Zomerdijk, Haarlem, 20, [beroep] zonder.
vader Jan Zomerdijk, moeder Wijntje Oorthuis.

Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ => Uit de (kopie-)huw.akte nr.67 datum 1 maart 1905 Haarlem (voor zover leesbaar): "Op heden den 1ste maart 1905, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 19de en den 26sten der vorige maand [19 en 26 febr.1905]:
Simon Kaasenbrood,
oud 23 jaren, geboren alhier, bloemistknecht, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Kaasenbrood, plantsoenwachter, en van Helena Meijer, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruidegom. / En:
Wilhelmina Zomerdijk,
oud 20 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Jan Zomerdijk, overleden, en van Wijntje Oorthuis, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.
Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de moeder van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
Door de aanstaande echtgenoot zijn aan ons overgelegd: 1e. hunne geboorte-akten. 2e. de doodakte van den vader der Bruid. / Door Bruidegom en Bruid is aan ons verklaard dat zij voor het hunne erkennen het kind genaamd Gerardus Adrianus, geboren alhier den 21ste Juli 1904, en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als de zoon van Wilhelmina Zomerdijk bovengenoemd.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van:
Dirk Serné, oud 52 jaren, werkman, Johannes Coenraad van Loevesijn, oud 37 jaren, werkman, aangehuwde ooms des Bruidegoms; Jan Zomerdijk, oud 27 jaren, werkman, en Gerardus Zomerdijk, oud 22 jaren, gehuwd metselaar, broeders der Bruid; wonende allen in deze gemeente.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is ondertekend, behalve door de moeder van de Bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven.
(w.g.: S. Kaasenbrood, W. Zomerdijk, H. Kaasenbrood, H. Meijer, D. Serné,
J.C. van Loevesijn, J. Zomerdijk, G. Zomerdijk; en de ambtenaar burgerlijke stand Haarlem)

[Opm.: familienamen zoals: van Loevesijn, zie ook Lievezijn; Serné, zie ook Sernee.]

Nageslacht van Simon KAASENBROOD en Wilhelmina ZOMERDIJK, familienaam KAASENBROOD: kind (zoon): Gerardus Adrianus KAASENBROOD, geb.21 jul.1904 Haarlem (bron: huw.akte ouders).

Bijzonderheden schoonouders van Simon KAASENBROOD gehuwd met Wilhelmina ZOMERDIJK; bron: haarlem.digitalestamboom.nl => Huwelijk in de plaats Haarlem op 17 mei 1876. Huwelijksakte bron: Kennemerland Haarlem akte jaar 1876 nr.110. Bruidegom: Jan Zomerdijk, Utrecht, 49, werkman; bruidegom is weduwnaar van Antje Hoogeboom; de ouders van de bruidegom: Jan Zomerdijk en Catharina van Nimwegen. / Bruid: Wijntje Oorthuis, Krommenie, 26, de ouders van de bruid: Hendrik Oorthuis en Trijntje Hesseling. / Uit de huwelijksakte (voor zover leesbaar) nr.110:

"Op heden den 17 mei 1876, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den 30sten der vorige en op den 7den dezer maand [30 april en 7 mei 1876]:
Jan Zomerdijk,
oud 49 jaren, geboren te Utrecht, werkman, wonende alhier, weduwnaar van Antje Hoogeboom; meerderjarige zoon van Jan Zomerdijk en Catharina van Nimwegen, beiden overleden, Bruidegom. / En:
Wijntje Oorthuis,
oud 26 jaren, geboren te Krommenie, zonder beroep, wonende alhier [Haarlem], meerderjarige dochter van Hendrik Oorthuis, werkman, wonende te Krommenie, en Tryntje Wesseling, overleden, Bruid. / Nog is voor ons verschenen: de vader van de Bruid, die verklaarde toestemming te verleenen tot het aangaan van dit huwelijk.
Door de aanstaande Echtgenooten zijn aan ons overgelegd: 1e. hunne geboorte akten. 2e. de doodakte van de vorige Echtgenoote des Bruidegoms. 3e. Een dood akte van de moeder der Bruid.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de pligten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Wijders hebben bruidegom en bruid aan ons verklaard te erkennen het kind genaamd Gesina, geboren alhier [Haarlem] den 22sten November 1875 en op den zelfden datum in de geboorte Registers dezer gemeente ingeschreven als dochter van Wijntje Oorthuis (ook geschreven Weintje Oorthuis) bovengenoemd. Een en ander is geschiedt in tegenwoordigheid van:
Willem Duyff
, oud 31 jaren, koopman, Antonie Pronk, oud 53 jaren, werkman, Reinierus Spee, oud 73 jaren, timmerman, en Christoffel Slieker, oud 66 jaren, kleermaker; wonende allen in deze gemeente en bekenden van Bruidegom en Bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de Bruid en haar vader die verklaren de schrijfkunst niet te verstaan.
(w.g.: J. Zomerdijk, W. Duyff, A. Pronk, R. Spee, C. Slieker; en de ambtenaar burgerlijke stand).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(VI.m.-5. = VII.-nr.volgt..) Johannes Marinus KAASENBROOD,
geb. Sandpoort, Velsen, 14 april 1890, hij is overleden;
huwde met: Johanna Maria ROHLOF,
geb. te Amsterdam 19 febr. 1893, zij is overleden.
Uit dit huwelijk: familietak KAASENBROOD-ROHLOF.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zie ook: Various.Casembroot.1.b.

Zie tevens: Info.Casembroot.1.b.

(CAASENBROOD / CASENBROT / KAASENBROOD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

home