HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (7);
previous page (7).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jonkheer François de Casembroot.

Jhr. François de Casembroot, geboren te Luik op 26 juli 1817,
trad op 16 november 1832 als adelborst aan het Instituut te Medemblik in dienst,
werd juist veertig jaren later gepensioneerd als Schout-bij-nacht; hij was tot in 1865
adjudant des konings in gew. - werd toen adjudant in buitengewone dienst
en benoemd tot vice-admiraal; overleden te Den Haag op 14 april 1895.

Behalve een aantal brochures en bijdragen over marine-aangelegenheden, schreef hij:
De Medusa in de wateren van Japan in 1863 en 1864, 's-Gravenhage 1865, 2 uitgaven.
(Van dit heldenfeit in de straat van Semonoseki mocht de Admiraal in 1888 den gedenkdag vieren.)

Biografie(ën): F. Jos van den Branden en J.G. Frederiks,
> Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891).
(Bron: DBNL auteur : François de Casembroot.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.

Notariële archieven.

Naam: Kribs, Everdina, wed. van Petré,
Louis Francois en Pitré (Petré ?),
Rosalie Anna Petronella Marie Josephine, gehuwd met Beyer, Aart,
allen wonend te Amersfoort, hebben volmagt op: Casembroot, Jean Louis (in de West Indien)
Akten: Volmagt: 05-08-1844 Js. de Louter
AT 055j003 rep 390
(akte ontbreekt; gegevens zijn uit de index overgenomen)
Opmerkingen: (zoekterm: West-indië)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook o.a.: websitepagina betreft de plaats Den Haag > Casembroot.NL.Utrecht.8.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.9; continued on page 9.

===============================================

home