HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


< Casembroot: vorige pagina (1);
previous page (1).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 (de) CASEMBROOT & CASENBROOT,
in Nederland & Vlaanderen 15e - 17e eeuw:

15e eeuw / 15th century:

Genealogie van het adellijke geslacht (de) Casembroot is vermeld in vele publicaties met spellingvariaties zoals (Latijns 17e eeuw) in Vlaanderen: Caessembrodius; (Nederland/België): Casembroot, De Casembroot, Van Casembroot, Casenbroot.
Zie verder elders op deze website. Hieronder een andere familie in Vlaanderen: Pieter of Pierre CASENBROOT als oudstbekende familie met deze naam in Vlaanderen: CASENBROOT sedert (1426? of mogelijk juister) 1436 vermeld in de Nederlandse taal.
Genealogy of the noble family (de) Casembroot is mentioned in many publications with spellingvariations such as (Latin 17th century) in Flanders: Caessembrodius; (The Netherlands/Belgium): Casembroot, De Casembroot, Van Casembroot, Casenbroot.
See further elsewhere on this website. Below another family in Flanders: Pieter or Pierre CASENBROOT as oldest known family with this name in Flanders: CASENBROOT since 1426 mentioned in the Dutch language.

Pieter CASENBROOT (*1426?=*1436), kunstschilder in Vlaanderen.
Geen nakomelingen bekend; mogelijk lid van een kunstschildersfamilie
CASEMBROOT of CASENBROOT (diverse spellingsvariaties);
Pieter is ook vermeld in de Franse taal als Pierre;
deze voornaam is vertaald in het Engels als Peter,
ook mogelijk in kerkregisters is Petrus.
CASEMBROOT of CASENBROOT, etc.
No descendants are known of the painter-artist in Flanders,
probably member of a painter-artistic family
CASEMBROOT or CASENBROOT (various spellingvariations);
Pieter is also mentioned in the French language as Pierre;
this first name is translated in English as Peter,
also found in churchrecords is Petrus.
CASEMBROOT or CASENBROOT, etc.

Het volgende uit archief RKD: website databases http://www.rkd.nl
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:

Naam: Meester van de (Brugse) Legende van de H. Ursula.
Naamsvarianten:
• Meister der (Brügger) Ursula-Legende.
• Meester van de Legende van de H. Ursula.
• Meester van de Ursula-legende.
• Casenbroot, Pieter.

[Opmerking: De Meester van de (Brugse) Legende van de H. Ursula
is door de Brugse historicus A. Janssens geïdentificeerd met Pieter Casenbroot
(zie bij literatuur: Janssens 2004).]

Man/vrouw/groep: man.
Nationaliteit/school: Zuid-Nederlands (vóór 1775)
(> Thesaurus = betreft de term: Zuid-Nederlands (vóór) 1775.
Domein: nationaliteit.
Beschrijving: Behorende tot het Zuidelijke deel der Nederlanden.
In deze database is deze 'nationaliteit' ingevoerd bij kunstenaars
die vóór 1775 zijn geboren in wat nu België is.
[Ruimere term: Belgisch, zie vnd. Thesaurus. > Gebruikt voor: Vlaams.
Bij de term: Belgisch > is vermeld bij Nauwere term: Zuid-Nederlands (vóór 1775).]
Zie verder op vnd. website van RKD, 1x zoekresultaat betr.: Pieter Casenbroot.
Tevens: 64x hits > zoekresultaten in RKD images en 1 hit in RKD library.
Betreft: Pieter CASENBROOT ook vermeld op vnd. website RKD:
Geboorteplaats [niet vermeld], geboortedatum: 1436.
Sterfplaats Brugge (zie toelichting op RKD-website),
sterfdatum 1504–1505:
sterfjaar van Pieter Casenbroot: tussen 24 juni 1504 en 24 juni 1505

(zie bij literatuur: Janssens 2004, pagina 289).
Plaats/periode van werkzaamheid:
Brugge
(zie toelichting op RKD-website), ca.1470–1500;
Pieter Casenbroot wordt in 1460 ingeschreven als meester
bij het Brugse ambacht van de beeldenmakers en zadelaars

(zie bij literatuur: Janssens 2004, pagina 289).
Kwalificatie: schilder. (zie toelichting RKD-website).
Onderwerp (met toelichtingen op RKD-website): religie, portretten, stillevens.
Opmerking: Pieter Casenbroot was tussen 1453 en 1456 in de leer bij
de Brugse schilder Arnoud Mol (zie bij literatuur: Janssens 2004, pagina 289).

Naslagwerk: Thieme/Becker 1907-1950 [zie toelichting RKD-website]:
deel 37 (1950) [1950], p.335 (als: Meister der (Brügger) Ursula-Legende).
RKD-website > Recordnummer: 112129.
Zie vnd. RKD-website voor meer bijzonderheden: Literatuur, etc.

Mijn samenvatting/conclusie voor genealogie kunstschilder Pieter CASENBROOT
(in publicaties ook met voornaam in de Franse taal, familienaam ook: CASEMBROOT),
geboren in het jaar 1436 (volgens andere publicaties 1426, geb./afk. Vlaanderen),
kwalificatie schilder, in 1460 ingeschreven als meester in de stad Brugge, Vlaanderen,
bij het Brugse ambacht van de beeldenmakers en zadelaars.
overleden in 1504 of 1505 (tussen 24 juni 1504 en 24 juni 1505).
Bijz. over zijn nationaliteit, geslacht: zie boven, ook meer over zijn naam:
Meester van de (Brugse) Legende van de H. Ursula.

=================================================

15e eeuw in Nederland / 15th century in The Netherlands:

Ook vermeld in de databases op website http://www.rkd.nl
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
diverse spellingvariaties van CASEMBROOT, zoals:

RKD archief: naam "artists" (alleen 1x zoekresultaat bij deze categorie):

Naam: Caesembrood.
(Naamsvariant: Caesbruut.)
Nationaliteit/school: Nederlands.
Werkzame periode: 1453–1459
op.
Naslagwerk: Witt Checklist 1978.
Standplaats: ONS/Witt-microfiches.
RKD-website > Recordnummer: 14684.

Mijn opmerking: Zie boven bij kunstschilder Pierre of Pieter CASENBROOT.
Deze informatie lijkt ook betrekking te hebben op voornoemde:
Meester van de (Brugse) Legende van de H. Ursula.
Mijn voorzichtige conclusie, zoals hierboven vermeld RKD-archief op website:
"Opmerking: Pieter Casenbroot was tussen 1453 en 1456 in de leer bij
de Brugse schilder Arnoud Mol (zie bij literatuur: Janssens 2004, pagina 289)."

=========================================================

 

17e eeuw in Vlaanderen & Sicilië (Italië) / 17th century in Flanders & Sicily (Italy)
Abraham CASEMBROOT (CASEMBROODT, CASEMBROT, CASENBROOT)
(1573/1593–1658):

Abraham CASEMBROOT, Ned. consul te Sicilië, kunstschilder (Sicilië)

Abraham CASEMBROOT, consul in Sicilië, wordt vermeld in het tijdschrift Oud Holland,
Jaargang / Volume 109-1995 Nr. 1/2, (blz. 32 e.v.) in het artikel van de auteur Annemarie Beunen,
titel: Abraham Casembroot, een Nederlandse schilder in het Sicilië van de zeventiende eeuw.
Oud Holland: Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis /
Quarterly for Dutch Art History.
Uitgave van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 's-Gravenhage. /
Published by the Netherlands Institute for Art History, The Hague. (ISBN: 0030-672X.)

Abraham CASEMBROOT, hierboven vermeld, is vermoedelijk een nakomeling
uit de adellijke familie (de) Casembroot, stamboom elders op deze website.

Abraham CASEMBROOT, ook genaamd Abraham CASEMBROODT,
later in Italië tevens onder andere bekend als Abramo CASEMBROT,
(zijn geloof  kennelijk 'geref., niet-RK') gehuwd in de 17e eeuw met
een Italiaanse vrouw uit een voorname familie (religie RK).
|
Een zoon, bijzonderheden onbekend,
vermoedelijk geboren (verm. gedoopt) op Sicilië:
(voornaam: NN = onbekend] CASEMBROOT ?!,
* Sicilië; wsch. rk gedoopt aldaar in de 17e eeuw).

Behalve dossiers en literatuur bij RKD te Den Haag persoonlijk geraadpleegd,
alsook andere archiefdossiers en bibliotheekboeken/-tijdschriften (CBG, KB),
het hiernavolgende overgenomen van de website van RKD databases, een selectie
(zie verder meer gegevens op deze website RKD > http://www.rkd.nl/):

Naam:
Casembroot, Abraham.
(14 hits [=zoekresultaten] in RKD images {*}, 0 hits in RKD library).
Naamsvariant:
Casembrot, Abraham,
Casembroodt, Abraham,
Casenbroot, Abraham.
Man/vrouw/groep: man.
Nationaliteit/school {*): Zuid-Nederlands (vóór 1775), Italiaans.
Geboorteplaats/-datum {*}: Brugge, 1573–1593;
voor of in 1593 (in 1658 is hij de 65 reeds gepasseerd), mogelijk in Brugge.
Sterfplaats/-datum {*):Messina 1658.
Plaats/periode van werkzaamheid {*}: Messina 1623–1658.
Vanaf 1623/1625, van 1649 tot 1658 consul
van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Kwalificatie {*}: prentkunstenaar, schilder, tekenaar.
Onderwerp {*): marines, landschappen, architectuur (als genre).
Leraar van: Suppa, Andrea.
Naslagwerk: Thieme/Becker 1907-1950, deel 6 (1912), p.113.
Witt Checklist 1978.
Literatuur: A. Beunen, 'Abraham Casembroot, een Nederlandse schilder
in het Sicilië van de zeventiende eeuw', in: Oud Holland 109 (1995), p.32-62.
Standplaats: zie website RKD.
RKD-website, Recordnummer: 15734.
{*} = zie vnd. website RKD: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Vnd. leerling van Casembroot, Abraham:
Zijn familienaam Suppa, voornaam Andrea.
Man/vrouw/groep: man. Nationaliteit/school: Italiaans.
Geboorteplaats/-datum: Messina, 1628.
Sterfplaats/-datum: Messina 1671.
Plaats/periode van werkzaamheid: Messina.
Kwalificatie: schilder, frescoschilder, tekenaar.
Onderwerp: religie.
Opmerking: leerling van B. Tricomi.
Naslagwerk: Bénézit 1976, deel X, p.13.
Thieme/Becker 1907-1950, deel 32 (1938), p.297-298.
Bijz. standplaats, zie RKD-website.
Recordnummer 120262.
RKD-website > http://www.rkd.nl/

==================================================================================================================================

 

> CASEMBROOT, vervolg op blz.3; continued on page 3.

===========================================

home