HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

 

vorige pagina / previous page:
< Casembroot.miscellaneous00.html

Bronnen en informatie met het laatste nieuws zie verder de volgende websites;
Sources and information with the latest news see further the following websites:
http://www.cbg.nl, http://www.genlias.nl, http://haarlem.digitalestamboom.nl.=============================================================

CASEMBROOT / KASENBROODT, DUYNMEYER - DE WIT:


Nakomelingen familie tak / Descendants family branch (C.II.-11.): III.

> Casembroot Duynmeyer (gen.IV): de kinderen van III. / the children of III.


III.-7. = zoon / son IV.a. Jacob Kasenbrood (~ Japik Caasenbrood/Casembrood):      
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A. Jacob.                          

III.-9. = zoon / son IV.b. Roelof Kaasenbrood (~ Roelof Casenbrood):
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B. Roelof.

=> Meertens Instituut databases achternamen/surnames, etc., jaar/year: 2007.
spelling Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbroot.

Andere spellingen bestaan niet meer zoals vermeld in Nederland volkstelling 1947.
Dat betreft een persoon in volkstelling van 1947, in andere bronnen: Kazenbroot.
Van de IV.b. tak Roelof Kaasenbrood bestond in de USA tot 1962: Casenbrot,
ook met spellingsvarianten C/K zoals: Casembroot, Casenbroot, Cassenbrot.
De vele varianten C/K zijn niet meer correct na 1947 zoals Kazenbrood.
In Nederland en elders bestaat in 2007 ook de achternaam van de
welbekende families vermeld in boeken betreffende adellijke families:
De Casembroot, de Casembroot; zie verder website => http://www.cbg.nl/
Voor meer informatie zie ook website => http://www.hogeraadvanadel.nl/

Other spellings no longer exist as mentioned in the Netherlands census 1947.
That concerns one person in the cencus of 1947, in other sources: Kazenbroot.
From the IV.b. branch Roelof Kaasenbrood existed in the USA until 1962: Casenbrot,
also with spellingvariations C/K such as: Casembroot, Casenbroot, Cassenbrot.
The many variations C/K are no longer correct after 1947 such as Kazenbrood.
In the Netherlands and elsewhere exists in 2007 also the surname of the
well-known families mentioned in books concerning noble families:
De Casembroot, de Casembroot; see further => http://www.cbg.nl/
For more information see also website => http://www.hogeraadvanadel.nl/

=> http://www.hogeraadvanadel.nl/collecties.php

=============================================================

Bronnen en informatie met het laatste nieuws zie verder de volgende websites;
Sources and information with the latest news see further the following websites:
http://www.cbg.nl, http://www.genlias.nl, http://haarlem.digitalestamboom.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bronnen / Sources => http://haarlem.digitalestamboom.nl/

DE CASEMBROOT: in Bloemendaal (Noord-Holland)

=> Genealogie/Genealogy: (de) Casembroot.

• Constance Justine Charlotte de Casembroot;
datum 18-09-1922; zie: plaats Bloemendaal (Noord-Holland).

• Henriette Otteline de Casembroot;
datum 02-10-1853; zie: plaats Bloemendaal (Noord-Holland). / haarlem.digitalestamboom.nl,
overledene: Jan Hora Siccama, 51, vader Marco Hilarius Hora Siccama, moeder Amelia Carolina Falck. Echtgenoot/echtgenote: Henriette Otteline de Casembroot. / Plaats Bloemendaal, datum overlijden: 02-10-1853 (Bloemendaal), Groningen. / Kennemerland, Bloemendaal, akte jaar 1853 Nummer 16r. //

Details akte betreft de overledene: Jan Hora Siccama, beroep Griffie van 't Hoog Militair Geregtshof, geboren te Groningen 18 augustus 1802, wonende te Utrecht, overleden 2 oktober 1853 des voormiddags ten tien ure in het huis staande te Bloemendaal genaamd Meerenberg, in de ouderdom van eenenvijftig jaren; ouders Marco Hilarius Hora Siccama en Amelia Carolina Falck, beiden overleden. De overledene is echtgenoot van Henriette Otteline de Casembroot. (Overlijdensaangifte door twee veldwachters te Bloemendaal: Overlijdensakte, blz. nummer 16r, aktedatum 3 okt. 1853, Gemeente Bloemendaal, provincie Noord-Holland.) (De eerste voornaam van de vader is in deze akte: Marco.) //
Zie ook website genlias.nl, bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Het Utrechts Archief. /
Algemeen Toegangnr: 481, Inventarisnr: 952, Gemeente Utrecht, Huwelijksakte nummer 114, datum 8 mei 1840:
bruidegom Johan Hora Siccama, leeftijd 37, geboorteplaats Groningen (zoon van: Harco Hilarius Siccama, en Amelia Carolina Falck); bruid Henriette Otteline de Casembroot, leeftijd 21, geboorteplaats Luik (dochter van Leonard de Casembroot, en Adrienne Jeanne van Neukirchen). (De voornaam van de vader is in deze index: Harco; die eerste voornaam is in diverse [indexen van] aktes afwisselend vermeld als: Harco, Marco.) //


======================================================================

Bronnen en informatie met het laatste nieuws zie verder de volgende websites;
Sources and information with the latest news see further the following websites:
http://www.cbg.nl, http://www.genlias.nl, http://haarlem.digitalestamboom.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hieronder een selectie met de voornamen A.–G.
Below a selection of first names A.–G.

Naam - Datum - Bron - Rol - Plaats:

A

• Adrianus Kaas en Brood; datum 21-02-1848; bron geboorte; rol Kind; plaats Schoten:
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Adrianus Kaas en Brood. / Vader: Pancras Kaas en Brood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Schoten; Geboortedatum 21-02-1848. / Schoten. / Bron: Kennemerland. Schoten. Akte Jaar 1848. Nr.1v. //

• Adrianus Kaasenbrood; datum 02-02-1860; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen:
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Adrianus Kaasenbrood. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Velsen; Geboortedatum 02-02-1860. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1860 Nr.16. / haarlem.digitalestamboom.nl. //

• Adrianus Kaasenbrood; datum 04-02-1885; bron huwelijk; rol Bruidegom; plaats Bloemendaal.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Adrianus Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 25, beroep timmerman. / Vader Pancras Kaasenbrood; Moeder Alida Traan. / Bruid Catharina van der Veldt, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 22. / Vader Johannes van der Veldt; Moeder Johanna Susette Handgraaf. / Plaats Bloemendaal; Huwelijksdatum 04-02-1885. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1885 Nr.2. / Bron genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Bloemendaal. / haarlem.digitalestamboom.nl. //

• Adrianus Kaasenbrood; datum 07-01-1939; bron overlijden; rol zie Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Catharina van der Veldt, leeftijd 76. / Vader: Johannes van der Veldt; Moeder: Johanna Susetta Handgraaf. / weduwe/weduwnaar Adrianus Kaasenbrood. (= weduwnaar van de overledene: Catharina van der Veldt). / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 07-01-1939 (Bloemendaal). / Bloemendaal. / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1939 Nr.7. / haarlem.digitalestamboom.nl. //

• Adrianus Kaasenbrood; datum 05-12-1941; bron overlijden; rol Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Adrianus Kaasenbrood, leeftijd 81. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan.
weduwe/weduwnaar Catharina van der Veldt. (= de overledene is weduwnaar van Catharina van der Veldt).
Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 05-12-1941 (Haarlem). / Velsen. / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1941 Nr.285. / haarlem.digitalestamboom.nl. //

• Adrianus Gerardus Kaasenbrood; datum 23-11-1899; bron geboorte; rol Kind; plaats Bloemendaal.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Adrianus Gerardus Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 23-11-1899. Overveen. / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1899 Nr.26v. / haarlem.digitalestamboom.nl. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 27-12-1853; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Agatha Kaasenbrood. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Velsen; Geboortedatum 27-12-1853. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1853 Nr.91. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 23-08-1883; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Velsen.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Johannes Petrus van der Veldt, Bloemendaal, leeftijd 26, arbeider. / Vader Johannes van der Veldt; Moeder Johanna Susetta Handgraaf. / Bruid Agatha Kaasenbrood, Velsen, leeftijd 29. / Vader Pancras Kaasenbrood; Moeder Alida Traan, beroep herbergierster. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 23-08-1883. Bron: Kennemerland Velsen. Akte Jaar 1883. Nr 21. / Bron www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Velsen. //

Agatha Kaasenbrood; datum 21-05-1884; bron geboorte; rol Moeder; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Susanna van der Veldt. Vader: Johannes Petrus van der Veldt; Moeder: Agatha Kaasenbrood.
Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 21-05-1884 (Overveen). / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1884. Nr.40. //

Agatha Kaasenbrood; datum 01-04-1886; bron geboorte; rol Moeder; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Johannes Pancras van der Veldt. Vader: Johannes Petrus van der Veldt; Moeder: Agatha Kaasenbrood. / Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 01-04-1886 (Overveen). / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1886. Nr.28. //

Agatha Kaasenbrood; datum 03-06-1887; bron geboorte; rol Moeder; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Maria van der Veldt. Vader: Johannes Petrus van der Veldt; Moeder: Agatha Kaasenbrood.
Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 03-06-1887 (Overveen). / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1887. Nr.41. //

Agatha Kaasenbrood; datum 25-12-1890; bron geboorte; rol Moeder; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gerardus van der Veldt. Vader: Johannes Petrus van der Veldt; Moeder: Agatha Kaasenbrood.
Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 25-12-1890 (Overveen). / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1890. Nr.92. //

Agatha Kaasenbrood; datum 25-01-1895; bron geboorte; rol Moeder; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Nicolaas Gerardus van der Veldt. Vader: Johannes Petrus van der Veldt; Moeder: Agatha Kaasenbrood. / Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 25-01-1895 (Overveen). / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1895. Nr.6. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 11-05-1910; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Bloemendaal.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Johannes Pancras van der Veldt, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 24, beroep vrachtrijder. / Vader Johannes Petrus van der Veldt, beroep jachtopziener. Moeder Agatha Kaasenbrood.
Bruid Maria Theadora van Roode, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 26. / Vader Willem van Roode, beroep vrachtrijder. Moeder Alida Maria Verbeek. / Plaats Bloemendaal; Huwelijksdatum 11-05-1910. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1910 Nr 10. / Bron www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Bloemendaal. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 31-08-1910; bron huwelijk; rol Moeder bruid; plaats Bloemendaal.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Johannes van Roode, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 25, beroep vrachtrijder. / Vader Willem van Roode, beroep vrachtrijder. Moeder Alida Maria Verbeek. / Bruid Susanna van der Veldt, Bloemendaal, 26. / Vader Johannes Petrus van der Veldt, beroep jachtopziener. Moeder Agatha Kaasenbrood. / Plaats Bloemendaal; Huwelijksdatum 31-08-1910. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1910 Nr 28. / Bron genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Bloemendaal. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 31-07-1919; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Velsen.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Gerardus van der Veldt, Bloemendaal, leeftijd 28, beroep vrachtrijder. / Vader Johannes Petrus van der Veldt, beroep jachtopziener. Moeder Agatha Kaasenbrood. / Bruid Johanna Maria van Dijk, geboorteplaats Sloten, leeftijd 24. / Vader Martinus van Dijk; Moeder Rensje Asjes. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 31-07-1919. Bron: Kennemerland Velsen. Akte Jaar 1919 Nr 115. / Bron website www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Velsen. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 02-10-1919; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Velsen.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Nicolaas Gerardus van der Veldt, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 24, beroep vrachtrijder. Vader Johannes Petrus van der Veldt, beroep jachtopziener. Moeder Agatha Kaasenbrood. / Bruid Wilhelmina Johanna Handgraaf, geboorteplaats Velsen, leeftijd 23. / Vader Hendrikus Handgraaf; beroep caféhouder. Moeder Maria Korthouwer. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 02-10-1919. Bron: Kennemerland Velsen. Akte Jaar 1919 Nr 156. / Bron website www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Velsen. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 12-04-1930; bron overlijden; rol Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Agatha Kaasenbrood, leeftijd 76. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / weduwe/weduwnaar Johannes Petrus van der Veldt. (= weduwnaar van de overledene: Agatha Kaasenbrood). / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 12-04-1930 (Bloemendaal). / Velsen [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1930 Nr.61. //

• Agatha Kaasenbrood; datum 18-05-1934; bron overlijden; rol zie Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Johannes Petrus van der Veldt, leeftijd 76. / Vader: Johannes van der Veldt; Moeder: Johanna Sussetta Handgraaf. / weduwe/weduwnaar Agatha Kaasenbrood. (= de overledene is weduwnaar van Agatha Kaasenbrood). / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 18-05-1934 (Overveen). / Bloemendaal [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1934 Nr.80. //

• Agatha Christina Kaasenbrood; datum 20-04-1877; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Agatha Christina Kaasenbrood. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. /
Plaats Velsen; Geboortedatum  20-04-1877. Velsen. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1877 Nr.79. //

• Agatha Christina Kaasenbrood; datum 15-01-1914; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Adrianus Petrus Ruigrok, geboorteplaats Schoten, leeftijd 39, bloemistknecht. / Vader Theodorus Ruigrok; Moeder Johanna Arisz / Bruid Agatha Christina Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 36. / Vader Rudolf Kaasenbrood; Moeder Johanna Westerhoven. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 15-01-1914. / Bron: Kennemerland Velsen; Akte Jaar 1914; Nr 7. / Bron: www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Velsen. //

• Agatha Christina Kaasenbrood; datum 12-02-1916; bron overlijden; rol Moeder overledene; plaats Schoten.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Rudolf Adrianus Ruigrok, leeftijd 4 dagen. / Vader: Adrianus Petrus Ruigrok; Moeder: Agatha Christina Kaasenbrood. / Plaats Schoten; Datum overlijden 12-02-1916 (Schoten). / Schoten [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Schoten Akte Jaar 1916 Nr.16. //

• Agatha Christina Kaasenbrood; datum 10-03-1942; bron overlijden; rol zie Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Adrianus Petrus Ruigrok, leeftijd 67. / Vader: Theodorus Ruigrok; Moeder: Johanna Aris. / weduwe/weduwnaar Agatha Christina Kaasenbrood. / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 10-03-1942 (Bloemendaal) / Schoten [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1942 Nr.71. //

• Agatha Christina Kaasenbrood; datum 22-11-1950; bron overlijden; rol Overledene; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Agatha Christina Kaasenbrood, leeftijd 73. / Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Hesterhoven (= Westerhoven). / weduwe/weduwnaar Adrianus Petrus Ruigrok. / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 22-11-1950 (Haarlem). / Velsen [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1950 Nr.290. //

Agatha Sophia Kaasenbrood; datum 12-05-1849; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Agatha Sophia Kaasenbrood. Vader: Simon Kaasenbrood; Moeder: Margaretha Carolina Spiegeler. / Plaats Velsen. Geboortedatum 12-05-1849. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1849 Nr 29. //

• Agatha Sophia Kaasenbrood; datum 29-07-1869; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Ludovicus Andreas Boogmans, geboorteplaats Den Helder, 26, timmerman. / Vader Ludovicus Joannes Andreas Boogmans, arbeider. Johanna Louisa Assing. / Bruid Agatha Sophia Kaasenbrood, [geboorteplaats=] Velsen, 20, dienstmeid. / Vader Simon Kaasenbrood, arbeider. Moeder Margaretha Carolina Spiegeler. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 29-07-1869. / Bron: Kennemerland Velsen; Akte Jaar 1869; Nr.24. / Bron www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Velsen. //

• Agatha Sophia Kaasen [= Kaasenbrood]; datum 15-04-1871; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Ludovicus Johannes Andreas Boogmans. / Vader: Ludovicus Andreas Boogmans; Moeder Agatha Sophia Kaasen [= Kaasenbrood]. / Plaats Velsen; Geboortedatum 15-04-1871. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1871 Nr 68. //

Agatha Sophia Kaasenbrood; datum 08-12-1872; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Agatha Sophia Kaasenbrood., 23 [=jaren; * geb. 1849.]. / Vader: Simon Kaasenbrood; Moeder: Margaretha Carolina Spiegeler. / Weduwe/weduwnaar: Ludovicus Andreas Boogmans. / Plaats Velsen; Datum overlijden 08-12-1872 (Santpoort). / Velsen. [= geboorteplaats overledene]. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1872 Nr 189. //

• Alida Kaasenbrood; datum 30-06-1879; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Alida Kaasenbrood. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen. Geboortedatum 30-06-1879. Velsen. [=*geb.plaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1879 Nummer 172. //

• Alida Kaasenbrood; datum 24-07-1879; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Alida Kaasenbrood. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Plaats Velsen. Geboortedatum 24-07-1879. Velsen. [=*geb.plaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1879 Nummer 192. //

• Alida Kaasenbrood; datum 31-07-1880; bron overlijden; rol Overledene; plaats Schoten.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Alida Kaasenbrood, leeftijd 12 maanden. / Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna van Westerhoven. / Plaats Schoten. Datum overlijden 31-07-1880 (Schoten). / Schoten [* ? = geboorteplaats en datum, kennelijk fout in overlijdensakte; zie geboorteplaats: Velsen.] / Bron: Kennemerland Schoten Akte Jaar 1880 Nummer 3r. //

• Alida Kaasenbrood; datum 15-03-1884; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Alida Kaasenbrood, ruim 4 jaren. / Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen. Datum overlijden 15-03-1884. (Velsen). / Velsen. [=*geb.plaats]. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1884 Nummer 34. //

• Alida Maria Kaasenbrood; datum 18-06-1886; bron geboorte; rol Kind; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Alida Maria Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal. Geboortedatum 18-06-1886. Overveen [=*geb.plaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1886. Nummer 46. //

• Alida Maria Kaasenbrood; datum 09-10-1912; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Cornelis Looman, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 27, beroep pikeur. / Vader Johannes Looman; Moeder Anna Petronella van Stijn. / Bruid Alida Maria Kaasenbrood, geboorteplaats Bloemendaal, leeftijd 26, beroep zonder. / Vader Gerardus Kaasenbrood; Moeder Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Haarlem; Huwelijksdatum 09-10-1912. / Bron: Kennemerland Haarlem; Akte Jaar 1912; Nr.443. //

• Anna Kaas en Brood; datum 26-11-1851; bron geboorte; rol Kind; plaats Schoten:
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Anna Kaas en Brood. / Vader: Pancras Kaas en Brood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Schoten; Geboortedatum 26-11-1851 (Schoten). Bron: Kennemerland Schoten Akte Jaar 1851 Nummer 4v. //

• Anna Kaasenbrood; datum 11-07-1856; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Anna Kaasenbrood, leeftijd 4. Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Velsen; Datum overlijden 11-07-1856. (Santpoort.). / Schoten. [= geboorteplaats van de overledene; prov. Noord-Holland]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1856 Nr.29. //

• Anthonius Kaasenbrood; datum 13-02-1874; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Anthonius Kaasenbrood. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Plaats Velsen; Geboortedatum 13-02-1874. Sandpoort. [=*geb.plaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1874 Nummer 26. //

• Anthonius Kaasenbrood; datum 12-09-1901; bron huwelijk; rol Bruidegom; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
GENLIAS www.genlias.nl => Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Algemeen => Toegangnr.: 358. Inventarisnr.: 358.127. Gemeente Velsen. Soort akte Huwelijksakte. Aktenummer 60. Datum 12-09-1901.
/ Bruidegom Anthonius Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 27, beroep werkman. / Vader Rudolf Kaasenbrood, beroep werkman; Moeder Johanna Westerhoven. / Bruid Geertruida Haver, geboorteplaats Velsen, leeftijd 28. / Vader Hendricus Haver, beroep arbeider; Moeder Helena Margaretha Spooren. / Plaats huw. Velsen; Huwelijksdatum 12-09-1901. Kennemerland Velsen; Akte Jaar 1901; Nummer 60. //

• Anthonius Kaasenbrood; datum 20-06-1905; bron overlijden; rol Vader van de Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Johanna Kaasenbrood , 2 jr. / Vader: Anthonius Kaasenbrood; Moeder: Geertruida Haver. Plaats Velsen; Datum overlijden 20-06-1905 (Santpoort). Velsen [geb.plaats] / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1905 Nr. 107. //

• Anthonius Kaasenbrood; datum 22-10-1917; bron overlijden; rol overledene; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Anthonius Kaasenbrood, leeftijd 43. / Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Weduwe/weduwnaar: Geertruida Haver. / Plaats Velsen; Datum overlijden 22-10-1917 (Velsen). / Velsen [= *geb.plaats van de overledene]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1917 Nummer 237. //

• Anthonius Kaasenbrood; datum 25-03-1931; bron overlijden; rol wede/wedr; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Geertuida [=Geertruida] Haver, leeftijd 58. / Vader: Hendrikus Haver; Moeder: Helena Margaretha Spooren. / Weduwe/weduwnaar: Anthonius Kaasenbrood. Plaats Velsen. Datum overlijden 25-03-1931 (Velsen). / Velsen. [= *geb.plaats van de overledene]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1931 Nummer 103. //

• Antje Kaasenbrood; datum 14-07-1813; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Heemskerk: (III.-3.: R.Kath.gedoopt Antje, ~ 4-03-1766 te Heemskerk, 3e kind, 2e dochter van III.). / Antje Kaasenbrood is overleden in de Kerkbuurt te Heemskerk 19-10-1826, leeftijd 61 jaar (aangifte door haar echtgenoot Jan Beentjes, 72 jaar, kleermaker, en haar zoon Pieter Beentjes, 31 jaar, dagloner, beiden wonende als voren (aktenr.83, 20-10-1826 Heemskerk). /
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)
Bruidegom Bancras Beentjes; geboorteplaats Heemskerk, leeftijd 20, beroep dagloner. / Vader Jan Beentjes; Moeder Antje Kaasenbrood. / Bruid Emerentia Boon; geboorteplaats Assendelft, leeftijd 24. / Vader Cornelis Boon; Moeder Neeltje Cornelisdr de Jong / Plaats huw. Heemskerk; Huwelijksdatum 14-07-1813. Kennemerland Heemskerk Akte Jaar 1813 Nummer 4. / Bron GENLIAS; website www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Heemskerk. //

Antje Kaasenbrood; datum 05-05-1816; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Heemskerk: (III.-3.: R.Kath.gedoopt Antje, ~ 4-03-1766 te Heemskerk, 3e kind, 2e dochter van III.). / Antje Kaasenbrood is overleden in de Kerkbuurt te Heemskerk 19-10-1826, leeftijd 61 jaar (aangifte door haar echtgenoot Jan Beentjes, 72 jaar, kleermaker, en haar zoon Pieter Beentjes, 31 jaar, dagloner, beiden wonende als voren (aktenr.83, 20-10-1826 Heemskerk).
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)

Bruidegom Pieter Beentjes; geboorteplaats Heemskerk, leeftijd 20, beroep tuinknecht. / Vader Jan Beentjes; Moeder Antje Kaasenbrood. / Bruid Jannetje Kuijs; geboorteplaats Castricum , leeftijd 19, boerenmeid. Vader Jan Kuijs; Moeder Geertje Dekker. / Plaats huw. Heemskerk; Huwelijksdatum 05-05-1816. Kennemerland Heemskerk Akte Jaar 1816 Nummer 3. / Bron GENLIAS; website www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Heemskerk. //

Antje Pancras Kaas en Brood; datum 30-04-1826; bron huwelijk; rol Moeder bruid; plaats Heemskerk: (III.-3.: R.Kath.gedoopt Antje, ~ 4-03-1766 te Heemskerk, 3e kind, 2e dochter van III.). / Antje Kaasenbrood is overleden in de Kerkbuurt te Heemskerk 19-10-1826, leeftijd 61 jaar (aangifte door haar echtgenoot Jan Beentjes, 72 jaar, kleermaker, en haar zoon Pieter Beentjes, 31 jaar, dagloner, beiden wonende als voren (aktenr.83, 20-10-1826 Heemskerk).
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)

Bruidegom Jan Hageman; plaats Castricum, 28, boerenknecht. / Vader Jan Hageman, bouwman. Moeder Neeltje Nijman. / Bruid Grietje Beentjes; plaats Heemskerk, 24.  / Vader Jan Beentjes, bouwman. Moeder Antje Pancras Kaas en Brood. / Plaats huw. Heemskerk; Huwelijksdatum 30-04-1826. Kennemerland Heemskerk Akte Jaar 1826 Nummer 3. / Bron GENLIAS; www.genlias.nl / Pancras vermeld als patroniem; daarna familienaam: Kaas en Brood. //

Antje Kaas en Brood, 61 jr, geb. en wonende te Heemskerk, overleden aldaar te Heemskerk 19 okt.1826, dochter van Bancaras Kaasenbrood, en Grietje de Wit; / Antje Kaas en Brood, zij was huisvrouw echtgenote v. Jan Beentjes, 72 jr., kleermaker, wonende in de Kerkbuurt te Heemskerk. /
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)
(Bron: NHAH, overl.akte 20 okt.1826 Heemskerk, blz.6r.) //

Antje Kaasenbrood; datum 05-05-1833 (= 5 mei 1833); bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Heemskerk: (III.-3.: R.Kath.gedoopt Antje, ~ 4-03-1766 te Heemskerk, 3e kind, 2e dochter van III.). / Antje Kaasenbrood is overleden in de Kerkbuurt te Heemskerk 19-10-1826, leeftijd 61 jaar (aangifte door haar echtgenoot Jan Beentjes, 72 jaar, kleermaker, en haar zoon Pieter Beentjes, 31 jaar, dagloner, beiden wonende als voren (aktenr.83, 20-10-1826 Heemskerk).
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)

Bruidegom Petrus Beentjes, geboorteplaats Heemskerk, leeftijd 37, beroep dagloner. / Vader Jan Beentjes; Moeder Antje Kaasenbrood. / Bruid Maria Heesterbeek, geboorteplaats Alkmaar, leeftijd 41, beroep dienstbode. / Vader Hubertus Heesterbeek, beroep timmerman. Moeder Margaretha Heezelman. / Plaats Heemskerk; Huwelijksdatum 05-05-1833.  / Opm.: De bruidegom is weduwnaar van Jannetje Kuijs. / Kennemerland Heemskerk Akte Jaar 1833 Nummer 2. / Bron GENLIAS; website www.genlias.nl / Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Gemeente Heemskerk. //

Antje Kaas en Brood; datum 29-04-1849; bron huwelijk; rol Moeder bruid; zie plaats huw. Castricum: (III.-3.: R.Kath.gedoopt Antje, ~ 4-03-1766 te Heemskerk, 3e kind, 2e dochter van III.). / Antje Kaasenbrood is overleden in de Kerkbuurt te Heemskerk 19-10-1826, leeftijd 61 jaar (aangifte door haar echtgenoot Jan Beentjes, 72 jaar, kleermaker, en haar zoon Pieter Beentjes, 31 jaar, dagloner, beiden won. als voren (aktenr.83, 20-10-1826 Heemskerk). /
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)

Bruidegom Jacob Brakenhoff; geboorteplaats (Castricum), landbouwer; weduwnaar van Neeltje Kuijs.  / Vader Jan Franszoon Brakenhoff; Moeder Jannetje Molenaar. / Bruid Grietje Beentjes; geboorteplaats (Heemskerk), 46, boerin; weduwe van Jan Hageman. / Vader Jan Beentjes; Moeder Antje Kaas en Brood.
Plaats huw. Gemeente Castricum; Huwelijksakte. Huwelijksdatum 29-04-1849. Aktenr.1. / (Bron GenLias, website www.genlias.nl ; Toegangnr.358, inv.31.) //

B

Bancaras Kaasenbrood, en Grietje de Wit, ouders van de overledene: Antje Kaas en Brood, 61 jr, geb./ wonende te Heemskerk, overleden ald.19 okt.1826, huisvrouw echtgenote v. Jan Beentjes, 72 jr., kleermaker, wonende in de Kerkbuurt te Heemskerk. /
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.)

(Bron: NHAH, overl.akte 20 okt.1826 Heemskerk, blz.6r.)


C

• Carolina Maria Kaasenbrood; datum 02-02-1888; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Carolina Maria Kaasenbrood; Vader: Hendrik Kaasenbrood; Moeder: Helena Meijer. Plaats Velsen; Geboortedatum 02-02-1888. / Velsen. [=*geb.plaats]. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1888 Nummer 26.

• Carolina Maria Kaasenbrood; datum 24-11-1909; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Johannes Petrus Bierman, geboorteplaats Velsen, leeftijd 26, beroep stoker-machinist. Vader Johannes Adrianus Bierman; Moeder Alida van Leeuwen. / Bruid Carolina Maria Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 21.Vader Hendrik Kaasenbrood; Moeder Helena Meijer. / Plaats Haarlem; Huwelijksdatum 24-11-1909. Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1909 Nummer 451. //

Catharina Klasen [=???= Kasenbrood.]; datum 20-03-1813; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)
Kind: Catharina Klasen [=???= Kasenbrood.]; Vader: Jacob Klasen [= Kasenbrood]; Moeder: Maretje Benning. / Plaats Velsen; Geboortedatum 20-03-1813. [=nagaan, zie ook 21-03-1813.] / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1813 Nummer 20. [= aktenummer, ook controleren.] //

• Catharina Kaas en Brood; datum 01-04-1816; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)
Overledene: Catharina Kaas en Brood, 5 [jaren = ?: controleren, zie geb.datum 20-03-1813 = 3 of drie jaar oud.] / Vader: Jacob Kaas en Brood; Moeder: Maartje Benning. Plaats Velsen; Datum overlijden 01-04-1816 (Velsen). / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1816 Nummer 7. //

• Catharina Kaasenbrood; datum 26-12-1855; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Catharina Kaasenbrood. Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Velsen; Geboortedatum 26-12-1855. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1855 Nummer 83. //

• Catharinaq [= Catharina] Kaasenbrood; datum 21-01-1861; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Catharinaq [=Catharina] Kaasenbrood , 5 [=jaren, leeftijd vijf jaren: * 26-12-1855]. Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. Plaats Velsen; Datum overlijden 21-01-1861 (Santpoort). / Velsen [=*geb.plaats]. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1861 Nummer 5. //

• Catharina Kaasenbrood; datum 01-08-1878; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Catharina Kaasenbrood. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen; Geboortedatum 01-08-1878. Velsen. [=*geb.plaats]. / Kennemerland Velsen Akte Jaar 1878 Nummer 165. //

Catharina Kaasenbrood; datum 12-10-1885; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Catharina Kaasenbrood. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Plaats Velsen; Geboortedatum 12-10-1885. Velsen. [=*geboorteplaats]. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1885 Nummer 199. //

• Catharina Kaasenbrood; datum 18-10-1906; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Arie van der Putten, geboorteplaats Schoten, leeftijd 25, behanger. / Vader Theodorus van der Putten; Moeder Dina Schoorl. / Bruid Catharina Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 21. / Vader Rudolf Kaasenbrood; Moeder Johanna Westerhoven. / Plaats Velsen; Huwelijksdatum 18-10-1906. Kennemerland Velsen. Akte Jaar 1906 Nummer 100. //

• Catharina Kaasenbrood; datum 16-08-1922; bron overlijden; rol Moeder van de overledene; plaats Schoten.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Antonius Josephus van der Putten, leeftijd 22 maanden. / Vader: Arie van der Putten; Moeder: Catharina Kaasenbrood. Plaats Schoten; Datum overlijden 16-08-1922 (Schoten). / Schoten [= geboorteplaats]. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1922 Nummer 91. //

• Catharina Agatha Kaasenbrood; datum 07-03-1882; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Catharina Agatha Kaasenbrood. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen; Geboortedatum 07-03-1882. Velsen. [=geb.plaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1882 Nr.48. //

• Constance Justine Charlotte de Casembroot; datum 18-09-1922; zie: plaats Bloemendaal (Noord-Holland).
Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: www.haarlem.digitalestamboom.nl / Plaats Bloemendaal [= prov.Noord-Holland.]; Overlijdensdatum 18-09-1922. [= 18 sept.1922.] / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1922. Nummer 149. / Overledene: Constance Justine Charlotte Was. / Leeftijd: 68 jr. / Vader: Marinus Was; Moeder: Henriette Otteline de Casembroot. / weduwe/weduwnaar: Constance Justine Charlotte de Casembroot. / Plaats: Bloemendaal. Datum overlijden: 18-09-1922 (Bloemendaal). / (Geboorteplaats =) St Maartensdijk. //

• Cornelia Maria Kaasenbrood; datum 21-03-1846; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Cornelia Maria Kaasenbrood. Vader: Simon Kaasenbrood; Moeder: Margaretha Carolina Spiegeler. / Plaats Velsen; Geboortedatum 21-03-1846. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1846 Nummer 21. //

• Cornelia Maria Kaasenbrood; datum 12-01-1873; bron geboorte Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Agatha Sophia Regter. Vader: Petrus Franciscus Regter; Moeder: Cornelia Maria Kaasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 12-01-1873. Santpoort [= *geb.plaats]. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1873 Nummer 9. //

• Cornelia Maria Kaasenbrood; datum 24-08-1911; bron huwelijk Moeder bruidegom; plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom: Hermanus Franciscus Mattheus Regter, Nieuwer Amstel, 22, zincograaf. / Vader Petrus Franciscus Regter; Moeder Cornelia Maria Kaasenbrood. / Bruid: Johanna Hoogboom, Nijmegen, 24.
Vader Cornelis Willem Antonius Hoogboom; Moeder Willemina Verbraeck. / Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1911, nummer 318. //

• Cornelia Maria Kaasenbrood; datum 16-03-1916; bron huwelijk Moeder bruid; plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom: Johannes Bernardus Horning; geboorteplaats Amsterdam, leeftijd 69, beroep koopman. / Vader Anthonie Hendricus Horning; Moeder Jansje van den Berg. / Bruid: Carolina Maria Regter. Nieuwer Amstel, leeftijd 44. / Vader Petrus Franciscus Regter; Moeder Cornelia Maria Kaasenbrood. /
Opmerking betreft: Bruidegom is weduwnaar van Maria Susanna Hollemans. / Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1916, nummer 106. //

• Cornelis Kaasenbrood; datum 12-04-1846; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Cornelis Kaasenbrood. Vader: [= NN NN; Niet vermeld in de geboorteakte]. Moeder: Margaretha Kaasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 12-04-1846. Opmerkingen: Margaretha Kaasenbrood is weduwe van Cornelis Kaptein (...). [Betr.: NN NN; Vader van het kind, hij is de derde relatie van de moeder wed. M. ("Grietje") Kaptein-Kaasenbrood; Cornelis Kaasenbrood is geen zoon van haar reeds overleden tweede echtgenoot => wijlen Cornelis Kaptein]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1846 Nr.29. //

• Cornelis Kaasenbrood; datum 02-05-1846; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Cornelis Kaasenbrood, 3 weken [= Zoon van Vader: NN NN, (derde) relatie van de moeder van het kind. / Moeder Margaretha Kaasenbrood. [= ook genaamd Grietje Kaasenbrood), weduwe van haar tweede echtgenoot: Cornelis Kaptein.] Plaats Velsen; Datum overlijden 02-05-1846 (Santpoort) / Santpoort [Gemeente Velsen = geboorteplaats van de overledene: Cornelis Kaasenbrood.] / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1846 Nummer 18. //

 

D

---

 

E

• Elisabeth Kazenbroot;datum 27-08-1896; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Haarlem.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)
Bruidegom: Johan Jacobus Hoogeboom, Haarlem, 25, spoorweg ambtenaar. / Vader: Johannes Jacobus Hoogeboom; Moeder: Maria Elisabeth Zwitser. / Bruid: Elisabeth Kazenbroot, Assendelft, 30,
Vader: Jacob Kazenbroot; Moeder: Elisabeth Praat. / Opmerkingen: Huwelijk per volmacht. / Plaats Haarlem; Huwelijksdatum 27-08-1896. Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1896 Nummer 333. //

 

F

---

 

G

• Geertruida Kaasenbrood; datum 10-02-1883; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Geertruida Kaasenbrood. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen; Geboortedatum 10-02-1883. Velsen. [=*geb.plaats]. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1883 Nummer 36. //

• Geertruida Kaasenbrood; datum 15-06-1883; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Geertruida Kaasenbrood , 4 mnd. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen; Datum overlijden 15-06-1883 (Velsen) Velsen [=geb.plaats] Kennemerland Velsen Akte Jaar 1883 Nr.66. //

• Geertruida Kaasenbrood; datum 23-02-1884; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Geertruida Kaasenbrood. Vader: Johannes Kaasenbrood; Moeder: Adriana van Rooijen. / Plaats Velsen; Geboortedatum 23-02-1884. Velsen. [=*geb.plaats] Kennemerland Velsen Akte Jaar 1884 Nummer 29. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 29-11-1857; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gerardus Kaasenbrood. Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan. / Plaats Velsen; Geboortedatum 29-11-1857. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1857 Nummer 84. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 12-04-1883; bron geboorte Kind; plaats Schoten.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gerardus Kaasenbrood. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Plaats Schoten; Geboortedatum 12-04-1883. / Schoten [= geboorteplaats]. / Kennemerland Schoten. Akte Jaar 1883. Nummer 4r. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 26-03-1885; bron overlijden; plaats Schoten.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Gerardus Kaasenbrood, leeftijd 23 maanden. Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven. / Plaats Schoten; Datum overlijden 26-03-1885 (Schoten). / Schoten [= geboorteplaats van de overledene]. / Kennemerland Schoten. Akte Jaar 1885. Nummer 4. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 20-08-1885; bron huwelijk; rol Bruidegom; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
GENLIAS www.genlias.nl => Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Algemeen => Toegangnr.: 358. Inventarisnr.: 358.127. Gemeente Velsen. / Soort akte Huwelijksakte. Aktenummer 23. Datum 20-08-1885.
/ Bruidegom Gerardus Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 27, beroep arbeider. / Vader Pancras Kaasenbrood; Moeder Alida Traan. / Bruid Maria Wilhelmina Ruijsenaars, geboorteplaats Velsen, leeftijd 26. / Vader Gerardus Ruijsenaars, beroep arbeider; Moeder Maria Voorting. / Plaats huw. Velsen; Huwelijksdatum 20-08-1885. Kennemerland Velsen; Akte Jaar 1885; Nummer 23. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 18-06-1886; bron geboorte; rol Vader; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Alida Maria Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal. Geboortedatum 18-06-1886. Overveen [=*geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1886. Nummer 46. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 31-07-1887; bron geboorte; rol Vader; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gerardus Bancras Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal. Geboortedatum 31-07-1887. Overveen [=*geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1887. Nummer 56. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 13/14-09-1894; bron overlijdensakte; rol Vader, plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Nn Kaasenbrood, levenloos aangegeven zoon; bron: scan). Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Haarlem; Datum geboorte 13-09-1894 (Haarlem). / Haarlem [= geboorte-/overlijdensplaats van deze zoon geen voornaam]. / Kennemerland Haarlem. / Akte Jaar 1894. Nummer 817.
Overlijdensaktedatum: 14-09-1894. (Betreft zgn.2-in-1 akte.) //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 23-11-1899; bron geboorte; rol Vader; plaats Bloemendaal.
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Adrianus Gerardus Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal; Geboortedatum 23-11-1899. Overveen [= geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1899 Nr. 26v. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 05-04-1904; bron overlijden; rol zie Overledene;
plaats Bloemendaal. > (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Maria Wilhelmina Ruijsenaars, leeftijd 45. Vader: Gerardus Ruijsenaars. / Moeder: Maria Voorting, weduwe/weduwnaar Gerardus Kaasenbrood. / Plaats Bloemendaal; Datum overlijden 05-04-1904 (Bloemendaal). / Velsen [= geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1904 Nr.51. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 09-10-1912; bron huwelijk; rol Vader van de bruid; plaats Haarlem.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom Cornelis Looman, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 27, beroep pikeur (wonende te Nordkirchen). / Vader Johannes Looman, koetsier (wonende te Haarlem). Moeder Anna Petronella van Stijn (overleden). / Bruid Alida Maria Kaasenbrood, geboorteplaats Bloemendaal (N-H), leeftijd 26, beroep zonder (wonende te Haarlem). / Vader Gerardus Kaasenbrood, tuinman (wonende te Bloemendaal, N-H). Moeder Maria Wilhelmina Ruijsenaars (+). / Plaats huw. Haarlem; Huwelijksdatum 09-10-1912. / Bron: Kennemerland Haarlem; Akte Jaar 1912; Nummer 443. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 05-03-1914; bron huwelijk; rol Vader van de bruidegom; plaats Velsen.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
GENLIAS www.genlias.nl => Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. / Archieflocatie: Noord-Hollands Archief. Algemeen: Toegangnr.: 358. Inventarisnr.: 358.127. Gemeente Velsen. Soort akte Huwelijksakte.
Aktenummer 21. Datum 05-03-1914.
/ Bruidegom Rudolf Pancras Kaasenbrood, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 25, beroep electricien. / Vader Gerardus Kaasenbrood, beroep arbeider. Moeder Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Bruid Helena Geertruida Kerkvliet, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 19. / Vader Petrus Johanna Kerkvliet, beroep koopman. Moeder Maria Buis. / Opmerkingen: Vo. Bd. [= Voogd van de Bruid:] Johannes Gerardus Kerkvliet. / Plaats huw. Velsen; Huwelijksdatum 05-03-1914. Bron: Kennemerland Velsen; Akte Jaar 1914; Nummer 21. //

• Gerardus Kaasenbrood; datum 30-12-1920; bron huwelijk; rol Vader van de bruidegom; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
GENLIAS www.genlias.nl => Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. / Archieflocatie: Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr.: 358. Inventarisnr.: 358.22. Gemeente Bloemendaal. Soort akte Huwelijksakte. Aktenummer 80. Datum 30-12-1920. / Bruidegom Johannes Gerardus Kaasenbrood, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 28, beroep electricien. / Vader Gerardus Kaasenbrood, beroep tuinier. Moeder Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Bruid Grietje van der Mark, geboorteplaats Lisse, leeftijd 22, beroep krankzinnigenverpleegster. / Vader IJsbrand van der Mark; Moeder Neeltje Jongkind. / Plaats huw. Bloemendaal; Huwelijksdatum 30-12-1920. Bron: Kennemerland Bloemendaal; Akte Jaar 1920; Nr.80. //

• Gerardus Bancras Kaasenbrood; datum 31-07-1887; bron geboorte Kind; plaats Bloemendaal.
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gerardus Bancras Kaasenbrood. / Vader: Gerardus Kaasenbrood; Moeder: Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Plaats Bloemendaal. Geboortedatum 31-07-1887. Overveen [=*geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1887. Nummer 56. //

Gesina Maria Kaasenbrood; datum 17-05-1855; bron geboorte Kind; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Gesina Maria Kaasenbrood. / Vader: Simon Kaasenbrood; Moeder: Margaretha Collina Spiegeler. / Plaats Velsen; Geboortedatum 17-05-1855. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1855 Nummer 31. //

• Gesina Maria Kaasenbrood;
datum 09-07-1856; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Gesina Maria Kaasenbrood, leeftijd ca 14 maanden. / Vader: Simon Kaasenbrood;
Moeder: Margaretha Carolina Spiegeler. / Plaats Velsen; Datum overlijden 09-07-1856 (Santpoort).
Velsen [= geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1856 Nummer 28. //

• Grietje: Margaretha Kasenbrood; datum 26-10-1831; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Arie Schuit. / Vader: Folkers Schuit; Moeder: Margaretha Kasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 26-10-1831. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1831 Nummer 70. // (Mijn opmerking: De moeder is ook bekend met voornaam Grietje, familienaam in andere bronnen zie ook Kaasenbrood.) //

• Grietje: Margaretha Kasenbrood; datum 29-12-1831; bron overlijden; rol Moeder; plaats Velsen
(N.B.: Grietje is ook o.a. vermeld Margaretha Kaasenbrood of Kasenbrood, wed. Kaptein-Kaasenbrood.)
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Arie Schuit, 2 mnd. Vader: Folkert Schuit; Moeder: Margaretha Kasenbrood. / Plaats Velsen Datum overlijden 29-12-1831 (Velsen) / Velsen [= *geboorteplaats van de overledene] Kennemerland Velsen Akte Jaar 1831 Nummer 50. //

Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 08-02-1835; bron huwelijk; rol Bruid; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Bruidegom: Cornelis Kaptijn, geboorteplaats Haarlem, leeftijd 29, beroep boerenknecht. / Vader Jan Kaptijn. Moeder Aaltje van Raaphorst. / Bruid: Grietje Kaasenbrood, geboorteplaats Velsen, leeftijd 24, beroep dienstbaar. / Vader Roelof Pancras Kaasenbrood. Moeder Aagje Roos. / Plaats huw. Velsen. Huwelijksdatum 08-02-1835. / Opmerkingen: Fn. Vg. [= Fam.naam Vader bruidegom] ook: Capteijn. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1835 Nummer 3. // Website GenLias www.genlias.nl => Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358. / Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Soort akte Huwelijksakte Datum 08-02-1835. / Bruidegom Cornelis Kaptijn Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Haarlem / Bruid Grietje Kaasenbrood Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Velsen / Vader bruidegom Jan Kaptijn Moeder bruidegom Aaltje van Raaphorst / Vader bruid Roelof Pancras Kaasenbrood Moeder bruid Aagje Jansz Roos / Nadere informatie beroep Bg.: boerenknecht; beroep Bd.: dienstbaar; familienaam vader van de bruidegom ook Capteijn. / (N.B.: Mijn opmerking MCDK: Info website GenLias, Roelof Pancras als voornamen; zie akte; uit andere bronnen: Pancras is geen 2e voornaam, dat is een patroniem, voornaam vader van Roelof met achternaam Kaasenbrood.) //

Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 19-02-1836; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Agatha Kaptijn. / Vader: Cornelis Kaptijn; Moeder: Grietje Kaasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 19-02-1836. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1836 Nummer 6. //

Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 31-07-1837; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Johannes Kaptein. / Vader: Cornelis Kaptein; Moeder: Grietje Kaasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 31-07-1837. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1837 Nummer 47. //

Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 06-01-1839; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Pieter Kapteijn. Vader: Cornelis Kapteijn; Moeder: Grietje Kaasenbrood. / Plaats Velsen; Geboortedatum 06-01-1839. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1839 Nummer 2. //

• Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 26-04-1839; bron overlijden; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Petrus Kaptein , leeftijd 13 weken. / Vader: Cornelis Kaptein; Moeder: Grietje Kaasenbrood.
Plaats Velsen; Datum overlijden 26-04-1839 (Santpoort). / Velsen [= geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland. Velsen Akte Jaar 1839 Nummer 19. //

• Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 03-08-1839; bron overlijden; rol weduwe/weduwnaar; plaats Velsen / (N.B.: Grietje is ook o.a. vermeld Margaretha Kaasenbrood of Kasenbrood, weduwe Margaretha of Grietje Kaptein-Kaasenbrood.)
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Cornelis Kaptijn, leeftijd 33 [= *ca. 1805-1806.]/ weduwe/weduwnaar: Grietje Kaasenbrood.
Plaats Velsen; Datum overlijden 03-08-1839 (Santpoort) / Haarlem [= geboorteplaats] / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1839 Nummer 38. //

• Grietje: Margaretha Kaasenbrood; datum 12-04-1846; bron geboorte; rol Moeder; plaats Velsen
(N.B.: Grietje is ook o.a. vermeld Margaretha Kaasenbrood of Kasenbrood, wed. Kaptein-Kaasenbrood.)
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Kind: Cornelis Kaasenbrood. [Vader NN NN, geen gegevens in deze geboorteakte.] Moeder: Margaretha Kaasenbrood / Plaats Velsen; Geboortedatum 12-04-1846. Opmerkingen: Margaretha Kaasenbrood is weduwe van Cornelis Kaptein (...). [Betr.: NN NN; Vader van het kind, hij is de derde relatie van de moeder wed. Margaretha ("Grietje") Kaptein-Kaasenbrood; Cornelis Kaasenbrood is geen zoon van haar reeds overleden tweede echtgenoot voornoemde: Cornelis Kaptein]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1846 Nr.29. //

• Grietje: Margaretha Kaasenbrood; datum 02-05-1846; bron overlijden; rol Moeder; plaats Velsen
(N.B.: Grietje is ook o.a. vermeld Margaretha Kaasenbrood of Kasenbrood, wed. Kaptein-Kaasenbrood.)
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Cornelis Kaasenbrood , 3 wkn. [= Zoon van Vader: NN NN: 3e relatie van de moeder van het kind. Moeder Margaretha Kaasenbrood. [= ook genaamd Grietje Kaasenbrood, weduwe van Cornelis Kaptein: haar tweede echtgenoot die overigens niet de vader is van dit overleden kind, haar zoon Cornelis Kaasenbrood]. / Plaats Velsen; Datum overlijden 02-05-1846 (Santpoort) / Santpoort [= geboorteplaats van de overledene]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1846 Nummer 18. //

• Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 28-04-1850; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Uitgeest: (IV.a.5. = * geboorteplaats Bergen (provincie Noord-Holland), R.Kath.-doopnaam Margaretha: ~ gedoopt aldaar 05 mrt.1806, vijfde kind en tweede dochter van IV.a. Jacob, zij is tevens het oudste kind en de eerste dochter van IV.a. Jacob uit zijn tweede huwelijk; bij haar huwelijk vermeld als: Margaretha Kaasenbrood (doorgehaald: Kaas en Brood), 18 jaar oud, wonende te Assendelft (dochter van IV.a. Jacob Kasenbrood en Maartje Hendriksdr Benning) gehuwd te Gemeente Uitgeest en Markenbinnen op 27-01-1825 met: Gerrit Noom, 26 jaar, landbouwer, * te Markenbinnen ca 1799, R.Kath. gedoopt te Krommeniedijk, wonende te Markenbinnen (zoon van Pieter Noom, landbouwer, en Maartje Willems Schuijtemaker, wonende te Markenbinnen). / [Grietje Kaasenbrood: Margaretha Noom-Kaasenbrood is overleden te Heemskerk 3 okt.1856.]
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)

Bruidegom Pieter Noom; leeftijd 21, beroep landbouwer. / Vader Gerrit Noom; Moeder Grietje Kaasenbrood. (= IV.a.5. Margaretha ("Grietje") Kaasenbrood.) / Bruid Kniertje Hoogland; leeftijd 22. / Vader Jan Hoogland; Moeder Antje Holland. / Plaats huwelijk: Uitgeest; Huwelijksdatum 28-04-1850. / Bron: Kennemerland Uitgeest Akte Jaar 1850 Nr.8. //

• Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 01-03-1862; bron huwelijk; rol Moeder bruidegom; plaats Heemskerk: / (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)
Bruidegom Pieter Noom; geboorteplaats Uitgeest, leeftijd 33, beroep dagloner.  / Vader Gerrit Noom; Moeder Grietje Kaasenbrood. (= IV.a.5. Margaretha ("Grietje") Kaasenbrood.) / Bruid Dieuwertje Rijke; geboorteplaats Akersloot, leeftijd 28. / Vader Jan Rijke;  Moeder Klaasje Stuifbergen. / Plaats huwelijk: Heemskerk; Huwelijksdatum 01-03-1862.  / Opmerkingen: Wn. (= bruidegom: is weduwnaar van) Kniertje Hogeland. / Bron: Kennemerland Heemskerk Akte Jaar 1862 Nummer 1. //

Margaretha: Grietje Kaasenbrood; datum 19-01-1885; bron overlijden; rol  Overledene; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Grietje Kaasenbrood, 74 jaren. / Vader: Roelof Pankras; Moeder: Aagje Jansz Roos. / Weduwe/weduwnaar: Cornelis Kaptijn. / Plaats Velsen; Datum overlijden 19-01-1885 (Velsen). / Opmerkingen: Naam van de vader Roelof Pankras os [=of] Roerlof [=Roelof] Kaasenbrood. / Velsen [= * geb.plaats] Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1885 Nummer 5. //

• Margaretha: Grietje Kaasen [?= Kaasenbrood]; datum 16-05-1890; bron overlijden; rol Moeder; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Overledene: Agatha Kaptijn, 54 [jaren = *1836.] / Vader: Cornelis Kaptijn; Moeder Grietje Kaasen [=???= Kaasenbrood] / Plaats Velsen; Datum overlijden 16-05-1890 (Santpoort). Velsen [= geboorteplaats]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1890 Nummer 56. //

Guurtje Kaasenbrood; datum 04-07-1817; bron overlijden; rol Overledene; plaats Velsen / (IV.a.8. = * 28 okt.1811 te Bergen (N.-Holland), achtste kind en vierde dochter van IV.a. Jacob Kaasenbrood (handtekening vader familienaam Kazenbrood), zij is het 4e kind en de 3e dochter uit zijn 2e huwelijk:
(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.)
Overledene Guurtje Kaasenbrood , 5 [= vijf jaren]. / Vader Jacob Kaasenbrood; Moeder Maartje Benning. / Plaats Velsen. Datum overlijden 04-07-1817 (Velsen). / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1817 Nummer 17. //

=============================================================

Op de volgende pagina's / On the next pages:

• voornamen / first names H–O: Casembroot.miscellaneous02.html

• voornamen / first names P–Z: Casembroot.miscellaneous03.html

===========================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

« vorige pagina's / « previous pages: Casembroot.miscellaneous.html

> p. Casembroot.miscellaneous00.html

volgende pagina's / next pages:

> p. Casembroot.miscellaneous02.html / > p. Casembroot.miscellaneous03.html

> p.  Casembroot.miscellaneous04.html / > p. Casembroot.miscellaneous05.html

> p.  Casembroot.miscellaneous06.html / > p. Casembroot.miscellaneous07.html

> p. Casembroot.miscellaneous08.html / > p. Casembroot.miscellaneous09.html

===============================================================

CASEMBROOT

miscellaneous info: genealogy & heraldry /
allerlei info: genealogie & heraldiek

volgende pagina / next page:
> Casembroot.miscellaneous02.html

==================================
home