HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2016: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see: copyright, disclaimer, privacy.

index: genealogie/genealogy


Vervolg van Genealogie CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.)

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT

familietak A / familybranch A

=================================================================================

Genealogie / Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER): generatie / generation IV
twee zonen, familietakken / two sons, familybranches: A & B = IV.a. & IV.b.
Familienamen met spellingvariaties C./K.; surnames with spellingvariations C./K.

Op deze pagina: GENERATIE IV.a. / On this page: GENERATION IV.a.:
Jacob CASEMBROOT / Japik CASEMBROOD / Jacob KASENBROOD (1772 - 1814)
Fam.tak A = J. CASEMBROOT (Japik CASEMBROOD / CASENBROOD / CAASENBROOD) /
Jacob KASENBROOD (handtekening & variaties / signature & variations: Jacob Kazenbrood)
initialen/initials: JKB: GENERATIE IV.a. / GENERATION IV.a.Heemskerk: R.C. Doopboek 3.A.: 1ste pagina's / R.C. Baptism-book 3.A.: 1st pages.
IV.a. Jacob CASEMBROOT => doopnaam / bapt.-name: Japik.
Ouders / Parents (Vader / Father): Bankris Casembrood. (Moeder / Mother): Grietje Jans Dewit.
Twee getuigen / Two witnesses: Japik Stut, en/and Trijntje Japiks.
Doopdatum 24 Juni 1772 in Heemskerk / Baptism-date: 24 June 1772 in Heemskerk (the Netherlands)
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Hieronder twee extra kopiepagina's (spellingvariaties). / Below two extra copy-pages (spellingvariations): 3.A. & 4.:

(links/left) Heemskerk: R.C. Doopboek 3.A. (extra kopiepagina's). / R.C. Baptism-book 3.A. (extra copypages).
IV.a. Jacob CASEMBROOT => doopnaam / bapt.-name: Japik.
Ouders / Parents (Vader / Father): Bankris Casenbrood, (Moeder / Mother): Grietje Jans Dewit.
Twee getuigen / Two witnesses: Japik Stut, en/and Trijntje Japiks.
Doopdatum 24 Juni 1772 in Heemskerk / Baptism-date: 24 June 1772 in Heemskerk (the Netherlands)


(rechts/right) Heemskerk: R.C. Doopboek 4 (kopieboek: pagina 42). / R.C. Baptism-book 4 (copybook: page 42).
IV.a. Jacob CASEMBROOT => doopnaam / bapt.-name: Japik.
Ouders / Parents (Vader / Father): Bankris Caasenbrood, (Moeder / Mother): Grietje Jans De Wit.
Twee getuigen / Two witnesses: Japik Stut, en/and Trijntje Japiks.
Doopdatum 24 Juni 1772 in Heemskerk / Baptism-date: 24 June 1772 in Heemskerk (the Netherlands)
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

N.B.: Namen met spellingvariaties Bankris (B/P), Casembroot (C/K), de Wit (d/D/W).
Grietje Jans Dewit / De Wit => Grietje de Wit, geboren in Velsen: dochter van Jan de Wit.
Note: Names with spellingvariations Bankris (B/P), Casembroot (C/K), de Wit (d/D/W).
Grietje Jans Dewit / De Wit => Grietje de Wit, born inVelsen: daughter of Jan de Wit.

C-A.: III-7./IV.a. Jacob Casembroot => Japik Casembrood / Casenbrood / Caasenbrood
=> Jacob Casembroot (Japik Casembrood: Heemskerk 1772 – Velsen 1814: Jacob Kasenbrood)

Laatstbekende handtekening: Jacob Kazenbrood. / Lastknown signature: Jacob Kazenbrood.

C-A.: IVa. Jacob Casembroot => ~ Japik Casembrood / Casenbrood / Caasenbrood;
=> Jacob Kasembroot / Kaasenbrood / KazenBrood / Kazenbrood; + Jacob Kasenbrood.

C-A.: IVa. Jacob Kasembroot (bruidegom) Jonge Man, gebooren te Heemskerk, thans alhier
residerende (= in Schoorl). Zullende Trouwen met (bruid): Guurtje Hendriks Kager, alhier woonachtig,
[gaarder impost-belasting betaald] onder de Classe: ƒ 6-0-0. (Pagina 270: Schoorl, 15 apr.1797.)
N.B. (sedert 2001): Schoorl is een dorp in de gemeente Bergen, provincie Noord-Holland.
(Voor 2001): Gemeente Schoorl (met de dorpen: Aagtdorp, Camperduin, Groet, Schoorl, Schoorldam).


IV.a. Jacob Kasembroot (bridegroom) Young Man [= not married before], born in Heemskerk,
now living here (= in Schoorl). To marry (bride): Guurtje Hendriks Kager, living here (= in Schoorl),
[tax registration] marriage registration payment (guilders): ƒ 6-0-0. (Page 270: Schoorl, 15 Apr.1797.)
Note (since 2001): Schoorl is a town in the municipality of Bergen, province North Holland (the Netherlands).
(Before 2001): Municipality of Schoorl (with the towns: Aagtdorp, Camperduin, Groet, Schoorl, Schoorldam).
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)


Hierboven een fragment van het huwelijk voor het gerecht in Schoorl(pagina 225; het eerste gedeelte vrij vertaald):
Op heden 30 april 1797: Compareerden voor ons Jan Nierop schout van Schoorl en Camp, Jan Kaper en Dirk Duyn schepenen aldaar; Jacob Kasembroot, jongeman en bruidegom, geboren te Heemskerk, thans alhier residerende, ter eenre, met: Guurtje Hendriks Kager, jongedochter en bruid van Katrijp onder Schoorl jurisdictie, ter andere zijde. (...).
N.B.: De plaatsen Schoorl, Camp of Camperduin, Katrijp of Catrijp => sedert 2001 gemeente Bergen, Noord-Holland.
Above a fragment of the marriage in the court of Schoorl and Camp, date 30 April 1797 in Schoorl;
the bridegroom: Jacob Kasembroot, young man (= not married before) born in Heemskerk, place of residence Schoorl;
the bride: Guurtje Hendriks Kager, youg daughter (= not married before) of Katrijp under the jurisdiction of Schoorl.
Note: The places Schoorl, Camp or Camperduin and Katrijp or Catrijp => since 2001 municipality of Bergen, province Noord-Holland (North Holland, the Netherlands). / (Collection: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)


Op 30 April 1797 RC-kerk in Schoorl: (bruidegom: IV.a.) Jacob Kaasenbrood; (bruid) Guurtje Kager.
Huw.-getuigen (broer en zuster van de bruidegom): Cornelis Kaasenbrood, Antje Kaasenbrood.
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Op 13 juni 1804 (plaats: Bergen, Noord-Holland): Jacob KazenBrood heeft aangifte gedaan
van het overlijden van zijn 1ste echtgenote Guurtje Kager, zijn huisvrouw leeftijd 39 jaren;
zij overleed enige weken na de geboorte van hun 4e kind in Bergen, adres: Op de Nes.
On 13 June 1804 (place: Bergen, North Holland, the Netherlands): Jacob KazenBrood
registrated the death of his 1st spouse Guurtje Kager, his housewife age 39 years;
she died several weeks after the birth of their 4th child in Bergen, address: Op de Nes.
(Coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

(IV.a.) Jacob KAZENBROOD hertrouwt als weduwnaar in Bergen 1805: Maartje BANNING
(familienaam is meestal Benning, met spellingvariaties: Ben., Bennig, Benning, Penning);
(IV.a.) Jacob KAZENBROOD remarries as widower in Bergen 1805: Maartje BANNING
(surname is usually Benning, with spellingvariations: Ben., Bennig, Benning, Penning):

 


Datum 04 mei 1805 in Bergen, Noord-Holland, pagina 124. (modern en vrij vertaald): De weduwnaar
(IV.a.) Jacob KAZENBROOD, wonende te Bergen, doet aangifte te zullen trouwen met de jongedochter:
(bruid, niet eerder gehuwd) Maartje BANNING (dochter van Hendrik BANNING), wonende alhier
te Bergen; beiden geboren te Heemskerk. Deze inschrijving voor de bruidegom is pro Deo: gratis.
(Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

 


Datum 19 Mei 1805 in de Heerlijkheid Bergen, Kennemerland (Noord-Holland): Huwelijk van de weduwnaar
(IV.a.) Jacob Kazen Brood (= IV.a. Jacob KAZENBROOD), en Maartje BANNING, jonge dochter, beiden
alhier woonachtig. (Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

 


Datum 19 Mei 1805 RC-kerk Bergen, Noord-Holland: bruidegom Jacob KAZENBROOD
gehuwd met bruid Maartje Hendrikse BENNING. (Collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

 

C-A.: IVa. Jacob KAZENBROOD x (2) 19 mei 1805: Maartje BANNING / BENNING.

 

C-A.: IVa.–V.: fam. Japik / Jacob (Heemskerk 1772 – Velsen 1814: Jacob Kasenbrood)
C-A.: IVa.-V. fam.-tak/branch A.: 10 kinderen / 10 children CASEMBROOT (DUYNMEYER)
familienamen van de nakomelingen periode 18e eeuw – 21 eeuw / familynames of the descendants :
period 18th century – 21st century: Caasembrood, Caasenbrood, Casembrood, Casembroot, Casenbrood,
Kaas en Brood, Kaasenbrood, Kaasenbroot, Kasebrood, Kasembrood, Kasembroot, Kasenbrood,
Kasenbroot, Kazebroot, Kazen Brood, KazenBrood, Kazenbrood, Kazenbroodt, Kazenbroot.

Jacob [C/K]a[a][s/z]e[m/n][B/b]roo[d/t], x1.: Guurtje Caager/Cager/Kager, 4 kinderen / 4 children:
(drie zonen en een dochter / three sons and one daughter) geb./ born in 1798, 1799, 1801, 1804.

C-A.: IVa.1. Bancras / Pancratius : */~ 1798 Bergen, + Schoorl 1855; => fam.tak/branch V.a.
C-A.: IVa.2. Hendrik / Henricus : */~ 1799 Bergen, + Schoorl 1874; => fam.tak/branch V.b.
C-A.: IVa.3.: Pieter / Petrus : */~ 1801 Bergen, + Bergen 1803 (leeftijd 2 jaren, age 2 years).
C-A.: IVa.4.: Grietje / Margaretha : */~ 1804 Bergen, + Velsen 1804 (leeftijd 6 maanden, age 6 months).

Jacob [C/K]a[a][s/z]e[m/n][B/b]roo[d/t], x2.: Maartje Banning/Benning/Penning, 6 kinderen / 6 children:
(een zoon en vijf dochters / one sone and five daughters) geb. / born in 1806, 1807, 1809, 1813, 1814.

C-A.: IVa.5. Grietje / Margaretha : */~ Bergen 1806, + Heemskerk 1856; x G. Noom; => fam. G. Noom.
C-A.: IVa.6. Pieter / Petrus : */~ Bergen 1807, + Bergen 1808 (leeftijd 1 jaar, age 1 year).
C-A.: IVa.7. Bavonia : */~ Bergen 1809, + Assendelft 1868; x C. van der Laan; => fam. C. van der Laan.
C-A.: IVa.8. Guurtje : */~ Bergen 1811, + Velsen 1817 (leeftijd 5 jaren, age 5 years).
C-A.: IVa.9. Catharina : */~ Velsen 21 mrt.1813, + Velsen 1 apr.1816 (leeftijd 3 jaren, age 3 years).
C-A.: IC-A.: IVa.10. Jacoba : */~ Velsen 1814, + Velsen 1814 (leeftijd 7 dagen, age 7 days).

C-A.: IVa. Maartje Benning/B(a/e)nning/Penning, x2 in 1816 (weduwnaar/widower) : Wouter Maas.

C-A.: IVa. Maartje Benning, x3 in 1817 (weduwnaar/widower) : Gerrit Koen; => fam. Koen.

========================================================================

 

IV.a. Jacob CASEMBROOT / KASENBROOD (1772 - 1814)
hij is de stamvader van twee familietakken A: V.a. Bancras & V.b. Hendrik.

De oudste familietak A / The oldest familybranch A:
V.a. Bancras ("Bank": ~ Pancratius) CASEMBROOT / KAZENBROOT
(Bergen 1798 - Schoorl 1855)

 

C-AA: IVa.1./ V.a. Bancras ("Bank": ~ Pancratius) Kaasenbrood / Kazenbroot (1798–1855).

C-AA: V.a. Bancras ("Bank": ~ Pancratius) Kaasenbrood / Kazenbroot: x.

C-AA: V.a. fam. Bancras ("Bank: ~ Pancratius) Kaasenbrood / Kazenbrood / Kazenbroot

C-AA: V.a.1./ VI.a. Jacobus Bancrasz. Casembroot / Ka(a)(s/z)enbroo(d/t): *1836 Schoorl.

C-AA.: VI.a. Jacobus Ka(a)(s/z)enbroo(d/t) x 1863 C/Kat(h)(a/e)rina / Trijntje Molenaar.

C-AA.: VI.a. fam. Jacobus Ka(a)(s/z)enbroo(d/t): 8 kinderen/8 children: VI.a.1.–VI.a.8.

C-AA.: V.a.3./ VI.b. Cornelis Bancrasz. Casembroot / Ka(a)(s/z)enbroo(d/t): 1839–1910.

C-AA.: VI.b. Cornelis Ka(a)(s/z)enbroo(d/t) x1. 1869 Hendrica de Wit / de Witt: *1846.

C-AA.: VI.b. Cornelis Ka(a)(s/z)enbroo(d/t) x2. 1894 Cornelia (Beekman–)Boots *1846.

C-AA.: VI.b. fam. Cornelis Ka(a)(s/z)enbroo(d/t) x1: 3 kinderen/3 children: VI.b.1.–VI.b.3.

C-AA.: VI.b.3./ VIIa. Bancras/Pancratius Ka(a)(s/z)enbroo(d/t): 1872–1945.

C-AA.: VII.a. Bancras/Pancratius Ka(a)(s/z)enbroo(d/t) x Johanna/Jannetje Schouten (1878–1945).

C-AA.: VII.a. fam. B/Pancr(as/tius) Ka(a)(s/z)enbroo(d/t): 5dochters/5daughters: VII.a.1.–VII.a.5.

DE VOLGENDE FAMILIETAK IS C-AB. / THE NEXT FAMILYBRANCH IS C-AB.: IV.a.2. = V.-b.
C-AB.: V.-b. Hendrik Jacobsz. CASEMBROOT / KAZENBROOT (Bergen 1799 – Schoorl 1874.)
zoon van / son of: IV.a. Jacob CASEMBROOT / KASENBROOD (1772 – 1814)

 

==================================================================


IV.a. Jacob CASEMBROOT / KASENBROOD (1772 - 1814)
hij is de stamvader van twee familietakken A = V.a. & V.b.:

De jongste familietak A / The youngest familybranch A:
V.b. Hendrik Jacobsz. CASEMBROOT / KAZENBROOT
(Bergen 1799 - Schoorl 1874)


C-AB: IV.a.2./ V.b. Hendrik Kaasenbrood / Kaazenbroot / Kazenbrood / Kazenbroot

C-AB: V.b. Hendrik Kaasenbrood (Kaazenbroot / Kazenbrood / Kazenbroot) x1.

C-AB: V.b. Hendrik Kazenbroot x2. Ermina Driessen

C-AB: V.b. fam. Hendrik Kazenbroot: kinderen/children

 

C-AB: V.b.1./ VI.c. Jacob Kazenbroot (C/Ka[s/z]e[m/n]broo[d/t]): 1825 Schoorl – 1898 Haarlem.

C-AB: VI.c. Jacob Kazenbroot x Schoorl 5 mei 1850: Elizabet Praat (Eli[s/z]abet[h] B/Pr[a/u][a/o]t)

C-AB: VI.c. fam. Jacob Kazenbroot: 8 kinderen (3z.,5d.) / 8 children (3s.,5d.): VI.c.1. – VI.c.8.

======

generatie VII / generation VII

C-AB: VI.c.5./ VII.b. Hendricus Adrianus Kazenbroot

C-AB: VII.b. Hendricus Adrianus Kazenbroot x

C-AB: VII.b. fam. Hendricus Adrianus Kazenbroot: kinderen/children

C-AB: VI.c.6./ VII.c. Jozef Kazenbroot

C-AB: VII.c. Jozef Kazenbroot x

C-AB: VII.c. fam. Jozef Kazenbroot: kinderen/children

C-AB: VI.c.7./ VII.d. Pancratius Kazenbroot

C-AB: VII.d. Pancratius Kazenbroot x

C-AB: VII.d. fam. Pancratius Kazenbroot: kinderen/children

======

generatie VIII / generation VIII

C-AB: VII.b.=VIII.a. fam. Hendricus Adrianus Kazenbroot: kinderen/children

C-AB: VII.c.=VIII.b. fam. Jozef Kazenbroot: kinderen/children

IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION

======

generatie IX / generation IX

IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION

 

C-AB: VII.b.=VIII.a. fam. Hendricus Adrianus Kazenbroot: kinderen/children

C-AB: VII.c.=VIII.b. fam. Jozef Kazenbroot: kinderen/children

======

generatie X / generation X

IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION

 

C-AB: VII.b.=VIII.a. fam. Hendricus Adrianus Kazenbroot: kinderen/children

C-AB: VII.c.=VIII.b. fam. Jozef Kazenbroot: kinderen/children

alle index-pagina's in bewerking / all index-pages under construction

volgende generaties in bewerking / next generations under construction

 

=======================================================================

Zie deze website / See this website: Various.Casembroot.

Zie ook bij generatie / See also generation: VII. kwartierstaatnr. 65; VIII.130 x 131.:

> Pagina / Page Info: Ancestors Marianne Ch. KAZENBROOT.

===============================================================

> vervolg / continued (fam. A = Japik CASEMBROOT / Jacob KASENBROOD):

> pagina GENERATIE IV.a. / page GENERATION IV.a.

==============================================================

index: genealogie/genealogy

home