HERALDIEK - kazenbroot.nl/Marianne-heraldiek.html

contact, copyright, disclaimer & privacy

index: heraldiek / heraldry

home kazenbroot.nl


All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

 


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KAZENBROOT - ONDERZOEK HERALDIEK IN ARCHIEVEN.
KAZENBROOT - RESEARCH HERALDRY IN ARCHIVES.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Heraldiek en Genealogie voorouders /
Heraldry and Genealogy ancestors
KAZENBROOT

(II.-2.) Johannes Christiaan Joseph, 1917-1991,
(III.-4.) Jacob
, 1883-1969,
(IV.-8.) Hendricus Adrianus, 1860-1943,
(V.-16.) Jacob, 1825-1898,
(VI.-32.) Hendrik, 1799-1874,
(VII.-64.) Jacob/Japik Bankrisz/Pancrasz, 1772-1814.

KAZENBROOT : Voorouders in vroeger eeuwen./Ancestors in earlier centuries.

Voorouders met andere spelling achternaam KAZENBROOT, incl. CASEMBROOT.
Ancestors with other spelling surname KAZENBROOT, incl. CASEMBROOT.

CASEMBROOT, incl. varianten/variations CASENBROOT, CAASENBROOD,
KAASENBROOD, KAAS EN BROOD, KAASENBROOT, KASENBROOT,
in vroeger eeuwen oude archieven niet altijd incusief achternaam;
vaak alleen een voornaam, vader's voornaam en/of beroep.
in earlier centuries old archives not always including surname,
often only a first name, father's first name and/or occupation.
Beroep oudste voorouders: Duinmeier, Duynmeyer.
Occupation oldest ancestors: Duinmeier, Duynmeyer.
Duinmeier - oude spelling/old spelling, incl.: Duynmeyer.
Voorbeelden varianten achternaam / Examples variations surname:

PIETERSEN CASEMBROOT / CASEMBROOT DUYNMEYER :

(VIII.-128.) Banckeris/Bancras/Bancris/Bank/Pancras/Pancris Pietersz, 1723-1790,
(IX.-256.) Pieter Pietersen, 1677-1728, beroep/occupation: duinmeier.
(X.-512.) Pieter Pietersz, ±1640/50-<1727, beroep/occupation: duinmeier.)
(XI.-1024.) Peter/Petrus/Pieter, ±1600/25-<1700, x±1640 Maria Laurens.?

(IX.-256.) Pieter/Petrus, woonde/lived later in Heemskerk,
gebruikte spelling handtekening: Kaasenbroot.
(IX.-256.) Pieter/Petrus used spelling signature: Kaasenbroot.
Zijn achternaam is bekend met spelling van C tot K.
His surname is known with spelling from C to K.
(IX.-256.) Pieter/Petrus, zoon van/son of: (X.-512.) Pieter Pietersen,
spelling Pietersen incl. varianten/variations.
Voor 1800 ook bekend met beroep Duinmeier.
Before 1800 in archives also known with occupation Duinmeier.
Duinmeier - oude/old spelling incl. variaties/variations.
(X.-512.) Pieter, zijn vader is ook bekend als Pieter, volgt (XI.-1024.)
(X.-512.) Pieter, his father is also known as Pieter, follows (XI.-1024.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Betreft mijn achternaam voorouders KAZENBROOT - incl. andere spelling etc.,
Concerning my surname ancestors KAZENBROOT - incl. other spelling etc.:

In brief datum 11 Juni 1976/ In letter date 11 June 1976,

niets in heraldiek collecties CBG, cbg.nl,
nothing in heraldry collections: CBG, cbg.nl,
zie/see website http://www.cbg.nl/

Heraldiek - http://www.cbg.nl/index.php/462/heraldiek?id=462

Heraldry - http://www.cbg.nl/index.php/304/heraldry?id=304


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

CBG - in brief is oud adres in 1976 / in letter is old address in 1976.
CBG - website www.cbg.nl, later, new adres/new address (2015)

http://www.cbg.nl/index.php/58/contact?id=58

http://www.cbg.nl/index.php/276/contact+us?id=276

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

Een van de kinderen was niet vermeld in de brief datum 6 mei 1964
afkomstig van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, Nederland;
One of the children was not mentioned in the letter date 6 May 1964
from archive: Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, the Netherlands:

zoon/son: Roelof, datum/date 8 Jul.1775 in Heemskerk,
3x vermeld in doopboeken van de R.-Katholieke kerk in Heemskerk;
3x mentioned in the baptism books of the R.-Catholic church in Heemskerk:
2x in doopboek nummer 3A (origineel met kopiepagina's van 3A),
1x in doopboek nummer 4 (kopie van de kopiepagina's in boek 3A) /
2x in baptism-book number 3A (original with copy-pages of 3A),
1x in baptism-book number 4 (copy of the copypages in book 3A).
Uit de collecties van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem,
hieronder drie doopinschrijvingen betreft Roelof Casenbrood;
below three bapt.records concerning Roelof Casenbrood.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (origineel/original doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopie-copy doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopieboek/copy-book doc., arch.4.).

 

Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Document 7 Jun.1729, Heemskerk, Rijksarchief van Noord-Holland.
Betreft Anna Jans, weduwe van wijlen Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
nalatenschap met onroerend goed; incl. vermelding van hun kinderen.
Concerning Anna Jans, widow of Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
inheritance with real-estate; incl. mentioning their children.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

 Hierboven uit het particulier archief van kasteel Marquette, stadsarchief Amsterdam;
above from the private archive of castle Marquette, city archive Amsterdam.
(Part.arch.,Marquette, doc.15aug1754; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot)

 

In de duinen, Bakkum; In the dunes, Bakkum:
ansichtkaart/postcard, publ.: B. Kazenbroot, Castricum;
coll.: M.C.Deden-Kazenbroot)

Bakkum is bij de kust in de gemeente Castricum, ten noorden van Heemskerk.
Bakkum is near the coast in the municipality of Castricum, north of Heemskerk.

 

Heemskerk, 24 Nov.1761. (Bron / Source: DTB: Begr.; RANH, Haarlem.)
Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.


contact, copyright, disclaimer & privacy

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOLGENDE PAGINA / NEXT PAGE :

index: heraldiek / heraldry

= = = = = = = = = = = = = =

HOME