HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

index: genealogie/genealogy

< vorige pagina (algemeen: p.3) / previous page (general: p.3)

 

Genealogie nr. II.: Pieter Pietersz. (Duynmeyer, beroep duinmeier),
volgt stamboom (II) Petrus/Pieter Pietersz. Casembroot Duynmeyer:
ook bekend met andere namen en met spellingvariaties, etc., zoals:
Pieter Pietersen Kaasenbroot ("de oude").
Genealogy nr. II.: Pieter Pietersz. (Duynmeyer, profession forest-ranger)
follows familytree (II) Petrus/Pieter Pietersz. Casembroot Duynmeyer:
also known with other names and with spellingvariations, etc., such as:
Pieter Pietersen Kaasenbroot ("de oude").

Op de volgende pagina's treft u de stamboom aan van de familie Casembroot:
Genealogie (stamboom-generatie II. in Heemskerk)
Pietersz. Casembroot, Duynmeyer, beroep "duinmeijer".

Zie brief hieronder van de Gemeente Heemskerk:
betreft onze Familie CASEMBROOT
en het oude beroep "duinmeijer".

On the following pages you will find the familytree Casembroot:
Genealogy (familytree-generation II. in Heemskerk)
Pietersz. Casembroot, Duynmeyer, profession "duinmeijer".

See letter below from the Municipality Heemskerk:
concerning our Family CASEMBROOT
and the old profession "duinmeijer".

 

======================================

De oorsprong en geschiedenis van de familienaam Casembroot is sedert de middeleeuwen bekend.
Ook reeds voor de vijftiende eeuw toen de Hoekse- en Kabeljauwse twisten en de opstand van het Kaas- en Broodvolk plaatsvonden. Deze opstand is ook bekend met andere schrijfwijzen zoals het oproer vant Casenbroot: oproerlingen in de jaren 1491-1492 in het noorden van Holland, voornamelijk boeren en plattelandbewoners die in economische nood waren geraakt door de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook de plaats Heemskerk is vermeld vanwege deze gebeurtenissen; ter herdenking daarvan heeft men een plaquette geplaatst bij een van de kerken.
De plaats Heemskerk is de oudstbekende locatie in Kennemerland waar onze familienaam voor het eerst werd gebruikt in 1723 door onze voorouder Pieter Pietersz Casembroot, duinmeier, leenman van Marquette en schepen van Heemskerk; bij zijn huwelijk in 1708 vermeld als Pieter Pietersz Duynmeyer, jonge man wonende te Castricum (hij ondertekende als Pieter Pietersz).
Pieter Pietersz Casembroot was voor 1723 in Castricum en Heemskerk alleen bekend met zijn beroepsnaam duinmeier, gebruikt als toenaam Duynmeyer [vgl. familienaam Duinmeijer], zoals zijn vader met dezelfde naam Pieter Pietersz.
Hij ondertekende sedert 1723 voornamelijk als Pieter Pietersz. Kaasenbroot.
Familienamen zoals Casembroot zijn sedert de veertiende eeuw in België, Nederland en elders gebruikt als adresnamen, ontleend aan gevelstenen en uithangborden van gebouwen zoals boerderijen en herbergen: voor de verkoop van brood en kaas. In Nederland en België sedert de middeleeuwen aangetroffen met oude Nederlandse schrijfwijzen zoals Casembroot, Casenbroot, Kasembroot, Kasenbroot, etc.; in duitstalige landen en streken onder andere geschreven als: Käsebrot, Kese und Brot.
De oudstbekende schrijfwijze Casembroot is bij de adellijke familie in Vlaanderen en elders bekend als een halfverfranste variatie daarvan: de Casembroot, vermeld in de adelsboeken van België en Nederland. De schrijfwijze van deze naam komt ook nog voor in het Latijn: Casebrotius, etc., zoals in studentenregisters bij de universiteit van Leiden.
Nakomelingen van Pieter Pietersz Kaasenbroot zijn na 1811 bekend met de naamsvarianten Casembroot, Kaasenbroot, Kasembroot, Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot, etc.

 

------------------------------------------------------------------------

Zie ook website / See also website > http://www.meertens.nl

==============================

 

 

De genealogie Casembroot Duynmeyer begint bij de grootvader van
II. Petrus/Pieter Pietersz. (Casembroot, Duynmeyer).
Deze grootvader is vermeld op de vorige pagina's, vanaf algemeen pagina's (Nr.0.)

CASEMBROOT: Familienaam met spellingvariaties bekend vanaf 1723 in Heemskerk:
met vele spellingvariaties C–K (CAASEMBROOD > KAZENBROOT) zoals bijvoorbeeld:
CAASENBROOD, CASEMBROOD, CASENBROOT, CASENBROT, KAAS EN BROOD,
KAASENBROOD, KAASENBROODT, KAASENBROOT, KAAZENBROOD, KAAZENBROOT,
KASEBROOT, KASEMBROOD, KASEMBROOT, KASENBROOD, KASENBROODT, KASENBROOT, KAZEMBROOD, KAZEMBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT.

Zie ook op deze website, pagina: Various.Casembroot.1.

The genealogy Casembroot Duynmeyer starts with the grandfather of
II. Petrus/Pieter Pietersz. (Casembroot, Duynmeyer).
This grandfather is mentioned on the previous pages, from general pages (Nr.0.)

CASEMBROOT: Familyname with different spellingvariations known since 1723 in Heemskerk:
with many spellingvariations C–K (CAASEMBROOD > KAZENBROOT) such as for example:
CAASENBROOD, CASEMBROOD, CASENBROOT, CASENBROT, KAAS EN BROOD,
KAASENBROOD, KAASENBROODT, KAASENBROOT, KAAZENBROOD, KAAZENBROOT,
KASEBROOT, KASEMBROOD, KASEMBROOT, KASENBROOD, KASENBROODT, KASENBROOT, KAZEMBROOD, KAZEMBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT.

See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

=========================================================================

Genealogie / Genealogy (II.) Petrus/Pieter Pieterse/Pietersen/Pietersz./Prz.
(Pietersen CASEMBROOT DUYNMEYER), vervolg/continued:

Index fam.: Pieter Pietersen KAASENBROOT (CASEMBROOT: DUYNMEYER)

=> pagina I. Genealogie / page I. Genealogy: CASEMBROOT (DUYNMEYER)

> vervolg: GENEALOGIE I. – II. / continued: GENEALOGY I. – II.
I.-3. / II. ("Pieter") Petrus Pietersz. CASEMBROOT.DUYNMEYER
(handtekening / signature: "Pieter Pieterse KAASENBROOT")

Genealogie / Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER):
> vervolg: GENERATIE II / continued: GENERATION II.

Genealogie / Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER) / KAASENBROOT:
De weduwe of II. "Pieter Pieterse KAASENBROOT": Anna Jans xx Jan GIJSEN.
The widow van II. "Pieter Pieterse KAASENBROOT": Anna Jans xx Jan GIJSEN.

=> Anna JANS: GENERATIE II x A. / ANNA JANS: GENERATION II x A.

Kinderen uit het huwelijk van II. Pieter Pieterse KAASENBROOT / CASEMBROOT, DUYNMEYER.
x Anna Jans => zes dochters en zeven zonen, familietak II. CASEMBROOT, DUYNMEYER.
Children from the marriage of II. Pieter Pieterse KAASENBROOT / CASEMBROOT, DUYNMEYER.
x Anna Jans => six daughters and seven sons, familybranch II. CASEMBROOT, DUYNMEYER.
Familiepagina, kinderen / Familypage, children: Generatie II – III / Generation II – III
=> Fam.: ("Pieter Pieterse KAASENBROOT") CASEMBROOT.DUYNMEYER.0203.

1. Agata (Aagje) 1708; 2. Petrus 1710; 3. Maria 1711; 4. Petrus (Pieter) 1712;
5. Anna (Antje) 1714;
6. Jan 1715; 7. Jan 1716; 8. Guertje 1718; 9. Jan 1719;
10. Laurens 1721; 11. Pancras (Bancris) 1723 (II.-11. => III. "Banckeris");
12. Maertje (Maartje) 1724; 13. Jannetje 1727.

===============================================================

index: genealogie/genealogy

home