HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

ALGEMEEN / GENERAL: INFO

diversen / miscellaneous

 

In het kasteel Ruïne van Brederode
Santpoort, Velsen. (photo D. Deden, the Netherlands)

=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruïne_van_Brederode

=>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Santpoort-Zuid

=>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Velsen

http://www.noordhollandsarchief.org/

De oudste Hollandse steden:

Dordrecht 1220, Haarlem 1245, Delft 1245,
Alkmaar 1254, Leiden 1266, Amsterdam ca. 1300.

Functies in de steden:
Burgemeesters:
in de meeste steden vanaf de veertiende eeuw (gekozen uit de schepenen),
vormden het dagelijks bestuur van een stad.
Schout: functionaris door de graaf aangesteld (als plaatsvervanger in de stad voor de graaf).
Schepenen in Holland: door de graaf benoemd, het aantal per stad is echter verschillend.
De schout en de schepenen hielden zich met name bezig met rechtspraak en politietaken.
Vroedschap (functie voor het leven): In de meeste steden ontstaan vanaf de 15e eeuw,
een College gekozen uit rijke burgers, waaronder ex-burgemeesters en ex-schepenen;
deze functionarissen hielden zich bezig met het maken van wetten en adviseerden
burgemeesters en schepenen bij zaken zoals bestuursproblemen.

 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN

GEBOUWEN, GEVELSTENEN, HUISNAMEN,
SCHANSEN, STRAATNAMEN, UITHANGBORDEN, e.d.,
MONUMENTEN, BEGRAAFPLAATSEN MET GRAFSTENEN,
met de namen CASEMBROOT, CASENBROOT, KAASENBROOD, etc.
(alle bekende schrijfwijzen van deze familienaam in Nederland en België),
alsmede gebouwen waar men woonde met onbekende of andere namen.


NEDERLAND

 

PROVINCIE GELDERLAND

HERNEN, gemeente WIJCHEN:
- Havezathe "de Hagert".

Betreft een ouderwetsch boerenhuis, bekend door de eigenaren/bewoners:
familie CASEMBROOT. Deze havezate "de Hagert" was te vinden op die locatie
vermoedelijk vanaf de 16e tot 19e eeuw; tegenover een ander gebouw
genaamd "de hof te Leur". Hernen is een dorpje onder Bergharen in Gelderland,
aan de weg naar Wijchen - met een oud groot kasteel met torens bekend als
't Kasteel "Hernen". Bergharen is ten N.O. van Batenburg, op een zandrug
(bewoners in Bergharen, Hernen en Leur); Batenburg is een stadje aan de rivier
de Maas ten Z. van Druten; bekend vanwege de bouwval van het oude kasteel
aldaar- door de Fransen in brand gestoken in 1794. De gemeente Wijchen
komt ook voor met andere schrijfwijzen zoals Wiechen en Wychen:
gelegen in het Rijk van Nijmegen, ten Z.W. van de stad Nijmegen.
Het kasteel in Wijchen, later raadhuis, was gebouwd voor Emilia,
gemalin van Emanuel, prins van Portugal
(zij was een dochter van Prins Willem).

=================================================

 

=================================================

PROVINCIE NOORD-BRABANT

De Gemeente Moerdijk is een gemeente in de provincie Noord-Brabant,
de hoofdplaats van deze gemeente is: Zevenbergen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenbergen_(Moerdijk)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerdijk_(gemeente)

Zevenbergen was tot 21 december 1805 een Hollandse stad, daarna tot 1997 een zelfstandige gemeente in de provincie Noord-Brabant, per 1997 gefuseerd met 4 andere gemeenten tot de nieuwe gemeente Moerdijk;
het dorp met dezelfde naam Moerdijk is voornoemde nieuwe gemeente Moerdijk.
Voor het jaar 1997 was het dorp Moerdijk verdeeld over deze twee gemeentes: Klundert (westelijk dorpsdeel) en Hooge en Lage Zwaluwe (oostelijk dorpsdeel). Het dorp Moerdijk is bij de gemeentelijke herindeling in 1997 samen met de gemeenten Klundert, Willemstad en Fijnaart, bij de gemeente Zevenbergen gevoegd. Deze wijzigde in 1998 de naam Zevenbergen in: gemeente Moerdijk.

Fijnaard was tot 1997 de hoofdplaats van de gemeente Fijnaart en Heijningen.
De Buitengorzen is een natuurgebied eigendom van Staatsbosbeheer,
een van de natuurgebieden in Noord-Brabant.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oud_en_Nieuw_Gastel

De plaats Oud en Nieuw Gastel is een voormalige gemeente in Noord-Brabant, Nederland.
Hoofdplaats van de gemeente was: Oud Gastel. Verder maakte Stampersgat deel uit van
Oud en Nieuw Gastel. De gemeente werd in 1997 opgeheven en ging op in de nieuwe
gemeente Halderberge. Zie verder website > http://nl.wikipedia.org/wiki/Halderberge
De gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant is op datum:
1 januari 1997 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hoeven, Oudenbosch,
Oud en Nieuw Gastel. / De gemeente Halderberge heeft vijf kernen (zie dorpen):
Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch (gemeentehuis) en Stampersgat.
Gemeente met 5 buurtschappen: Gastelsveer, Kruisstraat, Kuivezand, Schans, Stoof.
Website gemeente Halderberge: www.halderberge.nl.

http://www.heemkundekringhetlandvangastel.nl/

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

OUD GASTEL (z.v. FIJNAART, o.v. BERGEN OP ZOOM)
- Polder Kaas en Brood.

Betreft een polder met deze naam;
waarschijnlijk eigendom van de adelijke fam. (de) Casembroot,
in vroeger eeuwen geen vaste spelling van namen zoals C of K.

Waarschijnlijk zelfde polder als hierboven in atlassen, aktes, enz.:

NIEUW GASTEL, provincie Nieuw Brabant, Nederland.

In 1656 Casembroodt, een gors, belending van Nieuw Gastel.
In 1802 - Weilanden en buitengorsen; gorsen en aanwassen:
Oud en Nieuw Kaas en Brood.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


RHC Bergen op Zoom > website http://www.archboz.nl/
Zie hieronder index oud-notarieel archief; notariele akten, etc.

Inventaris nr.: 80/G. Stempel Aktenummer: 125 Microfiche: 521. / Folio: Datum: 18/12/1656. /
Soort akte: Attestatie (Semi-processuele zaken), Trefwoorden: RAMPEN, overstroming,
ONROEREND GOED, eigendom, ONROEREND GOED, erfscheiding, / Vermelde personen:

Marchelis Smeulders, comparant, gezworen landmeter, organist, Bergen op Zoom,
... van der Lee, requirant, rentmeester,
[? =], ,
markiezin, Bergen op Zoom, Dierck Jacobssen de Klerck, Oudenbosch,
David Janssen, getuige, kleermaker, Bergen op Zoom, Jean de Buiz, getuige.
Onroerend goed: buitengors, Nieuw Gastel;
gors Casembroodt, Belending; gors Hellemons, Belending. /
Bijzonderheden: -. //

NIEUW-GASTEL, twee oud-notariële aktes te Bergen op Zoom op 26 december 1802:
• aktenr.49: gorsen en aanwassen Oud en Nieuw Kaas en Brood, Nieuw-Gastel,
dijkettingen van de zeedijk, Nieuw-Gastel.
aktenr.50: weilanden en buitengorsen Oud en Nieuw Kaas en Brood,
aan de rivier De Marke te Nieuw-Gastel,
dijkettingen van de zeedijk.

Inventaris nr.: 1010 / S.H. Stouters. / Aktenummer: 49. / Microfiche: 3672. / Folio: /
Datum: 26/12/1802. / Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), /
Trefwoorden: DAGELIJKS LEVEN, nalatenschap. / Vermelde personen:

Jacob Fenwick van der Gon, raadsheer bij het Nationaal Gerechtshof , , ,
notaris bij het Hof van Justitie , departement Holland, /
Marciana van der Gon,
,Christoffel Walrave, overleden, /
Catharina Tekenburg
, , Raad van Brabant, , 's-Gravenhage,
Janetta Isabella Adriana Catarina van der Gon, ,Elisabeth van der Gon, ,
Pieter Damen, , advocaat voor het Hof van Justitie , 's-Gravenhage,
Pieter van der Har, , notaris , Utrecht, /
Nicolaas Holmberg de Beekfelt,
, raadsheer , graafschap Culemborg,
Mattheus Jacobus van Buren, , procureur voor het gerecht , Utrecht,
Raad van Rechtspleging, , Utrecht,
Jan van der Gon, , Josine Anthoinette Adrine van der Gon, ,
Josina Anthonia de Sausin,
overleden, Het Doorluchtige Huis, , Bergen op Zoom,
Johannes Josephus van Dort, getuige, / Danil Verbiest, getuige, notaris , Culemborg,
Johanna van der Gon, comparant, Bergen op Zoom,
Jan Cornelis de Groot, overleden, kolonel onder Van Bijland ,
Adriaan David van der Gon, overleden, ( vice-admiraal , Holland en West-Friesland, Bergen op Zoom,
Onroerend goed: gorsen en aanwassen Oud en Nieuw Kaas en Brood, Nieuw-Gastel,
dijkettingen van de zeedijk, Nieuw-Gastel.


Inventaris nr.: 1010 / S.H. Stouters / Aktenummer: 50 / Microfiche: 3672-3673 / Folio:/.
Datum: 26/11/1802. / Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht),
Trefwoorden: ONROEREND GOED, (ver)koop, / Vermelde personen:

Johanna van der Gon, comparant, Bergen op Zoom,
Jan Cornelis de Groot, overleden, kolonel onder van Bijland ,
Adriaan David van der Gon, overleden, ( vice-admiraal , Holland en West-Friesland, Bergen op Zoom,
Jacob Fenwick van der Gon, , raadsheer in het nationaal gerechtshof ,
Pieter Josephus Cuijpers, , Bataafse Republiek, gerecht, , Nieuw-Gastel, /
Johannes Josephus van Dort, getuige, / Danil Verbiest, getuige,
Eduard van Mattenburgh,
, Brabant, /
Onroerend goed: weilanden en buitengorsen Oud en Nieuw Kaas en Brood,
aan de rivier De Marke te Nieuw-Gastel,
dijkettingen van de zeedijk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 December 1802, Notariële akten, website > http://www.hetutrechts.archief.nl/
Zoekresultaat => hetutrechts.archief.nl/collectie/archiefbank/indexen/akten/
Procuratie - tot verkoop en transport van een party weilanden en buitengorsingen
genaamd Oud en Nieuw Kaas en Brood onder Nieuw Gastel ten behoeve van
Eduard van Mattenburg en Pieter Josephus Cuypers
Aktenummer: 68 / Datum: 24-12-1802 / Soort akte: Procuratie / Notaris: A. VAN TOLL /
Samenvatting: tot verkoop en transport van een party weilanden en buitengorsingen
genaamd Oud en Nieuw Kaas en Brood onder Nieuw Gastel ten behoeve van
Eduard van Mattenburg en Pieter Josephus Cuypers /

Personen:

Constituant: Marciana van der Gon, dochter van + Adriaan David van der Gon
Achternaam: Marciana van der Gon, dochter van + Adriaan David van der Gon
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: wed. Christoffel Walrave Lubbert grave van Byland
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Jacob Fenwick van der Gon, broer
Achternaam: Jacob Fenwick van der Gon, broer
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: raad Nationaal Gerechtshof der Bataafsche Republicq

Bijzonderheden: Adriaan David van der Gon,
in leven vice-admiraal van Holland en West-Friesland.

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U261a004. / (Abraham van Toll als notaris: 1766-1810.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==============================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND


ALKMAAR:
- Casenbroot
(bron: www.archieven.nl , Bibliotheek...)
123 E417 Alkmaar en de Commocie vant Casenbroot / Th.P.H. Wortel. - [Hoorn] :
[Historisch Genootschap Oud West-Friesland], [1966] : 59-59 p. : ill. ; 24 cm
Aanvraagnummer: 123E417. / Jaar van uitgave: [1966]
Titel: Alkmaar en de Commocie vant Casenbroot. / Auteur: Th.P.H. Wortel
Annotatie: Overdruk uit: Westfriesland's Oud en Nieuw, XXXIII (1966).
UDC trefwoord: 949.2 - Geschiedenis van Nederland //

AMSTERDAM (?):
- "Kaas en Brood Eiland" of "Eiland Kaas en Brood, locatie onbekend (Amsterdam?).
(Bron: Gemeentearchief van Amsterdam; vermoedelijk vermeld in overlijdensaktes of begrafenis-
archief documenten van zeelieden in vroeger eeuwen in Amsterdam.)

HEEMSKERK:
-
't Kaasfabriek (bouwjaar 1904).
Door auteur J.P. Schoen, in: Heemskring.
(tijdschrift Historische Kring Heemskerk. / 1990, nr 4 p. 31.)
Zie ook: Informatie vermeld via internet website van het Meertens Instituut;
http://www.meertens.knaw.nl

HOORN:
- "Kaas en Broodsdijkje".
Informatie vermeld via internet website van het Meertens Instituut,
naamkunde "de Casembroot", "Kaasenbrood", vergelijk met bron-
vermelding OLS, Onomastische Literatuur Service.
http://www.meertens.knaw.nl/nnn/
Titelbeschrijving en info =
Velius, T. (annotaties en inleiding H.W. Saaltink)
Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn.
Hoornse Historische Reeks, nr 1. Hoorn, Vereniging Oud Hoorn.
1992, p. 23.
Lokalisering: Hoorn, Noord-Holland, Nederland.
Annotatie/citaat: Voor het ophogen van de dijk (na 1675) werd het
werkvolk door de vier ambachten die met het onderhoud waren belast
van kaas en brood voorzien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WEST-VRIESLANDT (datum na 1717)
- "Casenbroodts-dijk":

(Bron: www.archieven.nl, Bibliotheek, Westfries Archief te Hoorn.)
Nette aantekeningen volgens peylingen bevonden hoeveel de zomerpeilen in West-vrieslandt
zijn verschillende met ord. dagelijks getij vol zee / . -, [na 1717] : 14 bladen p. /
Jaar van uitgave: [na 1717] / Titel:
Nette aantekeningen volgens peylingen bevonden hoeveel de zomerpeilen in West-vrieslandt
zijn verschillende met ord. dagelijks getij vol zee. /
Annotatie:  Gedrukte dijkprofielen van:
de Bullendijk, Schinkeldijk, Ooster Swagendijk, Wester Swagendijk en Casenbroodts-dijk,
met informatie over de dijkopbouw en de waterhoogten (zomerpeil) en de watervloed van kerstmis 1717. /
UDC trefwoord:
627.514 - Dijken. Dammen
627.534 - Polderbemaling. Gemalen. //


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

IJMUIDEN, Gemeente VELSEN:
-
Casembrootstraat.
Deze straat is in een wijk met straatnamen van Nederlandse admiralen en zeehelden.
Zie elders op deze website de genealogiepagina van het adellijke geslacht (de) Casembroot.

 

Casembrootstraat,
in IJmuiden, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland.
(Foto D. Deden; collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 333
Archieftitel: Gemeentebestuur van Velsen.
2. Inventaris van de secretarie van de gemeente Velsen (1922) 1925-1935 (1951)
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen / 2.2.2. Taakuitoefening
2.2.2.13. Volksontwikkeling, cultuur en religie en recreatie /
2.2.2.13.1. Volksontwikkeling.
kenmerken:  Gemeentebestuur van Velsen.
856.
Stukken betreffende de plaatsing van een muziektent
op de pleinvormige verbreding van

Casembrootstraat voor de gemeentelijke bewaarschool.
Datering 1925-1935. / Omvang 1 omslag.
Vindplaats Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat (adres: Jansstr.40 te Haarlem)
Zie verder website http://www.avk-haarlem.nl

===================================================================

 

===================================================================

PROVINCIE ZEELAND

 

Gemeente AXEL:
-
Casembrootstraat.
Zie ook hieronder bij plaatsnaam Zuiddorpe.

BORSELE:
-
Casembrootstraat.

BRUINISSE:
-
Casembrootstraat.

GROEDE, gemeente OOSTBURG:
- De Casembrootstraat / de Casembrootstraat /
Jhr. Mr. de Casembrootstraat.
Zie hieronder ook bij de plaats OOSTBURG
(sedert 1-1-2003 gemeente SLUIS).

HULST:
- De Casembrootweg / de Casembrootweg.


KAMPERLAND (NOORD BEVELAND):
- Dorpshuis Jhr Mr De Casembroot.
(Nieuwstraat 46, Kamperland 4493 BE)

KOEWACHT:
- Jhr. mr. A.D. Casembrootstraat
.
Ook bekend als "Casembrootstraat" (ook onjuist bekend als "Casembrootweg"),
vanwege het openbaar streekbus-vervoer: "Halte Casembrootstraat";
ook op kaarten met wegen voor auto's, naar div. plaatsen zoals SINT-NIKLAAS).

KWADENDAMME:
-
Casembrootstraat / de Casembrootstraat.

MIDDELBURG (WALCHEREN):
-
het Sint Jans Hospice De Casembroot.
Het hospice is een AWBZ-instelling, vervangend tehuis voor mensen in de laatste levensfase,
met speciaal geschoolde verpleegkundigen en vrijwilligers.
De opening van dit gebouw vond
plaats door H.M. Koningin Beatrix; diverse publicaties over dit gebouw verschenen in de media.

OOSTBURG, gemeente SLUIS (West Zeeuws-Vlaanderen):
-
Jhr. Mr. de Casembrootstraat.
(Sedert 1 januari 2003 is de gemeente Sluis ontstaan uit een fusie van de gemeenten
Sluis-Aardenburg en Oostburg.)


In of bij OOSTBURG, gemeente SLUIS (West Zeeuws-Vlaanderen):
-
de "Kaas en Broodschans".
Volgens een kaart van 1618; in de buurt van de Spek en Broodschans
en bij de Scharbierschans of Scherpbierschans.
In div. verhalen: Het vorenstaande betekent dat soldaten er van hielden, hun schansen
naar dranken of levensmiddelen te noemen.
In archiefvondsten www.zeeuwengezocht.nl (zie verder hierna)
=>
Schans Kaas en Brood.

Website met gegevens over voornoemde locaties = www.zeeuwengezocht.nl
" Bij onderzoek voor het jaar 1800 moet u rekening houden met verschillende schrijfwijzen
van voor- en achternamen. Van de Zeeuwse DTB-registers is nog maar een gering aantal
in Zeeuws Archief ISIS opgenomen. Zie de pagina Bronnen voor het overzicht."

Plaatsnaam CASENBROOD, in de Prins Willemspolder = DTBL, Oostburg.
ook o.a. vermeld als plaats: geboorteplaats, woonplaats
Casenbrood, Kaes en Brood; Fort Kasenbrood bij Oostburg;
Kaas en broodsfront [= ?; lijkt wel hetzelfde bedoeld als: Kaas en broodsfort.],
Schans Kaas en Brood.
DTB-gegevens van personen met diverse namen, geen familienaam Casenbrood.
De naam van deze plaats is geen bewijs van (familie)relaties [onderzoek in bewerking].

Zoals gevonden, gezinnen bij elkaar, inclusief overige relaties mogelijk uit dezelfde families
datumvolgorde; DTBL Oostburg, provincie Zeeland; de geboortedatums zijn hieronder
ook vermeld (mijn berekening van geboortedatum, zie leeftijd in begraafregister).
Bij deze families, indien mogelijk bij elkaar vermeld: zie ook geboorteplaatsen in Vlaanderen.
Zie verder voor meer gegevens, bron: website www.zeeuwengezocht.nl


• Woonplaats: op Casenbrood (Oostburg.) / Casenbrood (Oostburg.)

Als eerste volgt hierna een drietal gezinnen van Levina NUIT of NUTS, namen met spelling-
variaties, wonende op Casenbrood (plaatsnaam met spellingvariaties C of K) bij Oostburg.

Gezin: 1. Aarnout VERMEULEN x voor ca.1688: Levina NUIT of NUTS
Kind: zoon: Francois VERMEULEN, *voor ca.1689 in de Goudsepolder,
won. [= wonende te] Casenbrood (Oostburg), begr. 26 mrt.1716 Oostburg.
Gezin: 2. Erasmus of Raarsemis van ROO / van ROE, * 1646 te Berkhem in Vlaanderen,
begr.21 mei 1723 Oostburg; x met vnd. weduwe: Levina NUIT of NUTS, * Bassevelde 1661,
(wonende bij Oostburg: overleden 6 sept.1744 Oostburg, begr.ald.9 dec.1744.)
Kinderen fam.naam Van ROO / Van ROE: Pieter (1692–1758) x Adriaantje BEKKENS (1701–1758)
betr. de weduwe nalatende een voorkind en zeven kinderen bij haar laatste man y0w8@driaan 1698–1723; Anderies 1700–1739;
Jacob 1708–1727.
Gezin: 3. Pieter de SMALE x met vnd. weduwe: Levina NUIT of NUTS, * Bassevelde 1661,
(wonende bij Oostburg: overleden 6 sept.1744 Oostburg, begr.ald.9 dec.1744.)

• 1661 – 1744: Details: Levina Nuts Begravene op woensdag 9 december 1744 Oostburg
Overlijdensdatum : 6-12-1744 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 9-12-1744 Levina Nuts Leeftijd : ca 83 jaar
Geboorteplaats : Bassevelde Woonplaats : bij Oostburg
Opmerking : Ook nalatende een zoon uit haar vorige huwelijk
met Erasmus van Roo.
/ Vrouw van Pieter de Smale
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)

Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810


• voor ca 1689 – 1716: Details: Francois Vermeulen;
begravene op donderdag 26 maart 1716 Oostburg
Begraafdatum : 26-3-1716 Francois Vermeulen
Leeftijd : boven 26 jaar. Geboorteplaats : in de Goudepolder

Woonplaats : Casenbrood

Kind van Aarnout Vermeulen, overleden
en van Levina Nuijts, nu gehuwd met Raarsemis van Roe

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810


• 1646 – 1723: Details: Erasmus van Roo Begravene op vrijdag 21 mei 1723 Oostburg
Begraafdatum : 21-5-1723 Erasmus van Roo Leeftijd : 76 jaar
Geboorteplaats : Berkhem in Vlaanderen
Opmerking : Nalatende zijn vrouw en 3 kinderen
Man van Levina Nuit

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1692 – 1758: Details: Pieter van Roo Begravene op vrijdag 31 maart 1758 Oostburg
Overlijdensdatum : 25-3-1758 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 31-3-1758
Pieter van Roo Leeftijd : 65 jaar
Geboorteplaats : Kaas en broodsfront
Woonplaats : Kaas en broodsfront

Opmerking : Laat na zeven kinderen van deze vrouw.
Man van Adraantje Bekkens

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Pieter van Roo Relatie 1 begravene op donderdag 6 april 1758 Oostburg
Overlijdensdatum : 2-4-1758 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 6-4-1758
Adriaantje Bekkens Leeftijd : 56 jaar
Geboorteplaats : bij Groede Woonplaats : Kaas en broodsfront
Opmerking : Nalatende een voorkind en zeven kinderen bij haar laatste man.
Weduwe van Pieter van Roo

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1694 – 1709: Details: Johannis van Roe Begravene op dinsdag 14 januari 1716 Oostburg
Begraafdatum : 14-1-1716 Johannis van Roe Leeftijd : 21 jaar
Geboorteplaats : Casenbrood in de Prins Willemspolder
Woonplaats : Casenbrood in de Prins Willemspolder

Kind van Raarsemis van Roe en van Levijna Nuijts
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1698 – 1709: Details: Elijsebeth van Roo; begravene op maandag 2 december 1709 Oostburg
Begraafdatum : 2-12-1709 Elijsebeth van Roo Leeftijd : 10 jaar 6 maanden
Geboorteplaats : Op Kaes en Brood / Kind van Raarsemis van Roo
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1698 – 1723: Details: Adriaan van Roo Begravene op vrijdag 26 maart 1723 Oostburg
Begraafdatum : 26-3-1723 Adriaan van Roo Leeftijd : 24 jaar
Geboorteplaats : Kasenbrood Woonplaats : Kasenbrood
Kind van Erasmus van Roo en van Levina Nuit
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1700 – 1739: Details: Anderies van Roo Begravene op dinsdag 14 april 1739 Oostburg
Overlijdensdatum : 10-4-1739 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 14-4-1739
Anderies van Roo Leeftijd : 38 jaar, jonge man
Geboorteplaats : op Kasenbrood bij Oostburg
Woonplaats : op Kasenbrood bij Oostburg

Kind van Erasmus van Roo, overleden en van Levijna Nuts
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1708 – 1727: Details: Jacob van Roo; begravene op zaterdag 11 januari 1727 Oostburg
Begraafdatum : 11-1-1727 Jacob van Roo Leeftijd : 18 jaar
Geboorteplaats : op Kasenbrood Woonplaats : op Kasenbrood
Kind van Erasmus van Roo, overleden en van Levina Nuijts
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

 

• Gezin: 4. WEDUWE Susanneke BECKENS–de ROO (1665–1744):
x Susanneke de ROO, * Bassevelde, 1665, overleden 2 febr.1712 Oostburg,
begr.ald.9 dec.1744, 83 jr.: weduwe van Daniel BECKENS, burgemeester,
nalatende vier kinderen. (Dit genoteerd; woonplaats van dit gezin is niet vermeld.
Mogelijk familie van voornoemde familie Van ROO, zie ook BEKKENS.)

• 1665 – 1712: Details: Susanneke de Roo Begravene op maandag 8 februari 1712 Oostburg
Overlijdensdatum : 2-2-1712 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 8-2-1712
Susanneke de Roo Leeftijd : 47 jaar
Geboorteplaats : Oostburg
/ Opmerking : geboren op 26-11-1665,
nalatende 4 kinderen. Weduwe van Daniel Beckens, burgemeester
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

• 1689 – 1713: Details: Daniel Beckens Relatie 1 begravene op zaterdag 25 november 1713 Oostburg
Overlijdensdatum : 21-11-1713 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 25-11-1713
Teuntje Beckens Leeftijd : 24 jaar
Geboorteplaats : Oostburg
Woonplaats : Sluis Opmerking : Bruid van Claas Lovers
Zuster van Daniel Beckens (= zie hierna; mogelijk dezelfde persoon)

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Daniel Beckens Relatie 1 begravene op dinsdag 30 april 1715 Oostburg
Begraafdatum : 30-4-1715 Sofia Femmetje Beckens Leeftijd : 6 jaar
Geboorteplaats : Oostburg Woonplaats : Oostburg
Kind van Daniel Beckens, schepen en van Sofia de Vries
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Daniel Bekkens Begravene op zaterdag 7 februari 1750 Oostburg
Overlijdensdatum : 1-2-1750 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 7-2-1750
Daniel Bekkens Leeftijd : 65 jaar en 8 maanden
Geboorteplaats : Oostburg Woonplaats : Oostburg Opmerking : Laat na een zoon
uit dit huwelijk. Man van Sofia de Vries / Opmerking : in de Duitse kerk begraven.

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Daniel Bekkens Relatie 1 begravene op dinsdag 22 september 1750 Oostburg
Overlijdensdatum : 17-9-1750 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 22-9-1750
Sophia de Vries Leeftijd : 82 1/2 jaar
Geboorteplaats : Rossum in Gelderland
Woonplaats : Oostburg
Opmerking : Laat een zoon na. Weduwe van Daniel Bekkens
Opmerking : In de Duitse kerk begraven.

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Daniel Bekkens Relatie 1 begravene op vrijdag 24 oktober 1755 Oostburg
Overlijdensdatum : 20-10-1755 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 24-10-1755
Anna Bekkens Leeftijd : 5 1/2 jaar
Geboorteplaats : Oostburg Woonplaats : Oostburg
Kind van Daniel Bekkens, burgemeester en van Janna de Kammer
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810

Details: Daniel Bekkens Inwoner in 1798 Oostburg
Bekkens, Daniel Leeftijd / Age: 53 Beroep / Occupation: Commissaire
Adres / Address: Oostburg Woonachtig sedert / Living there since: 1745
Aantal kinderen / Number of children: 4 Rol / Role: Hoofd van het huishouden
Gezinsgrootte / Number of members: 9 Jaar / Year: 1798 Nummer / Number: 278

Bron: Bevolking Oostburg 1798 /
Archief: Bevolking Zeeland 1796-1799 inventarisnummer Gen.Afsch. 664/3 [2-11-2001]
Bevolking Zeeland 1796-1799

Details: Daniel Bekkens Vader bruidegom op donderdag 22 mei 1806 IJzendijke
Aktenummer (documentnumber) : 7 Aktedatum (date) : 22-05-1806
Bruidegom (bridegroom) : Daniel Bekkens
Leeftijd (age) : 26 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Oostburg
Beroep (occupation) : Maire (burgemeester) Oostburg

Bruid (bride) : Cornelie Aalbrechts
Leeftijd (age) : 26 jaar Geboorteplaats (place of birth) : IJzendijke
Vader bruidegom (father bridegroom) : Daniel Bekkens
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Marie Martine Seuijse
Vader bruid (father bride) : Abraham Aalbrechts
Moeder bruid (mother bride) : Anne Goossen

Bron: Huwelijksakten IJzendijke 1796-1922
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 23 februari 2007]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811


• Gezin: 5. Machiel van GEEL (1691–1742), *1691 te Antwerpen; weduwnaar met twee kinderen,
woonplaats : 't Fort Kasenbrood bij Oostburg; + Oostburg 30 juli 1742, begr.ald.31 jul.1742:
weduwnaar van Anne Mari WAUTERS, + voor ca.30 juli 1742 (verdere gegevens [nog] onbekend).

• 1691 – 1742: Details: Machiel van Geel Begravene op dinsdag 31 juli 1742 Oostburg
Overlijdensdatum : 30-7-1742 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 31-7-1742
Machiel van Geel Leeftijd : ca 50 jaar
Geboorteplaats : Antwerpen Woonplaats : 't Fort Kasenbrood bij Oostburg
Opmerking : 2 Kinderen nalatende Weduwnaar van Anne Mari Wauters
Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Bron: DTBL Oostburg 4 (begraafregister) Archief: DTB inventarisnummer
[toegevoegd: 22 sept. 2006] Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810.

 

• Gezin: 6. Jacobus van OVERBEKE x Jozina den DEKKER.:

• 24 aug./26 aug.1761: Details: Sara van Overbeke.
Begravene op woensdag 26 augustus 1761 Oostburg
Overlijdensdatum : 24-8-1761 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 26-8-1761 Sara van Overbeke
Leeftijd : 3 weken. Geboorteplaats : Schans Kaas en Brood
Woonplaats : Schans Kaas en Brood
Kind van Jacobus van Overbeke en Jozina den Dekker

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Archief: DTB inventarisnummer [toegevoegd: 9 januari 2009]
Zeeuws Archief: Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810.

• 26 aug./29 aug.1764: Details: Abraham van Overbeke
Begravene op woensdag 29 augustus 1764 Oostburg
Overlijdensdatum : 26-8-1764 Plaats overlijden : Oostburg
Begraafdatum : 29-8-1764 Abraham van Overbeke
Geboorteplaats : Kaas en Brood Woonplaats : Kaas en Brood
Kind van Jacobus van Overbeke en Jozina den Dekker

Bron : DTBL Oostburg 4 (NG Begraafregister 1707-1765)
Archief: DTB inventarisnummer [toegevoegd: 9 januari 2009]
Zeeuws Archief: Doop-, Trouw- en Begraafregisters eind 16de eeuw-1810.

SINT ANNALAND, gemeente THOLEN:
- De Casembroot-School.
Dit is een basisschool, adres Raiffeisenstraat 9, postcode 4697 CE
in de plaats Sint Annaland, gemeente Tholen.

- De Casembrootstraat / de Casembrootstraat.
De vroegere heerlijkheid Tholen, ook genaamd Tolen, is bekend vanwege de eigenaren
waaronder enkele leden van het adellijke geslacht De CASEMBROOT in de negentiende eeuw.
De eigenaren kregen de titel 'ambachtsheer' of 'ambachtsvrouw':
sedert 1832 de gebroeders Leonard de Casembroot (overleden later in 1832)
en Samuel Otto de Casembroot (overleden in 1839), ambachtsheren van de heerlijkheid Tholen;
opgevolgd door Wilhelmina de Casembroot-den Haan, ambachtsvrouwe van de heerlijkheid Tholen,
echtgenote van voornoemde Samuel Otto de Casembroot.
Ook vroegere ambachtsheren en -vrouwen worden vermeld in de geschiedenis van deze familie De Casembroot.
M.b.t. de geschiedenis tot heden wordt Sint Annaland en Tholen vermeld vanwege jhr. mr. A.F.C. de Casembroot,
Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland,
alsmede diens echtgenote barones Sophie Constance van der Feltz (7 dec. 1908 Elst - 23 juni 2001 Gapinge,
begr. 28 juni 2001 Gapinge), sedert 10 februari 1965 douairière jonkheer mr. A.F.C. de Casembroot.

WESTKAPELLE:
De Casembrootstraat.

De plaats Westkapelle is mede bekend vanwege de Jhr.mr. Auguste François Charles de Casembroot
(Middelburg 17 dec. 1906 - Utrecht 10 febr. 1965),
burgemeester van Westkapelle 1932-1941, 1946-1948;
Lid van de Provinciale Staten van Zeeland, Commissaris van de Koningin in Zeeland 1948-1965;

div. bekende onderscheidingen; etc.etc.; vermeld in publicaties vanwege de grote watersnoodramp
begin februari 1953: met name provincie Zeeland;
Lid van het adellijke geslacht (De) CASEMBROOT,
zie verder Ned. Adelsboek.

 

ZIERIKZEE:
- Casembroot / de dijk van Casembroot.
Ook vermeld als o.a.: (de dijk van) Kaas en brood, Kaas en brood, Kaas & Brood, Kaas & brood,
ten zuidoosten van Zierikzee: Grondgebied, c.q. een dijk met parkeerterrein bij de Zeelandbrug
[voorheen: Oosterscheldebrug] en de autoweg N.256 bekend bij met name zeevissers.


ZUIDDORPE, gemeente AXEL:

- de "Casembrootschool".
(Nog verder nagaan op juistheid van gegevens.)

=========================================================

 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

De naam "Casembroot" komt voor in publicaties, oude literatuur over uithangborden.
Poeldijk in de Gemeente Westland (voorheen Gemeente Monster) ten zuiden van Den Haag
is ook welbekend vanwege enkele leden van het adellijke geslacht (de) Casembroot.
Vermeld in diverse archiefstukken van het Haags Gemeentearchief: zoals oude kerkregisters,
oud-notariële en oud-rechterlijke archieven. Tevens in andere archieven en bibliotheken
(bijv.: Koninklijke Bibliotheek, zie website www.kb.nl ) diverse publicaties zoals van auteur
J. Emmens, publicaties zoals: Kaas en brood te Poeldijk.
Zie ook website over Monster, Poeldijk, etc. > http://home.hetnet.nl/~streekhistorie/monster.htm
De homepage is van het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouw te Honselersdijk
> http://www.westlandsmuseum.nl/

POELDIJK, Gemeente WESTLAND:
- Casembrootlaan, zie foto hieronder;
see photo below:


Casembrootlaan in Poeldijk, gemeente Westland (Z.-H.))
(foto-collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot)

De volgende vermelding betreft fam. de Casembroot in Den Haag; zie ook de adelsboeken in Nederland en website www.cbg.nl

DEN HAAG, Gemeente 's-GRAVENHAGE / THE HAGUE, Municipality THE HAGUE (THE NETHERLANDS);
Begraafplaats "OUD EIK EN DUINEN" = Cemetery "OUD EIK EN DUINEN":

Dit is een van de mooiste en oudste begraafplaatsen van Nederland, tevens één van de grootste in de Haagse regio, bekend vanwege de Ruïne, graven van allerlei beroemdheden, en vooral vanwege de rijke historie vanaf 1247 als klein kerkhof bij de rond die tijd gebouwde kapel van het gehucht genaamd "Eik en Duinen", de kapel was gewijd aan 'Onze Lieve Vrouw van Seven Weeën', de ruïne van deze kapel is nog aanwezig. Bij deze Ruïne is de volgende tekst vervaardigd: Graaf Willem II, Rooms Koning, stichtte in 1247 de kerk van Eik en Duinen, ter nagedachtenis aan zijn vader, Floris IV. De kapel werd gewijd aan Maria van de Zeven Weeën. In 1581 is de kapel afgebroken in opdracht van de Staten van Holland. De ruïne is in 1990 gerestaureerd in opdracht van 't Statenhuys. In de huidige administratie van het archief van deze begraafplaats zijn in 2004 in totaal drie graven bekend met de naam (De) CASEMBROOT; een Keldergraf is onlangs geruimd (geen gegevens opgevraagd); de twee nog aanwezige familiegraven zijn van leden van de adellijke familie De CASEMBROOT, een beschrijving volgt hieronder van de graven KD 268 en 1–768.

Graf-nr. KD 268, keldergraf CASEMBROOT:
Dit keldergraf is nabij de ingang van de begraafplaats, routebeschrijving:
Aulalaan links, daarna linksaf (ter hoogte van de Aula) de Ruïnelaan, de Ruïne,
Oude Weg. In de omgeving van bekende graven van andere beroemdheden in
Den Haag, beschreven op de begraafplaatsplattegrond en in het boek: "Stilleven in steen",
zoals bijv.: graf-nr. 6 = J.C. Rijk, militair en politicus, + 1854 (KD 194).
Het keldergraf van leden van de adellijke familie "de Casembroot",
met daarop een grafsteen, staande steen met stenen kruis, met de teksten:

Het kruis +
met daaronder tekst voorzijde van de steen:

HIER RUSTEN

Jhr. F. DE CASEMBROOT
GEP. VICE ADMIRAAL
GEB. 26 JULI 1817
OVERL. 14 APRIL 1895 - 1st PAASCHDAG

LUKAS 24 VS. 34
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.

–.–
PS. 84 VS. 5
WELGELUKZALIG ZIJN ZIJ
DIE IN UW HUIS WONEN.

––––––––––––––––––––––––––––

Jhr. J.L.W. DE CASEMBROOT
GEB. TE 's HAGE 23 DEC. 1865
OVERL. TE PARIJS 24 APRIL 1899
ER STARB EIN MENSCH WIE ALLE !
DER GNADE HEIL IST DEM EDLEN BESCHIEDEN
ER GEHT NUN EIN DER SELIGEN FRIEDEN.

––––––––––––––––––––––––––––

Madame A.F. CONQUERE DE MONBRISON
NEE À PARIS LE 22 MARS 1869
DÉCÉDEÉ EN SON DOMICILE
VEUVE DU CHEVALIER J.L.W. de CASEMBROOT

WEIDET EU'R AUG
AN DEM WEIHVOLLEN PAAR
GETRENNT – WER MAG ES SCHEIDEN
GESCHIEDEN – TRENNT ES SICH NIE.

––––––––––––––––––––––––––––

Het kruis +
met daaronder tekst rechterkant van de steen:

Jkvr. AGNETA THEODORA
JOHANNA VAN DE POLL
DOUARIÈRE
Jhr. F. de CASEMBROOT
GEP. VICE ADMIRAAL
GEB. 16 OCTOBER 1826
OVERL. 28 MEI 1915
JOH. 14 VS. 2
IN HET HUIS MIJNS VADERS
ZIJN VELE WONINGEN

–.–
HAAR LEVEN WAS LIEFDE.

––––––––––––––––––––––––––––

Onder vnd. staande grafsteen, daaronder liggende steen,
boven het keldergraf, de tekst (met nummer grafsteen):

268

Jhr DE CASEMBROOT
–.–
C.O. DE CASEMBROOT
GEB. 19 AUG. 1861
OVERL. 15 MAART 1862

––––––––––––––––––––––––––––

==========================================================

Graf-nr. 1–768 ("A-graf") CASEMBROOT:
Dit keldergraf is nabij de ingang van de begraafplaats, routebeschrijving:
Aulalaan -Links, daarna linksaf de Ruïnelaan, de Ruïne, Oude Weg.
Via de routebeschrijving vanaf de ingang begraafplaats:
Aulalaan -Rechts, rechtdoor voorbij gebouw Aula
en voorbij de kruising links de Platanenlaan,
even voorbij deze kruising is een opvallende grafsteen met zuil,
het graf van de schrijver L. Couperus, + 1923 (UM 6)
[ook beschreven op de plattegrond van de begraafplaats
en in het boek "Stilleven in steen"], men vindt het graf "de CASEMBROOT"
schuin tegenover het graf van deze schrijver (familiegraf Couperus),
op enkele meters afstand daar voorbij, rechterzijde van deze weg]:

Een grote platte liggende steen, met links en rechts boven een staande kleine steen
(het linker steentje met tekst, het rechter steentje een vaas voor bloemen):

 

Op de grote platte liggende steen,
rechtsboven (grafsteennummer):
No. 768
met daaronder in het midden van boven naar beneden
op deze steen de volgende teksten:

Familiegraf
DE CASEMBROOT
–.–

Jhr. E.A.O. DE CASEMBROOT
LUITENANT GENERAAL
GEB. 20 JUNI 1812
OVERL. 28 SEPTEMBER 1883

MAGDALENA RUECK
ECHTGENOOTE VAN
Jhr. E.A.O. DE CASEMBROOT

GEB. 20 SEPTEMBER 1826
OVERL. 23 JANUARI 1899

Jonkvr. MARIA AUGUSTA WILHELMINA
DE CASEMBROOT
ECHTGENOOTE VAN L.C. VERVOOREN

GEB. 9 DECEMBER 1856
OVERL. 8 JANUARI 1936

E.A.O. VERVOOREN
GEB. 11 FEBRUARI 1876
OVERL. 30 MAART 1960

––––––––––––––––––––––––––––

Op de staande kleine steen links de tekst:

L.C. VERVOOREN
24 MAART 1853
24 JULI 1939

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

==================================================================

BELGIË / BELGIQUE


Het koninkrijk België is administratief verdeeld in negen provincies:
Antwerpen, Brabant, W.-Vlaanderen, O.-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen.
De Franse taalgrens is ten Z. van de lijn Kortrijk, Waterloo, Visé; Vlaams is de voertaal ten N. van die taallijn.
In de Romeinse tijd behoorde België tot Gallië, later gedeeltelijk tot Duitsland en Frankrijk,
vervolgens geleidelijk aan het Bourgondische Huis, sedert 1477 aan Habsburg, in 1555 aan Spanje,
1733 aan Oostenrijk, 1795 aan Frankrijk, 1815 aan Nederland, 1830 onafhankelijk
waarna in 1831 Leopold van Saksen-Coburg-Gotha tot koning van België werd gekozen.

Het adellijke geslacht (De) CASEMBROOT komt in vroeger eeuwen voornamelijk voor in West-Vlaanderen.
De familienaam werd op diverse wijzen geschreven - aanvankelijk niet voorafgegaan door "de", "De" of "Van";
de meest voorkomende variaties van schrijfwijzen zijn in België: CASEMBROOD, CASEMBROODT,
CASEMBROOT, CASENBROOD, CASEMBROODT, CASENBROOT.
In België is deze geslachtsnaam ook wel bekend met een K in plaats van met een C.

Zie ook over naamkunde de internet-website van Instituut Meertens = http://www.meertens.nl

Literatuur, auteur Frans Debrabandere: Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
Brussel, Gemeentekrediet, 1993.
Een grondig herziene en vermeerderde uitgave is waarschijnlijk verschenen in oktober 2003
bij het Taalfonds met de titel Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
ISBN 9020402072.
(In deze bronvermeldingen e.e.a. nog nagaan over de naam Casembroot, div. schrijfwijzen.
Zie: Pieter Casenbroot, 1426; Leonard Casembroot, Brugge 1488.
Vgl. toponiemen in Oostburg Zl. en St. Michiels, West-Vlaanderen.

KAASENBROOD, verklaring over deze naam:
Beroepsbijnaam voor iemand met een zgn. kaas- en broodnering,
en/of een adresnaam voor iemand die woonachtig was in het Kaas- en Broodhuis,
waar wellicht een afbeelding van kaas en brood de gevel of een uithangbord sierde.
Zie verder over naamkunde via internet, website Instituut Meertens = http://www.meertens.nl

==========================================================================

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

BRUGGE:

Betreft de straatnamen in de categorie 'persoonsnamen'.
De naam CASENBROOT, naar de rechtsgeleerden Jan CASENBROOT en Leonard CASENBROOT,
is te vinden op de locatie van de wijk "Kaas en Brood" in Sint-Michiels, een randgemeente van Brugge
Op 1 januari 1971: fusie tussen Brugge en haar randgemeenten Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, en de twee poldergemeenten Dudzele en Lissewege.
De oude wijknaam "Kaas en Brood" is sedert 1971 vervangen door de naam "Casenbroot" in de wijk
Sint-Michiels, Brugge.
Deze rechtsgeleerden komen voor in het Nederlands Adelsboek bij het geslacht De CASEMBROOT.
In diverse archiefstukken en publicaties worden zij vermeld met diverse schrijfwijzen, onder andere:
CASEMBROOT, De CASEMBROOT, CASENBROOT.
Opm.: De adellijke familie (de) CASEMBROOT woonde vroeger in de stad Brugge.
Doch ook hun naamgenoten zijn aldaar vermeld in dezelfde periodes in vroeger eeuwen;
de familierelaties van deze families te Brugge zijn niet bewezen, echter wel zeer waarschijnlijk
volgens gegevens van archiefonderzoekers en publicisten met name in Nederland, België en Italië:
Brugge wordt genoemd als vermoedelijke geboorteplaats van de kunstschilder Abraham CASEMBROOT,
Ned. consul in Sicilië in de 17e eeuw (zoon van Pierre of Pieter CASEMBROOT / CASENBROOT),
die gehuwd was met een Italiaanse vrouw, waarbij een zoon van wie de naam en verdere bijzonderheden
thans - nog - niet zijn aangetroffen in archiefbronnen (mogelijk ook Pierre / Pieter ofwel alleen bekend
met een Italiaanse voornaam in Sicilië en/of elders).
Voor meer bijzonderheden omtrent Abraham CASEMBROOT,
zie elders op deze website:
Other families: Casembroot
voorts vermeld bij Varia: Casembroot
te vinden via homepage linkerkolom bij "Genealogy: CASEMBROOT": Index

==========================================================================

 

Genealogie van het adellijke geslacht: (de) CASEMBROOT:
"De oudste generaties (de) CASEMBROOT, 15e - 18e eeuw."

Samengesteld uit drie oude genealogieën, waarvan twee gepubliceerd in de 18e eeuw,
aangevuld met een transcriptie uit de handschriftencollectie Universiteit van Amsterdam,
door M.Ch. ("Marianne") Deden-Kazenbroot.

Voor mijn studie van de familienaam CASEMBROOT - alle schrijfwijzen
(C of K) - volgt hierna een genealogisch overzicht een selectie van het adellijke geslacht
(de) CASEMBROOT, uit enkele bekende, oude betrouwbare bronnen gepubliceerd in de achttiende eeuw
in de collecties van onder andere de Koninklijke Bibliotheek, universiteitsbibliotheken,
CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Ook heraldische gegevens zijn gevonden en
worden elders op deze website behandeld, zie: Varia.CASEMBROOT.

Genealogische overzichten van de adellijke familie (de) CASEMBROOT zijn al eerder gemaakt in vroeger eeuwen. De meest betrouwbare gegevens zijn uiteraard bekend bij de Hoge Raad van Adel, de publicaties van het Ned. Adelsboek, bekend als de serie 'rode boekjes', uitgegeven door het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, is vanzelfsprekend de meest betrouwbare bron. Zoals ook de publicatie van het Ned. Patriciaat, bekend als de serie 'blauwe boekjes', ook door het CBG uitgegeven, met daarin de belangrijkste patriciërsgeslachten in Nederland (met onder andere die van mijn eigen voorouders, zoals: Feith, de Lange, Palairet, etc.).

In de verzameling handschriften, collectie Universiteit van Amsterdam, is een genealogie van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT, een inleiding met genealogie van in totaal vier pagina's, getiteld: "Stamlijst van het Geslacht Casembroot." (Zonder overige bronnen, geen jaartal.) De inhoud van dit met de hand geschreven stuk komt het meeste overeen met publicaties van 2 drukwerken uit de achttiende eeuw, waarvan de auteur bekend is, Abraham Ferwerda:

1e) Adelyk en Aanzienlijk Wapen-boek van de Zeven-Provincien, 1e deel (1760):
"GENEALOGIE van het GESLAGTE van CASEMBROOT".

2e) Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapenboek (1780):
"STAM - LYST van het GESLACHT van CASEMBROOT".


Zoals de titel werd vermeld in de publicatie van 1760:

GENEALOGIE
VAN HET

GESLAGTE

VAN
CASEMBROOT

Dat dit Geslagte Oud, Edel en Notabel is, blykt uit de nevensgaande
Attestatien, Archiven en Oude Gedenkstukken.

De titel hierboven wijkt af van de publicatie van dezelfde auteur van 1780; de met de hand geschreven transcriptie komt meer overeen met deze geschreven tekst van het jaar 1780: "Stamlyst van het Geslacht Casembroot". Het met de hand geschreven document van vier pagina's komt niet helemaal overeen met deze drukwerken. De titel is identiek aan de druk van 1780, terwijl de inhoud meer lijkt op de druk van 1760. Als voorbeeld van de overeenkomst en het verschil uit deze drie stukken het volgende geselecteerd, betreft de schrijfwijze van de geslachtsnaam CASEMBROOT.
– In het drukwerk "Genealogie" van 1760 vermeld bij generatie 8 nr.6.
op de laatste = vierde pagina: "Maria Elizabeth de CASEMBROOT".
– In het drukwerk "Stam - Lyst" van 1780, vermeld bij generatie 8 nr.6.
op de laatste = vierde pagina: "Maria Elizabeth de Casembrood".
– In het met de hand geschreven document, titel "Stamlyst", ongedateerd, geen generatienummers,
op de laatste = vierde pagina: "6. Maria Elisabeth de Casembroot".

Waar deze drie documenten met elkaar overeengekomen is de tekst overgetypt zonder vermelding van bijzonderheden. Echter, als teksten inhoudelijk niet met elkaar overeen komen, dan wordt dat in de tekst tussen haakjes erbij vermeld. Hierna de titel van het met de hand geschreven exemplaar, Universiteit van Amsterdam, geverifieerd met drukwerkteksten, waar nodig gecorrigeerd indien slecht leesbaar: "Stamlyst van het Geslacht Casembroot".

Dan volgt de tekst, welke inhoudelijk overeenkomt met voornoemde drukwerken uit 1760 en 1780.
Wat de schrijfwijze betreft is weinig verschil – bijvoorbeeld "Geslagte" in drukwerk, geschreven "Geslacht"; het met de hand geschreven exemplaar is mijns inziens duidelijk van later datum, vergeleken met de eerste alinea:
In 1760 & 1780:
"Dat dit Geslagte Oud, Edel en Notabel is,
blykt uit de nevensgaande Attestatien, Archiven en Oude Gedenkstukken."
Geschreven, zonder auteur of jaartal:
"Dat dit Geslacht, Oud, edel en notabel is,
blykt uit nevensgaande Attestatien, Archieven en Oude Gedenkstukken."
De inhoud van deze drie documenten is vervolgens geschreven met dezelfde tekst,
in totaal vier pagina's (hierna volgt de tekst van deze pagina's 17, 18, 19 en 20,
in het drukwerk zonder pagina-nummers). In het drukwerk van 1780 gepubliceerd:

STAM - LYST
VAN HET
GESLACHT
VAN
CASEMBROOT.

Dat dit Geslagte Oud, Edel en Notabel is,
blykt uit de nevensgaande Attestatien, Archiven en Oude Gedenkstukken.

Idem: Overgenomen van de geschreven tekst van pagina met nummer 17:
Stamlyst van het Geslacht Casembroot.

Stamlyst
van het
Geslacht
Casembroot.

Dat dit Geslacht, Oud, edel en notabel is, blykt uit nevensgaande
Attestatien, Archieven en Oude Gedenkstukken.

Vervolg van de tekst op deze eerste pagina (drukwerk en van 17):

COPIA van de Attestatie van de Magistraat
der Stad BRUGGE.

Alle de gene die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen, Burgemeesteren, Schepenen ende
Raden der Stede van Brugge, Saluut : Doen te weten ende attesteren by desen ten versoucke van
Jonckheeren Leonard, Samuel ende Johan, de Soonen van Jonckheer Leonard Casembroot,
ingeboren
Poorter deser Stede van Brugge, dat de voornoemden Jonckheer Leonard over bet als vyftich jaren hem van hier vertrocken hebbende, heeft daer nae geresideert in Hollandt. Voorder dat het Geslachte ende Familie
van de Casembroots, alhier een Oudt Edel Notabel Geslachte ende Familie hebbende geweest, ende noch jegenwoordichlyck zynde, oock aan ende met Edele Notable Geslachten ende Familien ghealieert. Vindende
in onse Registers, datter van 't selve Geslachte van de Casembroots van het Jaer Duysent vierhondert-tachtentig, voorts diversche van hen lyeden hebben alhier bedient eerlycke Notable Officien ende Ampten;
Namentlyck dat wylent de Hr. ende Mr. Leonard Casembroot, Docteur in beide de Rechten, Vader van
Jonckheeren Johan, Jan Baptista Leonard, Nicolaes ende Jacques, ende Grootvader vande voorn. Jonckheeren Leonard, Samuel ende Johan, hebbende genoech continuelyk alle Jaren geweest in Wette vanden Jare Veertich totten Jare Vyfthien-hondert acht-en-vyftich, ende is alsdan overleden Eerste Burchmeester
deser Stede. In kennisse der waerheyt soo hebben wy hier aan doen hangen, den grooten Zegel van saecke
der voorn. Stede van Brugge desen Zesten dach van Octobris XVI C twintich, ende was ondert. J. van Belle,
ende verseeckert met eenen uythangenden Zegel in Groenen wassche, aen een dubbelde steerte.

COPIA van de Attestatie van 't Collegie
's Lants VAN DEN VRYEN.

Burchmeesters ende Schepenen 's Lants van den Vryen, wesende 't vierde Let vande Staten van de Graefschappe van Vlaenderen, alle de gene die dese jegenwoordige Letteren sullen sien ofte hooren leesen:
Doen te weten, ende attesteren by desen ten versoucke van Jonckheer Johan Casembroot, Heere van Rynesteyn, ende Willick-Langerack, filius Jonckheer Samuel, als dat het Geslachte, ende Familie vande
Casembroots
is alhier tot Brugge, en binnen den Lande voorn. vanden Vryen, gehouden voor een Oudt, Edell
ende Notable Geslachte ende Familie, hebbende geweest ende noch jegenwoordig zynde oock an ende
met Edele ende Notable Geslachten ende Familien gealieert: Al 't welcke an ons uyt oude Registers, Documenten ende Bewysen gebleeken is. Van welcke voorn. Edell Familie den voorn. Jonckheer Johan Casembroot
wettelyck is gedescenseert. In kennisse der waarheden hebben wy Burchmeesters, ende Schepenen
voornt., dese Letteren gedaen Zegelen met den Zegell van Zaecken van desen Lande, ende by onsen
eersten Raadt-Pensionaris ende Greffier doen onderteeckenen op den XVI April XVI C sevenensestich.
Ende was onderteeckent N. Rommel, en verseeckert met een onder uythangende Zegell in groenen Wassche
aan een dubbelden steerte.

COPYE

Vervolg van de tekst op de tweede pagina (alleen bij het drukwerk op de bovenste regel: CASEMBROOT.

CASEMBROOT.

(Geschreven tekst, pagina 18 op de eerste regel: Copie van de Acte van den Herault v. Vlaanderen):

COPIA van de Acte van den Herault
van VLAENDEREN

Le Soubsigné Herault & Roy d' Armes, de sa Majeste a Titre de Flandres etc., atteste et certifie,
que la Maison de
Casembroot est noble ancienne, et Originele de la dite Comté de Flandre, et que
Jean
de Casembroot, Seigneur de Rynesteyn et Williche-Langerack, est directement descendu de la dite Noble Famille selon les Documents et Enseignements qui sont en mon pouvoir et Registre: En foy de quoy, j'ay signé la presente declaration, de ma main et mon Seau, fait in Brusseles ce 2me Jour de May 1667.
Ende was onderteeckent Charles Falentyn Flandres (met een opgedruckt Cachet in roden wassche).
Nog in margine stond: Je soubsigné Secretaire du Roy en Son Souverain Conseil de Braband certifie que Charles Falentyn est Herault et Roy d' Armes de Sa Majesté en le Province et la Comté de Flandres, et que pour tel on le cognoit Entesmoing de ce j' ay signé la presente le 2 May 1667, ende was ondertekent Gaillard.

(Geschreven tekst, pagina 18 op de eerste regel:
Copie van de Acte van den Herault v. Vlaanderen.
In drukwerk, 1760 - 1780 zonder paginanummer:
zoals hieronder vermeld op de 3 bovenste regels)

 

CASEMBROOT.

COPIA van de Acte van den Herault van
HENEGOUW, staande onder de Genealogie van
Casembroot.

Je sobsigné Roy d' Armes & Herault de sa Majesté au titre d' Hainau faisant le mesme office dans toutes les autres
provinces de ce pais bas obeissants a sadite Majeste & particulierement dans le pais & Comté de Flandres, declare & certifie que les Branches Genealogiques des Nobles Familles
Van der Moere, Aertrycque, Boulangier, de Visch, de Baenst & de Casembroot, comme elles sont cy dessus tirees selon les anciennes Genealogies du tems passé faictes sont icy pur veritables conuues comme aussi ils ont faict les Respectives alliances cy mentionees & deduittes, donnant raison des Sciences que les dittes Familles par anciens Documents, Registres & autres Lettrages vaillables, me sont fort bien cognues: Et comme Sieur
Jean de Casembroot,
Sieur de Rynesteyn & Willich-Langeraeck, fils de Sieur Samuel, Escuieurs
est legitimement descendu, desdictes nobles Families: J'ay a sa requisition, donne cette attestation
En signe de verite. J' ay signé & Sellé la presente du Séel de mon diet office a Gand 14e d Aoust
1666.
Ende was onderteeckent C. Bouchelier, Hainau. Hebbende op 't Spatium een gedrukt Cachet in rooden wassche, onder een papieren ruyte.

(het drukwerk en de geschreven tekst volgt verder in kolommen, voor de duidelijkheid en om technische redenen niet horizontaal doch vertikaal overgenomen; bij de drukwerkteksten bovendien extra voorzien van: Generatie met generatienummer; voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de teksten overgenomen; hierna volgt de genealogie ook genoemd stam-lyst of stamlyst CASEMBROOT, tekst vermeld bij elke generatie, in totaal negen generaties; vet gedrukt lettertype: zie nageslacht.)

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 1:

CASPAR, zoon van OTTO,
geboren in Piemond,
quam ten tyde van Philips den Goede,
Hertoghe van Bourgondië (drukwerk1760-1780: Burgongne),
wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430,
en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins,
en wierdt genaamt CASEMBROOT. Hy is overleden den 30 Sept. 1453,
ligt in St. Doncice Kercke begraven. Heeft verwekt 4 kinderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT, oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster
binnen Brugge geprosest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451,
is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met
Barbara Clement v. Nieuwkerken.

Hy stierf den 16 Oct. 1514,
verwekt hebbende 2 kinderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 3:

1. MARIE CASEMBROOT, geboren den 31 July 1486, en gestorven 1499.

2. LEONARD CASEMBROOT, geb. den 2 Nov. 1488,
Doctor in de Regten, en eerste Burgemr. der stad Brugge,
trouwde in den jaare 1526 met
Marie Reyvaart,
welke overleed omtrent het jaar 1530.
Hy hertroude met
Godelieve,
dogter van Joost Brest.
Hy stierf in den jaare 1588, en legt begraven in Onze L.Vrouwe Kerk te Brugge,
by elke Vrouw geteelt hebbende 3 kinderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 4:

[uit het 1e huw. van 3.-2., kindnr.1., het eerste kind, de eerste zoon]:
1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Beckerseele,
Edelman en Geheime Raad van den Grave van Egmond,
compareerende wegens Vlaanderen in de Vergaderinge der Edelen en Ridderschappen
te St. Truyen Ao 1566, en heeft het Request der Veertien Edelen,
aan de Gouvernante te Brussel gepresenteert, mede getekent,
waarom hy door Duc D' Alba's ordre te Vilvoorden onthalst is den 2 Juny 1568.
Hy is getrouwt geweest met Willemina van Bronckhorst,
waarby verwekt hadde één dochter. => A.


CASEMBROOT - vervolg generatie 4
[uit het 1e huw. van 3.-2., het tweede kind, de tweede zoon]:
2. JAN BAPTISTE de CASEMBROOT,
Geestelyk.

CASEMBROOT - vervolg generatie 4
[uit het 1e huw. van 3.-2., het derde kind, de eerste dochter]:
3. MARIE de CASEMBROOT,
is gehuwt met Cornelis Coolbrant,
die kinderen nagelaten hebben.

CASEMBROOT - vervolg generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., zijn vierde kind, zijn derde zoon,
betreft het oudste kind, oudste zoon uit zijn tweede huwelijk]:
4. LEONARD de CASEMBROOT,
in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582
ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582
door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert;
edog is naar Holland geweeken, en aldaar
door Prins Willem den Eersten
en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt,
en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest.
Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage,
en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven,
na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe
verwekt hadde 9 kinderen. => B.

CASEMBROOT - vervolg generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., zijn vijfde kind, zijn vierde zoon,
betreft het tweede kind, tweede zoon uit zijn tweede huwelijk]:
5. NICOLAAS de CASEMBROOT,
Heer van Oostwinckel, Burgemeester van Brugge,
trouwde Anna Wynckelman,
en wan 4 kinderen. => C.

CASEMBROOT - vervolg generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., zijn zesde kind, zijn vijfde zoon,
betreft het derde kind, derde zoon uit zijn tweede huwelijk]:
6. JACOB de CASEMBROOT, geb. den 5 Jan. 1543,
was Schepen van Brugge en Thesaurier van Vlaanderen.
Hy trouwde eerst met Anthonia Wynckelman,
en daarna met Barbara Domicle.
Wan by de 1ste Vrouw 2, en by de 2de 1,
dus 3 kinderen. => D.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Van geschreven tekst, p.19.
In drukwerk, 1760 - 1780, ongenummerde pagina's.)

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 5:

Kind uit het huw. van generatie 4:
A.-tak = JAN de CASEMBROOT, één dochter (zie A.-1.)

A.-1. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde eerst met Don Bartholomeo de Toralvo,
Sergeant Majôr van een Spaansch Regiment,
en naderhand met Don Andrea de Miranda,
Gouverneur van Meurs.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
vervolg generatie 5:

Kinderen uit het huwelijk van generatie 4:
B.-tak = LEONARD de CASEMBROOT,
9 kinderen, B.-1 t/m 9 (drie zonen en zes dochters):

B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT,
Raadsheer in den hogen Raad van Holland,
trouwde Anna Schadé.
Hy stierf in 's Hage in 't Jaar 1637,
hebbende 2 kinderen verwekt.
(Zie verder bij generatienr. 6.)

B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT,
troude Anna Romeyns,
en na des zelfs overlyden met
Anna van Dueren,

hebbende by de eerste Vrouw verwekt
2 kinderen.
(Zie verder bij generatienr. 6.
= uit die familietak volgt E.)

B.-3. Jan de CASEMBROOT,
Ontvanger en Schepen van 't Vrye te Sluis in Vlaanderen,
troude Maria Brassert,
en hebben gehad 1 Dogter, stierf 1625.
(Zie verder bij generatienr. 6.)

B.-4. PHILIPPOTE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Hugo Muysch van Holy,
Heer van de Ketel.

B.-5. GODELIEVE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Erich van Sypestein,
Commis van de Generaliteits Finantien,
hebben kinderen nagelaten.

B.-6. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde Pompejus de Rovere, Heer van Hardinxveld,
Baillu van Zuid-Holland, en gecommitteerde in de Raad van Staten,
zonder kinderen overleden.

B.-7. CORNELIA de CASEMBROOT,
is getroud met Thomas Romeyns.

B.-8. PETRONELLA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

B.-9. AGNIETA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
vervolg generatie 5:

Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(=> C.-tak = NICOLAAS de CASEMBROOT, 4 kinderen):

C.-1. JOOST de CASEMBROOT, Heere van Oostwinkel,
trouwde Sebastiana van Maldegem,
hebben geen kinderen nagelaten.

C.-2.MARIE de CASEMBROOT,
trouwde Adolph van Maldegem, Ridder, Heer van Leyschor,
hebben kinderen nagelaten.

C.-3. ANNA de CASEMBROOT,
is getroud eerst met Hugo van den Hecke,
en na des zelfs overlyden
met Philips van Maldegem;
waar van by beide kinderen verwekt zijn.

C.-4. BARBERA de CASEMBROOT,
is geweest Abdisse
in het Klooster Spenmaljen
te Brugge.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
vervolg generatie 5:

Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(=> D.-tak = JACOB de CASEMBROOT, 3 kinderen):

D.-1. REINIER de CASEMBROOT, Commis van de Generaliteits Finantien,
is eerst gehuwd met Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault,
en na des zelfs overlyden is hy hertrouwd
met Jonkvr. de Veer,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2, en by de 2de 3,
dus 5 kinderen. (Zie verder generatie 6.)

D.-2. PETER de CASEMBROOT,
trouwde Jonkvr. Rottemont,
heeft nagelaten 3 kinderen. (Zie verder generatie 6.)

D.-3. LEONARD de CASEMBROOT,
is gehuwd met Geertruid Schouten,
en na des zelfs overlyden hertrouwd
met Gerarde Sylle,
heeft 1 kint nagelaten. (Zie verder generatie 6.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6:
Kinderen uit het huwelijk van generatie 5:
B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT
x Anna Schadé, 2 kinderen:

B.-1.: 1. JAN de CASEMBROOT,
Commissaris Generaal van de Schepen,
trouwde Cornelia Musch.

B.-1.: 2. ANTHONIA de CASEMBROOT,
is gehuwt geweest met
Andreas Hesselt van Dinter, Baillu van Beyerland.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6: (vervolg) Kinderen
uit het huwelijk van generatie 5:
B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT
x Anna Schadé, 2 kinderen/zonen (B.-2.: nr.1 en nr.2.

B.-2: 1. JAN de CASEMBROOT,
Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625;
trouwde Charlotte van Leedenburg.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, verwekt hebbende 7 kinderen.
=> E. (Zie verder generatie 7.)

B.-2.: 2. CHARLES de CASEMBROOT.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6: (vervolg) Kinderen
uit het huw. van generatie 5:
B.-3. JAN de CASEMBROOT
x Maria Brassert: 1 kind/dochter, zie B.-3.: nr.1.

B.-3: 1. JOHANNA de CASEMBROOT,
trouwde Jan Vlaminck,
Burgemeester van 't Land van den Vryen tot Sluys
in Vlaanderen.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6: (vervolg) Kinderen
uit het huw. van generatie 5:
D.-1. REINIER de CASEMBROOT x 1e met
Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault
: 2 kinderen;
x 2e met Jonkvr. de Veer: 3 kinderen.
Totaal bij deze twee vrouwen: 5 kinderen,
3 zonen en 2 dochters (=> D.-1. t/m D.-5.)

D.-1: 1. (kind uit het 1e huw. van D.-1., oudste kind / zijn 1e zoon):
JACOB de CASEMBROOT, Scholtus der Stad Rheenen,
trouwde Hillegonda Asch van Wyck.

D.-1: 2. (kind uit het 1e huw. van D.-1., zijn 2e kind / zijn 1e dochter):
SOPHIA de CASEMBROOT,
trouwde Jacob de Sylle, Fiscaal van de Krygsraad.

D.-1: 3. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 3e kind / zijn 2e zoon)
JAN de CASEMBROOT.

D.-1: 4. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 4e kind / zijn 3e zoon)
ALBERT de CASEMBROOT.

D.-1: 5. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 5e kind / zijn 2e dochter):
ANTHONINE de CASEMBROOT,
is getrouwt met Wouter Segwaert, Commis van de Generaliteits Finantien.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6: (vervolg) Kinderen
uit het huw. van generatie 5:
D.-2. PETER de CASEMBROOT
x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten
totaal 3 kinderen, 1 zoon, 2 dochters
(=> D.-2. nrs.1, 2, 3).

D.-2: 1. LEONARD de CASEMBROOT,
gehuwd met N. Isendoorne.

D.-2: 2. JACOBA de CASEMBROOT,
trouwde met de Heer N. Pauw.

D.-2: 3. FLORA de CASEMBROOT,
trouwde Jan van den Bosch, Capitein.


Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 6: (vervolg)
Kind uit het huw. van generatie 5:
D.-3. LEONARD de CASEMBROOT , trouwde 2x,
1e Geertruid Schouten,
als weduwnaar hertr., x 2e Gerarde Sylle,
heeft 1 kind/zoon nagelaten (=> D.-3. nr.1.)

D.-3: 1. N. de CASEMBROOT,
Burgemeester van Grave Walburghe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Geschreven tekst, pagina 20. In drukwerk, 1760 - 1780
zonder paginanummer, zie bovenste 2 regels)

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 7:

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
Kinderen van B.-2. nr.1. JAN de CASEMBROOT,
Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625. Hij stierf den 5 Jan. 1681,
x trouwde met Charlotta van Leedenburg,
verwekt hebbende 7 kinderen (=> tak E.: nrs.1 t/m 7)

E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer,
geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel.
Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT,
Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo,
geb.1660; trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn,
ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen;
uit welk laatste Huwelyk verwekt zyn 8 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 3. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde met Joost Taets van Amerongen, Heer van Natewisch,
compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Zie de Genealogie: van AMERONGEN. > Generatie 17 en 18.)

E.: 4. ADRIANA de CASEMBROOT,
troude Johan Adolph van Renesse, Heer van Lockhorst,
compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Hebben verwekt 8 kinderen; zie Genealogie: van RENESSE.)

E.: 5. LOUIS de CASEMBROOT, Heer van Willige-Langerack,
Capitein in de Gardes en Lieutenant Collonel,
gesneuvelt in de Battaille van Malplaquet Ao.1709.

E.: 6. JOHANNA de CASEMBROOT,
ongehuwt gestorven.

E.: 7. CORNELIA de CASEMBROOT,
trouwde Johan Bernard van Duderbergh, Sergeant Majôr;
is gestorven Lieutenant Collonel in dienst van den Staat.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 8:

E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer,
geb.1655, trouwde met Susanna Ploos van Amstel.
Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen
twee zonen en twee dochters; hierna E.1. nrs.1 t/m 4.

E.1.: 1. JAN de CASEMBROOT,
geb. 1675, stierf in Indiën.

E.1.: 2. CHARLOTTE RIGINE de CASEMBROOT,
geboren den 16 Maart 1678.

E.1.: 3. ELEONORA de CASEMBROOT,
geboren den 20 Juny 1681.

E.1.: 4. GERARD LOUIS de CASEMBROOT,
gebleven in Portugal Ao. 1707 ter Zee.


Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
vervolg van generatie 8:

E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT,
Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo,

geb.1660; trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn,
ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen;
uit welk laatste (vnd. derde) Huwelyk verwekt zyn acht kinderen,
vijf dochters en drie zonen, hierna vermeld bij E.2.: nrs.1 t/m 8.

E.2.: 1. CHARLOTTA MARIA de CASEMBROOT,
geboren den 12 April 1707, trouwde den 16 May 1747 met
Jan Carel Barchman Wuytiers, Heer van Drakestein en Vuursch,
Meesterknaap van Gooiland, Schout by Bagt ter Admiraliteit te Amsterdam 1750.
Hy stierf te Utrecht den 1 Juny 1759.

E.2.: 2. JAN LOUIS de CASEMBROOT,
geboren den 26 Februari 1709, Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau, en heeft by dezelve
verwekt 5 kinderen, 2 dochters en 3 zonen, volgt generatie 9.

E.2: 3. FRANCOISE LEONARA de CASEMBROOT,
geboren den 27 October 1710, stierf den 21 Juny 1712.

E.2: 4. ELIZABETH GEERTRUYDE de CASEMBROOT,
geboren den 5 Febr. 1712, overleed den 15 Febr. 1714.

E.2: 5. CORNELIS de CASEMBROOT,
Commandeur ter Zee, geboren den 29 October 1713,
en gestorven in de Baay van Curaçao in 't jaar 1737.

E.2: 6. MARIA ELIZABETH de CASEMBROOT,
geboren den 20 Juny 1715, is gehuwt met
Mr Justinus de Beyer, Heer van Hulsen, Canunnik van het Dom-
capittel te Utrecht 1729, Burgemeester der Stad Nymegen,
en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
Zie hunne kinderen in de Genealogie van: Van DAM. Generatie 13.

E.2: 7. ELEONORA GEERTRUYDE de CASEMBROOT,
geboren den 17 Sept. 1716.

E.2: 8. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Termoer,
Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van deze Staat 1745,
Majoor 1749. Hy is geboren den 9 Nov.1717,
en getrouwt den 9 April 1754 met Isabella Adelhyd Singendonk,
Douairiere van Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken,
Raad ter Admiraliteit op de Maze.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT
generatie 9:

CASEMBROOT - generatie 9 =
E.: 2.-2. JAN LOUIS de CASEMBROOT,
geb. den 26 Febr. 1709, Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau,
en heeft by dezelfde verwekt vijf kinderen;
hierna bij E.2.-2.: 1 t/m 5 (twee dochters en drie zonen).

E.2.-2.: 1. ANNA CONSTANTIA de CASEMBROOT.

E.2.-2.: 1. LEONARD JAN FREDERIK de CASEMBROOT,
jong gestorven.

E.2.-2.: 1. JAN HENDRIK de CASEMBROOT,
geb. den 12 July 1737, Officier van de Infanterie.

E.2.-2.: 1. LOUISE ELEONORA de CASEMBROOT,
gestorven den 6 Dec. 1757, oud 16 jaren.

E.2.-2.: 1. JAN LOUIS de CASEMBROOT,
geboren den 16 Dec. 1746, dient ter Zee.

 

=======================================================


Zie ook deze website-pagina met genealogie: Varia.CASEMBROOT.

Vanwege het feit, dat uit deze oude publicatie met negen generaties niets blijkt
over de verdere nakomelingen van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT,
van pagina "Varia.CASEMBROOT" op deze website het volgende overgenomen.
Zie ook publicaties CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag,
serie 'rode boekjes' = Ned. Adelsboek met daarin de juiste gegevens
over deze adellijke familie (de) CASEMBROOT. Hieronder wordt vervolgd
uit andere publicaties, betreft overige archiefbronnen:

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.
– Doch een van dit geslacht, Caspar CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken.
Hij - CASPAR CAESABON - vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge,
waar hij zijn naam in de CASEMBROOT veranderde, en overleed op 30 september 1443.

Betreft amilienamen, er zijn verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands,
met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing.
Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45):
"De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel."
Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

"de Casembroot.
– Leonard de Casembroot werd 15 April 1815 ingelijfd in den adel,
terwijl zijn jongere broeder Samuel Otto de Casembroot
den 7 October 1838 erkend werd tot den adel te behooren.
– In blauw een gouden keper,
beladen met drie goud-geknopte roode rozen
en vergezeld van drie gouden korenaren, 2 van boven en 1 van onderen,
elk met twee bladeren van 't zelfde.
– Helm met blauw-gouden wrong
en blauw-gouden dekkleeden.
– Helmteeken: eene uitkomende vrouwenfiguur van natuurlijke kleur,
met golvend bruin haar, borst en armen bloot, verder met een bruin keurslijf
en het benedenlijf gewikkeld in een rood kleed met schuinrechtsche plooien,
met een gouden bandelier die schuinrechts van den rechterschouder naar de linkerheup gaat;
de linkerhand in de zijde steunende
en de rechterhand drie gouden korenaren elk met twee bladen van hetzelfde houdende;
het hoofd omwonden met een gouden band waarvan de beide einden links afwapperen,
en getopt met twee bladerlooze gouden korenaren."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hierna als voorbeeld over een lid van de adellijke familie (de) CASEMBROOT, archiefstukken
DTB, index, overlijdens- en begrafenisgegevens, 21 en 23 maart 1789 (twee documenten,
met aanvullende eigen samenvatting met gegevens (bron Rijksarchief te Haarlem).

In DTB-gaardersregister Haarlem, blz. d.d. 21 maart 1789, e.v.,
op de tweede regel is genoteerd:

54 jr. oud: Verdronken - 't Lijk van den H.Ed: Gebr: Heer Jan Hendrik de Casembroot
(bedrag vermeld in het Lijkregister: ƒ 30.–.–.)

DTB Naamlijst-boek Haarlem:
"den Hoog-Edel Geboren Heer Jan Hendrik de Casembrood,
leeftijd 54 jaar. (W.K. = in de Waalsche Kerk begraven.)

DTB Begraafregister Haarlem, folio 255 (periode vanaf 20-3-1789):
Begraven in de Franse, resp. Waalsche Kerk te Haarlem
("Fr.K., Haarlem") Jan Hendrik de Casembrood d.d. 23 maart 1789:
"Een opening in de Waalsche kerk nr.72 voor de heer Jan Hendrik de Kaasenbroot;
ad ƒ 4, in de totaalkolom een bedrag van ƒ 4,––.

Over de identiteit van vnd. Hoogedelgeboren heer Jan Hendrik de CASEMBROOT:

• Zie familietak A.: genealogie: (de) CASEMBROOT.
• V.-B. (Cornelis) Leonard CASEMBROOT: zijn grootvader, waaruit o.a.:

• VI.-A.: Jhr. Jan Lodewijk / Jean Louis (ook Johan) de CASEMBROOT,
Heer van Rijnesteyn & Willige-Langerak (geb. 26-2-1709 te Utrecht,
ged. aldaar in de Franse kerk 28-2-1709; overleden te Breda 30-8-1777),
Generaal & Chef van een Regiment Infanterie; Luitenant-Generaal Infanterie,
Commant of > Commandeur v. Iperen (Yperen); in 1760 Colonel te Breda
(Ned. Leger); vermeld in het wapenboek Ned. adel, Rietstap: luitenant-generaal.
Hij huwde 2x.
Van hem ook de familietak Ned.-Indië;
zonen VII.A. en VII.B. > Ned. Adel > 2e huwelijk.

(VI.-A.) Zijn eerste huw. 2 nov. 1732 te Utrecht ("Walekerk") met:
Anna Constantia Margaretha CAU, geb.febr.1712 te Middelburg,
overleden te Breda 12-6-1769 (dr.v. mr Iman CAU en diens echtgenote
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault / of Winckelman ?).
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend te Utrecht:

VI.A.-1. Anna Constantia Elisabeth /
Anne Constantie Elisabeth de Casembroot

(haar handtekening zoals in het Nederlands vermeld),
geb. 13-5-1733 te Utrecht, ged. (geref.) aldaar 17-5-1733.
Zij huwt (ondertr. 24-10-1760) te Amsterdam
[waarvan cc = kopie-akte: Zij woonde te Amsterdam, adres op de Cingel,
haar vader was toen Collonel ten dienste van dese Landen, te Breda.]

huw. voor de kerk: (Waalse kerk) 9-11-1760 aldaar, met:
Jacobus van Santen, van Amsterdam, geref., 27 jr., [= geb. ca. 1733],
wonende op den Amstel (zijn moeder is Johanna Soomen).

Dit echtpaar vertrok later naar Oost-Indië [= Indonesië],
waar zij overleed 12-2-1787.
Zij woonden in Batavia,
twee broers van Anna worden vermeld bij het dopen van kinderen
van het echtpaar Van Santen op 28-5-1768 (bron: CBG,
microfiches Burg.stand Batavia nr.39. coll. Bloys van Treslong Prins),
t.w. haar broers hierna vermeld als VI.A.-3. en 5.

VI.A.-2. Leonard Jan Frederic / Fred(e)rik (de) Casembroot,
geb. 2-7-1736, ged. (geref.) 8-7-1736 te Utrecht [Waalse kerk]:
"Leonard Jan Frederic Casembroot"; hij overleed jong.

VI.A.-3. Jan Hendrik / Jean Henri de Casembroot;
geb. 12-7-1737, ged. (geref. Waalse kerk) 13-7-1737 te Utrecht
"Jean Henri de Casembroot; hij was Luit.-Colonel bij de Infanterie,
ook vermeld in archiefstukken als: Kapitein der Infanterie;
vermeld als een van de twee getuigen bij het dopen te Batavia 28-5-1768
van een kind van zijn zuster vnd. VI.A.-1. x Van SANTEN.
Conclusie: VI.A.-3. is dezelfde als hierboven vermeld, overleden met als
oorzaak verdronken [gevonden 21-3-1789, te Haarlem? of omgeving?]
en begraven te Haarlem 23-3-1789 in de Waalsche Kerk
aldaar (reg.nr.72.). Hij is waarschijnlijk ongehuwd, geen nageslacht.

VI.A.-4. Louise Eleonora de Casembroot,
geb. 10-2-1742 (waarsch. Utrecht), overl. 6-12-1757 (verm. aldaar),
ongehuwd.

VI.A.-5. Jan Lodewijk / Jean Louis de Casembroot,
geb. 16-12-1746 (waarsch. Utrecht), beroep Officier / Commandeur ter Zee,
getuige in Batavia van een kind van zijn zuster VI.A.-1. op 28-5-1768, met
zijn oudere broer vnd. VI.A.-3.; Jan Lodewijk of Jean Louis de Casembroot
is ongehuwd overleden in 1772 (geen verdere bijzonderheden bekend),
vermoedelijk geen nageslacht.

VI.A. Hij hertrouwde als weduwnaar,
zijn 2e huw. te Breda 28 april 1771, met:
Louisa Cornelia Elisabeth CLUNDER / CLUNDERT,
geb. 13-10-1754 te Breda, overl. 21-3-1822 te Breda
(dr.v. Cornelis CLUNDER[T] en Elisabeth PROVO, echtelieden te Breda).
Uit dit tweede huwelijk van VI.A. zijn twee kinderen bekend, te Breda:

VI.A.-6. Jhr. Leonard de Casembroot,
vermeld in het Ned. / Belgische adelsboek; hij werd geb. te Breda,
ged. aldaar 22 okt. 1772 (geref., Waalsche kerk),
overl. te Breda 6 aug. 1832, oud 59 jr. [na een lang en pijnlijk lijden],
echtgenoot van Johanna Adriana, Baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim.

VI.A.-7. Jhr. Samuel Otto de Casembroot,
vermeld in het Ned. adelsboek; heeft Zeeuws nageslacht;
geb. te Breda 9 febr., ged. aldaar 9 febr. 1776;
hij overleed te St. Maartensdijk 8 januari 1839, oud bijna 63 jaar;
echtgenoot van: Wilhelmina de Haan.

Na het overlijden van VI.A. Jhr. Jan Louis de Casembroot
hertrouwt Louisa Clunder in 1794 met: Jan / Johan Philip Hoefft,
Heer van Oijen (= Hoeufft van Oyen),
geb. 22-6-1779,
Generaal-Majoor, weduwnaar met twee kinderen.
Hij overleed in jan. 1795 te Utrecht, begraven aldaar in de Nicolaïkerk.

Zij hertrouwt, haar derde huwelijk, met de markies:
"N. Marquis de la Valette".

Bijz.: Het geslacht CAU. Volgens het Stam- en Wapenboek op pag. 145,
door J.C.P.v.Epen (betr. Zeeuws geslacht, eiland Schouwen):
Anna Constantia Margaretha CAU, dochter van:
Iman CAU, geb. 6-8-1682 Zierikzee, Raad aldaar,
overl. te 's-Gravenhage in juni 1728;
geh. 26-2-1710 met:
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault, dochter van de echtelieden:
Jhr. mr Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen. //

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

=> databases familienamen / surnames, website www.meertens.nl,
Volkstelling in Nederland 1947. / Population census in the Netherlands 1947.

=> familienaam / surname: Casembroot, de.
In Nederland, 3 provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland.
In the Netherlands, 3 provinces: Gelderland, Zuid-Holland and Zeeland:
• Gelderland, totaal / total : 3 personen / persons.
• Den Haag => prov. Zuid-Holland, totaal / total = 1 persoon / person.
• Zeeland, totaal / total : 2 personen / persons.
Totaal 6 personen in Nederland, totaal 3 provincies (geen details).
Total 6 persons in the Netherlands, total 3 provincies (no details).

------------------------------------------------------------------------------------------

home