HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

Vorige pagina / Previous page:
< index: namen / names

Genealogie / Genealogy:
(de) CASEMBROOT
generatie I / generation I

 

Genealogie / Genealogy

(de) CASEMBROOT

(de Casembroot, De Casembroot / Casenbroot, van Casembroot, Van Casembroot, Von Casembroot,
de Kasembroot, Kasimbroot, Kasenbrood, Kasenbroot, etc.)

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 1:

CASPAR, zoon van OTTO, geboren in Piemond, quam ten tyde van Philips den Goede, Hertoghe van Bourgondië (drukwerk 1760-1780: Burgongne), wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430, en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins, en wierdt genaamt CASEMBROOT. Hy is overleden den 30 Sept. 1453, ligt in St. Doncice Kercke begraven.
Heeft verwekt 4 kinderen. Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 2.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT, oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge geprosest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451, is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met Barbara Clement v. Nieuwkerken.
Hy stierf den 16 Oct. 1514, verwekt hebbende 2 kinderen.
Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3.

========

 

 


HIERONDER AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
zie op deze website - pagina:
CASEMBROOT.miscellaneous.

To study the genealogy of this family and to compare the results with other genealogies; spelling differences will occur, the meaning of the names will be the same as Casembroot. The genealogy starts with the abovementioned genealogy with nine generations, see above on this page - the families are kept together below, same information as before. If more information is available concerning a person and/or a family, that will be added with the source of that particular information - such as date and place, archivesources, etc.

Ter controle van de stamboomgegevens van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT volgt hierna een nieuw overzicht gebaseerd op voornoemd overzicht; in de volgorde zoals gebruikelijk bij genealogieën, zie als voorbeelden daarvan ook Ned. Adelsboek, Ned. Patriciaat en verder op deze website overige pagina'\s. Gestart wordt met de oudste generaties vanaf CASEMBROOT generatie I, als boven, waarbij ook gegevens uit andere bronnen worden toegevoegd indien en voor zover mogelijk ook bij een beperkt aantal volgende generaties, indien nodig voor het onderzoek deze gegevens te vergelijken met die van hun naamgenoten. Overige aantekeningen volgen met vermelding van de bronnen zoals datum en plaats, archiefbronnen, etc.

MIJN AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT" bij het CBG en NGV
over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven): Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin, t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge. De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO, dat betekent: "HET GOEDE HUIS". (In andere archiefbronnen hierboven vermeld familienaam: CAESABON of KAEZABON.) Deze voorouder heeft de geslachtsnaam gewijzigd in een Nederlandsklinkende naam, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams: "CASEMBROOT". De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht. Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Volgens encyclopedieën, etc., werd in vorige eeuwen onder andere de volgende tekst gepubliceerd:
Het geslacht
de Casembroot of, zoo als sommigen zich schreven, Kaezembrood, was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst Caesabon of Kaezabon; doch een van dit geslacht, Caspar Caesabon, verkocht al zijn goederen, huis en erve, liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heerschende, met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijnen naam in de Casembroot veranderde, en den 30 September 1443 overleed. (In diverse bronnen worden deze bijzonderheden vooral m.b.t. de schrijfwijze van de namen van personen en plaatsen, data, etc., min of meer anders beschreven. Waar mogelijk wordt door mij daarom deze bronnen vermeld, zie hierna.)

 

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.
– Doch een van dit geslacht, Caspar CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken.
Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijn naam in
de CASEMBROOT
veranderde, en overleed op 30 september 1443.
Opm.: Deze familie heeft de geslachtsnaam niet vanwege de opstand in 1491-1492 van het zgn. Kaasenbrood-volk (bekend met diverse schrijfwijzen zoals Casembroot-, Casenbroot-, Kaezenbroot-volk in Holland: Noord- en Zuid-Holland; afhankelijk van de publicatiebron). Hetzelfde geldt voor de naamgenoten van deze adellijke familie; ook niets over gevonden met betrekking tot de opstand van 1491-1492.
De naam Casembroot betekent echter wel hetzelfde als het woord kaas-en-brood; in vroeger eeuwen ook bekend vanwege uithangborden bij herbergen > derhalve een adresnaam (onderwerp voeding); komt voor in Nederland, div. provincies en met name in de grote steden – en in België: Vlaanderen, als Casembroodt, Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Kaasenbrood, etc.
Over de hierboven omschreven familiewapens van de adellijke familie de Casembroot,
nog het volgende: De beschrijvingen in de diverse publicaties kunnen verschillen. Mogelijk bijvoorbeeld door de verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands, met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing. Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45): "De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel." Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.


CASEMBROOT generatie I (de stamvader CASEMBROOT te Brugge):

I. CASPAR, zoon van OTTO, geboren in de plaats Fossano in Piemonte, bekend als "Gaspard CASEBON"
te Piemonte; Gaspard CASEBON verliet zijn geboorteplaats 'ten tijde van Philips den Goede, Hertog van Bourgondië'
en woonde daarna in Vlaanderen: Damme (ca.1430) en Brugge (na 1430); hij is overleden in zijn laatste woonplaats
Brugge op 24 september 1453, begraven aldaar in de St.Donatiaan kerk.

• Sedert de dertiende eeuw was Brugge bekend als wereldmarkt: het centrum van het toenmalige wereldverkeer
naast Londen, Lübeck, Venetië en Genua (bij de stad Genua is ook Fossano: in Piemonte).
• Damme is een befaamde gemeente bij Brugge.
Brugge, hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen.

Caspar CASEMBROOT Ottozn (Gaspard Casebon) huwde te Brugge (geschat voor 1437) met:
Marie REYPHINS, zij is begraven in de St.Donatiaan kerk te Brugge.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend met de familienaam CASEMBROOT te Brugge,
drie zonen en een dochter, vermoedelijk allen geboren en gedoopt te Brugge in Vlaanderen:

I.-1. CASPAR CASEMBROOT, geboren circa 1438-1439,
overleden op 12 maart 1453, oud 14 jaar.
I.-2. OTTO CASEMBROOT, geboren circa 1439-1440,
overleden op 2 augustus 1453, oud 13 jaren.
I.-3. MARIE CASEMBROOT, geboren [vermoedelijk datum geschat] omstreeks 1445,
oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge (geprosest op den 19 Juny 1475).
I.-4. Leonard / Lenaert CASEMBROOT, geboren op 3 maart 1451 te Brugge,
hij volgt generatie II. / he follows generation II.

===================================================================

Volgende pagina / Next page: Generatie II / Generation II.

============================================

home