HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: 06.

 

ARCHIEFBRONNEN & STAMBOMEN
FAM.-RELATIES: DIVERSEN


ARCHIVE-SOURCES & FAMILYTREES
FAM.-RELATIONS: MISCELLANEOUS

 

 

Familienamen / Familynames: S, T, U.

S: Schipper; Schouten x van Adrichem;
Sijmonsz / Symons;
Simons x de Widt; Sonneveld x de Widt;

T: ...

U: ...


===============================================================

 

Familienamen / Familynames: Schipper.

Opmerking: Dit is een selectie van personen vermeld met voornamen zoals: Cornelis, Krelis;
in de regio Heemskerk, incl. blanco, geen plaats(stad/dorp)naam vermeld.
Note: This is a selection of persons mentioned with first names such as: Cornelis, Krelis;
in de region Heemskerk, incl. blanc, no place(city/town)name mentioned.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Schipper /
Jan Krelis / [plaatsnaam:] Uitgeest.
zoon van: Krelisz. [– = Schipper] +
Datum: 1702–04–04. [= 4 apr.1702.] Not.arch. No.5034 A 6.
Akte gepasseerd te: –.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Schipper /
+ / Krelis / [plaatsnaam:] Uitgeest.
vader van: Jan Krelisz. [– = Schipper]
Datum: 1702–04–04. [= 4 apr.1702.] Not.arch. No.5034 A 6.
Akte gepasseerd te: –.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Schipper /
Cornelis / [plaatsnaam: ... = blanco]
Datum: 1792–12–27. [= 27 dec.1792.] Not.arch. No.6167.
Akte gepasseerd te: –.

 

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Schipper /
Cornelis / [plaatsnaam: Heemskerk]
Datum: 1802–03–04. [= 4 mrt.1802.] Not.arch. 3095 A 289.
Akte gepasseerd te: –.

 

===============================================================

Familienamen / Familynames: Schouten x van Adrichem.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Adrichem, van + / Thomas /
[plaatsnaam:]
Westzaandam. / predikant.
Geh.gew. met: Margaretha Schouten.
vader v. Hendrik [– = van Adrichem]. / 5996/160.
Datum: 1753–4–27. [= 27 apr.1753.]. Not.arch. No.6003 A 67.
Akte gepasseerd te: –.

===============================================================

Familienamen / Familynames: Sijmonsz / Symonsz

Betreft Pieter Sijmonsz / Pieter Symonsz te Heemskerk, 2 indexkaarten huismerk:


NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Sijmonsz / Pieter / [plaatsnaam:] Heemskerk (banne).
bel.

Datum: 1666-4-8. [= 8 apr.1666.] Not.arch. No.5022 A 36.
Akte gepasseerd te: Uitgeest.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Symonsz / Pieter / (oud)schepen [plaatsnaam:] Heemskerk ('aen duijn')
(dit is een indexkaart met twee huismerken; kopie nagetekende huismerken hieronder)
> Zie ook tussen deze twee huismerken [zie noot:] 1)


Afbeelding van 2 nagetekende huismerken
ged. kopie van deze archief-indexkaart;
vergelijk ook met de akte 25 sept.1667.
(NHA, ONA-indexkaart;
coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

zie ook: 5025/27. get. [> Zie noot:] 1).
att.
Datum: 1667-9-25. [= 25 sept.1667.] Not.arch. No.5022 A 62.
Akte gepasseerd te: Uitgeest.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Sijmonsz / Pieter / schepen [plaatsnaam:] Heemskerk
(dit is een indexkaart met een huismerk; kopie nagetekend huismerk hieronder)


Afbeelding van 1 nagetekend huismerk
ged. kopie van deze archief-indexkaart;
vergelijk ook met de akte 30 jan.1680.
(NHA Haarlem; ONA-indexkaart;
coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

zie ook: 5027/124.

get.
Datum: 1680–1–30. [= 30 jan.1680.] Not.arch. No.5023 A 15.
Akte gepasseerd te: Uitgeest.

===============================================================


Familienamen / Familynames: Simons x de Widt;
Sonneveldt x de Widt.

Simons x de Widt; Sonneveld x de Widt:
Trijntje Sonneveld (de eerste echtgenote van Jan de Widt);
en Antje Simons (de tweede echtgenote van Jan de Widt);
zie ook bij W = Jan de Widt.

NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Widt, de / Jan / [= Jan de Widt.] / * geb.1705. / [plaatsnaam:] Velsen.
duinmeier / achter Tolsduijn
huisman / op de Hofgeest.

Geh.m.: Trijntje Sonneveld /
broer van: Roelof Jansz. [– = de Widt] /
vader van: Grietje, Jan, Jacob, Cornelis en Gerrit –
[– = de Widt]
.
Zie verder: 5088/17 test., 79 (voogdij), 5089/9, 41 (voogdij), 42 (voogdij).
Contr. [= Contract.].
> zie ommezijde: *)
Datum: 1735–05–29. [= 29 mei 1735.] Not.arch. No.5087 A 60.
Akte gepasseerd te: ...
*) Het volgende is vermeld op de achterzijde van deze index-kaart:
later geh.m.: Antje Simons.
vader van: Jan Jansz. de Widt.
Daaronder geschreven: 5089/62, 71, 77 (voogdij), 91, 94,
5090/4, 16, 43, 45, 65 (test.);
5091/4 (att.), 72 (1755) & bew. [= bewijs van erfdeel].

===============================================================

Betreft een zoon van: Sonneveld x de Widt.
NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel index-kaarten:
• Widt, de / Jan / [= Jan de Widt.] / [plaatsnaam:] Velsen.

zoon van: Jan [– = de Widt] en
Trijntje Sonneveld + /

Zie verder: 65.
Datum: 1750–11–7. [= 7 nov.1750.] Not.arch. No.5090 A 45.
Akte gepasseerd te: ...

===============================================================

======================================================

• fam.-pagina 01; page 01: A, B, C.

• fam.-pagina 02; page 02: D, E, F.

• fam.-pagina 03; page 03: G, H, I.

• fam.-pagina 04; page 04: J, K, L.

• fam.-pagina 05; page 05: M, N, O.

• fam.-pagina 06; page 06: P, Q, R.

• fam.-pagina 07; page 07: S, T, U.

• fam.-pagina 08; page 08: V, W, X.

• fam.-pagina 09; page 09: Y, IJ, Z.

 

==========================================

> volgende pagina / next page: 08.

home