HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: 01.

 

ARCHIEFBRONNEN & STAMBOMEN
FAM.-RELATIES: DIVERSEN


ARCHIVE-SOURCES & FAMILYTREES
FAM.-RELATIONS: MISCELLANEOUS

Familienamen / Familynames: D, E, F.

D: van Adrichem van Dorp; van Adrichem van Dorp x Buijk.
[Claas(se)] Dreger > Dreger x Pietersz Kaasenbrood.
Duinmaaijer, Duijnmaeijer,
Duinmaijer/Duinmayer/Duijnmaijer/Duynmaijer/Duynmayer,
Duinmeijer/Duijnmeijer/Duynmeijer.

E: den Eijsvoogel x van Adrichem; Pietersz. van Elst.

F : ...


=================================================================================

Familienamen / Familynames: van Adrichem van Dorp;
van Adrichem van Dorp x Buijk.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem van Dorp, van / Adriaan / Haarlem.
Vader van: Pieter van Adrichem van Dorp.

Datum: 1698–4–8. [= 8 apr.1698.] Not.arch. No.1776 A 65.
Akte gepasseerd te: –.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem van Dorp, van / Adriaan / Enkhuizen.

Datum: 1746–9–5. [= 5 sept.1746.] Not.arch. No.1336 A 75.
Akte gepasseerd te: –.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem van Dorp, van / Adriaan / Haarlem.
Wed.nr. van: Cornelia Elisabeth Buijk +.

Datum: 1754–1–21. [= 21 jan.1754.]. Not.arch. No.4611 A 317.
Akte gepasseerd te: Schagen.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem van Dorp, van + / Pieter / Haarlem.
Zoon van: Adriaan van Adrichem van Dorp.

Datum: 1698–4–8. [= 8 apr.1698.] Not.arch. No.1776 A 65.
Akte gepasseerd te: –.

========================================================================

Familienamen / Familynames: (zie ook/see also: Caasenbrood, Kaasenbrood)
[Claas(se)] Dreger x Pietersz Kaasenbrood:

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Pieter Pietersz Kaasenbrood / [plaatsnaam:] Heemskerk.

> geh.m.: Antje Dreger
> zie verder: 78 : 5090/35: 5091/89.
Datum: 1746–06–16. [= 16 jun.1746.] Not.arch. No.5089 A 62.
Akte gepasseerd te: Velsen.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Kaasenbrood + / Pieter / [plaatsnaam:]
Velsen.
> geh.gew. met: Antje Claas Dreger.
Datum: 1787–1–18 [= 18 jan.1787.]. Not.arch. No.359 A 616.
Akte gepasseerd te: [- = Bloemendaal].

========================================================================

Familienamen / Familynames: Duinmaaijer, Duijnmaeijer,
Duinmaijer/Duinmayer/Duijnmaijer/Duijn-maijer/Duynmaijer/Duynmayer,
Duinmeijer/Duijnmeijer/Duynmeijer.

(Index-kaarten oudste datum eerst. / Index-cards oldest date first.)

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaeijer / Cornelis Lourensz /
[plaatsnaam:] Noorddorp (bij Heemskerk) /

[beroep:] boer. /
Datum: 1603–8–29. [= 29 aug.1603.]. Not.arch. No.848 A 331.
Akte gepasseerd te: Enkhuizen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Jan Dircxsz /
[beroep:] schipper [plaatsnaam:] Terschelling /

> zie ook: 112, 857/163.
Datum: 1613–9–13. [= 13 sept.1613.]. Not.arch. No.856 A 111.
Akte gepasseerd te: Enkhuizen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Jan Dircxsz /
• [=geb.] 1572 / [plaatsnaam:] Amsterdam /

> index-kaart van deze akte met huismerk.
Datum: 1634–6–15. [= 15 jun.1634.]. Not.arch. No.929 A 176.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Aerjan Cornelisz. /
[=geb.] ca.1589. / [plaatsnaam:]
Castricum.
att.
Datum: 1637–1–10. [= 10 jan.1637.]. Not.arch. No.5016 A 106.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duynmeijer / Pieter Fredericxsz.
/ [plaatsnaam:]
De Koog (Texel).
[beroep:] duinmeier / broeder van: Anna Fredericxs.
proc.
Datum: 1637–2–18. [= 18 febr.1637.]. Not.arch. No.5016 A 114.
Akte gepasseerd te: .....

========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Engel Cornelisz. /
[plaatsnaam:]
Wijk aan Zee.
Datum: 1639–1–28. [= 28 jan.1639.]. Not.arch. No.5583 A 1.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Maerten Gerertsz. /
[plaatsnaam:]
Wijk aan Zee.
Datum: 1639–1–28. [= 28 jan.1639.]. Not.arch. No.5583 A 1.
Akte gepasseerd te: .....

========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Jan Gerritsz. /
[plaatsnaam:]
Wijk aan Zee. / [beroep:] wagenaar.
attestatie.
Datum: 1639–5–26. [= 26 mei 1639.]. Not.arch. No.5583 A 11.
Akte gepasseerd te: .....

========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer + / Cornelis Dircksz. /
[plaatsnaam:]
Noordorp. /
gehuwd geweest met: Anna Claes.
attestatie.
Datum: 1657–9–21. [= 21 sept.1657.]. Not.arch. No.5018 A 39.
Akte gepasseerd te: .....

========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijn-maijer / Claes Leendertsz. /
[plaatsnaam:]
–.
> zie verder: (5759/310).
Datum: 1676–9–7. [= 7 sept.1676.]. Not.arch. No.5755 A 389.
Akte gepasseerd te: .....

========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Dirk Jacobsz /
[plaatsnaam:]
(Oude) Zijpe ?
weduwnaar van Maartie Cors + / vader van Jacob en Trijn Dirks(z) /
Datum: 1695–5–6. [= 6 mei 1695.]. Not.arch. No.4582 A 76.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duynmayer / Leendert Claesz /
[plaatsnaam:]
Oostzaandam.
> 5755–389.    5806/85.
> 5770–301.    5807/256.
> 5821–103.    5808/277.
> 5822–118.    5772/213.
Datum: 1695–10–4. [= 4 okt.1695.]. Not.arch. No.5797 A 136.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Claas Jansz /
[plaatsnaam:]
Huisduinen (aende Zantdijck) /
[beroep:] duinmeier / zijn erfgen. is: Guijrtie Pieters /
test.
Datum: 1696–12–9. [= 9 dec.1696.]. Not.arch. No.4584 A 61.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duynmaijer + / Cornelis Albertsz /
[plaatsnaam:]
Zaandam /
gehuwd geweest met: Eefje Jans – /
zoon van: Albert Jacobsz – + en Trijntje Jan IJves
Datum: 1707–1–8. [= 8 jan.1707.]. Not.arch. No.5430 A 159.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Claes Claesz /
[plaatsnaam:]
Zijpe (Vossegat) /
requir.
Datum: 1707–5–3. [= 3 mei 1707.]. Not.arch. No.4600 A 2.
Akte gepasseerd te: Schagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Claes Claase /
[plaatsnaam:]
de (oude) Zijpe /
vader van: Grietie Claas
> zie ook: 61-cessie 1)
>> op achterzijde van deze index-kaart: 1) wonende in de hofstede 't Vossegat.
Datum: 1708–5–10. [= 10 mei 1708.]. Not.arch. No.4581 A 60.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer + / Albert Jacobsz. /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. /
gehuwd geweest met Trijntje Jans IJff / vader van Jacob Albertsz /
grootvader van Marijtje Crelis /
broer van Jacob Jacobsz vader van Crelis.
testament.
Datum: 1707–12–7. [= 7 dec.1707.]. Not.arch. No.5834 A 38a.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer + / Crelis Alberts /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. /
zoon van Albert Jacobsz Duijnmaijer + en Trijntje Jans IJff /
gehuwd met Elsje Jans /
vader van Maritje, Jan en Albert.
testament.
Datum: 1707–12–7. [= 7 dec.1707.]. Not.arch. No.5834 A 38a.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Albert Crelis /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. /
zoon van Crelis Albertsz Duijnmaijer + en Elsje Jans /
broer van: Maritje en Jan.
> 5925/75, 89.
testament.
Datum: 1707–12–7. [= 7 dec.1707.]. Not.arch. No.5834 A 38a.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Jan Crelis /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. /
zoon van Crelis Albertsz Duijnmaijer + en Elsje Jans /
broer van: Maritje en Albert +.
testament.
Datum: 1707–12–7. [= 7 dec.1707.]. Not.arch. No.5834 A 38a.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Maritje Crelis /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. /
dochter van Crelis Albertsz Duijnmaijer + en Elsje Jans /
zuster van: Jan en Albert.
testament.
Datum: 1707–12–7. [= 7 dec.1707.]. Not.arch. No.5834 A 38a.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Claes Claesz /
[plaatsnaam:]
Zijpe (Vossegat) /
requir.
Datum: 1707–5–3. [= 3 mei 1707.]. Not.arch. No.4600 A 2.
Akte gepasseerd te: Schagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Claes Claase /
[plaatsnaam:]
de (oude) Zijpe /
vader van: Grietie Claas
> zie ook: 61-cessie 1)
>> op achterzijde van deze index-kaart: 1) wonende in de hofstede 't Vossegat.
Datum: 1708–5–10. [= 10 mei 1708.]. Not.arch. No.4581 A 60.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duynmayer + / Cornelis Albertsz.– /
[plaatsnaam:]
– /
gehuwd geweest met: Elsje Jans te Westzaandam.
Datum: 1709–1–8. [= 8 jan.1709.]. Not.arch. No.5825 A 106.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Claes Jans /
[plaatsnaam:]
Callantsoog (het Koegras bij de Zandijck) /
Index-kaart met huismerk.
test.
Datum: 1714–9–11. [= 11 sept.1714.]. Not.arch. No.4588 A 100.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duinmaaijer + / Leendert Klaasz /
[plaatsnaam:]
Oostzaandam /
gehuwd geweest met: Trijntje Claas – /
vader van: Claas Leendertsz –.
> zie verder 224: 5777/255; 5821/103; 5728/19D; 5811/224, 286:
attestatie.
Datum: 1725–1–21. [= 21 jan.1725.]. Not.arch. No.5859 A 223.
Akte gepasseerd te: Zaandam.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer + / Aaltje Jacobs /
[plaatsnaam:]
Zaandam /
gehuwd geweest met: Dirk Jansz Corver.
quitantie.
Datum: 1730–8–9. [= 9 aug.1730.]. Not.arch. No.5898 A 141.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Jan Cornelis /
[plaatsnaam:]
Westzaandam /
weduwnaar van: Aafje Pieters Tuijn /
vader van: Cornelis Jansz –.
bewijs.
Datum: 1741–10–27. [= 27 okt.1741.]. Not.arch. No.5978 A 129.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duynmaijer / Cornelis Jansz /
[plaatsnaam:]
Westzaandam /
zoon van:
Jan Corneliszen Aafje Pieters Tuijn + /
Datum: 1741–10–27. [= 27 okt.1741.]. Not.arch. No.5978 A 129.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duinmayer / Tryntje Jacobs /
[plaatsnaam:]
Zaandam /
gehuwd met: Ysacq Jacobs Knoop.
Datum: 1762–4–10. [= 10 apr.1762.]. Not.arch. No.6023 A 83.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duinmaijer / Gerrit /
[plaatsnaam:]
Bergen /
gehuwd met: Meijnsje Willems Tegel.
testament.
Datum: 1788–4–8. [= 8 apr.1788.]. Not.arch. No.221 A 96.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Pieter /
[plaatsnaam:]
- / [beroep:] biersteker
Datum: 1796–4–11. [= 11 apr.1796.]. Not.arch. No.4661 A 32.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer + / Pieter /
[plaatsnaam:]
Zijpe /
gehuwd geweest met: Aagtje Hoogschagen.
Datum: 1803–11–10. [= 10 nov.1803.]. Not.arch. No.4666 A 42.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Grietje /
+ / [plaatsnaam:]
Schagen /
gehuwd met: Claas Bonsem /
erfgen.v.: Jannetje Pieters Volkers +
Datum: 1806–12–8. [= 5 apr.1809.]. Not.arch. No.4719 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duinmeijer / Grietje /
+ .....1809 / [plaatsnaam:]
Schagen /
gehuwd geweest met: Klaas Bonsem + /
inv.
Datum: 1809–9–21. [= 21 sept.1809.]. Not.arch. No.4675 A 414.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Jan /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
gehuwd geweest met: Antje Ariens Glas + /
vader van: Geertje, Cornelis, Theunisje en Gerritje –.
scheiding.

Datum: 1808–9–8. [= 8 sept.1808.]. Not.arch. No.143 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Geertje /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
dochter van: Jan – & Antje Ariens Glas + /

Datum: 1808–9–8. [= 8 sept.1808.]. Not.arch. No.143 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Cornelis /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
zoon van: Jan – & Antje Ariens Glas + /

Datum: 1808–9–8. [= 8 sept.1808.]. Not.arch. No.143 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Theunisje /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
dochter van: Jan – & Antje Ariens Glas + /

Datum: 1808–9–8. [= 8 sept.1808.]. Not.arch. No.143 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Gerritje /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
dochter van: Jan – & Antje Ariens Glas + /

Datum: 1808–9–8. [= 8 sept.1808.]. Not.arch. No.143 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Grietje /
[plaatsnaam:]
/
Datum: 1809–4–5. [= 5 apr.1809.]. Not.arch. No.143 A 60.
Akte gepasseerd te: Akersloot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Jan /
[plaatsnaam:]
Akersloot /
gehuwd met: Maartje Hendriks Verduijn /
vader van: Jan Jansz –.
zie verder: 144/13 +.
test.

Datum: 1809–4–5. [= 5 apr.1809.]. Not.arch. No.143 A 60.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmeijer / Grietje /
+ / [plaatsnaam:]
Schagen /
gehuwd met: Claas Bonsem /
erfgen.v.: Jannetje Pieters Volkers +
Datum: 1806–12–8. [= 5 apr.1809.]. Not.arch. No.4719 A 51.
Akte gepasseerd te: .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duinmeijer / Grietje /
+ .....1809 / [plaatsnaam:]
Schagen /
gehuwd geweest met: Klaas Bonsem + /
inv.
Datum: 1809–9–21. [= 21 sept.1809.]. Not.arch. No.4675 A 414.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Duijnmaijer / Jan Jansz /
[plaatsnaam:]
Heilo /
zoon van: Jan – + & Martje Hendriks Verduin /
Datum: 1811–2–15. [= 15 febr.1811.]. Not.arch. No.144 A 13.
Akte gepasseerd te: .....

=========================================================================
=========================================================================

Familienamen / Familynames: den Eijsvoogel x van Adrichem;
van Adrichem x Manschot.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem, van / Magdalena /
[plaatsnaam:]
's-Gravenhage. / Geh.m.: Christiaan den Eijsvoogel.
Dochter van: Adriaan [– = van Adrichem]
+ en Wendelina Manschot.
Datum: 1746–9–12. [= 12 sept.1746.]. Not.arch. No.4605 A 23.
Akte gepasseerd te: Schagen.

=========================================================================

Familienamen / Familynames: Pietersz. van Elst.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Pieter Pietersz. / van Elst. / [plaatsnaam:] Heemskerk.

Datum: 1683–08–18. [= 18 aug.1683.] Not.arch. No.5023 A 72.
Akte gepasseerd te: Uitgeest.

========================================================================

• fam.-pagina 01; page 01: A, B, C.

• fam.-pagina 02; page 02: D, E, F.

• fam.-pagina 03; page 03: G, H, I.

• fam.-pagina 04; page 04: J, K, L.

• fam.-pagina 05; page 05: M, N, O.

• fam.-pagina 06; page 06: P, Q, R.

• fam.-pagina 07; page 07: S, T, U.

• fam.-pagina 08; page 08: V, W, X.

• fam.-pagina 09; page 09: Y, IJ, Z.

==========================================

> volgende pagina / next page: 03.

home