HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Info: CASEMBROOT => (de) CASEMBROOT / CASENBROOT,
Naamstudie, alle variaties C - K / Namestudy, all variations C - K

===================================================================

CASEMBROOT, (de) CASEMBROOT, CASENBROOT

Het volgende is in bewerking (onderzoek) / The following is under construction (research):
Op de website van NGV-afdeling Amsterdam en Omstreken, ook geraadpleegd de publicaties
vermeld in het Repertorium, etc., zie verder website > http://amsterdameo.ngv.nl/
Bij mijn aantekeningen rekening gehouden met zoals familienamen of achternamen zijn vermeld.

Betreft bijvoorbeeld de vermelding als bron het woord boek, dat kan ook zijn archiefstuk,
document, burgerlijke stand aktes, extract kerkgegevens, tijdschrift, krant, afbeelding, foto,
correspondentie met familie, vrienden en overige relaties zoals van genealogieverenigingen,
dossiers particuliere archieven, enzovoorts.

Zie de betreffende publicatie en pagina voor verdere informatie
alsmede voornoemde NGV-afdelingswebsite > hoofdindex voor de laatste bijgewerkte gegevens.


Achternaam (in hoofdletters) = zonder accenten; lidwoorden en voorzetsels niet vermeld.
Eerst titel publicatie (zoals hieronder
115:), daarna volgen de relevante paginanummer(s).
Voorts op deze afdelingspagina Bibliotheek > http://amsterdameo.ngv.nl/bibliotheek.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie verder de website van NGV-afdeling Amsterdam (zie boven)
omdat de bibliotheek-websitepagina is vernieuwd; mogelijk later ook dat
deze [vetgedrukte] nummers veranderd (overgenomen van de oude info:
=> 4, 64, 71, 85, 115, 116, 122.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Achternaam (in hoofdletters): CAASEM BROOD - 115: 158-159, 161-163, 165.

• Overige boeken, titel: 115 = Zoeklicht 2000, afd. Kwartier van Nijmegen.
> Regionale en lokale geschiedenis, titel: Zoeklicht 2000, Genealogische Heraldische Bundel.
afd. Kwartier van Nijmegen, 311 blz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Achternaam (in hoofdletters): CASEMBROOD - 122: 1984/410.

• Tijdschriften, titel: 122 = Ons Voorgeslacht 1984–1985.
> Periodieken: Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
titel:
Ons Voorgeslacht 1984 – 1985.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Achternaam (in hoofdletters): CASEMBROOT - 4: 133; 116: 164.

• Eigen publicaties: 4 = 1998, Amsterdams Jubileum Kwartierstatenboek.
> Genealogieën en kwartierstaten, titel: Uw Amsterdam.
Jubileumboek afd. Amsterdam e.o. (1988), 279 blz. (t.g.v. 40-j. bestaan).

• Overige boeken, titel: 116 = Zoeklicht Kwartier van Nijmegen.
> Regionale en lokale geschiedenis, titel: Zoeklicht
Kwartier van Nijmegen (1985), 200 blz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Achternaam (in hoofdletters): CASENBROOD - 85: 247.

• Overige boeken, titel: 85 = Metterwoon in Kennemerland, afd. Kennemerland.
> Genealogieën en kwartierstaten, titel: Metterwoon in Kennemerland,
afd. Kennemerland (1998), 338 blz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Achternaam (in hoofdletters): CASENBROOT - 71: 37.

• Overige boeken, titel: 71 = Jubileumnummer afd. Koggenland tg.v. het 20-jarig bestaan, 1984–2004.
> Genealogieën en kwartierstaten, titel: Jubileumnummer
afd. Koggenland (kwartierstaten) t.g.v. 20-j. bestaan 1984 – 2004 (124 blz.).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Achternaam (in hoofdletters): KAAS EN BROOD - 64: 40.

• Overige boeken, titel: 64 = Hollands Noorderkwartier, Kwartierstaten, Deel 3.
> Genealogieën en kwartierstaten, titel: Kwartierstatenboek deel 3,
afd. Hollands Noorderkwartier (1992), 156 blz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=================================================

home