HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry;
allerlei info: genealogie & heraldiek

 

=====================================================

(ARCHIEF)BRONNEN IN NEDERLAND EN ELDERS

(ARCHIVE)SOURCES IN THE NETHERLANDS AND ELSEWHERE

=====================================================

 

CASEMBROOT; familienamen/familynames:
alle spellingvariaties / spellingvariations C./K.:
CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

=====================================================

 

Zie website & aktes van AVK, ARCHIEF VAN KENNEMERLAND
> NHA, NOORD-HOLLANDS ARCHIEF in Haarlem (The Netherlands)
DIGITALE - STAMBOOM - KENNEMERLAND:

http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/


=> In Kennemerland, Prov. Noord-Holland (the Netherlands):

• inhoud namen / index names : Casembroot.miscellaneous00.html

• voornamen / first names A–G: Casembroot.miscellaneous01.html

• voornamen / first names H–O: Casembroot.miscellaneous02.html

• voornamen / first names P–Z: Casembroot.miscellaneous03.html

=====================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

Hieronder gevonden op de website van het Rijksarchief Noord-Holland:
www.noordhollandsarchief.org/

Vredegerechten Haarlem en omgeving:
Vredegerecht Bloemendaal, toegang 39, jaartallen 1812, 1813, 1814, 1815;
met veel relevante achternamen zoals: Kaasenbrood & Kasenbrood en (familie-)relaties.

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous04.html

====================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

hieronder volgt mogelijke relevante informatie van archieven, etc.
See familytree Casembroot Duynmeyer elsewehere on this website;
below follows possible relevant information from archives, etc.

> website http://www.archiefalkmaar.nl/

DTB-dopen gereformeerd, kinderen met voornaam letter A:

http://www.archiefalkmaar.nl/dtbalk/rk/doopb.htm

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous05.html

===================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

> website http://www.archiefalkmaar.nl/

http://www.archiefalkmaar.nl/dtbalk/rk/doopb.htm

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous06.html

===========================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

GenLias website http://www.genlias.nl

familietak Casembroot Duynmeyer; familienamen (C/K)a(a)(s/z)enbroo(d/t)
met name betreft relaties, relevante gegevens voor de stambomen en relaties.

pagina / page: Casembroot.miscellaneous07.html

====================================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

• Familienaam CASEMBROOT, met spellingvariaties.
• Familyname CASEMBROOT, with spellingvariations.

> BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT
>> Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken 1623 – 1783; Burgerlijke Stand 1925

> BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM
>> Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken 1604 – 1754

pagina / page: Casembroot.miscellaneous08.html

================================================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

pagina / page: Casembroot.miscellaneous09.html

Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken & Burgerlijke Stand gegevens
uit de openbare archiefbronnen DTB & BSt in Nederland

 

CASEMBROOT

den Casembrod, de Casembroet, Casembrood, de Casembroot, De Casembroot,
Kaas en Brood, Kaasenbrood, Kasembrood, Kazenbrood, Kazenbroot,

Pancras
Kaas en Brood = Pancras: patroniem/patronymic.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)

Nederland, alle variaties van de familienaam vanaf voor ca.1800 (tot >):
zoals vermeld in de officiële Nederlandse archieven in Nederland, index > Genlias.
Incl. andere mogelijk relevante familienamen.

The Netherlands, all variations of this surname from approx. before c.1800 (until >):
as mentioned in the official Dutch archives in The Netherlands, index > Genlias.
Incl. other relevant surnames.

N.B.: De voornamen, patroniemen, familienamen, plaatsen, data, etc.
(zoals hierboven en elders op deze website), worden of zijn vergeleken
met archiefbronnen - indien mogelijk - zoals (Index) Parish records en Burgerlijke Stand Registers:
Geboorteaktes, Huwelijken (incl. echtscheidingen), Overlijdensaktes en Memories van successie
(Overledenen).

Voor meer informatie zie de Nederlandse website met archiefbronnen voor genealogie:
GENLIAS database > http://www.genlias.nl

Note: The first names, patronymics, surnames, places, dates, etc.
(such as mentioned above and elsewhere on this website), are or have been compared
with archivesources - if possible - such as (Index) Kerkregisters and Civil Registers:
Birthcertificates, Marriages (incl. divorces),
Deathcertificates and Death duties files
(Deceased).
For more information see the Dutch website with archivesources for genealogy:
GENLIAS database > http://www.genlias.nl

pagina / page: > Casembroot.miscellaneous09.html

====================================================================
=======================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

zie volgende pagina / see next page:
> Casembroot.miscellaneous00.html

==================================

home