HOME / KAZENBROOT.NL / CONTACT: EMAIL

VARIA: Mijn familiegeschiedenis en genealogie. / My family history and genealogy.

PUBLICATIES. / PUBLICATIONS. / All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot.

Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. B
efore you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

Voorouders & Genealogie; Ancestors & Genealogy.


Kasteel Marquette in Heemskerk; Castle Marquette in Heemskerk.
(Photo D.Deden; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

De voorouders van mijn vader's oudste voorouders met hun nakomelingen van zonen en dochters.
The ancestors of my father's oldest ancestors
with all descendants of sons and daughters.
Informatie achternamen, incl. bijnamen, beroep en/of locaties (gebouwen/plaatsen).
Information surnames incl. nicknames, profession and/or location (buildings/places).

Petrus : Pieter / Peter
De Nederlandse naam Pieter is vertaald in Engels hetzelfde als Peter.
The Dutch name Pieter is translated in English the same as Peter.
In de Nederlandse taal is het woord peter een zelfstandig naamwoord.
De betekenis van het woord peter, dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld:
peetvader, peetoom, peet, naamgever.
The Dutch word peter is actually also the noun peter,
translated Dutch-English, peter - godfather.
Mijn Nederlandse voorouders / My Dutch ancestors:

(genealogie/genealogy nr. I. Pieter Pieterse, (beroep/occupation: duinmeier),
g
ehuwd met / married to: Agatha Meyns, dochter van / daughter of: Meyn Simons.

Beroep / Occupation: duinmeier.
Nederlandse spelling beroep duinmeier, in oude spelling, bijv.: duynmeyer,
Dutch spelling occupation duinmeier,in old spelling, e.g.: duynmeyer.

Pieter en zijn familie woonde en werkte in de duinen van kasteel Marquette in Heemskerk.
Pieter and his family lived and worked in the dunes of castle Marquette in Heemskerk.


(zoon/son) Petrus Pieterse Kaasenbroot / ook/also: Casembroot Duynmeyer,

volgt hieronder genealogie-nr.C,-II. / follows below genealogy-nr. C.-II.:

C.-II. Pieter Pieterse Kaasenbroot, duinmeier, koopman, leenman, eigenaar van huizen en land,
in Castricum, Heemskerk, etc., o.a. (mede)eigenaar van kasteel huize Poelenburgh in Heemskerk
(~ Castricum 20 Aug.1677 – Heemskerk 16 Jan.1728)


Uit de kerkarchieven van Heemskerk: Pieter Pieterse, overleden en begraven 16 januari 1728.
From the church-archives of Heemskerk: Pieter Pieterse, died and buried 16th January 1728.
(RANH, Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem, DTB - R.Cath. Begraven - Heemskerk.)


C.II. Pieter Pieterse[n] Kaasenbroot, leenman,
handelaar & eigenaar onr. goederen, (mede-)eigenaar van kasteel huize Poelenburgh in Heemskerk,
schepen (wethouder) van Heemskerk, provincie Noord-Holland, Nederland.
(~ Castricum 20 Aug.1677 – Heemskerk 16 Jan.1728)

x in Castircum, .-Holland, jaar 1708 [nicht 4de graad; cousin 4th degree]
Antje/Anna Jans (haar oom en voogd / her uncle and guardian: Bancras Jans [van] C/Kroonenburg,
onroerend goed eigenaar vermeld in Castricum tot en met 1708 met zijn familie, nicht Antje/Anna).

 


Kasteel / Castle Poelenburg
in Heemskerk ca.1725.••• (kleinzoon) Pancras Pieterse[n] Casembroot Duynmeyer / C.III. Banckeris Pieterse Kasenbroodt
(Caasenbrood / Kaasenbrood), leenman, eigenaar huize Jagtrust (Hengstenburg) en onr. goederen,
schepen (wethouder) van Heemskerk, provincie Noord-Holland, Nederland.
(~  Heemskerk 16 Apr.1723 - Heemskerk 2 Mrt./March 1790)

x huwelijk in Heemskerk, 1762 / marriage in Heemskerk 1762,

Grietje de Wit, */~ in Velsen, + Heemskerk 26 Mrt./March 1796.

(dochter van/daughter of: Jan de Wit, x1. Trijntje Sonneveld)

 

Uit de oude kerkarchieven van Heemskerk / From the old churcharchives of Heemskerk:
Bankris Pieterse/Piterse Caasenbrood, x Grietje Jans DeWit - 10 October 1762 in Heemskerk.
(RANH, Rijksarchief van Noord-Holland, DTB - R.Cath. Huwelijk/Marriage - Heemskerk.)

Vader's achternaam wordt voortgezet via twee zonen van Bankris en Grietje;
Father's surname is continued via two sons of Bankris and Grietje:

 

(Casembroot: III.7.) IV.a. Japik Bancr./Pancr. Casembrood => Jacob Kazenbrood > Kazenbroot
(fam. § 1.a.) Jacob Casembrood: ~ 24 Jun.1772 Heemskerk, + Velsen 24 Jan.1814: Jacob Kasenbrood.

Jacob - nakomelingen in Nederland / descendants in the Netherlands - Kazenbroot.

(Casembroot: III.9.) IV.b. Roelof Bancr./Pancr. Casenbrood => Roelof Caasenbrood / Kaasenbrood
(fam. § 1.b.) Roelof Casenbrood: ~ 8 Jul.1775 Heemskerk, + Velsen 1 Apr.1817: Roelof Kaasenbrood.

Roelof - nakomelingen in Nederland / descendants in the Netherlands - Caassenbrood, Kaasenbrood.

(bron/source meertens.knaw.nl, familienamen/surnames - volkstelling/populationcensus 1947, 2007.)

=> http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

English) http://www.meertens.knaw.nl/nfb/index.php?taal=eng

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mijn achternaam met oude spelling vanaf de middeleeuwen, bijvoorbeeld: Casembroot, Casenbroot.
My surname with old spelling since the middle ages, for instance: Casembroot, Casenbroot.
Zie verder / See further => website Meertens Instituut http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
See further, also in the English language => http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/

naamkunde (onderzoek incl. namen); onomastics (research incl. names) kazenbroot.nl.

varia: genealogie, heraldiek; various: genealogy, heraldry; familienamen / family names:
Casembroot / Casenbroot; de Casembroot (incl. alle varianten C./K.; incl. all variations C./K.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Voorouders van mijn moeder uit Den Haag in Nederland, Europa:
Fam. SIMONS - PALAIRET woonde in de gemeente 's-Gravenhage.
Ancestors of my mother from The Hague in the Netherlands, Europe:
Fam. SIMONS - PALAIRET lived in the municipality 's-Gravenhage.

Meer algemene informatie zie bijvoorbeeld sites van wikipedia.
=> 13 April 1598: http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict_van_Nantes
(Latijn/Nederlands) Edict => http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholomeusnacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenotenoorlogen
More information see for instance wikipedia.

Families SIMONS & PALAIRET => deze website / this website KAZENBROOT.NL
In mijn stamboom voorouders in Nederland, England en Frankrijk: Hugenoten-families.
In my family tree ancestors in the Netherlands, England and France: Hugunenot-families.

Varia : Voorouders. / Various: Ancestors
Voor mijn onderzoek familiegeschiedenis en genealogie.
For my research family history and genealogy.
Marianne (M.C. Deden-Kazenbroot.)


Zie ook mijn kwartierstaat met voorouders
See also my pedigree with ancestors
=> http://www.kazenbroot.nl/Marianne-voorouders.html

GESCHIEDENIS - HISTORY: NEDERLAND = THE NETHERLANDS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de_Nederlandse_geschiedenis

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Netherlands

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_the_Netherlands

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Golden_Age


HOME: website kazenbroot.nl