HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

Inleiding: de oudst-bekende voorouder 'Pieter' en zijn kinderen;
de zoon van de oudste voorouder 'Pieter' (generatie-nummer 0) = gen.I.:
(gen.I.) Pieter Pietersen met oude naam van zijn beroep: Duynmeyer
(voor hem en zijn nakomelingen: familienaam met spellingvariaties).
 
Introduction: the oldest-known ancestor 'Pieter' and his children;
the son of the oldest ancestor 'Pieter' (generation-number 0) = gen.I.:
(gen.I.) Pieter Pietersen with old name of his profession: Duynmeyer
(for him and his descendants: familyname with spellingvariations).

I. Pieter Pietersen (Duynmeyer) in Heemskerk, Bakkum/Castricum

=> ca.10 (tien) kinderen: ca.5 zonen & 5 dochters
[Pieters/Pieterse(n)];
voorouder fam. B (= Bakkum), C (= Casembroot) en D (= Duynmeyer):
familienamen met spellingvariaties; hieronder volgt C (= Casembroot)
generatie-nummer I.-3.= C.-II.: Petrus / Pieter Pietersen [Duynmeyer]
>
fam.C.II.: Petrus Pietersen Kaasenbroot (Casembroot Duynmeyer).
 I. Pieter Pietersen (Duynmeyer) in Heemskerk, Bakkum/Castricum
=> c.10 (ten) children: c.5 sons & 5 daughters [Pieters/Pieterse(n)];
ancestor fam.: B (= Bakkum, C (= Casembroot) and D (= Duynmeyer): familynames with spellingvariations; below follows C (= Casembroot)
generation-number I.-3.= C.-II.: Petrus / Pieter Pietersen [Duynmeyer]
>
fam.C.-II.: Petrus Pietersen Kaasenbroot (Casembroot Duynmeyer).

=======================================================

Index fam. I.-3./ C.II. Petrus Pietersen Casembroot Duynmeyer
I.-3./C.II. Petrus / Pieter Pietersz. Kaasenbroot Duynmeyer, de oude
(Castricum 1677 – Heemskerk 1728)

I.-3./C.II. Petrus Pietersen (Castricum 1677 – Heemskerk 1728)
=> C.II. Casembroot Duynmeyer: Pieter Pietersz. Kaasenbroot

C.: II. Petrus Pietersen (Castricum 1677 – Heemskerk 1728)
Pietersen Casembroot Duynmeyer: Pieter Pietersz. Kaasenbroot

C.: II. – III. fam. Petrus Pietersen Casembroot Duynmeyer
fam. Casembroot Duynmeyer, "de oude": (Pieter Pietersz. Kaasenbroot)

> fam.-tak/branch Petrus Prz. Casembroot / Kaasenbroot Duynmeyer:
13 kinderen: 7 zonen, 6 dochters; 13 children: 7 sons, 6 daughters
.

===========================================================

C.: II.-11./C.III. Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer
C.II.-11./C.III. Pancras / Banckeris Pietersz. Kaasenbroot Duynmeyer
(Heemskerk 1723 – Heemskerk 1790)

C.: III. Banckeris / Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer
"Bank" Pieterse Casembroot: (Banckeris Pietersz. Kasenbroodt)

C.: III. – IV. fam. Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer
(Banckeris Pieters Kasenbroodt)
Caasenbrood / Caasenbroot /
Kaasenbrood / Kaasenbroot; x in Heemskerk: Grietje Janse de Wit

=> fam. ("Bank") Pancrasse Pieterse Kasenbroodt Duynmeyer:
11 kinderen: 6 zonen, 5 dochters; 11 children: 6 sons, 5 daughters.
Familienamen van de elf kinderen / Surnames of the eleven children:
(*/~ in Heemskerk) met vader's voornaam, patroniem en/of familienaam;
with father's first name, patronymic and/or surname: Bankris
Caasenbrood 1763, Bankris Caasenbrood 1765; Banke. Pietersz 1766,
Bankeris Pietersz 1767, Bankeris Pietersz Caasenbrood 1769,
Bankris Kasenbrood 1770, Bankris Casembrood 1772,
Bankris Casenbrood 1774, 1775, 1776, 1778.
N.B.: In later boeken en moderne genealogie-indexen meer variaties.
Note: In later books and modern genealogy-indexes more variations.

===========================================================

C.A.: III.7.–IV.a. Jacob Casembrood (24 Jun.1772–24 Jan.1814)
> Jacob Kasembroot (RCath: Kaasenbrood) x1 in Schoorl (otr./banns:
15) 30 Apr.1797: Guurtje Hendriks Kager,
van/from: Catrijp/Schoorl,
Schoorl ~3 dec.1764 (Caager), + Bergen 13 jun.1804: Guurtje Kager.
•>> Jacob Kazenbrood x2 in Bergen (otr./banns: 4)19 Mei/May 1805:
Maartje Hendriks Banning / Benning: */~ Heemskerk.
Jacob Kasenbrood: + in Velsen 24 Jan.1814 (leeftijd/age: 41):

10 kinderen: 4 zonen, 6 dochters; 10 children: 4 sons, 6 daughters:

Familienamen van de tien kinderen / Surnames of the ten children:
(*/~ in Bergen) Kaasenbrood 1798, 1799, 1811;
(*/~ in Bergen) Kazenbrood 1801, 1804; 1806, 1807, 1809;
(*/~ in Velsen) Kasenbrood 1813; (*/~ in Velsen) Kazenbrood 1814.
(IV.a.) Jacob Kazenbroot nakomelingen ook bijvoorbeeld /
descendants also for instance: Kasembrood, Kazebroot, Kazenbroot.

Nakomelingen in Nederland familienamen volkstelling 1947;
Descendants in the Netherlands surnames census 1947:
1x Kazenbrood, 44x Kazenbroot = 45 personen/persons.

C.B.: III.9.–IV.b. Roelof Casenbrood (08 Jul.1775–01 Apr.1817)
> Roelof Kaasenbrood x (RCath) in Schooten bij/near Haarlem
19 aug.1804: Agie (Aagje/Agatha) Janse Roos (1785–1851).
Roelof Kaasenbrood: + in Velsen 1 Apr.1817 (leeftijd/age 41):

10 kinderen: 5 zonen, 5 dochters; 10 children: 5 sons, 5 daughters:
Familienamen van de tien kinderen / Surnames of the ten children:
(*/~ in Velsen) Kaasenbrood 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811;
1813, 1816, 1817; (*/~ in Velsen) Kazenbrood 1815.
(IV.b.) Roelof Kaasenbrood nakomelingen ook bijvoorbeeld /
descendants also for instance: Caasenbrood, Casenbrot.
Nakomelingen in Nederland familienamen volkstelling 1947;
Descendants in the Netherlands surnames census 1947:
13x Caasenbrood, 69x Kaasenbrood = 82 personen/persons.

IV.a. & IV.b.: Nakomelingen in Nederland 127 personen in 1947.
IV.a. & IV.b.: Descendants in the Netherlands 127 persons in 1947.
N.B.: In vroeger eeuwen zijn meer personen geweest met deze namen;
geen bewijs familierelaties met anderen in Nederland en elders.
Note: In earlier centuries there were more persons with these names;
no evidence familyrelations with others in the Netherlands and elsewhere.

====================================================

disclaimer

home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w