HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< Casembroot: vorige pagina (2);
previous page (2).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.


==========================================================


In de oudste archiefbronnen / In the oldest archivesources:

CASEMBROOT & CASENBROOT, CASIBROTIUS, CASPEROTUS.
KÄSEBRÖTER, KÄSUNDBROT, KESE UND BROT,
Europa 14e - 16e eeuw / Europe 14th - 16th century:

 

KÄSUNDBROT / Käsundbrot:
in Duitstalig gebied / in country with German language, in 1388:
"Bauern - ÜN. 1388 Herm. K.,
B. zu Riedlingen: HlkrUB. I, 589, 631, u.a."
Bauern = beroepsnaam boeren: boerenbedrijf /
(category names: occupation = farmers: farmstead)
ÜN > Übername:
epithet (familienaam, achternaam, bijnaam, toenaam) /
epitheton (surname, familyname, by-name, nickname)
Herm. K. [Herm. (=Hermann?) Käsundbrot], vermeld in het jaar 1388,
Herm. Käsundbrot is mentioned in the year 1388.
B. zu Riedlingen = burger te Riedlingen / citizen in Riedlingen.

KESE UND BROT / Kese und Brot:
in Duitstalig gebied / in country with German language, 15e eeuw / 15th century:
"In Danzig kommt (15. Jh.) ein "Caspar Kese und Brot gnant" vor: SchL. II, 456.
[= een persoon genaamd / a person named: "Caspar Kese und Brot"]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Danzig

http://www.danzig.de/

Danzig kan verwijzen naar: http://www.gdansk.pl/

Gdansk, stad in Polen die tot 1945 Danzig heette = http://nl.wikipedia.org/wiki/Gdansk

http://www.gdansk.pl/en/article.php?category=453&article=926&history=453:

Vrije Stad Danzig (1807-1814), voormalig land
Vrije Stad Danzig (1920-1939), voormalig land
Danzig (regio), voormalig Regierungsbezirk in West-Pruisen


Caspar KESEUNDBROT:
hij is vermeld anno 1449: in Mecklenburg (Duitsland) ./
he is mentioned in the year 1449 in Mecklenburg (Germany)

http://www.mecklenburg-vorpommern.eu/

http://en.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Augustinus Käsenbort / Kaesenbrot,
geboren ca.1470 in Olmütz in Moravia, overleden op 11 mei 1513.
Hij is ook vermeld als: Augustinus Von Olmutz
( Olomucensis, Olomucius, Olomuncius, Moravus Olomucensis, de Olomucs, )
Hij studeerde vnl. in Padua, in Italië, rechtenstudie voltooid titel Doctor.
Daarna volgde zijn loopbaan in zijn land van herkomst, o.a.:
particuliere secretaris (supremi secretarii, regii auricularis)
van koning Vladislaus van Hongarije en Bohemia.
In verschillende talen zijn biografische publicaties ook in de Engelse taal, bijv.:
(titel) A new general biographical dictionary.
(alfabetische volgorde achternamen) ANS–BAH. /
Projected and partly arrangd by the late Rev. Hugh James Rose, B.D.,
Principal of King's College, Londen. / In twelve volumes. / Vol. II. /
London, 1848. // => google books. // blz.345:
AUGUSTINUS VON OLMUTZ,
(Olomucensis, Olomucius, Olomuncius, Moravus Olomucensis, de Olomucz,)
one of the principal revivers of learning in Moravia.
His family name was Käsenbort, or Kaesenbrot,
and he was born in Olmütz in Moravia, about A.D.1470.
According to the custom of those times, he finished his studies in Italy,
chiefly at Padua, which, for a great many years,
was the common centre of higher cultivation in Europe.
He obtained there the degree of a doctor of law, and on his return to his native country,
was invested with many important offices, ecclesiastical as well as civil.
He was successively made a prebendary of the chapters of Olmütz and Brünn;
and he held the office of private secretary
(supremi secretarii, regii auricularis) to king Vladislaus of Hungary and Bohemia,
in which capacity he was engaged in important affairs of state,
and was able to be occasionally of great service to his learned friends,
such as Bohuslaus ab Hassenstein and others.
With many of the scholars of his day he stood on the most amicable relations.
The most distinguished of his friends were Conrad Celtis, Johannes Cuspinianus,
Joachim Vadianus, and Petreius Aperbach.
Amongst his acquaintance, who were also his countrymen, were Bohuslaus, mentioned above,
Stanislaus and Johannes Turzo, the bishops of Olmütz and Breslau,
Andreas Stiborius, Johannes Schlechta, and Johannes Sturnus;
their names occurring frequently in his dedications of books,  poems, and private letters.
Augustinus was also the friend of the celebrated reformer, Ulrich von Hutten.
When this unfortunate reformer went, for the first time, to Italy, in 1511,
he passed through Moravia,where Augustinus exerted himself in his behalf,
and assisted him with his purse.
Augustinus himself was one of the founders of a literary society,
which was the first ever formed in the Austrian dominions (Sodalitas litteraria Danubiana, Septem-
castrensis Danubiana), which existed before 1490 in Ofen in Hungary, and afterwards in Vienna.
The cabinet of Dresden possesses a golden cup, which was presented by Augustinus to this society.
It is adorned with twenty-two enchased Roman coins, and contains several allegorical figures, besides inscriptios,
and the name and arms of the donor. The works of Augustinus are numerous, and rather important
for the political and literary history of his times and the countries he lived in. The principal are,
Dialogus in Defensionem Poetices ad Johannem Vratisl. Episcop. Venet. 1493.
Quatuor Epistolae contra perfidiam Valdensium, ad Johannem Nigrum, about 1500.
Some more papers of Augustinus on this subject were published together at Leipzig, 1512.
Catalogus Episcorum Olomucensium ad Stanislaum (Thurzonium) Olomuc. Eccl. Pontificem. Viennae, 1511.
He wrote an heroic poem on the deeds of the king of Hungary, most probably Vladislaus
(Conr. Celtis Odoiporic. a Sarmatia per Slesiam, Bocmos et Moravos
in ejusd. libr. amor ii. 13, cit. Böhm, p. 6.)
Other poems of his are mentioned in a letter addressed to him by by Bohuslaus ab Hassenstein,
(Boh. ab Hassenst. Epist. lib. i. p. 69.)
He edited the Tabulae Coelestium Motuum of Johannes Blanchini,
which he inscribed to Andreas Stiborius. Venet. 1495.
A work, De componendis Epistolis, most probably belongs also to his pen.
More of his writings may be still brought to light by the exertions of Bohemian or Moravian literari;
as it cannot be doubted that Augustinus was one of those men of the middle ages,
whose application to, and love for science remained unabated through life.
His open and upright character appears from the many testimonials to that effect,
contained in the letters of his friends. He died suddenly on the 11th May, 1513.
J. G. Böhmii de Augustino Olomucensi, et Patera ejus Aurea, &c. Prag. 1808,
8vo. Ersch und Grüber, Encycl,) //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie zoekmachine google boeken => http://books.google.nl/
Titel van dit boek betreft Fam.(De) CASEMBROOT in later eeuwen in Danzig :

ZUID-NEDERLANDSE KOOPLIEDEN
EN DE OPKOMST VAN DE AMSTERDAMSE STAPELMARKT.
DOOR OSCAR GELDERBLOM.
Gepubliceerd 2000. / Uitgeverij Verloren. 350 pagina's. ISBN:9065506209.
Zie pagina's: 63, 178, 297, 342 = Jacques CASEMBROOT
Pag.63 = Jaques CASEMBROOT,
Hij maakte deel uit van een groep kooplieden uit Brugge
met belangen in het Oostzeegebied. (noot 149: Brulez, "Della Faille", 448.)
Pag.178 = zie voetnoot 314: (...) Jacques CASEMBROOT, afkomstig uit Antwerpen
en Guillame RANS, van oorsprong uit Brugge, handelden tot 1595
onder andere in het Oostzeegebied. (GAA NA 51/10, 12-02-1595).
Pagina 297 = Bijlage 4. betreft o.a.:
CASEMBROOT, Jacques, koopman uit Brugge (1585).
Pagina 342 = Persoons- en plaatsnamenregister:
(rechterkolom) Casembroot, Jacques: 63, 178.
De plaats Danzig is ook vermeld op pag.342, div. pagina's van 37 t/m 245.
Auteursrechtelijk beschermd materiaal; zie verder in dit boek.

======================================================

16e eeuw / 16th century: CASEMBROTIUS

Dutch univ. student in Heidelberg (Duitsland / Germany)
Ludovicus CASEMBROTIUS, van Brugge / from Brugge.


Zie website http://www.dbnl/org
Betreft: Nederlandse studenten, Universiteit Heidelberg.
Uittreksel uit het album der Heidelbergsche hoogeschool.
> Datum 15 augustus 1570. Pagina 62: Nr.831. / Pagina 71: Nr. 152.
Ludovicus Casembrotius
, Brugensis, J.U. Lic.
Met extra informatie bij Nr.152 in het album:
"Onder de zonen van den beroemden Leonardus de Casembroot
van Brugge vind ik dezen niet vermeld."
Vanaf pagina 246 hoofdstuk: Alphabetisch register der Nederlanders studenten
te Heidelberg en te Genève; pagina 248:
Casembrotius (Lud.): H. 152.
---------------------------------------------------------
Ook informatie over wetenschappelijke graden aan vreemdelingen te Heidelberg
is vermeld op vnd. website: pagina 65: (in Duitschland) te Heidelberg werden
weinigen tot den graad van J.U.D. bevorderd, en juist die zeldzame onderscheiding,
aan erkende bekwaamheid of talenten te beurt gevallen, bleef een eereloon,
waarnaar het de moeite waard scheen te streven. Velen onder onze landgenooten
hebben eerst Heidelberg, later Genève, (of omgekeerd) bezocht; het alphabetisch
register op beide lijsten diene, om hier het onderzoek gemakkelijk te maken.

=========================================================

17e eeuw / 17th century: CASENBROD

uit Duitsland in Nederland / from Germany in The Netherlands:

familienaam in Nederlandse documenten /
familyname in Dutch documents: KASENBROODT, KASEN-BROODT.

Noord-Holland: In de plaats Zaandam, ten noorden van Amsterdam in het jaar 1652.
North-Holland: In the place Zaandam, north of Amsterdam in the year 1652:

• 5-1-1652 = 1 Mei 1652 / 1st May 1652 (Zaandam):
Unknown man, age not mentioned in archive; Luth. church in Zaandam:
"Johannes Jurriaenss KASENBROODT
(probably from Neurenberg, also mentioned as Nuerenberg >
city in Germany), in notary public archive 5757 A 268. /
In Dutch language, index archive:
"Johannes Jurriaenss Kasenbroodt van Neurenberg,
[met adres / with address] Vinkepad te Zaandam, oudste en voorstander
van de Lutherse gemeente te Zaandam.

Inhoud tekst / text: Corn[eli]s Jacopsz Kleijn notaris tot Saandam = Cornelis Dircxz. Kleijn.
{Not.arch. 5757 = Zaandam > Notaris Cornelis Dirxz. Kleijn in Zaandam..
Betr.: Allerhande Akten. Periode 1641 – Jun.1655. > Filmcassette 787. /
Concerns various documents in collection 5757 Cornelis Dirxz. Kleijn, notary public in Zaandam,
prov. North Holland:archivematerial: film-cassette 787 > Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem,
The Netherlands);getuige / witness: Johannes Jurriaenss Kasen-broodt van Neurenburgh,
inz. / concerning: Martijns gemeente tot Amsterdam.
w.g. [was getekend] / was signed:
Jann Jurian Casenbrod
van Nuerenburgh.

=============================================================

 

PIETER CASEMBROOT / CASENBROOT (* geboren/born in 1658, in/ca Mei/May 1658);
vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1672-1674-1676;
voor zijn vertrek naar Duitsland (leeftijd 18, in 1676) / before his departure to Germany (age 18, in 1676).
PIETER CASEMBROOT (vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1677?, 1705 = 47 jaar oud/years old:
zie akte, is dit Pieter geboren in 1658?; see document, is this Pieter born in 1658?).

• Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
(Casembroot, Casenbroot: div. schrijfwijzen).

Betr. (vermoedelijk): stamboom adellijke familie (de) CASEMBROOT
(zie ook op deze website stamboom: genealogie nr.D.-2. / V.d.):

CASENBROOT, Pieter (leeftijd 14 jaar).
> akte = Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar.
(Bron: F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.)
(mijn opmerking: hij is dus geboren omstreeks 1658).

CASEMBROOT, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen).
> akte = Codicilla tot een testament.
Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
(Bron: F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.)

CASENBROOT, Pieter ("op punt van vertrek naar Deutschland").
> akte = Testament.
Kwal(iteit) = Testateur.
(Bron: F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.)
(mijn opmerking: hij is dus op die datum 18 jaar oud.)

• CASEMBROOT, Pieter.
> ONA Den Haag:
(Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.)

N.B.: Betreft waarschijnlijk vier aktes van dezelfde persoon te Den Haag;
zie ook overige archiefbronnen op deze website en elders in de archieven
en publicaties, betr.: de adellijke familie (de) Casembroot / Casenbroot.
(Mogelijk in aug.1676 naar Duitsland bijv. voor academische studie?
Men studeerde ook vroeger niet alleen in Nederland doch ook elders;
vermoedelijk later weer terug in Den Haag of omgeving in Nederland.
Bij het Haags Gemeentearchief  e.e.a. nagaan in oud-notarieel archief.)

====================================================

 

=======================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.4; continued on page 4.

===============================================

home