HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: Index
Rotterdam (Z.-H.; the Netherlands)

Prov. Zuid-Holland: Rotterdam

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


=================================================================================


CASEMBROOT

CASEMBROOT in Rotterdam: alle spellingvariaties / all spellingvariations;
C/K => Caasembrood > Kazenbroot.

Caessenbroot, Casembroot, de Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Casenbrot,
Kaas En Broot, Kaasenbroot, Kaesenbroet, Kasebroot, Kasenbroot.

 

ROTTERDAM

Uit vele archiefbronnen, zie verder websites zoals /
From many archivesources, see further websites such as:
www.gemeentearchief.rotterdam.nl/

www.archieven.nl/
www.cbg.nl/
www.ngv.nl/

===================================================================

Aktesoort: koop en verkoop. / Datum: 08/02/1604. [= 8 febr.1604.] /
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam.
Inventarisnummer: 29B. / Aktenummer: 28. / Notariële akte: Aktenummer/Blz. 28/49.
Notaris Jacob Duyfhuysen.

Inhoud: Hans Petersz bottelier Maestricht,
Jacob Winter
, Wouter Scharp, Casembroot,
Jan de Raet
capiteyn
Verkoop van een geldvordering.
====================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, ondertr. / huw. in Rotterdam 12 sep.1604 / 26 sep.1604:
Bruidegom: Leenardt Casembroot. Bruid: Anna Schade, jongedochter.
Plaats: Rotterdam. Datum ondertrouw 12-09-1604. Datum trouwen 26-09-1604.
Opmerkingen: Leenardt Casembroot was secretaris ter Admiralitijt te Rotterdam
Bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.
==================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, begr. in Rotterdam 29 april 1606:
Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Casembroot.
Plaats: Rotterdam. Datum begraven: 29-04-1606.
Opmerkingen: Overledene kind was [van de] secretarius.
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters , index nummer nr. 182 blz. 15.
======================================================================

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: attestatie of verklaring Datum 01/01/1609
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam / Inventarisnummer 47 / Aktenummer/Blz. 1/1
Notaris Jacob Duyfhuysen /  Inhoud: Op verzoek van Peter Snoeck wijncoper Gravenhage 's-
wordt een verklaring afgelegd door Willem van der Lanen, oud 77 jr wijncoper,
Jan Ruttensz, oud 58 jr wijncoper, Ghlein Blauvoet, oud 58 jr wijncoper
Jaques Merchijs, oud 56 jr wijncoper, Jan Gillisz Poppe, oud 31 jr wijncoper
verklaring dat het in Rotterdam nooit gebruikelijk is geweest om aan de pachters van de wijnen
een verklaring onder ede te doen inzake de verkoop van 1wijn.
======================================================================

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: machtiging of procuratie Datum 01/06/1609
Archief: ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam / Inventarisnummer 32 / Aktenummer/Blz. 177/265
Notaris Jacob Duyfhuysen /   Inhoud: Jan Gillisz Poppe koopman. Henrick Petersz Lieffde,
Andries Verhoeven kuiper Middelburg / betreft waarneming van zaken.
======================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, begr. in Rotterdam 1 augustus 1609:
+ Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Casembroot
Plaats Rotterdam. Datum begraven: 01-08-1609
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters, index nummer nr. 185 blz. 3.

=======================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, begr. in Rotterdam 19 juni 1610:
+ Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Casembroot
Plaats: Rotterdam. Datum begraven: 19-06-1610
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters , index nummer nr. 186 blz. 1.
=====================================================================

Aktesoort: attestatie of verklaring. / Datum: 20/01/1611 [= 20 jan.1611.] /
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer: 48. / Aktenummer: 8. / Notariële akte: Aktenummer/Blz. 8/13.
Notaris Jacob Duyfhuysen.

Inhoud: NN Casembroot, verklaart dat hij onderhands land heeft verkocht aan
Leunis Corneliss Loyss, die nu weigert de overeengekomen prijs te betalen.
Het land is verkocht in opdracht van zijn moeder
joffrouwe Cornelia Poppe, weduwe van raetsheer Casembroot,
in aanwezigheid van zijn zwager Pompeus de Roevre, raedt van Dordrecht.
De verkoop vond plaats ten huize van Domas Jansz in de Swarte Galeye,
gelegen naast de Groote Soutkeet te Middelburch.
Het verkochte land was gelegen in Huge Laureynse Block op Walcheren.
Een van de andere kopers was: Jan Adriaens Blauwaert.
=============================================================

Aktesoort: testament. / Datum: 09/10/1615 [= 9 okt.1615.]. /
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer: 49. / Aktenummer: 135. / Aktenummer/Blz.135/219. /
Notaris Jacob Duyfhuysen.
Inhoud: Leonart Casembroot
en zijn vrouw Anna Schaden;
besloten testament.
=======================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, begr. in Rotterdam 7 mei 1616:
+ Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Casembroot
Plaats: Rotterdam. Datum begraven: 07-05-1616
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters , index nummer nr. 191 blz. 15.
=============================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 11/01/1617. [= 11 jan.1617.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 49. /
Aktenummer: 197. / Aktenummer/Blz.197/343. / Notaris Jacob Duyfhuysen.
Inhoud: Leonard Casembroot, man van Anna Schaer,
machtigt Johan van Wijnssen, man van Hasia Doys, burgemeester Culemborg.
Machtiging om een stuk land, aan de Breede Steeg op 't Rietvelt
gelegen in 't land van Culemborg, genaamd Stappershoef, als leen te verheffen.
=============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
KAESENBROET, begr. in Rotterdam 16 november 1619:
+ Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Kaesenbroet
Plaats Rotterdam. Datum begraven 16-11-1619
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters, index nummer nr.195, fol.7.
===================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, dopen in Rotterdam 4 april 1621:
~
Dopeling: Maria.
Vader: Lenaerdt Casembroot. Moeder: Anna Schade
Getuige: Eemilia Kenschot
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 04-04-1621.
Opmerkingen getuige: schoonsuster van Lenaerdt Casembroot.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 257.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17e eeuw: Maria de Casembroot => Mlle 'Marie de Casembroot':
=> RKD webpagina: RKD portraits: Details, voorgestelde persoon,
genaamd: Maria de Casembroot, geboren in 1621, overleden na 1683.
Betr.: 'Mlle de Casembroot'. Marie de Casembroot was een vriendin
van Constantijn Huygens en frequenteerde Hofwijck te Voorburg,
volgens correspondentie Huygens was zij een beroemde schoonheid
in de kringen van Brederode en zij is bezongen in zijn gedichten.
Afgebeelde: Chignonkapsel, zwarte satijnen japon
met juwelen, decollete wit afgebiesd, witte parels.
Zie ook verdere bijzonderheden vermeld op website RKD.
• Afgebeeld (als zijnde Marie de Casembroot [sic!]) in:
De Prate-Banck, Informatie Bulletin van Vereniging Hofwijck
[Voorburg], 5(2002)2, p.9. (Bron: www.rkd.nl/)

4 aug.1648 Nijmegen: zie complete Latijnse tekst op website www.inghist.nl
=> www.inghist.nl/pdf/huygens//losse_maandbestanden/1648/1648_08.pdf
=>> pdf pagina 2 van 5: betreft tekst op pagina 490491: datum 14 aug.1648.
Betreft Brief Nr.: 4855. Aan ANNA MARIA SCHURMAN. (K. A.)
(tekst Latijn) heeft betrekking op: Mariam Casembrotiam.
Toelichting voetnoot 6.) Maria Casembroot, misschien een buurmeisje van Huygens,
was in 1621 geboren en leefde nog in 1683. Zij is ongehuwd gebleven.
Mijn opm.: Een en ander heeft betrekking op Huygens die op 30 juli 1648 uit Den Haag
was vertrokken; daarna op 2 aug.1648 te Kleef en op 8 aug.1648 te Zuilichem;
vervolgens op 12 aug.1648 naar Nijmegen gereisd, daarna met de Prins naar Groningen.
Huygens was op 27 okt.1648 weer terug in Den Haag. Om die reden is Maria Casembroot
(identiek aan: Mariam Casembrotiam) vermeld op deze webpagina Nijmegen 14 aug.1648.
Op dezelfde website als boven nogmaals Maria Casembroot gevonden, vermeld als volgt:
=> www.dbnl.org/tekst/_nie012198701_01/_nie012198701_01_0008.htm
=> DBNL, Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang 5.
Titel: Omgang met raadsels. / pagina 14. / Frits Noske.
Betreft Constantijn HUYGENS; zie ook tekst hierboven;
Anna Maria SCHURMAN en Marie CASEMBROOT:
Zie verder, fragment-tekst: "Thuisgekomen musiceert hij even genoegelijk
met de vrome oude vrijster Marie Casembroot."
En de vervolgregels: "(...) de ingetogen en geleerde Anna Maria van Schurman."

=================================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 05/11/1621.[= 5 nov.1621.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 52.
Aktenummer: 39. / Aktenummer/Blz.39/94. / Notaris Jacob Duyfhuysen.
Inhoud: Leonart Casembroot, raet en fiscael van het collegie van de admiraliteyt,
machtigt Willem Schade, reeckenmeester en commis van de financien van de Generaliteit,
om naar Utrecht, Culemborch of waar dan ook te gaan vanwege de verdeling van
de boedel van Johan van Winsen, in zijn leven burgemeester van Culenborch,
en tot voldoening van het proces tegen den scholaster Grovestein.
========================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASENBROOT & CASENBROT, dopen in Rotterdam 4 februari 1622:
~ Dopeling: Phillippus.
Vader: Samuel Casenbroot. Moeder: Anna Romeijns
Getuigen: Johannes Casenbrot & Anna Schade.
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 04-02-1622
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 257.

=======================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, dopen in Rotterdam 2 juni 1622:
~ Dopeling: Anna.
Vader: Leonardt Casembroot. Moeder: Anna Schade
Getuige: N.n. Hoogendorff
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 02-06-1622
Opmerkingen Jufferouw Hoogendorff presenteert 't kint ten doop.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 257.
=============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASENBROOT, dopen in Rotterdam 9 sept. 1622:
~ Dopeling: Heijndrick van Hoogendorp
Vader: Johan van Hoogendorp. Moeder: Adriana Elij
Getuigen: Cornelis Vroesen, Anna Schade.
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 09-09-1622.
Opmerkingen: getuige 2: huijsvrouwe van de Raetsheer Casenbroot.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 176.
=============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
KAESENBROET, begraven in Rotterdam 10 september 1622:
+ Overledene: N.n. N.n. / Kind van: N.n. Kaesenbroet
Plaats Rotterdam. Datum begraven: 10-09-1622
Bron: DTB Rotterdam inv. 39 Begraven Kerkmeesters , index nummer nr.198, fol.2vo.
==============================================================

Aktesoort: attestatie of verklaring. / Datum: 08/04/1623 [= 8 apr.1623.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 91.
Aktenummer: 321. / Aktenummer/Blz.321/796. / Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud: Adryaen Jacobsz van Aller, oud 43 jaar, molen- en huystimmerman,
Adryaen Michielsz, oud 52 jaar, metselaer en Frederick Gerritsz, oud 31 jaar, metselaer,
verklaren op verzoek van Cornelis Segersz, beenhakker,
dat het huis van Cornelis Segersz staande aan de Prinsestraat 1200 gld waard is.
Buurman is raadsheer Kasenbroot.
===========================================================

Aktesoort: taxatie van de waarde. / Datum: 18/07/1623 [= 18 jul.1623.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 92.
Aktenummer: 7. / Aktenummer/Blz.7/15. / Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud: Aryen Arriensz,
45 jr, van der Meer, 45 jr, huystimmerman,
Pieter Cornelissen Speck, 53 jr, huystimmerman, en Gerrit Gerritsz, 32 jr metselaer,
verklaren dat zij het huis van Cornelis Segers, beenhacker, gelegen aan de
Princestraet naast Casenbroot: getaxeerd hebben op 1200 gulden.

Bruidegom Cornelis Segers, weduwnaar van Neeltgen Jans,
wonend: In De Princestraet, beenhacker
Bruid Catharina Lamberts, jongedochter , Bommel ,
wonend: In De Princestraet
 Plaats Rotterdam Datum trouwen 25-04-1623 
DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 071 

========================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 01/05/1624 [= 1 mei 1624.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 104.
Aktenummer: 154 / Aktenummer/Blz.154/239. / Notaris Nicolaas v.d. Hagen.
Inhoud: mr. Christophorus Hellerus of Hiller, doctor medicine,
machtigt Mathijs Besemer, opperclerck,
om zijn huis gelegen in de Prinsenstraat tot zekerheid te stellen ten behoeve van
mr. Reinier Borman

die een huis gekocht heeft van Michiel de Meijer,
als curator van
Anna N.N. in leven de moye van
Zarig Janssen
, apotheker en oud capiteyn,
voor de som van 3525 gulden.
Het huis in de Prinsenstraat is belend
aan de zuidzijde door Deym Claesz, dijckgraeff van Schielant,
en ten oosten raetsheer Kasebroot.

Mogelijk ook relevant betreft Princestraat of Prinsenstraat, bruidegom met familienaam
Hallinck (zie ook hierna datum 27 jun.1659 een getuige met familienaam Hallingh).

Bruidegom Jan Cornelis Hallinck , weduwnaar van , Rotterdam
Bruid Jacob Mijntgen Heindrix , jongedochter , wonend: In De Princestraet
 Plaats Rotterdam Datum trouwen 25-08-1624 
  DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 027.

===========================================================

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na (= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de. {Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
1629 Academie te Leiden: Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629.
{N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221.}

Mijn opm.: Leonard CASENBROOT is volgens deze gegevens
vermoedelijk geboren begin 1612; waarschijnlijk niet gedoopt in Rotterdam;
wonende te Rotterdam in 1629 bij inschrijving als student in Leiden.
=========================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 19/12/1629 [=19 dec.1629.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 89.
Aktenummer: 11. / Aktenummer/Blz.11/19. / Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud: Joost Anthonisz Termeyde op te Leck
machtigt Jan Pietersz Dukort schipper,
om van Casenbroot, solliciteur te Sgravenhage
het bedrag te innen ten laste van Phillips Sanders.
========================================================

Aktesoort: schuldbekentenis. / Datum: 10/10/1630. [=10 okt.1630.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 148.
Aktenummer: 460. / Aktenummer/Blz.460/694. / Notaris Adriaan Kieboom.
Inhoud: Eynout Jacobsz Couwenhoven, brouwer in 'de Fortuyn',
verklaart 3487 gld schuldig te zijn aan
Reynier Casembroot en Nicolaes Kijn, commissen,
wegens koop en geleverd mout.
Willem Pedi en Cent Bouwensz, commandeur, stellen zich borg.
======================================================

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na
(= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de. {Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
1631 Academie te Leiden: Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631.
{N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234.}

Mijn opm.: Johannes CASENBROODT is volgens deze gegevens
vermoedelijk geboren in 1610; waarschijnlijk niet gedoopt in Rotterdam;
wonende te Rotterdam in 1631 bij inschrijving als student in Leiden.

==========================================================

Aktesoort: testament. / Datum: 28/08/1633.[=28 aug.1633.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 149.
Aktenummer: 661. / Aktenummer/Blz.661/1082. / Notaris Adriaan Kieboom.
Inhoud: Johannes Schade, 20 jaar, domheer van de Domkerk te Utrecht
die naar Vranckrijck [= Frankrijk] zal vertrekken, benoemt zijn vader
mr.
Willem Schade, commys van financien der Staten Generaal,
tot erfgenaam.

Mocht zijn vader voor hem komen te overlijden,
dan zijn zijn halve broers en zusters,

kinderen van Aemilia van Kintschot, zijn erfgenamen.
Wel zullen zij een legaat van 1000 gld. moeten uitkeren aan:
- Andries du Fresne, ontvanger te 's Hertogenbosch;
- Maria du Fresne, vrouw van Johan van Goch,
ridder en tresorier generaal der Verenigde Nederlanden;

- Anna Schade, vrouw van Leonard Casembroot,
raedt van de Hoge Rade van Hollandt;

en een legaat van 600 gld. aan: - de diaconie van Utrecht.
=====================================================

(DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 1.02-058-014.
bruidegom: Johan Casembroot, jongeman, van Rotterdam.
bruid: Cornelia Musch, jongedochter, van Rotterdam.
plaats: Rotterdam; datum ondertrouw: 09-05-1638 [= 9 mei 1638.]
opmerkingen: Attestatie gegeven op den Haeghe, den 24-05-1638.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zie ook hierna bij Schepenzegel van Jan CASEMBROOT: 1651.
Hij was onder andere Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'],
gehuwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1638
met Cornelia MUSCH, dochter van Jan Jacobsz. MUSCH,
koopman in haring, enz., en van Maritge Cornelisdochter,
echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.

=====================================================

Aktesoort: attestatie of verklaring. / Datum: 30/08/1639 [=30 aug.1639.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 169.
Aktenummer: 26. / Aktenummer/Blz. 26/44. / Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz.
Inhoud: Aelbert Reyerss, 38 jaar oud en schipper te Nieumagen,
verklaart op verzoek van coopman Hugo Corneliss Roon dat hij met een ijkbrief van
het schip van Erck Barentss, schipper te Nieumagen,
welke brief hij van Roon gekregen had,
en een akte die commissaris Casenbroot, comys-generael van de legerschepen,
moet tekenen om verdiend geld te kunnen vorderen, naar genoemde Casenbroot is gegaan.
Deze wil niet tekenen omdat Erck Barentss hem nog geld schuldig is.
Aelbert Reyerss protesteert omdat het geld voor Roon bestemd is.
Casenbroot
behoudt beide documenten.
=========================================================

Fam. (de) Casembroot vermeld op 28 maart 1641:

Leonart CASEMBROOT x Stephania VOLLENHOVEN (ca.16??–ca.1638?)
Uit hun relatie is een zoon bekend, vermeld met de voornaam Jacob in 1641:
Jacob CASEMBROOT (geboren voor ca.1630?; overleden na maart 1641.)

Op 28 maart 1641 Legitimatie voor Jacob CASEMBROOT,
zoon van Leonart CASEMBROOT, "vrij jonckman",
en van Stephania VOLLENHOVEN, mede vrij en ongehuwd,
zij is overleden enige jaren voor 1640.

=================================================================

Aktesoort: rekest. / Datum: 01/01/1642. [=1 jan.1642.]
Archiefsoort: ONA, Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 353.
Aktenummer: 159. / Aktenr./Blz.: 159/503. / Notaris: Anthony Huysman.
Inhoud: NB. Datum fictief. Akten 147 t/m 177,
blz. 475 t/m 537
zijn alle (concept)rekesten, de meeste niet gedateerd.
Aan de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant en Westvrieslant.
Mees Woutersz Post, schipper van de heer Casenbroot, deelt mee hoe een kapitein Jan Rom
hem in 1641 in aanwezigheid van schipper Cornelis Jonasz heeft aangenomen om enig proviande
op en neer te brengen, voor 19 gulden, plus assistentie van een knecht. De kapitein ontving daarvoor
maandelijks 25 gulden, gedurende bijna 8 maanden. de kapitein beloofde hem dat de heer Casenbroot
hem zou gebruiken, dat de kapitein op eigen kosten een ander zou huren en hem evengoed zijn maandgeld
zou betalen. Dat bevestigde hij aan de generale heren in Den Haag. Er kwam niets van terecht: hij kreeg
geen geld, werd uitgescholden en geslagen en Rom ging er met zijn schuit vandoor, onder het motto
dat hij niet in zijn dienst was maar in die van de heer Casaenbroot.
Hij vraagt nu betaling van Pasen tot Kerstmis 1641. (tekst nogal onduidelijk).

=================================================================

Aktesoort: koop en verkoop. / Datum: 11/02/1643. [=11 febr.1643.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 254.
Aktenummer: 66. / Aktenummer/Blz. 66/159. / Notaris Jacob Duyfhuysen jr.
Inhoud: Catharina Vet, weduwe van Philps van den Brande,
raetsheer van 't college ter Admiraliteyt,

erfgenaam van haar man, verkoopt aan Jacob Navander, out-schepen,
een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Princestraet,
voor een bedrag van 10.000 gulden.
Belend ten oosten door Crijn Huijgen, cuijper
en aan de westzijde door Abraham van Barten, caffawercker.
Met inachtneming van de bepalingen volgens de giftebrieven van
wijlen Leonard Casembroot, de voorgaande eigenaar van het huis.
========================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CAESSENBROOT, dopen in Rotterdam 15 maart 1643:
Dopeling: Cornelia. / Vader: Willem Criger. Moeder: Claeren Verhaeven
Getuigen: Ian Caessenbroot,
Jan van Goch, Cornelia Mussee, Maria van Driel.

Plaats: Rotterdam. Datum doop: 15-03-1643. / Opmerkingen:

kind: tweelingzuster van
Marij; getuige 2: de jongen.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 304.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CAESSENBROOT, dopen in Rotterdam 15 maart 1643:
Dopeling Marij. / Vader Willem Criger. Moeder Claeren Verhaeven.
Getuigen: Ian Caessenbroot,
Jan van Goch, Cornelia Mussee, Maria van Driel.

Plaats Rotterdam. Datum doop 15-03-1643. / Opmerkingen:

kind: tweelingzuster van
Cornelia; getuige 2: de jongen.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 304.


=====================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 08/10/1643. [=8 okt.1643.]
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 246.
Aktenummer: 105. / Aktenummer/Blz.105/154. / Notaris Jacob Duyfhuysen jr.
Inhoud: Maria Dickx namens haar man IJsbrant Dicks,
brouwer en brouwster in de brouwerije Van de Pau,
machtigt Abraham Soetens te 's Gravenhage om 100 gulden
te vorderen wegens geleverde bieren van de Staten van Holland
of de Commissaris Generaal van de legerschepen Johan Casembroot.
De bieren zijn geleverd aan Sijbrant Rieuwers, schipper
die met zijn schip of cage in dienst van het land stond.

================================================================

Van de adellijke familie (de) CASEMBROOT zijn twee notariële aktes bekend
in Noord-Holland, de eerste akte te Enkhuizen in 1644 (en de tweede akte te
Naarden in 1682); hieronder is de akte vermeld in het jaar 1644:

• 6 sept. 1644: [...= geen voornaam] Casenbroot,
commies-generaal (over de legerschepen)
.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 981, (aktenr.) A; 47. /
ONA-981 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Reijer Claesz. Sampson,
periode 22 mei 1644 – 15 aug. 1645 (RAH filmcassette 884).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem: kleur geel).

========================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASENBROOT, dopen in Rotterdam 29 mei 1650:
Dopeling: Leenaert. / Vader: Wijllem van Haer. / Moeder: Leonora Casenbroot.
Getuigen: Cornelis van Haer, Jacob Casenbroot.
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 29-05-1650.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 146.


===============================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 14/12/1650. [=14 dec.1650.].
Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 154.
Aktenummer: 521. / Aktenummer/Blz. 521/835. / Notaris Adriaan Kieboom.
Inhoud: Lambrechts van Erckelens, wijncoper, machtigt
Jacob Casembroot,
schepen en servysmeester der stad Grave,
om van Franchois van Iperseel, wijncoper in den Hage,
279 gld te eisen en zonodig beslag te leggen op deze gelden,
berustend bij Gijsbrecht Lambrechts, coopman te Grave.
======================================================

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom
van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële hierboven vermelde commies-generaal
(over de legerschepen) een zoon is van de echtelieden:
Jan Leonard de Casembroot, Raadsheer in den Hogen Raad van Holland
(+ 1637 's-Gravenhage) en Anna Schadé;
tevens kleinzoon van de hierboven vermelde Leonard de Casembroot
en Cornelia van Poppe.
=
Casenbroot, commies-generaal (over de legerschepen):
identiek aan Jan CASEMBROOT, ook vermeld als Jan de CASEMBROOT,
Commissaris Generaal van de Schepen;
> Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, hij trouwde met Cornelia Musch
(zie boven datum 9 mei 1638: Johan Casembroot, jongeman, van Rotterdam).

Verdere bijzonderheden en zijn schepenzegel hieronder:

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT,
hij was onder andere Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'].


================================================================

Hieronder een aantal archiefvondsten te Rotterdam www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Betr.: aangetrouwde families fam. (de) Casembroot.

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: attestatie of verklaring Datum 25/09/1647
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam / Inventarisnummer 248 / Aktenummer/Blz. 123/231
Notaris Jacob Duyfhuysen jr /  Inhou: Franchois Poppen, equipagemeester van de Admiraliteyt,
meester Michiel Dircx, scheeptimmerman en Arien Jacobs Pinckeveer, scheeptimmerman van de
Oostindise Compaignie leggen een verklaring af op verzoek van
capiteyn Charel Cagier en Jan Block van Valenchijn, schipper.
De 3 eersten hebben het schip van Cagier en Block geinspecteerd en diverse lekkages gevonden.

Bruidegom: Francoijs Poppe, wonend: Rotterdam , Equipagiemeester
Bruid: Charlotte van Kintschot, weduwe van Jacob van der Does, wonend: 's Gravenhage
 Plaats Rotterdam. Datum ondertrouw 12-09-1655
 Opmerkingen Beroep bruidegom: Equipagiemeester van Amiraliteij[t]
DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 122

Notariële Akten / Resultaat (uittreksel) Aktesoort: testament Datum: 01/07/1656 [= 1 juli 1656.]
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam / Inventarisnummer 130 / Aktenummer/Blz. 229/635
Notaris Arnout Wagensvelt /  Inhoud: Franchoys Poppe, equipagemeester ter admiraliteit,
en Charlotte van Kinschot, zijn vrouw, maken een wederkerig testament.

Dopeling Johannes Poppe
Vader Francoijs Poppe Moeder Charlotte van Kinschot
Getuige: Cornelis Pietersen; Roelandt van Kinschot; Josijna van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 16-09-1656
 Opmerkingen getuige 1en 2: Meester
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397.

Dopeling Gaspar Poppe
Vader Fransoijs Poppe Moeder Charlotte van Kintschot
Getuige: Roelant van Kintschot; Anthoni Pietersson;
Josina van Kintschot; Cornelis de Jonge; Amilia van Kintschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 06-12-1657
 Opmerkingen getuige 1: Raetsheer en Meester; getuige 2: ontfanger;
getuige 3: wijlen dhr Cornelis de Jonge; getuige 4: in sijn leven Raetsheer in den Hogen Raet
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397   

Dopeling Magdalena Poppe
Vader Francoijs Poppe Moeder Charlotte van Kinschot
Getuige: Johan Hallingh;
Catharina Sweents De Weert; N.n. Kinschot;
Josina Schadee; Otto Copus.
 Plaats Rotterdam Datum doop 27-06-1659
 Opmerkingen: getuige : burgemeester van 's Gravenhage;
getuige 2: weduwe van kinschot; getuige 3: wijlen, Raetsheer;
getuige 4:huijsvrouw van dhr Otto Copus; getuige 5: Pensionaris van 's Hertogenbos.
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397.

Dopeling Charlotte Poppe
Vader Francoijs Poppe Moeder Charlotte van Kinschot
Getuige Pieter van Teffelen, Clara van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 10-08-1660
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 397

Dopeling Johannes Poppe
Vader Francoijs Poppe Moeder Charlotte van Kinschot
Getuige Yman Cauw, Cornelia van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 26-06-1661
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397 

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoor: testament
Datum 16/06/1662 / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam /
Inventarisnummer 130 / Aktenummer/Blz. 348/986 Notaris Arnout Wagensvelt
  Inhoud: Maria van der Does, j.d.,
dochter van wijlen Jacob van der Does, advocaat voor het Hof van Holland,
en Cherlotte van Kinschot, tegenwoordig vrouw van Franchoys Poppe, equipagemeester ter admiraliteit,
benoemen tot erfgenamen:
- Catharina van der Does, Maria's zuster;
- Jasper Poppe,
- Johannes Poppe en
- Magdalena Poppe,
Cherlotte's halfbroers en halfzuster.

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: machtiging of procuratie Datum 10/01/1663
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 247 Aktenummer/Blz. 71/145
Notaris Jacob Duyfhuysen jr /  Inhoud: Antonius Gunther van Kinschot, advocaat bij de Hoge Raad,
machtigt Peter van Teffelen uit Thiel, om van Vermeulen uit Buyren 200 gulden te innen
over een jaar landpacht van 20 à 22 morgen vicarije land in Buyren.

Dopeling Charlotte Catrijna Poppe<**vz**@*, Fredrijck Huijsen, Catrijna van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 28-02-1663
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397 

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: machtiging of procuratie Datum 14/04/1664
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam / Inventarisnummer 236
Aktenummer/Blz. 119/219 Notaris Jacob Duyfhuysen jr
 Inhoud: Franchois Poppen, equipagiemeester van de Admiraliteit,
machtigt Jacob Fannius, procureur te Brouwershaven te vorderen en te ontvangen van
Sander Arents Keijser, 2 jaar landhuur of pacht van 6 gemeten land, gelegen in Belois,
ten oosten van de wateringe volgens huurcontract d.d. 12/03/1662.

Dopeling Gillis Aumilius Poppe
Vader Francois Poppe Moeder Charlotte Kinschot
Getuige Gaspar van Kinschot, Amilia van Kinschot, Maria van der Does
 Plaats Rotterdam Datum doop 08-03-1665
 Opmerkingen getuige : Meester
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397 

Dopeling Carlotte Catrijna Poppe
Vader Fransoijs Poppe Moeder Charlotte van Kinschot
Getuige Everhart Verboom, Catrijna van Kinschot, Marija van der Does
 Plaats Rotterdam Datum doop 14-10-1667
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 397

Dopeling Johan de Liefde
Vader Pieter de Liefde Moeder Maria van der Does
Getuige Franssoeis Poppe, Adriana van Lodesten
 Plaats Rotterdam Datum doop 08-02-1678
  DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 323

Dopeling Jan de Liefde
Vader Pieter de Liefde Moeder Maria van der Does
Getuige Franchois Poppe, Maria de Liefde, Catharina van der Does
 Plaats Rotterdam Datum doop 10-10-1679
 Opmerkingen Vader: Capn.
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 323 

Dopeling Willem Doesburch
Vader Johannes Doesburch Moeder Elisabet Pecock
Getuige Heijndrick Gevers, Charlotte Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 09-06-1680
 Opmerkingen vader: predt alhier
  DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 092 

Dopeling Jacob de Liefde
Vader Pieter de Liefde Moeder Maria van der Does
Getuige Francois Poppe, Charlotte van Kinschot,
Roelant van Kinschot, Machdaleena van Poppe
 Plaats Rotterdam Datum doop 15-12-1680
 Opmerkingen Vader: Capitein.
Getuige 4: raetsheer in den Hoogen Raet;
getuige 1: ekipagie meester
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 323 

Dopeling Magdalena Maria Boon
Vader Adrianus Boon Moeder Theodora Meerman
Getuige Jakop Witheijm, Maria Magdlena Meerman, Francois Poppe
 Plaats Rotterdam Datum doop 18-01-1688
 Opmerkingen vader ; Mr. out burgemeester. getuige 1 : Mr.
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 059 

Dopeling Elisabeth van Kinschot
Vader Gijsbert van Kinschot Moeder Machtelina Lestevenou
Getuige Roelant van Kinschot, Elisabeth le Giljou
 Plaats Rotterdam Datum doop 23-11-1691
 Opmerkingen Vader: Mr.
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 263 

Dopeling Henrietta van der Lanen
Vader Samuel van der Lanen Moeder Maria Magdalena Meerman
Getuige Francoijs Poppe, Theodora Meerman
 Plaats Rotterdam Datum doop 04-02-1694
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 310

Dopeling Elijsabeth Christijna van der Dussen
Vader Gerrard van der Dussen Moeder Elijsabeth l' Estevenon
Getuige Gijsbert van Kinschot, Elijsabeth le Gillon
 Plaats Rotterdam Datum doop 29-05-1695
 Opmerkingen Vader: Mr./  Wonende: op de Leuvehaven
 DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 099

Dopeling Francoeijse van der Lanen
Vader Samuel van der Lanen Moeder Maria Magdaleena Meerman
Getuige Fransoeijs Poppe Charlotte van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 15-09-1695
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 310 

Dopeling Adriana Catharijna van der Dussen
Vader Gerard van der Dussen Moeder Elijsabeth Lestevenon
Getuige Bruna van der Dussen, Margrieta Willemina van Kinschot
 Plaats Rotterdam Datum doop 04-04-1704
 Opmerkingen Vader: Mr.; Getuige 1: Mr.
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 099 

Bruidegom Anthonij van Overmeer , jongeman , Kuijlenburgh , wonend: Kleijn Steijger
Bruid Charlotta Catharina Poppe , jongedochter , Rotterdam , wonend: Nieuwe Haven
 Plaats Rotterdam Datum trouwen 17-06-1705  Datum ondertrouw 31-05-1705
DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 116 

Dopeling Francois van Overmeer
Vader Antonij van Overmeer Moeder Charlotte Catarina Poppe
Getuige Charlotte van Kinschot, Emilius Poppe
 Plaats Rotterdam Datum doop 28-02-1706
  Wonende Nieuwehaven
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 371 

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: koop en verkoop Datum 24/12/1711
Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven / Inventarisnummer 3872
Aktenummer/Blz. 149/601 / Notaris Nicolaas van der Vaart
  Inhoud: Notaris N. van der Vaart, curator over de boedel van Cornelis Goethart,
verkoopt een huis gelegen aan de oostzijde van de Oude Have. E.e.a. in bijzijn van
twee schepenen te Delft t.w. Dirck Meerman, Here van Molenaarsgraeff en Gaspar van Kintschot.
Huurders van het bovenhuis zijn Catharina Coel en Heijndrick Koel. Een derde van het koopgeld
dient contant betaald te worden. De rest met 100 gulden per jaar af te lossen, tegen interest. Veiling
wordt gehouden 21 en 24 december 1711 in het Raathuijs te Delft. Koper wordt Johan de Jongh
voor 1000 gulden. Jan Groenrijs en Roggeveen staan borg. Alles ingaande 01-02-1712.
Belending: Ary Foijensteegh, Matthijs de Coo, Catharina Koningh, Nieuwe Have.
 
Bruidegom Reijnier van Kinschot , jongeman , ''s Gravenhage , Mr.
Bruid Jacoba Charlotta van der Laan , jongedochter , Rotterdam , wonend: Haringvliet
 Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 12-12-1717
 Opmerkingen: Reijnier van kinschot is meester raad en oud schep[=schepen]
DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 078 

Bruidegom Reynier van Kinschot , jongeman , Den Haag
Bruid Jacoba Charlotta van der Lane , jongedochter , Rotterdam
 Plaats Rotterdam Datum trouwen 02-01-1718 
DTB Rotterdam Trouw Engels-presbyteriaans  

Informatie over onderstaande beschrijving Toegangsnummer: 18
Archieftitel: Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
03. De oude notarieele archieven van Delfshaven 1601-1811 / 03.3. Inventaris
03.3.10. Archief van den notaris Nicolaas van der Vaart, geadmitteerd door het Hof van Holland 16 Februari 1705
kenmerken: Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Minuutakten 3884.
1734 Januari 7-1736 December 23 Datering 1734 - 1736. / NB. In nummer 3884 bevindt zich voorin een brief
van G. R. van Kinschot aan den notaris, met verzoek om de akten ter examinatie en visitatie mede te brengen.
Achterin zijn 18 kopie-akten ingebonden 15 November 1709-17 Maart 1732, grootendeels voor andere notarissen
verleden, die blijkbaar als bewijsstukken hebben gediend.

Notariële Akten Resultaat (uittreksel) Aktesoort: attestatie of verklaring Datum 01/01/1735
Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven / Inventarisnummer 3884 / Aktenummer/Blz. 65/01
Notaris Nicolaas van der Vaart / Inhoud: Brief van de notariele inspecteur G.R. van Kinschot
inzake verkeerde datering van de ordannantie: 1734 i.p.v. 1735. Tevens het verzoek aan notaris
Nicolaas van der Vaart om bij zijn bezoek nog niet geziene nieuwe akten mee te brengen voor examinatie.

Informatie over onderstaande beschrijving Toegangsnummer: 33.01
Archieftitel: Handschriftenverzameling (Rotterdam) / Catalogus van de handschriftenverzameling, deel I en II
5. Tweede afdeling: Realia / 5.03. Eigensommen en aanbestedingen / 5.03.1. Rotterdam
5.03.1.5. Particuliere huizen en gebouwen / 5.03.1.5.1. Alphabetisch gerangschikt op straatnaam of wijk
 kenmerken: Handschriftenverzameling (Rotterdam) / Stukken betreffende panden aan de Oppert of Nieuwpoort
Stukken betreffende een pand aan de oostzijde van de Nieuwpoort of Oppert (Prot. No. 2030)
2683 e. Procuratie, van Hendrik Jacob van Oudheusden, heer van Zevenhuizen, wonende te Brussel,
voor Theodore van Zeiler te Rotterdam, om het pand te verkopen aan mr. Anthonij van Kinschot te Rotterdam.
Datering 1755.

Dopeling Gaspar Hugo van Kinschot
Vader Hugo van Kinschot Moeder Petronella Abigaël Bentink
 Plaats Rotterdam Datum doop 12-08-1801 Geboortedatum 03-08-1801.
Opmerkingen getuige: de vader zelf
DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals  

Dopeling Jeanne Françoise Marie van Kinschot
Vader Hugo van Kinschot Moeder Petronella Abigaïl Bentink
 Plaats Rotterdam Datum doop 14-09-1803 Geboortedatum 06-09-1803 
 Opmerkingen getuige: de vader zelf
DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals

Dopeling Charles Philippe Louis van Kinschot
Vader Hugo van Kinschot Moeder Petronella Abigaïl Bentink
 Plaats Rotterdam Datum doop 07-05-1806 Geboortedatum 10-04-1806 
 Opmerkingen getuige: de vader zelf
DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals


================================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum 03/05/1651 [= 3 mei 1651.]
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer 339
Aktenummer/Blz. 49/104. / Notaris Arent van der Graeff.
Inhoud: Mr. Johan Casembroot, commissaris-generael van de legerschepen
en tegenwoordig schepen alhier,
mede-testamentaire voogd over de nagelaten kinderen
van Cornelis Musch, Ridder, Heer van Waelsdorp, Carnisse, Nieuwveen,
griffier van de Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden,

machtigt de procureur Winckeler, wonende te Brussel, en N.N. om te compareren
voor de stadhouder en leenmannen van de souveraine Leenhove van Brabant
en aldaar als leen de Heerlijkheden van Opvelp en Nuijlstede met aanhangselen
te ontvangen zoals die door de Heer van Waelsdorp tijdens zijn leven zijn verkregen.

=============================================================

Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum 03/05/1651 [= 3 mei 1651.]
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer 339
Aktenummer/Blz. 50/104. / Notaris Arent van der Graeff.
Inhoud: Mr. Johan Casembroot, commissaris-generaal van de legerschepen
en schepen van Rotterdam,
mede-testamentaire voogd over de nagelaten kinderen
van Cornelis Musch, Ridder, Heer van Waelsdorp, Carnisse, Nieuwveen,
griffier van de Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden,
machtigt procureur Winckeler, wonende te Brussel, en N.N. o m te compareren
voor de stadthouder en leenmannen van de souveraine Leenhove van Brabant
en aldaar de teruggave te verkrijgen van de Heerlijkheden van Opvelp en Nuijlenstede
met aanhangselen,
zoals die in bezit zijn geweest van de Heer van Waelsdorp
en terug te geven aan de Vrouwe Princesse tot Zolleren, Marquise van Bergen op den Zoom,
Johan Casembroot in zijn genoemde functie te onterven en de Princesse haar bezittingen
terug te laten krijgen.

==================================================================

Aktesoort: overdracht of transport. / Datum 05/06/1652. [= 5 jun.1652.]
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer 339.
Aktenummer/Blz.240/511. / Notaris Arent van der Graeff.
Inhoud: Josina van Lauwyck, weduwe van de overste Roosenkrans,
dat de overleden Frederyck van Lauwyck, capiteijn van een compagnie voetknechten
ten dienste van deze Landen, op 1-10-1644 ten behoeve van Johan Casembroot, schepen,
een obligatie van 3000 gulden heeft getekend en die als pand gesteld heeft voor een obligatie
ad 3400 gulden ten laste van 't Gemene Lant ten kantore van de ontfanger-generaal
Johan van Bockel op naam van Frederick van Geldermalsen op 1-3-1644.
Zij transporteert, als mede-erfgenaam van de voornoemde Frederyck van Lauwyck
en voor de andere mede-erfgenamen, de obligatie ten laste van 't Gemene Lant
aan Johan Casembroot ter voldoening van de voornoemde obligatie van 3000 gulden.
Zij zegt de overige 400 gulden bij de ontvanger gelaten te hebben
zodat de kosten betaald zijn.

==================================================================

Aktesoort: overdracht of transport. / Datum 17/06/1652. [= 17 jun.1652.]
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer 339.
Aktenummer/Blz.252/536. / Notaris Arent van der Graeff.
Inhoud: Jonkvrouwe Maria Musch, weduwe van Pieter Goeree, burgemeester,
geeft te kennen dat de overleden Cornelis Musch, griffier van de Staten Generael
der Vereenichde Nederlantsche Provintien, bij testament Cornelis van der Loo,
out-schepen en raet van Dordrecht, en Johan Kasembroot, schepen alhier,
heeft aangesteld als voogd en administrateur over zijn kinderen.
Zij wil dat Kasembroot zijn werk als voogd en administrateur voortzet.

==================================================================

Gevonden via website www.archieven.nl >
zie verder website
www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1.01 /
Archieftitel: Stadsarchief Rotterdam / 2. Bestuur / 2.3. Stukken van bijzondere aard /
2.3.07. Eigendommen en bezittingen / 2.3.07.2. Eigendommen en bezittingen,
niet vallend onder de bijzondere of heerlijke eigendommen /
2.3.07.2.3. Verpachting en verhuur. / kenmerken Stadsarchief Rotterdam.
1488. Akten van verhuur van percelen aan de Schiedamse dijk
ontruimd door de Merchant Adventurers, aan
Ewout Prins,
Cornelia Musch weduwe Casem-broot en mr. Johan van Yck.
Datering 1656. / Omvang: 3 stukken. / Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

================================================================

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1.01 /
Archieftitel: Oud Stadsarchief (OSA). / 2. Het bestuurlijk archief 1340 - 1813 (1297 - 1854)
2.4. Stukken van bijzondere aard. / 2.4.07. Eigendommen en bezittingen /
2.4.07.2. Eigendommen en bezittingen,
niet vallend onder de bijzondere of heerlijke eigendommen /
2.4.07.2.1. Eigendomsbewijzen en rechtstitels. / kenmerken: Oud Stadsarchief (OSA).
1386. (141) Akte van transport van een huis aan de westzijde van de Pannekoekstraat,
belend ten zuiden de weduwe van Lourens Jansz.
en ten noorden de Heilige Geesthuizen (prot. nr. 2603) door Pieter Kierburgh. /
Datering 1660, retroactum van 1652.
NB. 1660 mei 1 en 1652 mei 3;
schepenzegels van mr. Johan Casembroot en Johan Verschuer,
beide licht beschadigd 1652, charter 1660 gekrompen, zegels verloren
Omvang 2 charters.

==================================================================

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
1Titel: Handschriftenverzameling. / Datering: 16e t/m 20e eeuw.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 33.01
Archieftitel: Handschriftenverzameling. /  
Catalogus van de handschriftenverzameling, deel III.
4. Eerste Afdeling: Personalia. / 4.2. Betreffende individuele personen. /
4.2.1. Rotterdam. /  kenmerken: Handschriftenverzameling
4088. Kwartierstaat van Jan Casembroot op perkament in kleur.
Datering 1666. / NB.: Herkomst: Geschenk van
H. van Dam.
Aanwinst: 1924. / Omvang 1 stuk.

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Toegangsnummer: III. / Archieftitel: Catalogus van de handschriftenverzameling
2. Catalogus. / 2.1. Eerste Afdeling: Personalia
2.1.2. Betreffende individuele personen. / 2.1.2.1. Rotterdam
 kenmerken: Catalogus van de handschriftenverzameling
4088.
Kwartierstaat van Jan Casembroot op perkament in kleur. Datering 1666.
NB.: Herkomst: Geschenk van H. van Dam. Aanwinst: 1924.
Omvang 1 stuk.


============================================================

http://www.archieven.nl/ > http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 88. /
Archieftitel: Deel II. / Datering: (1632) 1783 - 1980. / 1. Inventaris. /
1.2. Inventaris der Archiefstukken van het Hofje van Gerrit de Koker.
1.2.9. Familiepapieren. / kenmerken Deel II.
256. Boekje met aantekeningen over de boedel van de familie van Gerrit de Koker,
benevens een lijst van effecten, ongedateerd.
NB. Oorspronkelijk een Instructieboekje voor het ambt van Hoogheemraad,
toebehorende aan
de heer Casembroot. (Met de hand geschreven). / Omvang 1 deel.

Mijn opmerking: Zie ook meer bijzonderheden website http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Collecties, o.a.: Bewegend beeld en geluid, Fotocollecties, Fotokaarten, Prenten en tekeningen:
Hofje Gerrit de Koker, bejaardenwoningen met binnenplein aan de Goudsesingel te Rotterdam.
Collectie: Rotterdamse Bibliotheek. Betr. meer informatie over dhr. Gerrit de Koker,
bouwheer en stichter van het hofje, hij is overleden "den 13den van grasmaant MDCCXXI".

==========================================================

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Toegangsnummer: I en II. / Archieftitel: Catalogus van de handschriftenverzameling.
6. Bijlagen. / 6.01. Betreffende meerdere personen of geslachten
6.01.05. Inv.nr. 70-78: Genealogische aantekeningen over Nederlandse families
uit de 18e, 19e en 20e eeuw. /  kenmerken: Inv.nr. 70-78: Genealogische aantekeningen
over Nederlandse families uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
Inv.nr.71.: (onder andere:) Casembroot, de.

=========================================================

Charlotta Regina (de) Casembroot, ook o.a.: Charlotte Regine de Casembroot te Rotterdam,
zie ook de pagina op deze website betr.: provincie Utrecht (incl. hoofdstad Utrecht),
zij is vermeld met diverse spellingvariaties van haar voornamen en familienaam.

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
de KAAS EN BROOT, begraven in Rotterdam 31 augustus 1728:
+ Overledene: Nicolaas Moelmus
Man
(= echtgenoot van): Charlotte Regijna de Kaas En Broot.
Plaats: Rotterdam. Datum begraven: 31-08-1728
Opmerkingen : Zuiderkerkhof;
overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Den Dijk o/Seeanesteeg.

Bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven.

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
KASENBROOT, ondertr./gaarder-register in Rotterdam 22 maart 1730:
Bruidegom: Abraham Petit, weduwnaar van Eleonora van Baaije,
van Oosterhout.
Bruid: Charlotta Regina Kasenbroot, weduwe van Nicolaas Helmerts,
wonend: op de Binnenweg.
Plaats: Cool. Datum ondertrouw: 22-03-1730.
Opmerkingen: ieder f 3,-. / Bron: DTB Cool Trouw gaarder.

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
Dopeling Jaques Gilles Brustijs. Vader Jaques Brustijs.
Moeder Leonora Benjamina Helmuts.
Getuige Jaque Gilles Helmuts. Plaats Rotterdam.
Datum doop 30-01-1746. Geboortedatum 26-01-1746 
Bron:  DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals.

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
de CASEMBROOT, dopen in Rotterdam 29 mei 1754:
Dopeling: Isabelle Charlotte Brustijs.
Vader Jaques Brustijs. Moeder Leonora Benjamine Helmuts.
Getuigen: Jaques Brustijs Fils & Charlotte Regine de Casembroot.
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 29-05-1754. / Geboortedatum: 17-05-1754.
Opmerkingen: getuigen: de vader zelf uit naam van getuige 1 en 2;
getuige 2: grootmoeder van het kind.

Bron: DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals.

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
KAASENBROOT, begraven in Rotterdam 8 juli 1754:
+ Overledene: Charlotta Regina Kaasenbroot;
weduwe van: Nicolaas Helmus.

Plaats Rotterdam. Datum begraven 08-07-1754
Opmerkingen: Zuiderkerkhof;
overledene liet na: 1 meerderjarig kind;
Hofstraat hoek Schavensteeg.

Bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven.

===========================================================

Archiefvondst via website > http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 412.01
Archieftitel: Familie Hudig. / 2. Inventaris.
2.2. Stukken van afzonderlijke personen. / 2.2.1. Familie Hudig.
2.2.1.8. Dirk Hudig (1803-1853) x 1. Pieternella Havelaar (1805-1833),
2. Geertruida Havelaar (1807-1845),
3. Margaretha Francina van Vollenhoven (1817-1892).
2.2.1.8.6. Kinderen. / 2.2.1.8.6.3. Sara Maria Eleonora Hudig.
 kenmerken Familie Hudig. / 244. Ingekomen brieven (met hiaten).
Deels in het Duits en Frans.
Datering: 1848, 1849, 1852, 1854, 1855 en 1870-1887.
NB: - Jan Hudig (1769-1858), 1848-1855 (met hiaten) relaties ten tijde van
Frans-Duitse oorlog (Sara was Rode Kruis-verpleegster), o.a.:
- Jhr. de Casembroot, adjudant des Konings, z.j.
Omvang 1 omslag. / Vindplaats Gemeentearchief Rotterdam.
Website > http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

=================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM www.gemeentearchief.nl
de Casembroot, geboortedatum in Rotterdam 8 aug.1901:
Kind: Samuel Otto de Casembroot.
Vader: Jonkheer Jan de Casembroot.
Moeder: Caroline Wilhelmine Fredrique Louiza Clarion.
Plaats: Rotterdam. Geboortedatum: 08-08-1901.
Opmerkingen: akte nr.7629.
Bron: Rotterdam 1901 i160.

=================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM www.gemeentearchief.nl
Elizabet Praat (weduwe van Jacob Kazenbroot);
zij is overleden in Rotterdam 11 febr.1905:
Overledene: Elizabet Praat, leeftijd 80 jaar.
Vader: Arie Praat. / Moeder: Elizabet van Esch.
Weduwnaar/weduwe: Jacob Kazenbroot.
Plaats: Rotterdam. / Datum overlijden: 11-02-1905.
Opmerkingen: akte nr.813. / Geboorteplaats: Schoorl.
Bron: Rotterdam 1905 a069v.


======================================================

Archiefvondst via website > http://www.archieven.nl/
Inv.: Familie Van Oordt. (1587–1996) / 3356 beschreven archiefstukken.
Gemeentearchief Rotterdam. / Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 
675. Archieftitel: Familie Van Oordt.
1. Inleiding. / 1.7. Bijlage C: Bestuursleden met datum van aantreden,
datum van ere-lidmaatschap en datum van vertrek uit het bestuur c.q. overlijden.
 kenmerken: Jhr. Jan de Casembroot (C5). Erelid: 1943.
Datum van aantreden: 1930; Overleden c.q. afgetreden: [= overlijdensdatum:] 18-9-1964.
Vindplaats Gemeentearchief Rotterdam. Website > http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Zie ook o.a. in voornoemd archief van de Familie Van OORDT:
2. Inventaris. / 2.2. Collectie familiepapieren van de Vereeniging der Familie Van Oordt
2.2.1. Stukken betreffende de familie Van Oordt en haar descendenten
2.2.1.2. Stukken van of betreffende afzonderlijke personen

2.2.1.2.147. C5 VIII-5 Henriëtta Hillegonda van Oordt (1842-1930)
2.2.1.2.147.1. Henriëtta Hillegonda van Oordt en Antoine Daniël Charles Clarion.
 kenmerken Familie Van Oordt.
Inv.nr.1817. Bewijs van inschrijving bij de Burgerlijke Stand te Rotterdam
van de geboorte van Henriëtta Hillegonda van Oordt. /
Datering 1842. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Gemeentearchief Rotterdam.

2.2.1.2.147. C5 VIII-5 Henriëtta Hillegonda van Oordt (1842-1930)
2.2.1.2.147.2. Descendenten. / kenmerken: Familie Van Oordt.
Inv.nr. 1821. Bewijzen van inschrijving bij de Burgerlijke Stand te Velsen
van de geboorte van kinderen van
Henriëtta Hillegonda van Oordt en Antoine Daniël Charles Clarion.
Datering: 1869, 1879. / Omvang 2 stukken.
Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

2.2.1.2.147. C5 VIII-5 Henriëtta Hillegonda van Oordt (1842-1930)
2.2.1.2.147.2. Descendenten. / kenmerken: Familie Van Oordt.
Inv.nr.1822. Bewijs van vaccinatie van
Carolina Wilhelmina Frederika Louisa Clarion.

Datering 1880. NB: Dochter van Henriëtta Hillegonda van Oordt.
Omvang 1 stuk. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.
Website > www.gemeentearchief.rotterdam.nl
[Zie verder bijv. o.a.: Nederland's Adelsboek.]

====================================================================

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingva**vz**v *d)

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): 1.

=======================================================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, gemeente Westland (prov. Z-H);
See further on this website, familytrees: Casembroot, municipality of Westland (prov. Z-H):

> CASEMBROOT - Westland (The Netherlands)

=========================================================

home