HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (10); previous page (10).

< Casembroot, etc.: Index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

=====================================================================

Bron: CBG, Dossier (de) Casembroot, losse aantekeningen;
door J.Ch.J. Kazenbroot, collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot:

Dordrecht: datum 6 April 1702.

Attestatie gegeven
Godevaert Casembroot,
j.m., [= jongeman: ongehuwd.]
vertrek na Batavia.

================================================

Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Collectie microfiches: Bloys van Treslong Prins; Landsarchief Batavia.
(datum-volgorde op deze pagina div. oude archiefbronnen: 18e eeuw)


• 1724, 1725, 1729 Batavia
Casembroodt, Athonia Anna
x [= echtgenote van]: J. W. van der Brugghen
Zij is hieronder 3x vermeld als voren en als doopgetuige bij het dopen
van een kind te Batavia in de jaren 1724, 1725 en 1729, als volgt:
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• datum: 16-1-1724 [= 16 jan.1724.] / B.S. Bat.: nr.19.
• datum: 29-5-1725 [= 29 mei 1725.] / B.S. Bat.: nr.19.
• datum: 24-4-1729 [= 24 apr.1729.] / B.S. Bat.: nr.28.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1743 Batavia
Casembroodt, Athonia Anna
x [= weduwe van]: Jacob Willem van der Brugghen
Zij is hieronder 1x vermeld als weduwe en doopgetuige bij het dopen
van een kind te Batavia in het jaar 1743 (incl. alle aantekeningen, als volgt):
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• wed.Emants / 16-12-1753 [= 16 dec.1753] / B.S. Bat.: nr.28.
• wed. Van Goens / 3-11-1748 [= 3 nov.1748] / B.S. Bat.: nr.28.
wed. Van der Brugghen / ..-2-1743 [= in febr.1743] / B.S. Bat.: nr.28.
• wed. Lambrechts / 28-9-1768 [= 28 sept.1768] / B.S. Bat.: nr.39.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1746 Batavia
Casembroodt, Anna Anthonia;
weduwe van kap. mil.: Jacob Willem van der Brugghen
te Rembang [? Rem?...: moeilijk leesbaar, daarna jaartal=] 1746.
(bron: ? [NOI? vermoedelijk ? Not part.? of port.] ald. nr.59.)
(Ook genoteerd, nog meer bronnen of publicaties: Nav. L.)

• 1749 Batavia
Casembroot, Anthonia Anna;
weduwe Van der Brugghen
- Jaartal: 1749, te Batavia;
Brieven hand. [= ?].
(Bron: Fam. nr.186, nr.77, 79.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1750 Batavia
Casembroot, Anthonia;
weduwe Jacob Willem van der Brugghen
- Testament in Testamentenregister van Batavia: 1751/3, folio 150
d.d. 10-1-1750 [= 10 januari 1750.]
> van haren zoon Dirk Willem van der Brugghen x C.E. Ribbens.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1750 Batavia
Casembroodt, Anthonia Anna
- attestatie de vita: Notaris Domburg;
datum 20-10-
1750 [= 20 okt.1750] nr.4948.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

 


Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.


===============================

• 1753 Batavia
de Casembroot, Petronella
(in Holland).
Zij is 1x vermeld als doopgetuige bij het dopen
van een kind te Batavia
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.
[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• wed.Emants / 16-12-1753 [= 16 dec.1753] /
B.S. Bat.: nr.28.
(Ook genoteerd: Nav.;
mogelijk afkorting van tijdschrift:
Navorscher.)


=================================================

Zie elders op deze website kazenbroot.nl diverse familierelaties De Casembroot
=> Ploos van Amstel; zie tevens fam. Meijn op website www.archieven.nl
betreft Spanbroek.

CBG collectie: Index registratienummers (Oost-Indische bronnen) Blad: 633;
met bijbehorende beschrijvingen en uitgifteplaatsen en -data (waar en wanneer
het stuk is opgemaakt); door Kirsten Hulsker, Karen Kleijn en Anna Leeflang.
(Den Haag 2008). http://194.171.109.12/download/cbg_index_regnrs_oib.pdf
Zie pag.634 van 712: VIBDNIO18370.
Stukken betreffende de erfporties van Jacoba Verleng, gehuwd met Johannes
Ploos van Amstel junior, en Anna Maria Meijn, tevens als voogdes van zoon
Johannes Jacobus Verleng, uit de nalatenschap van vader en echtgenoot
Jacobus Verleng. Deels uittreksels en een afschrift, 1751-1753.
Deels in slechte staat.
Datum/Uitgifteplaats: 26-56-1756/11-56-1756/Amsterdam.Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.


• 1766, 1768 Batavia
Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
Zij is 2x vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind te Batavia
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• Datum 16-4-1766 [= 16 apr.1766] / B.S. Bat.: nr.39.
• Datum 28-5-1768 [= 28 mei 1768] / B.S. Bat.: nr.39.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1768 Batavia
de Casembroot, Jan Hendrik
Hij is vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind
met familienaam Van Santen, te Batavia op 28-5-1768 [= 28 mei 1768].
(Bron: B.S., Bat. [= Burgerlijke Stand Batavia] nr.39.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1768 Batavia
de Casembroot, Jan Louis
Hij is vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind
met familienaam Van Santen, te Batavia op 28-5-1768 [= 28 mei 1768].
(Bron: B.S., Bat. [= Burgerlijke Stand Batavia] nr.39.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1784, 1785 Batavia
de Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
- Testament in Testamentenregister 1784 Landsarchief Batavia:
Semarang: folio 85, datum 20-6-1785 [= 20 juni 1785].
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1786, 1787 Batavia
de Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
Zij is dood 21-2-1787 [= haar overlijdensdatum 21 febr.1787.]
- Testament in Testamentenregister 1786/7 Landsarchief Batavia:
Semarang: folio 65, datum 30-6-1786 [= 30 juni 1786].
(Mogelijk ook in bron als boven: Nav.; afk.?: tijdschrift: Navorscher.)Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

=======================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.12; continued on page 12.

=================================================

home