HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


Bruidspaar Verbruggen-Kazenbroot.
(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARCHIEFDOCUMENTEN / ARCHIVE-DOCUMENTS
THE NETHERLANDS:

> Website http://www.noordhollandsarchief.org

> Website http://www.noordhollandsarchief.org/main.asp

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR:
> Archiefcollectie: Vredegerecht Alkmaar en omgeving
> Archiefcollectie Successie.

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: HAARLEM:
> Vredegerecht Haarlem en omgeving

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: HAARLEM:

> ARCHIEFCOLLECTIE: VREDEGERECHTEN HAARLEM EN OMGEVING

Vredegerecht Bloemendaal / toegang 39 / inv.nr.25 / aktenr.010 / jaar 1813: 14 personen;
• id-nummer: achternaam, voorvoegsel; voornamen; woonplaats; beroep:
• id 821: Morsch; Jacobus
; Akersloot Schermer.
• id 822: Rosenkrans; Cornelis
; Wijk aan Duin.
• id 823: Valkenburg, van; Cornelis Constantijn
; Velsen; secretaris.
• id 824: Garst; Gerrit Cornelisz
.
• id 825: Morsch; Geertje .
• id 826: Garst; Cornelis .
• id 827: Garst; Marrijtje .
• id 828: Roos; Jan
.
• id 829: Kaasenbrood; Roelof
; Velsen, bouwman.
• id 830: Beentjes; Jan; Heemskerk, kleermaker.
• id 831: Schoorl; Pieter; Velsen, werkman.
• id 832: Morsch; Gerrit; Emond aan de Hoef, bouwman.
• id 833: Morsch; Jan; Uitgeest, bouwman.
• id 834: Koopman; Jacobus; Heemskerk.

---------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: HAARLEM:

> ARCHIEFCOLLECTIE: VREDEGERECHTEN HAARLEM EN OMGEVING

Vredegerecht Bloemendaal / toegang 39 / inv.nr.26 / aktenr.009 / jaar 1814: 13 personen;
• id-nummer: achternaam; voornamen; woonplaats; beroep:
• id 1208: Bennink; Maartje Hendrikse
; Velsen.
• id 1209: Kaasenbrood; Jacob;
Velsen.
• id 1210: Kaasenbrood; Roelof;
Velsen; bouwman.
• id 1211: Roos; Jan;
Velsen; bouwman.
• id 1212: Beentjes; Jan; Heemskerk; kleermaker.
• id 1213: Rosekrans; Cornelis; Heemskerkerkerduin Wijk aan Duin; bouwman.
• id 1214: Zonneveld; Jan Jansz.; Heemskerkerkerduin; bouwman.
• id 1215: Kasenbrood; Margaretha
.
• id 1216: Kaasenbrood; Baafje
.
• id 1217: Kaasenbrood; Guurtje .
• id 1218: Kaasenbrood; Catharina .
• id 1219: Bennink; Lammert .
• id 1469: Benninh; Lammert; Heemskerkerduin.

---------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: HAARLEM:

> ARCHIEFCOLLECTIE: VREDEGERECHTEN HAARLEM EN OMGEVING

Vredegerecht Bloemendaal / toegang 39 / inv.nr.26 / aktenr.010 / jaar 1814: 11 personen;
• id-nummer: achternaam, voorvoegsel; voornamen; woonplaats; beroep:
• id 1220: Kager; Cornelis.
• id 1221: Kaasenbrood; Jacob;
Velsen en Bergen.
• id 1222: Kager; Guurtje;
Velsen en Bergen.
• id 1223: Kasenbrood; Roelof;
Velsen; bouwman.
• id 1224: Roos; Jan; Velsen; bouwman.
• id 1225: Beentjes; Jan; Heemskerk; kleermaker,
• id 1226: Jongh, de; Pieter Joosten; Bergen; bouwman.
• id 1227: Jongh, de; Joost Pieterse;
Bergen; bouwman.
• id 1228: Kager; Hendrik Cornelisz;
Bergen; bouwman.
• id 1229: Kaasenbrood; Bankers.
• id 1230: Kaasenbrood; Hendrik.

----------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: HAARLEM:

> ARCHIEFCOLLECTIE: VREDEGERECHTEN HAARLEM EN OMGEVING

Vredegerecht Bloemendaal / toegang 39 / inv.nr.27 / aktenr.038 / jaar 1815: 2 personen;
• id-nummer: achternaam; voornamen; woonplaats; beroep:
• id 1632: Kasenbrood; Jacob;
woonplaats Velsen.
• id 1633: Mulder; Hendrik G.;
beroep arbeider.

----------------------------------------------------------------


RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR:

> ARCHIEFCOLLECTIE: VREDEGERECHT ALKMAAR EN OMGEVING

Vredegerecht Alkmaar / toegang 41 / inv.nr.29 / aktenr.009 / jaar 1838: 10 personen;
• id-nummer: achternaam, voorvoegsel, voornamen; woonplaats; beroep:
• id 23585: Kruif, Gerbrand
; Schoorl, landbouwer.
• id 23586: Klooster, Maartje
; Schoorl.
• id 23587: Kruif, Jannetje
; Schoorl.
• id 23588: Bakker, Jan
; Schoorl, landman.
• id 23589: Nijs, de, Barend; Warmenhuizen, landman.
• id 23590: Rood, Pieter; Schoorl, arbeider.
• id 23591: Kruif, Jacob; Schoorl, beroep landbouwer.
• id 23592: Rietveld, Willem; Schoorl, beroep landbouwer.
• id 23593: Kaasenbrood, Bankraas
; Groet, beroep landbouwer.
• id 23594: Nijs, de, Pieter
; Warmenhuizen, schipper.

-----------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR: ARCHIEFCOLLECTIE: SUCCESSIE:

Id 5399 = Johannes KAZENBROOT, overlijdensplaats Groet d.d. 7 maart 1870.
Kantoor ALKMAAR: bestanddeelnr.141 = dossiernr.3/3460; toegangsnr.178.
Zie deze website genealogie stamboomnr. V.a.4. Johannes KAZENBROOT
zoon van (stamboomnr.V.a.) Bancras / Pancratius KAZENBROOT x Jannetje / Johanna DAAN.

-------------------------------------------------------------------

Id 5398 = Hendrik KAZENBROOT, overlijdensplaats Schoorl d.d. 30 mei 1874.
Kantoor ALKMAAR: bestanddeelnr.145 = dossiernr.3/3460; toegangsnr.178.
Zie deze website genealogie stamboomnr. IV.a.2.=V.b. Hendrik KAZENBROOT
zoon van (stamboomnr.III.7.=IV.a.) Jacob / Japik KAZENBROOT x (1e) Guurtje KAGER.

------------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR > ARCHIEFCOLLECTIE: SUCCESSIE:

Id 1584 = Jacobus KAZENBROOT, overlijdensplaats Schoorl d.d. 5 oktober 1892.
Kantoor ALKMAAR: bestanddeelnr.174 = dossiernr.5/1009; toegangsnr.178.
Zie deze website genealogie stamboomnr. V.a.1.=VI.a. Jacobus KAZENBROOT
zoon van (stamboomnr.V.a.) Bancras / Pancratius KAZENBROOT x Jannetje / Johanna DAAN.

-----------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR > ARCHIEFCOLLECTIE: SUCCESSIE:

Id 2025 = Hendrika KAZENBROOT, overlijdensplaats Schoorl d.d. 23 oktober 1894.
Kantoor ALKMAAR: bestanddeelnr.178 = dossiernr.5/2550; toegangsnr.178.
Zie deze website genealogie stamboomnr. VI.a.7. Hendrika KAZENBROOT
dochter van (stamboomnr.V.a.1.=VI.a.) Jacobus KAZENBROOT x Catharina / Trijntje MOLENAAR.

------------------------------------------------------------------

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND: ALKMAAR > ARCHIEFCOLLECTIE: SUCCESSIE:

Id 2053 = Johannes KAASENBROOT, overlijdensplaats Schoorl d.d. 5 december 1894.
Kantoor ALKMAAR: bestanddeelnr.178 = dossier 5/2654; toegangsnr.178.
Zie deze website genealogie stamboomnr. VI.a.4. Johannes KAZENBROOT
zoon van (stamboomnr.V.a.1.=VI.a.) Jacobus KAZENBROOT
x Catharina / Trijntje MOLENAAR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leenstelsel in Nederland:
In Nederland verdween het leenstelsel bij Artikel 25
van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798.
Literatuur:
J.J.A. Wijs:
Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland (1939).
--------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE INFO VOOR MIJN ARCHIEFONDERZOEK,
BEVOLKINGSREGISTERS 1913 – 1939:

Bij het raadplegen van bevolkingsregisters voor het lezen van de kolommen op kaarten,
17-kolomskaarten en 20-kolomskaarten;
hieronder als voorbeeld Den Haag (voor archiefcollecties bij het Haags Gemeentearchief):
Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913–1939; Legenda, Kolommen.

De 17-kolomskaarten > kolom = geeft aan:
1 = datum inschrijving; 2 = geslachtsnaam; 3 = voornamen;
4 = geslacht; 5 = betrekking tot hoofd van het gezin;
6 = dagtekening en jaar van geboorte; 7 = geboorteplaats;
8 = burgerlijke staat bij inschrijving;
9 = verandering van burgerlijke staat; 10 = kerkgenootschap;
11 = beroep of ambt;
12 = datum van vestiging; 13 = vorige woonplaats;
14 = datum van vertrek; 15 = waarheen vertrokke bs bsp|ubs@bs1@bse aantekeningen.

De 20-kolomskaarten > kolom = geeft aan:
1 = volgnummer; 2 = geslachtsnaam; 3 = voornamen;
4 = geslacht; 5 = betrekking tot hoofd van het gezin;
6 = dagtekening en jaar van geboorte; 7 = geboorteplaats;
8 = burgerlijke staat bij inschrijving; 9 = verandering van burgerlijke staat;
10 = kerkgenootschap of godsdienstige vereniging; 11 = nationaliteit;
12= ambt, beroep of bedrijf bij inschrijving ( H = hoofd, O = ondergeschikte );
13 = ambt, beroep of bedrijf gewijzigd;
14 = woonplaats alhier (straat, huisnr.);
15 = datum van inschrijving; 16 = vorige woonplaats;
17 = datum van afschrijving; 18 = plaats waarheen vertrokken;

19 = datum van overlijden, eventueel buiten Den Haag;
20 = aanmerkingen ( = aantekeningen ).

---------------------------------------------------------

ALGEMENE INFO VOOR MIJN ARCHIEFONDERZOEK,
BEVOLKINGSREGISTERS 1913 – 1939: AFKORTINGEN

A of a = (gecontroleerd bij volkstelling)
ambtshalve; a.i. = ambtshalve ingeschreven; AK = aparte kaart;
B.D. = buitengewoon dienstplichting; B.S. = Burgerlijke Stand;
C, C 1, C 2 = bij controle gebleken; Contr. = bij controle gebleken;
d of dv = dochter of dochter van;
G.D. = gewoon dienstplichtig; Gev. B.S. = geverifieerd in Burgerlijke Stand;
G.K. = Gestichtskaart;
H. = hoofd ( in kolom beroep & bedrijf ); h of h.v. = huisvrouw of huisvrouw van;
H.K. = hulpkaart; HL = ?;
i = inwonend; inw. = inwonend bij; I.R. = invaliditeitsrente;
l.g. = laatste gemeente van inwoning; L.S. = Landstorm;
N = ( & datum in potlood, aangebracht voor en na 1939) ?; N.S. = niet dienstplichtig;
O = ondergeschikte (in kolom beroep & bedrijf);
O.R. = ouderdomsrente (& nummer en kantoor van toekenning);
P = Pensioen; Pers. = Persoonskaart aangelegd (1939);
PK = persoonskaart aangelegd (1939);
P.P. = pensioen van het A.B.P.;
S = scheiding; Shv = gescheiden huisvrouw van;
T = scheiding van tafel en bed na 5 jaar;
Vbl. Rg. = Verblijfregister; VD = Vreemdelingendienst;
v.o. = vertrokken onbekend waarheen;
v.o.c. = vertrokken onbekend bij controle; v.o.w. = v.o.;
z of zv = zoon of zoon van; Z.a. = ?.

AFKORTINGEN (kerkelijke gezindte, div. afkortingen, onder andere):

A. = Apostolische Gemeente.
D. = Doopsgezinde Gemeente.
D.E. = Duitse Evangelische Gemeente.
Geen = Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel.
L.H. = Leger des Heils.
R. = Remonstrantse Broederschap.
S. = Schotse Gemeente.
W. = Waalse Gemeente.
Z. = Zendingsgemeente.

=======================================================

EXTRA NAGAAN = OPC4 Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
Catalogus UvA/HvA: Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam =
startpagina: http://opc.uva.nl:8080/DB=1/SET=12/TTL=9/START_WELCOME
zoeken, bijv.: Kazenbroot / => results / titledata =

• Van: P. Kazenbroot. / Aan: Frederik Willem van Eeden (1860–1932)
Plaats van verzending: Paterson, N.J. / Datering: 1909-08-04
Taal: ned / Aantal: 1 / Annotatie: Autograaf
Ook beschikbaar in microvorm / 3 pag. / Plaatsnr. = UB: HSS-mag.: XXIV A 416
Noot: Dit document kan niet worden geraadpleegd. / Gebruik de uitgave in microfiche.
= Beschikbaar bij: De la Fontaine Verweyzaal UB / Aanvraaginfo: Ter inzage.
=> adres: Oude Turfmarkt 129, Amsterdam (onderzoekzaal: telef.: 020.525.2473.)
==> Betr.: microfiche opvragen uit het magazijn; emailadres ub-baliebc@uva.nl
[adres is bij Muntplein/Rokin, openbaarvervoerhalte: Muntplein.]

======================================================

home