HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Genealogie, vorige pagina (generatie 1.)
Genealogy, previous page (generation 1.)

 

I.-3. (Generatie/Generation II.) Pieter (PIETERSZ. / DUYNMEYER / DUIJNMAAIJER),
~
RK 20 augustus 1677 te Castricum, zoon van Pieter PIETERSEN (=DUYNMEYER)

en Aeght MEIJNSEN (doopgetuige Anna PIETERS);
hij volgt hierna
II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT, Duynmeyer (div. schrijfwijzen).

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT (DUYNMEYER)


g
eneratie II / generation II

II. Pieter Pietersz. (Casembroot, Duynmeyer) /
Pieter Pietersz. Kaasenbroot, duinmeier (beheerder van duingebied
bij Heemskerk / ranger of dunesarea near Heemskerk)

II. Pieter Pietersz. (CASEMBROOT, DUYNMEYER [div. schrijfwijzen / various spelling])
(ex I.-3.; Pieter Pietersz., zoon van / son of: I.
Pieter Pietersz., Duynmeyer)

Pieter is gedoopt op 20 augustus 1677 te Castricum met de voornaam: Petrus; datum 20 Augustus 1677 in Castricum; zoon van I. Pieter Pietersen en Aeght Meijnsen; getuige: Anna Pieters. (Bron: RANH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, Doopboek 3; periode 1663-1692; RK-statie Castricum .)

Pieter ondertekende zijn naam eerst als Pieter Pietersz.; later vanaf 1723 als: Pieter Pietersz. Kaasenbroot.
Zijn beroep 'duynmeyer' werd ook nog vermeld na 1722. Pieter is bekend met de volgende familienamen:
1. Patroniem (vader's voornaam Pieter): Pietersz., ook bijvoorbeeld Prs., Prz., Pieters, Pieterse, Pietersen; (= zoon van Pieter;
zijn vader's voornaam is inderdaad Pieter > stamboomnr.I.).
2. Beroepsbijnaam: duynmeyer (ook met spellingvariaties van twee woorden: duyn, meyer; in modern Nederlands: duin, meier); beroep duinmeier vanaf de negentiende eeuw vervangen door andere beroepen en andere beroepsnamen [= beheerder van duinen / dunes-ranger].
3. A
dresnaam: Casembroot (met spellingvariaties van C en K, bijvoorbeeld Kasembroot; in feite twee aparte woorden; meestal compleet vermeld en zelden beperkt tot een van deze twee woorden - hoewel ook dat mogelijk is vanaf vroeger eeuwen tot heden).
(Bron: Instituut Meertens; familienamen > website http://www.meertens.nl
Zie familienaam: Kaasenbrood = beroepsbijnaam voor iemand met een zgn. kaas- en broodnering,
en/of een adresnaam
voor iemand die woonachtig was in het Kaas- en Broodhuis,
waar wellicht een afbeelding van kaas en brood de gevel of een uithangbord sierde.
4. Bijnaam: de oude (> sr.; senior); Pieter Pietersz. Kaasenbroot de oude.
Voornamelijk of alleen te vinden in documenten met vermelding van zijn zoon Pieter:
Pieter Pietersz. Kaasenbroot de jonge (> jr.; junior); zie hierna: kind-nr.II.-4. Pieter.

N.B.: Vanaf 1811 gebruikten de nakomelingen zijn adresnaam uit Heemskerk met vele spellingvariaties van de welbekende Nederlandse familienaam CASEMBROOT, zoals: CAASENBROOD, CASENBROOT, CASENBROT, KAASENBROOD, KAASENBROOT, KASEMBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT.

(I.-3. / II.) Pieter: baptized on 20 Augustus 1677 in Castricum (The Netherlands) as: Petrus; son of I. Pieter Pietersen and Aeght Meijnsen; witness: Anna Pieters. (Source (RC-bapt.-book 3 Castricum, The Netherlands): RANH, Rijksarchief van Noord-Holland, Doopboek 3; periode 1663-1692; RK-statie Castricum.)

Pieter first signed his name as Pieter Pietersz.; later since 1723: Pieter Pietersz. Kaasenbroot.
His profession'duynmeyer' was also mentioned after 1722. Pieter is known with the following familynames:
1. Patronymic (father's first name Pieter): Pietersz., also for instance Prs., Prz., Pieters, Pieterse, Pietersen; (son of Pieter; his father's first name is indeed Pieter > familytree-number I.).
2. Profession-byname: duynmeyer (also with spellingvariations of two words: duyn (=dune, dunes), meyer (=mayor, > manager, etc.); in modern Dutch: duin, meier); profession 'duinmeier' since the nineteenth century replaced by other professions and other names for professions (compare for instance: manager, forest-ranger, hunter).
3. Addressname: Casembroot (with spellingvariations of C and K, for instance Kasembroot; in fact two separate words; usually mentioned completely (as one word) seldom limited to one of these two words. (Source: Instituut Meertens; familienamen > website http://www.meertens.nl
See familyname / surname: Kaasenbrood.
4. Byname: de oude (> sr.; senior): translated as Senior; 'Pieter Pietersz. Kaasenbroot de oude'.
Mainly or only found in documents when his son Pieter is also mentioned as 'de jonge' (Junior):
Pieter Pietersz. Kaasenbroot de jonge (> jr.; junior); See below child Number.II.-4. Pieter.

Note: Since 1811 the descendants still used his familyname from Heemskerk with many spellingvariations
of the well-known Dutch familyname CASEMBROOT,
such as: CAASENBROOD, CASENBROOT, CASENBROT, KAASENBROOD, KAASENBROOT, KASEMBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT.

=======================================================================

 

(I.-3.=II.) Pieter Pietersz. Duynmeyer vermeld te Castricum als een van de borgen op 9 januari 1700;
zijn naam is afgekort op de laatste regel van een kopie-document: Pr. Prsz. Duynmr.
(coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot).

(I.-3.=II.) Pieter Pietersz. Duynmeyer vermeld te Castricum op 29 december 1705; zijn naam is afgekort
op de vierde regel van boven in een kopie-document: Pr. Prsz. Duynmayer. Op de laatste regel is vermeld:
Banckris van Kroonenburg, de oom en voogd van Anna ("Antje") Jans bij haar huwelijk in 1708 aldaar
met (I.-3.=II.) Pieter Pietersz. Duynmeyer, beiden van Castricum. (coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot).

In het fragment-archiefstuk gedateerd 29 december 1705, is de oom en voogd vermeld van Anna Jans,
bekend van haar huwelijk te Castricum in 1708 met (I.-3.=II.) Pieter Pietersz. Duynmeyer; in de akte
op 29 december 1705 te Castricum, hierboven op de vijfde regel is deze oom en voogd vermeld als:
Banckris Jans: Kroonenburg, op de zesde regel (afgekort): 'voornoemde Kroonenburg'; de borgen zijn
Theunis Jansz., Cornelis Jansz.: vermeld op de laatste twee regels. (coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot). 

Huw.-akte te Castricum op 5 februari 1708: betreft het aanstaande bruidspaar, beiden wonende te Castricum:
De aanstaande bruidegom Pieter Pietersz. (Duynmeyer = beroep duinmeier; zijn handtekening: Pieter Pietersz.),
jonge man van Castricum met de aanstaande bruid Antje Jans, jongedochter van Castricum met haar oom en voogd:
Bankraas Jansz: Kroonenburg (zijn handtekening ontbreekt, is een merk gesteld door: Bankraas Jansz: Croonenburg).
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)


(I.-3.=II.) Pieter Pietersz. DUYNMEYER huwde te Castricum 5 / 19 februari 1708 (RK, huwelijksgetuigen: Jan Pieterse en Bancras Janse CROONENBURG ook genaamd Bancras Jansz. KROONENBURG (oom & voogd van de bruid), met: Antje JANS (ook Anna of Anne JANS, JANS,
begraven met vermelding van familienaam KAASENBROOT te Heemskerk, etc.; haar ouders zijn niet vermeld in de aktes in het jaar 1708 te Castricum.

• N.B.: Bruidegom Pieter en bruid Anna zijn familie in de vierde graad van verwantschap,
vermoedelijk een huwelijk tussen neef en nicht nš8„š8„ix°’wX9„9„9„ijk afkomstig zijn van Castricum; geen vermelding over plaats
en datum van geboorte of hun ouders.
• Note: Bridegroom Pieter and bride Anna are related to each other in the fourth degree, probably a marriage between nephew and niece not married before; both from Castricum means, that Pieter and Anna are from Castricum when they married; no mentioning concerning place
and date of birth or their parents.
The legal guardian of the bride is her uncle (probably related to her father?): Bancras Janse CROONENBURG also named Bancras Jansz. KROONENBURG, he was present when Pieter
and Anna married and gave his permission in the place of her parents.
In archivedocuments further research is under construction to find out more about the parents
and other relatives of the bride Anna Jans (she may also be known with the surname of her guardian CROONENBURG or KROONENBURG before marriage; after her first marriage
mentioned as Anna JANS KAASENBROOT).
Bijzonderheden over de bruid, haar ouders en voogd zijn in onderzoek bij de archieven,
bij alle mogelijke familienamen voor zover bewaard in archiefdocumenten.

Uit de particuliere collectie van dhr. R.J.J. Zonneveld:
II. Pieter Pietersz Kaassenbroot woonde in Castricum.
AKTEN:
11–05–1712 ORA Egmond-Binnen GAA - inv.2112 [transport].
00–00–1713 PA Marquette GAM - inv.231, no.1036 [huuractie].
02–04–1721 ORA Egmond-Binnen GAA - inv.2113 [transport].
23–06–1721 ORA Heemskerk RAH - inv.290 [transport].
08–04–1722 PA Marquette GAM - inv.231, no.517 [algemeen].
06–09–1722 PA Marquette GAM - inv.231, no.381 [lenen].
05-12-1724 ORA Heemskerk RAH - inv.567 [transport].
07–06–1729 ORA Heemskerk RAH – inv.267 [bewijs van erfportie].
*** Een Pieter Pietersz Duijnmeijer wordt genoemd als voogd over
Sijmen Jacobsz Keijser, wonende tot Heemskerk,
zie akte d.d. 15–05–1718 PA Marquette GAM - inv.231, no.935.***
II. = Hij is getrouwd (wet) op 5 februari 1708 Castricum (gerecht),
getrouwd op 19 februari 1708 Heemskerk voor de kerk (RK)
(getuigen waren Bankras Jansz Kroonenburg (oom van de bruid),
Jan Pietersz, Jan Pieterse en Jan Willemse) met:
Antje Jans ook Anne Jans, geboren tussen 1685 en 1690 (RK),
wonende na huwelijk zie echtgenoot en Heemskerk.

> Huwelijksgetuigen (1708, gerecht):
Bankras Jansz Kroonenburg en Jan Pietersz.
Huwelijksgetuigen (kerk):
Jan Pieterse en Jan Willemse. Bruid en bruidegom
zijn in de 4e graad aan elkaar verwant.
Huwelijk in de 4e klasse. Impost begraven: fl.3,--.
(De gegevens van dhr. R.J.J. Zonneveld [worden] vergeleken voor controle
bijzonderheden op deze website en II. Pieter, patroniem en familienaam.)

====================================================================


Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

====================================================================

The familybranch (I.-3. = II.) CASEMBROOT DUYNMEYER:
from the marriage of I. Pieter PIETERSZOON (DUYNMEYER),
beroep/profession 'duinmeier' (Duynmeyer) and Agatha MAIJNSE.

Genealogie / Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER):
> vervolg: GENERATIE II / continued: GENERATION II.

=======================================================

home

W