HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Kasteel / Castle "Marquette", Heemskerk, Prov. Noord-Holland.
(Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

CAASENBROOD, CASEMBROOD, CASEMBROOT, DE CASEMBROOT, KAAS EN BROOD, KAASENBROOD, KASENBROOD, KAZENBROOD, KAZENBROOT, een-name studie, inclusief varianten C/K, ook namen van beroepen en plaatsen; one-name study, including variations C/K, also names of professions and places. / Zie ook vorige pagina / See also previous page: Casembroot.miscellaneous.html

index pagina / index page:

=> Genealogie Casembroot Duynmeyer, stambomen I - II - III - IV.

=> Genealogy Casembroot Duynmeyer, familytrees I - II - III - IV.

N.B.: Fam. III. Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer – De Wit: met nakomelingen
=> vanaf 1947 familienamen: Caasenbrood, Casenbrot, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot;
na 1962 in alle landen (stamboom III.): Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazebroot, Kazenbroot.
De vele nakomelingen zijn ook vermeld in de andere archieven van Noord-Holland,
zoals Alkmaar en Amsterdam; ook elders in Nederland en in andere landen.
Niet iedereen met deze namen zijn vermeld in onze stamboom; om die reden is deze index gemaakt.
Er zijn ook personen met deze namen van andere families; elders vermeld op deze website.
Voor genealogie "(de) Casembroot": zie hierna en elders op deze website (incl. heraldiek).


Note: Fam. III. Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer – De Wit: with descendants
=> from 1947 familynames: Caasenbrood, Casenbrot, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot;
after 1962 in all countries (familytree III.): Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazebroot, Kazenbroot.

The many descendants are also mentioned in other archives of Noord-Holland (North-Holland),
such as Alkmaar and Amsterdam; also elsewhere in the Netherlands and in other countries.
Not everyone with these names are mentioned in our familytree; for that reason this index is made.
There are also persons with these names of other families; mentioned elsewhere on this website.
For genealogy "(de) Casembroot": see below and elsewhere on this website (incl. heraldry).

DE CASEMBROOT

In: Bloemendaal (Noord-Holland)


• Henriette Otteline de Casembroot.

=> Genealogie/Genealogy: de Casembroot.

 

• Constance Justine Charlotte de Casembroot.

=> Genealogie/Genealogy: de Casembroot.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hieronder volgt Elisabeth, geen familie van mijn voorouders;
haar achternaam is niet correct in deze overlijdensakte
van haar zoon Cornelis Coster.
Below follows Elisabeth, no family of my ancestors;
her surname is not correct in this deathcertificate
of her son Cornelis Coster.

Elisabeth Kaas en brood
=> Kaaskooper(s), x Gerrit Coster / Koster.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

KAAS EN BROOD; in gemeente / municipality Wijk aan Zee en Wijk aan Duin:

overledene Cornelis Coster, 69 jr, geb. Avenhorn.
vader Gerrit Coster, moeder Elisabeth Kaas En Brood.
plaats Wijk aan Zee, datum overlijden 19 jan.1829 (Wijk aan Zee)
bron Kennemerland Wijk aan Zee, jaar 1829 nummer 1v.
haarlem.digitalestamboom.nl/familysearch.org, Netherlands civil reg. Noord-Holland.
Wijk aan Zee, overlijden 1817-1842, image 97 of 199: index 1 j. tafel jaar 1829
namen en voornamen der overledenen / datums der actens
Coster / Cornelis / 20 januari // Image 90 of 199 =
Den 20sten dag der maand januari van 't jaar 1829 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van overlijden van Cornelis Coster, overleden den 19den januari ten een ure, des morgens,
oud negenenzestig jaren, wonende en overleden te Wijk aan Zee, van beroep tapper,
geboren te Avenhorn, zoon van Gerrit Coster, en Elisabeth Kaas en brood.
Op de verklaring van Klaas Ariesz Sap, bekende van de overledene, oud 45 jaren,
wonende te Wijk aan Zee, van beroep dagloner,
en van Jan Roos, wonende te Wijk aan Zee, van beroep schulper, oud 54 jaren,
bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de tweede declarant,
verklarende de eerste niet te kunnen schrijven,
bevestigd, ingevolgde Wet door mij ondergeteekende Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin.
(w.g.: Jan Roos.) / C: Karshoff. //

= = = = = = = = = = = = = = = =

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Digitale Stamboom Kennemerland / Digital Family Tree Kennemerland
=> Digitale Stamboom van het Noord-Hollands Archief in Haarlem;
website: index => haarlem.digitalestamboom.nl,
plaatsen incl. voormalige gemeenten / places incl. former municipalities:

Aalsmeer, Bennebroek, Berkenrode, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Houtrijk en Polanen, Schoten, Spaarndam, Spaarnwoude,
Thamen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Wijk aan Zee en Duin, Zandvoort, Zuid-Schalkwijk.


Zie ook website / See also websites: www.noord-hollandsarchief.nl, www.genlias.nl,
voor genealogie, etc. / for genealogy, etc.: websites CBG => www.cbg.nl, www.ngv.nl;
bronnen, prov. Noord-Holland => vpnd.nl, www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
resources, prov. Noord-Holland => vpnd.nl, www.geneaknowhow.net/digi/resources.html


====================================================================

Om de familietakken te kunnen identificeren zie hieronder "Casembroot Duynmeyer",
twee takken IV.a.=tak A. Jacob, zijn broer IV.b.=B. Roelof, hun vader is C.-II.=>III..
To be able to identify the family branches see below "Casembroot Duynmeyer",
two branches IV.a.=A. Jacob, his brother IV.b.=B. Roelof, their father is C.-II. => III.:

Fam. CASEMBROOT / KASENBROODT, DUYNMEYER - DE WIT:

C.: II.-11./ III. Pancras Pieterse (Heemskerk 1723 – Heemskerk 1790) Casembroot Duynmeyer,
("Bank": Banckeris Pietersz. Kasenbroodt),

(zoon van C.: I.-3. / C.-II.  Petrus Pietersen (Castricum 1677 – Heemskerk 1728) => Casembroot Duynmeyer, "de oude": Pieter Pietersz. Kaasenbroot, en van Anna Jans (bij haar huwelijk jonge dochter te Castricum, overleden te Heemskerk als 2x weduwe; zij hertrouwde op oudere leeftijd en overleefde ook haar tweede echtgenoot in de plaats Heemskerk).


De weduwe Anna Jans is vermeld een akte van 6 nov.1732 als:
"huurder of pachter van de duinen tussen Wijck op Zee en Egmond, eigendom van familie De Graaff,
kinderen van wijlen Jan de Graaff, Heer van Suyd Polsbroeck". Die naam is vermeld met varianten,
Jan de Graaff, is dezelfde als Mr. Johan de Graeff, sedert 1707 heer van Zuid-Polsbroek, zoon van:
Mr. Pieter de Graaf / de Graaff / de Graeff, en Jacoba Bicker, echtelieden; vermeld in diverse archief-
bronnen, collecties van het CBG, KB, KNGGW, NGV, RKD, archiefbronnen en literatuur zoals:
De Vroedschap van Amsterdam (1578-1795) en sites zoals www.gravenophetnet.nl, wikipedia.org;
betreft families die aan elkaar zijn verwant, het huwelijk van neef en nicht:
Pieter de Graeff, en Jacoba Bicker (ter vergelijking met archiefbronnen en sites zoals:
archieven.nl, cbg.nl, gahetna.nl, gravenophetnet.nl, historici.nl, hogenda.nl, kb.nl,
knggw.nl, ngv.nl, rkd.nl, stadsarchief.amsterdam.nl/ )

(schema)

Fam. Jacob Dircksz. de GRAEFF, x Aeltge Cornelisdr BOELENS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dirck Jansz Graef,
koper van onroerend goed in Amsterdam, in de straat: Braak: Oude Braak;
omschrijving Spijker en erf, aan de Nieuwe Zijde. / Verkoper(s):
Claes Garbrantsz, Willem Garbrantsz, Jacob Jansz e.v. Neel Garbrants,
Sijmon IJsbrantsz e.v. Trijn Garbrants, Lijsbeth Garbrants.
(bron Transporten voor 1811, website stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/ )

Jacob Diericsz / Dircksz. Graaf / de Graeff, zijn naam is vermeld met spellingsvarianten zoals:
Jacob Diericsz Graaf (17 sep.1597 te Amsterdam); Jacob Graef (1598, 1603, 1605, 1607, 1614),
Jacob Graeff (1617), Jacop Graef (1599, 1602), Jakob Graeff (1611);
Graef Schepen [= functie: schepen] (1609),
beroep: koopman (1598, 1599), schepen (1602, 1609), burgemeester (1617),
blanco geen beroep vermeld (1603, 1605, 1607, 1611, 1614); enz.enz.

Jacob Diericsz GRAAF, huwde met Aaltje Cornelis BOELENS :
Inschrijvingsdatum: 17-09-1597. (17 sep.1597.) website stadsarchief.amsterdam.nl.
naam bruidegom: Graaf, Jacob Diericsz; naam bruid: Boelens, Aaltje Cornelis,
bronverwijzing: DTB 408, p.229; opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam
(retroacta van de Burgerlijke Stand). Ondertrouwregister: NL-SAA-26345529.


Aaltje / Aeltgen / A(e)ltje(n) Cornelis Boelen(s), haar naam is met diverse varianten vermeld zoals:
Aaltje Cornelis Boelens (17 sep.1597 te Amsterdam),
Aeltge Boelens (rkd.nl, betr. apr.1617 te Amsterdam, twee zonen, tweeling, *, en + apr.1617.)
Aeltgen Boelen (1599, 1602, 1603), Aeltje Boelen (1609, 1614, 1617),
Aeltjen Boelen (1605, 1607, 1611), Altjen Boelen (1598). //

Aeltgen Boelen, zij is overleden vermoedelijk te Amsterdam, dd. ca.1630,?
of later ? sep./okt.1634. (nagaan dezelfde?, website stadsarchief.amsterdam.nl,
begraafregisters voor 1811, ingeschrevene: Boelen, Aeltgen; datum begrafenis:
07-10-1634 ( 7 okt.1634 ); begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk;
bronverwijzing: DTB 1054, p.84vo en p.85. //
> Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam
(retroacta van de Burgerlijke Stand) Begraafregister voor 1811: NL-SAA-9200242. //

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend, o.a. vermeld te Amsterdam in de doopregisters
(godsdienst: Hervormd; doopboeken te Amsterdam in de kerken: Nieuwe Kerk, Oude Kerk).
Vermoedelijk vijf zonen en vijf dochters, totaal tien kinderen, te weten:

• (1e kind, 1e dochter) Angeniet Graef, gedoopt 3 juli 1598, hervormd, Nieuwe Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Angeniet, doopdatum 03-07-1598, bron: 38 p.656;
vader: Graef, Jacob (= Jacob Graef.), koopman, moeder: Boelen, Altjen (= Altjen Boelen.). //

• (2e kind, 1e zoon) Cornelijs Graef, gedoopt 24 september 1599, hervormd, Oude Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Cornelijs, doopdatum 24-09-1599, bron: 3 p.202;
vader: Graef, Jacop (= Jacop Graef.), koopman, moeder: Boelen, Aeltgen (= Aeltgen Boelen.). //
Cornelis de Graeff, geb.15 okt.1599, Heer van Zuid-Polsbroek, o.a. burgemeester van Amsterdam 1643/1662,
hij was onder andere eigenaar van de hofstede Soestdijk, overleden te Amsterdam, begr. aldaar 4 mei 1664, in de Oude Kerk, zie www.gravenophetinternet.nl/, hij huwde verm. tweemaal, zijn eerste huwelijk op 1 nov.1633 met: Geertruid Overlander, overleden 7 jan.1634, geen kinderen; hij hertrouwde als weduwnaar op 14 aug.1634 met: Catharina Hooft, waarbij twee kinderen bekend zijn, de zonen: Pieter de Graeff en Jacob de Graeff. (Zie hierna.)

• (3e kind, 2e zoon) Andrijs Graef, gedoopt 18 april 1602, hervormd, Oude Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Andrijs, doopdatum 18-04-1602, bron: 4 p.29;
vader: Graef, Jacop (= Jacop Graef.), schepen, moeder: Boelen, Aeltgen (= Aeltgen Boelen.). //

• (4e kind, 2e dochter) Agniesgen Graef, gedoopt 13 november 1603, hervormd, Oude Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Agniesgen, doopdatum 13-11-1603, bron: 4 p.78;
vader: Graef, Jacob (= Jacob Graef.), moeder: Boelen, Aeltgen (= Aeltgen Boelen.). //

• (5e kind, 3e zoon) Heijnrik Graef, gedoopt 27 februari 1605, hervormd, Oude Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Heijnrik, doopdatum 27-02-1605, bron: 4 p.118;
vader: Graef, Jacob (= Jacob Graef.), moeder: Boelen, Aeltjen (= Aeltjen Boelen.). //

• (6e kind, 3e dochter) Wendel Graef, gedoopt 23 september 1607, hervormd, Oude Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Wendel, doopdatum 23-09-1607, bron: 4 p.214;
vader: Graef, Jacob (= Jacob Graef.), moeder: Boelen, Aeltjen (= Aeltjen Boelen.). //
(Mogelijk dat Wendel in andere bronnen of publicaties vermeld is met voornaam: Wendela.)

• (7e kind, 4e dochter) Stijntje Graef, gedoopt 18 januari 1609, hervormd, Nieuwe Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Stijntje, doopdatum 18-01-1609, bron: 39 p.174;
vader: Schepen, Graef (= Graef, [beroep] schepen.), moeder: Boelen, Aeltje (= Aeltje Boelen.). //
(Mogelijk dat Stijntje in andere bronnen of publicaties vermeld is met voornaam: Christina.)

• (8e kind, 4e zoon) Andries Graeff, gedoopt 22 februari 1611, hervormd, Nieuwe Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Andries, doopdatum 22-02-1611, bron: 39 p.244;
vader: Graeff, Jakob (= Jakob Graeff.), moeder: Boelen, Aeltje (= Aeltje Boelen.). //

• (9e kind, 5e dochter) Jannetje Graef, gedoopt 15 juni 1614, hervormd, Nieuwe Kerk te Amsterdam.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl/) kind: Jannetje, doopdatum 15-06-1614, bron: 39 p.353;
vader: Graef, Jacob (= Jacob Graef.), moeder: Boelen, Aeltje (= Aeltje Boelen.). //

• (10e kind, 5e zoon) Jan Graeff, geb.7 apr.1617 te Amsterdam, gedoopt aldaar 9 april 1617,
hervormd, Oude Kerk te Amsterdam. (bron rkd.nl, IB-nr 45057; en stadsarchief.amsterdam.nl/)
kind: Jan, doopdatum 09-04-1617, bron: 5 p.213; vader: Graeff, Jacob (= Jacob Graeff.),
burgemeester [van Amsterdam], moeder: Boelen, Aeltje (= Aeltje Boelen./Aeltge Boelens),
hij is overleden 9-11 apr.1617 te Amsterdam, begr. ald.11 apr.1617, tweelingbroer van 11e kind. //
• (11e kind, 6e zoon) zoon, waarschijnlijk het jongste tweelingbroertje met vnd 10e kind, 5e zoon,
7 apr.1617 te Amsterdam, hij is vermoedelijk niet gedoopt aldaar, overleden tijdens of kort na zijn
geboorte aldaar te Amsterdam, zoon van burgemeester Jan Dirckz. de Graeff, en Aeltge Boelens,
(bron website rkd.nl, betr. schilderij panneel olie, rechthoekig, afm.: 71.60 cm (h) x 52.50 cm (b),
gesigneerd: niet gemerkt, anno 1617. / identificatie: opschrift, vererving, wapen. / verblijfplaats:
openbare collectie, naam: Muider slot, plaats Muiden (NL), eigenaar: openbare collectie,
naam: Rijksmuseum, plaats Amsterdam (NL); referentienummer: inv. SK-A-981 1884. /
documentatie = reproductie doos: XVIIA, plaats: GRAEFF, reproductie soort: afbeelding,
documentatie: literatuur, afbeelding. / beschrijving = zie verder rkd.nl. / IB-nr.45057.
Object = Herkomst: Slot Ilpensteyn. Links- en rechtsboven: wapen De Graeff. /
Beschrijving: ingebakerde tweeling, zoontjes van vnd. echtelieden: De Graeff.) //

= = = = = = = = = = =

(Website stadsarchief.amsterdam.nl, DTB, doopregisters.) kind: Pieter (= Pieter de Graef.),
doopdatum 17-08-1638 (= 17 aug.1638.), kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd;
vader: [de] Graef, Cornelis (= Cornelis de Graef.), moeder: Hooft, Catrijna (= Catrijna Hooft.);
bron: 42 p.95. //
Mr. Pieter de Graeff (1638-1707), vrijheer van Zuid-Polsbroek, heer van Purmerland en Ilpendam, kasteelheer van Ilpenstein (het kasteel Ilpenstein is ook bekend als het Huis te Ilpendam en ook genaamd Hof te Ilpendam),
oudste zoon van Cornelis de Graeff, en (diens tweede echtgenote) Catharina Hooft, echtelieden.
Voornoemde Mr. Pieter de Graeff (1638-1707) is gehuwd 11 apr.1662 op kasteel Ilpensteyn te Ilpendam (dit huwelijk is beschreven in de bekende werken van Vondel, deel 9, 1660-1663, auteur, dichter Joost van den Vondel (1587-1679), zie verder www.dbnl.org, en sites zoals historici.nl, rkd.nl, cbg.nl/); huwelijk van neef en nicht:
Mr. Pieter de Graeff, huwde met:
Jacoba Bicker (1640-1695), zij is begraven op 4 juli 1695 te Amsterdam, in de Oude Kerk aldaar, dochter van de echtelieden: Jan Bicker, en Agneta de Graeff.
Uit dit huwelijk van Mr. Pieter de Graeff, en Jacoba Bicker, zijn de volgende kinderen bekend (in bewerking) :
Cornelis de Graeff (z.v. Pieter de Graeff, en Jacoba Bicker), geb.1671, heer van Purmerland en Ilpendam;
hij woonde op het kasteel: Hof te Ilpendam en was kanunnik van de St Pieter te Utrecht (tot 1709), ongehuwd overleden, begraven te Amsterdam, in de Oude Kerk op 16 feb.1719; geen nakomelingen bekend. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Website stadsarchief.amsterdam.nl, DTB, doopregisters.) kind: Jacob (= Jacob de Graef.),
doopdatum 29-06-1642 (= 29 jun.1642.), kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd;
vader: [de] Graef, Cornelis (= Cornelis de Graef.), moeder: Hooft, Catharina (= Catharina Hooft.);
bron: 42 p.312. //

Mr. Johan de Graeff, ook Jan de Graeff, geboren op 29 oktober 1673 te Amsterdam, vrijheer van Zuid-Polsbroek. Mr. Johan de Graeff is overleden op 12 april 1714 te Amsterdam
(zoon van Mr. Pieter de Graaff, 1638-1707, vrijheer van Zuid-Polsbroek, heer van Purmerland en Ilpendam, kasteelheer van Ilpenstein (ook bekend als het Huis te Ilpendam of Hof te Ilpendam), en van Jacoba Bicker, 1640-1695; echtelieden neef en nicht gehuwd in 1662, huw.11 apr.1662 op kasteel Ilpensteyn te Ilpendam, beschreven in de werken van Vondel, deel 9, periode 1660-1663, auteur de beroemde dichter Joost van den Vondel (1587-1679), zie verder www.dbnl.org, en sites zoals historici.nl, rkd.nl >
Mr. Johan de Graeff, ook Jan de Graeff (1673-1714), is gehuwd op 11 maart 1709 te Sloten, met:
Joanna Hooft (1678-1738), geboren op 4 maart 1678, overleden op 31 januari 1738
(dochter van Mr. Gerrit Hooft, en van Elisabeth van Geel, echtelieden).

Uit het huwelijk van Mr. (Jan) Johan de Graeff en Joanna Hooft zijn de volgende kinderen bekend:

• dochter: Jacoba Adriana => stadsarchief.amsterdam.nl, DTB-doopregisters, bron: 100 p.34 (oud pag.34; folio 17v) nr.15: kind: Jacoba Adriana, doopdatum 05-03-1710 = 5 maart 1710, kerk: Zuiderkerk, godsdienst: Hervormd; vader: [de] Graaf, Joan (= Joan de Graaf.); moeder: Hooft, Johanna (= Johanna Hooft.);
getuige: Hooft, Gerrit (= Gerrit Hooft.); getuige: Hogeveen, Adriana (= Adriana Hogeveen). //
Jacoba Adriana de Graeff (1710-1745), zij huwde in 1743 met: Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (1715-1779),
hij hertrouwde in 1746 met Elisabeth Hooft (1722-1777). //

• zoon: Gerrit; => stadsarchief.amsterdam.nl, DTB-doopregisters, bron: 69 p.135 (folio 68) nr.2:
kind: Gerrit, doopdatum 27-02-1711 = 27 febr.1711, kerk: Nieuwezijds Kapel, godsdienst: Hervormd;
vader: [de] Graef, Joan (= Joan de Graef.); moeder: Hooft, Joanna (= Joanna Hooft.);
getuige: Hooft, Aagje (= Aagje Hooft.); getuige: Bikker van Swieten, Gerard (= Gerard Bikker van Swieten.). //
Mr. Gerrit de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, heer van Purmerland en Ilpendam (1711-1752), o.a. eigenaar van het Hof te Ilpendam, tweemaal gehuwd, 1e huw.1734 met Maria Elisabeth Sautijn (1719-1736), zijn 2e huw.1739 met Elisabeth Lestevenon (1716-1766). //

• dochter: Elisabet Maria => stadsarchief.amsterdam.nl, DTB-doopregisters, bron: 48 p.184 (folio 92) nr.13:
kind: Elisabet Maria, doopdatum 16-03-1712 = 16 maart 1712, kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd; vader: [de] Graaff, Joan (= Joan de Graaff.); moeder: Hooft, Johanna (= Johanna Hooft.);
getuige: Hooft, Gerrit (= Gerrit Hooft.); getuige: Hooft, Isabella Maria (= Isabella Maria Hooft.). //

• dochter: Alida Joanna => stadsarchief.amsterdam.nl, DTB-doopregisters, bron: 48 p.254 (folio 127) nr.3:
kind: Alida Joanna, doopdatum 04-07-1713 = 4 jul.1713, kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd;
vader: [de] Graaff, Joan (= Joan de Graaff.); moeder: Hooft, Johanna (= Johanna Hooft.);
getuige: Hooft, Gerrit (= Gerrit Hooft.); getuige: Hooft, Alida (= Alida Hooft.). //

• dochter: Agneta => stadsarchief.amsterdam.nl, DTB-doopregisters, bron: 100 p.160 (oud pag.160; folio 81v) nr.18: kind: Agneta, doopdatum 23-06-1714 = 23 jun.1714, kerk: Zuiderkerk, godsdienst: Hervormd;
vader: [de] Graaf, Jan (= Jan de Graaf.); moeder: Hooft, Johanna (= Johanna Hooft.);
getuige: Hooft, Gerrit (= Gerrit Hooft.); getuige: [van den] Bempden, Eugidius (= Eugidius van den Bempden); getuige: [de] Graaf, Agneta (= Agneta de Graaf.). //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hieronder fragmenten van afbeeldingen van het testament van Antje JANS, 8 nov.1760,
weduwe van Jan GIJSEN, en eerdere weduwe van (C.-II.) Pieter CASEMBROOT,
in dit testament vermeld met spellingsvarianten zoals: CASENBROOT, CAASENBROOD.


• 8 Nov.1760: Testament van Antje JANS, weduwe van Jan GIJSEN, eerder weduwe
van (C.-II.) Pieter CASEMBROOT [div. schrijfwijzen, zie testament], op 8 nov.1760
voor notaris Abraham Henry CASTELEYN, ten huize van de testatrice te Noorddorp
in den banne van Heemskerk (testament 3 blz., hierboven een kopie van drie fragmenten).
(Document, collectie/collection: Mrs. M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)


C.-III. Pancras huwde te Heemskerk 1762: Grietje (Margaretha) Janse de Wit, jongedochter van Velsen;
overleden als weduwe te Heemskerk in 1796; oudste kind en dochter van Jan [Johannes] de Wit en Trijntje
[Catharina] Sonneveld, echtelieden te Velsen (na het overlijden van haar moeder: stiefdochter van Antje Symons,
tweede echtgenote van Jan de Wit; wed. Antje de Wit geb. Symons hertrouwde later met Cornelis Gerritsz. Gast).

De erfgenamen (=> kinderen) van C.-III. "Bancras Kaasenbroot" verkochten de ouderlijke woning:

huize "Jachtlust" ook genaamd "Jachtrust" van ouds genaamd "Hengstenburgh", huismanswoning annex Heerenhuis
met een stalling voor koeien en paarden en een buitenstal, aan: Vrouwe Maria Trip, wed. van Jhr Willem Boreel te
Amsterdam, voor totaal ƒ.7300,-- in 1797; deze woning met bijgebouwen werd daarna afgebroken, op die locatie
is thans een grote woonboerderij met bijgebouwen; zie de inrit of oprijlaan is bij Oosterweg nr.2B/2C, tussen het
Kasteel "Marquette" en het "Gedenkteeken: Het Huldtooneel" in Noorddorp, Heemskerk; zie de kaart hieronder:(fragment) oude kaart met ouderlijk huis van de familie Casembroot – de Wit te Noorddorp,
Gemeente Heemskerk: Huize "Jachtlust" of "Jachtrust" van ouds genaamd "Hengstenburgh",
zie inrit tussen woorden Ooster & weg; adres => Oosterweg 2B/2C in de Gemeente Heemskerk,
links (- niet langs of naast -) van de oprijlaan naar Kasteel "Marquette" (Noorddorp),
Gemeente Heemskerk, Provincie Noord-Holland. (coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot).


Zie generatie IV. de kinderen op deze website III. Fam. CASEMBROOT DUYNMEYER
=> CASEMBROOT: CAASEMBROOD / CAASENBROOD / CASEMBROOD / CASENBROOD /
KAAS EN BROOD / KAASENBROOD / KASENBROOD / KAZENBROOD / KAZENBROOT.

Nakomelingen familie tak / Descendants family branch (C.II.-11.): III.

> Casembroot Duynmeyer (gen.IV): de kinderen van III. / the children of III.


III.-7. = zoon / son IV.a. Jacob Kasenbrood (~ Japik Caasenbrood/Casembrood):      
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A. Jacob.                            

III.-9. = zoon / son IV.b. Roelof Kaasenbrood (~ Roelof Casenbrood):
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B. Roelof.

=========================================================

CASEMBROOT
(alle varianten C/K, all variations C/K,
incl. CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAZENBROOT).

Zie verder op deze pagina's / See further on these pages:

• voornamen / first names A–G: Casembroot.miscellaneous01.html

• voornamen / first names H–O: Casembroot.miscellaneous02.html

• voornamen / first names P–Z: Casembroot.miscellaneous03.html

=======================================================

CASEMBROOT
(alle varianten C/K, all variations C/K,
incl. CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAZENBROOT).

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous04.html

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous05.html

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous06.html

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous07.html

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous08.html

> pagina / page: Casembroot.miscellaneous09.html

=======================================================

CASEMBROOT
(alle varianten C/K, all variations C/K,
incl. CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAZENBROOT).

« vorige pagina / « previous page: Casembroot.miscellaneous.html

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

> volgende pagina / > next page: Casembroot.miscellaneous01.html

=======================================================

home

 

W